Kdo píše dějiny Kroměříže, kronikář nebo politici?

V předposledním vydání Týdeníku Kroměřížska byla uveřejněna reakce na rozhovor, který jsem pořídil s historikem Muzea Kroměřížska, a loni též kronikářem města Petrem Pálkou. Reagovala radnice a podepsala se velmi originálně, doslova takto: „Vedení kroměřížské radnice“. Protože jsem v textu napadán, žádám důrazně, aby mně byl sdělen autor tohoto textu. Takhle je to jen anonym, proti němuž se nelze bránit z očí do očí. Kromě toho jsem přesvědčen, že úřad nemůže posílat oficiální reakci s takovýmto anonymním podpisem.
Oč jde? Pálka v rozhovoru oznamuje, že už kronikářem není, protože ani v únoru ještě neměl nabídku na pokračování smlouvy na tento rok. „Vedení kroměřížské radnice“ tvrdí, že je to z jeho viny, to ať si ale vyřídí mezi sebou. Totéž „vedení“ ale zároveň píše, že rozhovor je téměř výhradně založen na nepřesných tvrzeních a označuje je za „pochybná a nepodložená“. A korunu tomu nasazuje v závěru: „Nemůžeme se ubránit dojmu, že celý problém popisovaný v rozhovoru Karla Tomana s Petrem Pálkou nespočívá v problematice vedení kroniky samotné, ale v úplně jiné, bohužel osobní, rovině. Je ale přinejmenším velmi smutné, když média tyto jednostranné, zaujaté a nepodložené nářky publikují.“
Opravdu, Lukašenko by se za takové formulace nemusel stydět, možná by se je však nestyděl podepsat osobně. Opakuji tedy požadavek: Žádám, aby byl veřejně sdělen autor textu. Zároveň mám na „vedení kroměřížské radnice několik otázek.
Z kontextu rozhovoru vyvozuji v perexu tezi, že i v případě městské kroniky platí, že dějiny píší vítězové. „Vedení kroměřížské radnice“ se zlobí, že to prý není pravda. Táži se tedy: Je pravda, že konečné slovo o tom, co se do kroniky nakonec dostane, má vždy městská rada a že kronikáři jsou varováni, aby si byli vědomi toho, že nepíšou kroniku svou, ale kroniku města? Jestliže totiž má někdo definitivně poslední slovo, je to on, kdo píše dějiny.
Za další: Je v kroměřížské městské kronice zaznamenáno, že bývalý starosta Kroměříže se v opilém stavu opakovaně sepral s policajty, že byl odvezen na záchytku a že byl odsouzen soudem? A pokud to tam není, považuje „vedení kroměřížské radnice“ takovou událost za natolik bagatelní, že její zaznamenání nestojí za to? Že pro dějiny města je důležitější příjezd nějaké delegace? Není to v tom případě jen další důkaz pro tezi, že i v Kroměříži dějiny píší vítězové?
A ještě: Pokud pod reakcí stojí podpis „vedení kroměřížské radnice“, znamená to snad, že se kvůli tomu sešla městská rada, nebo jiný orgán, který si znění textu odhlasoval? Na tuto poslední otázku si můžu odpovědět sám, protože je to prakticky vyloučeno. Takový význam mně „vedení kroměřížské radnice“ jistě nepřisuzuje. Na odpovědích na ostatní otázky však trvám. Městský úřad není žádná o.p.s., která by si to dovolit mohla, ale i ona by musela počítat s následky.
A závěrem: Jak jsme již zmínili „vedení kroměřížské radnice“ v oficiální reakci píše, že se „nemůže ubránit dojmu“. To je diletantství. Občan plným právem očekává, že tak slovutný orgán, jakým jistě musí „vedení kroměřížské radnice“ být, bude pracovat výhradně s fakty, nikoliv z nějakou dojmologií, z níž chce naopak osočit druhou stranu.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

31. 05. 2013 16:33 | Korzár

Hlavně to byl fór. Já doufám, že to tak nebude.
31. 05. 2013 16:18 | Milan

Možná ... , ale to je Vaše představa Korzáre
31. 05. 2013 15:58 | Korzár

No Milane, to zní slibně. Dotyčný označí Kroměřížana za žumpu, Tomana za umanutce a v duchu Katzova ideosynkretismu se pod to podepíše "člen vedení města" :-)
31. 05. 2013 15:13 | Milan

Nakonec pane Tomane Vy jste označen za soudruha a já od Vás za bolševika. Tak to máme fifty fifty...
Ale vážně. Víte co hoši, raději toho nechte a počkejte, až vyjde nový kroměřížský zpravodaj, třeba se tam na to signum "vedení města" někdo ozve. At už jakkoli, ale nějak zareaguje. Myslím, že i to by byl úspěch. Na těchto stránkách s tím nepočítejte.
31. 05. 2013 13:17 | Katz

To Karel Toman st.: Já zde nehovořím za nikoho jiného, pouze prezentuji vlastní názory. Má reakce byla na Korzára a na jeho „kdo to psal nepotřebuje znát jenom novinář Toman, ale my všichni, občané města. (30. 05. 2013 17:16)“ Opravdu jste mne zklamal, myslel jsem si, že jste poněkud bystřejší novinář … Stejně tak jsem se domníval, že toto má být otevřené fórum, kde žádný mandát ke svému projevu nikdo nepotřebuje. Opět vidím, že jsem se mýlil a že ti, kteří zde s Vámi nesouhlasí, jdou vlastně proti Vám. Takže, soudruhu Tomane, čest Vaší práci a za mne sbohem, už Vám to tu kazit nebudu.
31. 05. 2013 12:17 | Karel Toman st.

Pro Katze: Zdá se, že se dostáváte do argumentační nouze, která vás nutí k chybám. Obviňovat diskutující, že nemají mandát a osobují si právo mluvit za všechny, to už je pořádný úlet. Tady mluví každý za sebe. Nebo že byste snad Vy sám mluvil za někoho jiného? Jaký Vy máte mandát, že sem taky píšete, a to poměrně hodně často? To zní ošklivě, že?
31. 05. 2013 09:26 | Katz

Alexi: já osobně rovněž vítám, když je někdo pod konkrétní věcí konkrétně podepsán nebo je např. podepsán jako "xyz za vedení…" Nicméně jako legitimní formu podpisu to připouštím, což však má do nějaké obhajoby, jak píšete, daleko.
Korzár: na zmatek a míchání věcí spolu nesouvisejících jste expertem sám: jako příměr se příklad s VŠ použít dá, i když úplně identický samozřejmě není: město je stejně nezávislé jako univerzita (či fakulta) a akademický senát v podobném poměru k vedení fakulty jako zastupitelstvo k vedení města. Nebo mi snad chcete tvrdit, že vy volíte vedení města přímo? Chcete, aby Vaše "pravda" byla prokázána: když Vám napíšu postup, který můžete uplatnit, vymlouváte se na zatěžování soudů apod. Vám vůbec o žádná řešení nejde, vy jste podle mne jeden z těch, kteří za každou cenu potřebují mít třídního nepřítele, pranýř a kameny.
31. 05. 2013 08:51 | Korzár

Katzi, jasně, jen dál zatěžujme soudy a úřady, protože volený zástupce se nejdřív nechá zvolit a pak odmítá přijmout zodpovědnost, která z toho plyne. A mícháte hrušky s jabkama, univerzity jsou nezávislé instituce a studenti tam pokud vím volí akorát akademický senát, nikoliv vedení fakult.
31. 05. 2013 07:51 | Alex

Ten příspěvek pod tím mým jste psal snad Vy. Tak proto Vám. Protože obhajujete nějaké "vedení". Vím že na radnici tento blog určitě čtou. A oficiální odpovědi se pan Toman může dočkat třeba ve Zpravodaji.
31. 05. 2013 07:25 | Katz

To Alex: otázky možné vhodné, ale naprosto nechápu, proč je kladete mně, který s daným článkem a podpisem pod ním nemá vůbec nic společného. Pokud na otázky chcete znát odpověď, obraťte se laskavě na „vedení kroměřížské radnice“.
31. 05. 2013 06:26 | Alex

Katzi to už jste přehnal. Není jednodušší se pod nějaký literární výtvor podepsat. To chcete tvrdit, že 99,9 procenta "vedení" s tím článkem souhlasilo? Proč se autoři hrdě nepřihlásí ke svému dílu? Že by se styděli? A život mě naučil, že každý hloupý nápad se vylíhne v jedné hlavě, ti druzí to jen odkývnou.
30. 05. 2013 23:34 | Katz

Korzár: s lidmi, kteří si bez jakéhokoli mandátu osobují právo mluvit jménem většiny nebo dokonce „všech občanů města“, tak jako vy, se diskutovat nedá, nicméně uvedu to ještě jednou: podle mne je zcela legitimní, když je pod nějakým prohlášením podepsáno např. vedení města, vedení fakulty apod. Jestliže se pak někdo příslušným textem cítí poškozen na svých právech, má možnost se obrátit na soud s občanskoprávní žalobou nebo dát orgánům činným v trestním řízení podnět pro podezření např. ze spáchání trestného činu pomluvy. Anebo si podle příslušného zákona vyžádat na radnici informaci o tom, jakým procesem podobný článek vznikl (pokud se jedná o oficiální dokument, musí mít evidenční číslo, projít spisovou službou, ze které by mělo být patrné, kdo a kdy do dokumentu zasahoval apod.). Pokud nic z toho dotyčný neudělá, pak je otázkou proč? Myslet si, že se oficiální odpovědi dočká na tomto anonymní fóru, je přeci hloupost, kterou vůbec nemůže myslet vážně.
30. 05. 2013 21:46 | Korzár

Katzi, až mi tu mou pravdu vyvrátíte, rád uznám, že jsem se mýlil. Zatím jste dokázal akorát, říct, že máte jiný názor. To, co tu hájíte - že volení politici mohou někoho konkrétního obviňovat v médiích a podepisovat se pod to titulem nějakého kolektivního orgánu - , je ale neobhajitelné a myslím, že to víte. Ale už je mi to samotnýmu blbý, některé kopce holt nezdolám. Ostatním se omlouvám že jsem jim tady zadělal diskusi.
30. 05. 2013 17:41 | Katz

To Korzár: Katz pochopil to, že Vaše direktivní manýry a přesvědčení o tom, že pouze Vaše pravda je ta svatá a pouze ten Váš názor je ten nejsprávnější, nejsou příliš odlišné od mocenských praktik dřívějších i stávajících papalášů. Jediný rozdíl je v tom, že ti stávající u moci jsou, Vy zatím ne.
30. 05. 2013 17:16 | Korzár

Katz to nepochopil, zkusím to aspoň u Milana: identitu toho, kdo to psal nepotřebuje znát jenom novinář Toman, ale my všichni, občané města. Nežijeme v Tatarstánu, ale v zastupitelské demokracii západního typu.
30. 05. 2013 14:32 | Jarda1

A recipročně i prostor pro Pálku ve Zpravodaji, ale nevím co by na to namítlo ono "vedení města":)
30. 05. 2013 13:31 | Milan

pane Tomane, když tak vehementně potřebujte, tak čekejte dál, ze srdce přeji, aby se Vám to očekávání naplnilo. Ale stejně jako Vy, jsem v tomto skeptik a myslím, že se nedočkáte. Kronikáře pana Pálku z ničeho neviním. Z daného jsem pouze nabyl dojmu jisté kontroverznosti, což jsem si dovolil konstatovati, a proto snad nejsem ještě bolševik. To jste poněkud přepísk. Možná by bývalo dobré kdybyste v zájmu objektivity poskytl stejný prostor pro vyjádření nejen panu kronikáři, ale třeba i druhé straně. Konečně, vždyť jako novinář máte šanci ji oslovit. Tak proč toho nevyužít? Aby to třeba nevypadalo, že máte slabost jen pro některé. A děkuji za "jazykový koutek". To víte, stane se.
29. 05. 2013 20:33 | Karel Toman st.

Pro Milana: Identitu toho, kdo to psal, potřebuju. Kdybych ji nepotřeboval, nevolal bych po ní. Dále: Viníte p. Pálku z kontroverznosti, zřejmě za to, že se odvážil prezentovat své odborné stanovisko opřené o argumenty. Chováte se tedy jako bolševik. A nakonec: slovo rozpitvávat se píše s měkkým i.
29. 05. 2013 17:57 | Katz

Korzáre, i když s Vámi nesouhlasím, Vaše názory Vám nijak neupírám, a proto ani nemám potřebu Vám něco vyvracet. Toť vše.
29. 05. 2013 16:29 | Korzár

Katzi, teď když víme, co vás baví a nepřekvapuje, vyvraťe konečně to, co jsem řekl o demokracii a dokumentech veřejně publikovaných volenými zástupci a bude to celé za námi.
29. 05. 2013 10:56 | Katz

Korzáre: povýšení intelektuálové Vašeho typu, kteří vždy ví něco víc (ale samozřejmě neřeknou, jen naznačí) než obyčejný plebs, mě vždycky bavili a budou bavit. Pokud víte, že autorem textu není celé vedení, ale konkrétní osoba, pak tedy nechápu proč tady ty tanečky kolem. Pokud se jedná o syndrom vařené žáby: je to teorie, která sice hezky zní, ale bohužel pravdivá není. Zkuste to, žába Vám vyskočí (pokud jí tedy nebudete vařit v zavřeném tlakovém hrnci). Nicméně u člověka, který se zde ohání frázemi z kdovíjakých politologických příruček o demokracie a konspirativně se odvolává na "z nejmenovaného zdroje ověřený fakt", mne podobná argumentace vůbec nepřekvapuje.
29. 05. 2013 10:17 | Korzár

Katzi, vy jste skutečný sofista (to není kompliment). Ano, demokracie je žvást a vzduch. Podpis konkrétní osoby, která z vedení města napsala ten text, to je projev toho, co demokracií nazýváme. Šest lidí nesedlo a ten text nenapsalo, byla to jedna osoba. A to z nejmenovaného zdroje ověřený fakt, který má být vámi neustále a marně obhajovaným anonymním podpisem "vedení města" zastřen. Až bude ten dotyčný/dotyčná ve volební kampani slibovat hory doly, vy a vám podobní to jemu/jí možná rád uvěříte. Myslím, že už jednou jsem vám tu vzkázal, že jste žába, která se nechá uvařit v hrnci, pod kterým mu někdo nenápadně zatápí. Je vidět, že jsem se nepletl.
29. 05. 2013 09:17 | Milan

Já se vám divím pane Tomane. Myslíte, že konkrétní podpis je skutečně tak důležitý? Přece strůjcem vyjádření podepsaného "vedení radnice" byl nejspíš tiskový mluvčí s požehnáním rady a samozřejmě starostky. Jak jinak asi? A ještě, znovu jsem si přečetl inkriminovaný rozhovor v TK a znovu říkám, nešťastné bylo především rozpytvávání panem kronikářem, konkrétní jmenování osob, i těch, které zřejmě vůbec neměly s jeho kauzou nic společného a pod. Nechci nálepkovat, ale zřejmě je pan kronikář kontroverzní osobou, což zpravidla málokomu "vyhovuje". Pane Tomane, Vy čekáte vysvětlení? Popravdě nevím nevím, kdo komu by v kontextu se vzpomenutým obsahem novinového rozhovoru měl co vysvětlovat.
Diskuze jde do široka, což vás určitě těší, ale přece jen nemyslíte, že už toho slovíčkaření bylo opravdu dost?
29. 05. 2013 01:37 | Karel Toman st.

Pro Katze: Asi jsem se nešikovně vyjádřil, což je ostuda pro člověka, který dělá 20 let v novinách. Měl jsem asi zdůraznit, že vůbec nejde o mně. Tu radniční věrchušku znám kompletně, jedoho vedle druhého a jednu vedle druhé. Kdo to psal, mohl bych zjistit jednodušeji. Ale já nechci, rozumíte???? Skoro 30 tisíc Kroměřížanů tam známosti nemá. Proto opakuji: Vystupuji zde jako občan bez konexí. A jako občan trvám na tom, že radnice se takto chovat nemá, pročež budu paličatý a trvat na odhalení autora na tomto místě, neboť "vedení kroměřížské radnice" postupovalo daleko nestandardněji. Chci docílit toho, aby se podobného zacházení nedostávalo jiným. Pokud to vyvolalo diskusi (jako že zjevně ano), bude to dobře, i když se odpovědi nakrásně nedočkám.
29. 05. 2013 01:03 | Jarda1

"Jsme za to odpovědní my jako vedení města a ta akce byla absolutně hrozná. Já s váma souhlasím a budu se snažit, aby se neopakovala, protože to byla ostuda. Já jsem si toho vědoma omlouvám se," prohlásila dle záznamu paní starostka na lednovém zastupitelstvu. Zkuste dotyční interpelovat ve čtvrtek na zastupitelstvu a možná se dočkáte obdobné odpovědi:)
29. 05. 2013 00:31 | Katz

Korzáre: kladu Vám podobnou otázku jako panu Tomanovi: usínalo by se Vám lépe, kdyby tam bylo šest konkrétních podpisů namísto jednoho "vedení"? A docela mne překvapuje, že se pořád odvoláváte na demokracii. S odkazem na Vaši relativizaci všeho nic takového jako demokracie přeci nemůže existovat, je to jen další „výmysl a žvást, vzduch“.
28. 05. 2013 23:18 | Korzár

Katzi, pod text z obecního úřadu, magistrátu, kraje či ministerstva patří podpis. Volič je tam zvolil a má za to právo vědět, kdo s ním mluví. Je to základní podmínka fungující demokracie. A ty vaše vachrlaté cirkusové kotrmelce s rádoby logikou na tom nic nezmění. Vedení města neexistuje, je to výmysl a žvást, vzduch. To je jako tvrdit, že existuje něco jako lidstvo nebo židovská otázka. Neexistuje. Vždy je to konkrétní osoba.
28. 05. 2013 23:03 | Katz

Pane Tomane, nic ve zlém, pomohlo by Vám, kdyby pod tím článkem byla jmenovitě podepsaná příslušná šestice na místo toho "vedení"? Nemusíte tomu věřit, ale podobných oficiálních blábolů (nejen na místní radnici) vzniká poměrně hodně: někdo dá dohromady koncept, někdo přihodí větu, dvě, jiný zase nějaký kus textu vyhodí, další raději mlčí, protože nikdy nic inteligentního zformulovat nedokázal... Hlavní ale je, že jsou v tom nějakou částí smočení všichni a že to ve finále taky kolektivně podepíší, a je jedno zda svým jménem nebo opisem. Mám pro Vaše rozhořčení pochopení, stejně ale jako jej mám pro řadu těch, jejichž slova byla naopak ze strany novinářů v lepším případě nepochopena, v horším pak záměrně překroucena či vytržena z kontextu, ale kteří se nemohou bránit tak, jak tu možnost máte vy, pokud tedy nejsou schopni a ochotni si kvůli své cause založit vlastní www stránky. Nezlobte se, ze své ukřivděnosti se snažíte "vyrobit" obecný problém, ale ten podle mne neexistuje anebo je alespoň v tomto případě zcela nepatrný.
28. 05. 2013 22:05 | Karel Toman st.

Vážený Katzi, otázečka: Kdyby vás někdo tak trošku napadal v tisku a své autorství skryl za anonymní podpis, nevadilo by vám snad, že si to s autorem nemůžete vyříkat z očí do očí? Ten pamflet nenapsalo "vedení kroměřížské radnice", napsal to někdo konkrétní. Jak už jsem jednou uvedl, je směšné si myslet, že by se kvůli tomu sešla nějaká schůze a text odlhasovala. Já se jen trochu netradičním způsobem domáhám práva znát identitu autora, to je vše.
28. 05. 2013 20:50 | Katz

To johny: Aha, takže podle Vás to, co není upraveno zákonem, tak neexistuje. "Vedení fakulty" rovněž není pojem definovaný zákonem, z čeho se v logice Vašeho výkladu dá dovodit, že žádná fakulta nemá vedení, stejně tak jako podle Vás žádné město nemá vedení. Děkuji za vysvětlení. Zkuste si jen vygooglit slovní spojení "vedení města" a všem starostům těch měst, která tento pojem v rozporu se zákonem používají, následně napsat, že jsou zcela mimo, protože nic takového jako je "vedení města" přeci neexistuje. Docela by mne zajímala jejich reakce.
28. 05. 2013 19:58 | johny

Katzi, slovo "vedení" není žádná oficialita, ani žádný orgán, jak uvádíte. Každý orgán je zvláštní tím, že má své vlastní přesně vymezené kompetence, což je v tomto případě buď zastupitelstvo, rada, komise, výbory nebo funkce tajemníka. V Zákoně o obcích jsou tyto vymezeny, zatímco nic jako "vedení" tam není. Dokonce ani slovo "město" v tomto kontextu není oficiální, protože uměle supluje to, čím autor/autoři myslel/i "Městský úřad Kroměříž". Odkaz, který uvádíte, je patrně ryze kroměřížské specifikum a na stránkách jiných obcí a měst jej takto formulovaný nenajdete.
28. 05. 2013 19:06 | Katz

To johny: nejsem žádným advokátem radnice, nicméně spojení „vedení města“ nemá obecný význam, je znakem oficiality, a to dokonce jako orgán v hierarchické struktuře úřadu (viz odkaz, který jsem zde dával), takže je zcela zřejmé, o jaký okruh osob se jedná, stejně jak by to bylo jasné u vedení či akademického senátu fakulty.
28. 05. 2013 18:58 | johny

Slovo "vedení" má jako podpis jen obecný význam, nepředstavuje žádný oficiální orgán v hierarchické struktuře úřadu. Proto není zcela zřejmé, o jaký okruh osob se jedná (to, že je +-jasné o koho se jedná, ponechme stranou). Pokud by někdo napsal "členové rady", bylo by každému jasné, že je to Hebnarová a spol. A proto se ptám, existuje nějaký relevnatní důvod, proč to tam takhle neuvést, případně neuvést přímo jména fyzických osob? To, na co se tu upozorňuje je to, že pisatelé příspěvku píší do tiskoviny zdánlivě z titulu moci ouřední, přičemž sami sebe identifikují de facto jako anonym. A to je v normální společnosti přinejmenším velmi podivné.
28. 05. 2013 18:34 | Katz

Korzáre: a v čem je to jiné? Problém by snad byl tehdy, pokud by nějaký výplod podepsalo „vedení kroměřížské radnice“, zatímco vedení města by o ničem nevědělo. Toto by byl anonym, jinak ne. Pokud by např. někdo na VŠ hystericky křičel, že je zcela skandální, když je pod vyjádřením či komentářem fakulty (uveřejněném v lokálním tisku) podepsáno jen "vedení fakulty" či její "akademický senát", pak by s velkou pravděpodobností byl za pěkného troubu.
28. 05. 2013 14:56 | Korzár

Katzi, organizační kolonka s kontakty na webu města je přece něco jiného, než když se jako "vedení města" někdo podepíše pod pamflet, kde rozhovor novináře s historikem označí za jednostranný osobně motivovaný výpad a nepodložené nářky. Tohle není mnoho povyku pro nic, Milane. Ale definování hranic zastupitelské demokracie. "Vedení radnice" tyto hranice anonymem v novinách překročilo směrem na Východ. Tady na západě se má volený zástupce podepsat, jinak tam nemá co dělat.
28. 05. 2013 11:21 | Milan

Já to vidím tak, že mnoho povyku pro nic a zbytečné drama. Měli si to datum oslav odborníci historici vyříkat mezi sebou a politiku do toho netahat (P.Pálka). Kronikář si to měl vyřídit s radnicí a neroztahovat problém, do kterého stejně nezasvěcený pořádně nevidí, v novinách. Ani se nedivím, že město nereagovalo, nebralo by to konce. To nebylo zrovna šťastné řešení, ono pane Tomane nikdy není nic jen bílé a jen černé.
Asi tak.
28. 05. 2013 08:50 | Katz

Korzár: Někdo má holt problémy se čtením, někdo holt s významem napsaného. Pro mně je vedení města to, které se za vedení samo označuje, tzn. http://www.mesto-kromeriz.cz/o... A nic anonymního v tom nespatřuji.
28. 05. 2013 07:58 | Korzár

Asi dvě třetiny diskutujících tu neumí číst. Ten článek hned na začátku říká, že o samotné výročí mu nejde. Jde o to, že demokraticky zvolené "vedení města" se v médiích anonymně mstí za to, že noviny otisknou článek, který zpochybňoje oficiální datum oslav stanovené politickým rozhodnutím. Je to problém politický, ne historický. JDE O KVALITU DEMOKRACIE, NE O DATUM OSLAV. Já jsem kroměřížský patriot a chci mít oboje. Kvalitní vedení radnice i hezké oslavy. Oslavy klidně i letos, když se na tom rední nějak dohodli. Ale žádné anonymní "vedení" tu nemá co anonymně v médiích napadat své kritiky. To je nedemokratické. A vedení města které anonyma, který takto estébácky zneužil jeho jména, dál kryje, u mě skončilo celé.
27. 05. 2013 21:05 | Katz

jj, podle J. Habermase oslavy posilují identitu celé společnosti, proto si společnost bez tradice musí vytvořit nové kulty a nové svátky, aby bylo co slavit a tedy posilovat :-)
27. 05. 2013 20:50 | Petr Pálka

Myslím, že hlavním poselstvím roku 2013 ve vztahu k oslavám 750 let trvání města bylo a je, že jde o politické rozhodnutí slavit v návaznosti na oslavy v roce 1963 a v návaznosti na persony, které tehdejší oslavy zaštítily ať už šlo o osoby tehdy žijící (Spáčil) nebo nedávno zesnulé (Švabinský) - ten druhý jaksi nevědomky svou posmrtnou výstavou a v myšlení mnohých projektovaným památníkem. Nejspíše jde hlavně o tradici. Nabízí se úvaha, nač je město dnes hrdé a nač chce navazovat. Tradic je mnoho, na jednu, kterou uznáme po diskusi většinově za nosnou a hodnotnou dnes navažme, ale naši potomci ji potlačí a v dějinách najdou tradici novou, která bude jejich myšlení lépe vyhovovat.
27. 05. 2013 20:18 | Vrtálek Igor

Přesně: Kocourkov. Jedni tak, druzí zase jinak. Jak se v tom má laik orientovat? Přečetl jsem si i článek v tom zpravodaji (slavit nebo neslavit). Tak vlastně nevím, jestli si z nás radnice dělá blbce (jak to tu někteří tvrdí) nebo ne. Když už se to ale spustilo, tak výročí připomínat. Některé akce co město připravilo jsou docela fajn. Já už bych to vážení nespokojenci nechal být jak to je. Myslím, že jsou závažnější věci na pořadu dne.
27. 05. 2013 16:51 | Jarda1

Katzi, já ničí právo na názor nezpochybňuji, jen mě zaráží, když tady někdo píše o lidech, kteří nesouhlasí s radničním výkladem jako o notorickým nespokojencích či že kolem toho ne/výročí dělají zbytečně dusno a zatvrzele dupou.
27. 05. 2013 15:05 | Katz

To Jarda1: Říká se, že když se sejdou dva právníci, mají tři různé právní názory. Nevidím důvod, aby to u historiků nebylo podobné. K datu slavení - to máte jak s Járou Cimrmanem: ten se taky narodil někdy mezi léty 1853 a 1859, takže datum oslav jeho narození je pohyblivé. A slavit čtyřicet každý rok až např. do padesátin je rozhodně lepší než je neslavit vůbec. Leze to sice do peněz, ale prospívá psychohygieně.
27. 05. 2013 14:51 | Milan

Prosím vás! a kdo koho Jardo napadá? Pokud jsem z diskuze pochopil, jde o různý pohled historiků, nic víc. Proč z toho dělat drama a pořád "zatrvzele dupat" ? Už mi to přijde fakt jak v Kocourkově.
27. 05. 2013 13:41 | Jarda1

Já taky nemám nic proti oslavám výročí, ale je to asi jako kdybych slavil čtyřicátiny ve věku 34 let 7 měsíců a 18 dnů. A napadal každého, kdo by ty moje čtyřicátiny zpochybňoval:)
27. 05. 2013 11:01 | Milan

Nevím, co byste ještě všechno chtěli "nadělit" městu? Je pravda, že ne všechno se mi od radnice líbí, ale také bylo už leccos uděláno a napraveno, snaha tu je. Konat by měly ale i ostatní sdružení spolky a soukromníci! Viz Medkovy rybníky, s nimiž nemá město co společného (jak jsem už jednou konstatoval, jen kritizujeme ostatní, ale sami se chováme jak prasata).
A ty oslavy založení města? Jedině kvituji, je to skvělá myšlenka. Není třeba dělat kolem toho zbytečné dusno. Spíš bychom si této iniciativy měli považovat. Podívejte se jinde, do jiných měst! A my se tu kvůli tomu ještě handrkujeme.
26. 05. 2013 22:22 | topkám

pro michala: Pardon, co byste nechal na rozhodnutí voličů? Chcete tím snad říci, že do voleb mají všichni mlčet? Mimochodem, vyjadřujete se hodně nesrozumitelně.
26. 05. 2013 17:55 | Vedení radnice

My výše podepsaný anonymní kolektiv požadujeme trest smrti pro Víta Kroutila, Korzára a jiné notorické nespokojence!
26. 05. 2013 17:47 | Vít Kroutil

michal (wiki?): prosím, nevkládejte mi do úst něco, co jsem nevyslovil. Z nikoho hrdinu ani mučedníka nedělám. Myslím, že k tématu už nemám co bych dodal.
26. 05. 2013 17:27 | michal

Korzáre, já bych to opravdu nechal na rozhodnutí voličů..... a neradil. Abyste nebyl zklamán. Ono ne vždy platí hlas lidu, hlas boží.
Tak fajn, historik pan Pálka je vlastně takový "hrdina", podle Víta Kroutila takměř kamenovaný (škůdce společnosti). Myslím, že týdeník kroměřížska toho určitě ještě využije. Můžeme se těšit na další interwi.
Fakt? O historické pravdě se na radnici někdy hlasovalo?
26. 05. 2013 17:01 | johny

wiki: to myslíte vážně? Tak to jste nám sem zavanul odér z Rudého práva. Město si přece rozvracet nedáme!
26. 05. 2013 16:49 | Jarda1

Už tady chybí jen rezoluce rozhořčených pracujích žádající co nejpřísnější potrestání pro notorické nespokojence, kteří nám to tu v městě to teplíčko, smrádeček rozvracejí.
26. 05. 2013 14:44 | Korzár

Ten, kdo tu furt hájí tu nebetyčnou hloupost podepsanou "vedení města" musí být její autor(ka). V tom případě je dost děsivé, že zvolený zástupce považuje nositele kritického myšlení za notorické šťouraly a kritiku za osobní atak, za který se mstí v médiích anonymním pamfletem. To je fakt myšlení politika z Východu a napřesrok je potřeba ho (nebo ji) poslat konečně ve volbách, kam patří... Moment, my vlastně nevíme koho, protože ta slonovinová věž nám to odmítá sdělit. Pak je potřeba nevolit ze stávajícího vedení nikoho. Snad aspoň na radnici vědí, komu za tuto dobře odvedenou práci poděkovat.
26. 05. 2013 08:29 | Vít Kroutil

wiki: zřejmě jsem to málo zdůrazil - tady nejde o datum slavení (když nevíme, klidně si určeme a slavme nějaký Den Kroměříže), tady jde o datum vzniku města a ani hlasování na radnici z něj historickou pravdu neudělá. Kdo si našel ve zpravodaji vyjádření historiků, pochopil, že to datum také přesně neznají, ale mělo by být někdy mezi roky 1256 a 1266, protože roku 1266 je zmínka o "oppidum nostrum Cremsyr". Přitom oppidum nemusí znamenat město, ale obec. Třeba na stránkách Chebu ( http://cheb.geodeti.info/vznik... ) se uvádí pojem oppidum jako obec a město jako civitas... z tohoto pohledu by byl blíže pravdě pan Pálka (mimochodem, jak to, že ty kapacity v oboru historie datum 1290 ani nezmínili?). Jen proto, že nepřijmu automaticky co mi vrchnost sdělí jako pravdu neznamená, že jsem nějaký nespokojenec, natož notorický. Co mi ale vadí je, že když se někdo ozve s jiným názorem, tak je hned škůdce společnosti a nepřítel nějaké "podstatné většiny, které práce radnice vyhovuje".
26. 05. 2013 00:09 | topkám

pro wiky: Přesně tak, je to vlastně velice prosté: "vedení kroměřížské radnice" nějak rozhodlo, kdo to je, to nikdo neví, ale je to "podstatná veličina". Práce historika a kronikáře, který si dovolil pípnout, je tedy "nešťastná". Takže tu máme meritum věci - dějiny píší vítězové, kteří se však ani nedovedou podepsat.
25. 05. 2013 23:02 | wiki

Korzár, johny, Vít Kroutil. Nevím, proč by mělo "vedení radnice" kapitulovat před notorickými nespokojenci, neustále vysvětlovat nebo se omlouvat!? Připusťe také (jednou konečně), že kromě vás existuje totiž také podstatná veličina těch, kterým práce radnice prostě vyhovuje, dostačuje a v rámci možností naplňuje jejich potřeby (nikdo není stoprocentní). Nešťastná kauza práce městského kronikáře, včetně negativního stanoviska k datu slavení byla už dostatečně medializovaná. Většinou však bylo přijato, zdůvodněno a vysvětleno (odborníky) opačné stanovisko, což je myslím zcela legitimní. Kdo si dal práci a našel si ve zpravodaji vyjádření historiků a archivářů pochopil. A musím se zastat oldy: vše má své meze, mantinely slušnosti, tak to bylo nejspíš myšleno. Korzáre, proč hned urážky a invektivy?
25. 05. 2013 07:37 | Vít Kroutil

johny von rathaus: já se tu kapacitami neoháněl. Petr Pálka prostě je historik a to co tvrdil měl nějak podloženo historickými prameny - měl prostě na věc nějaký názor. To olda tu přišel s nějakými o dost většími kapacitami ze Zpravodaje (které nakonec nejmenoval). Ostatně už když se podívám na úvodník paní starostky z říjnového čísla, tak se tam můžu dočíst, že rok vzniku města neznáme - jen uběhlo 50 let od oslav 700let - a předtím bylo datum určeno v souvislosti s jinými výročími.... opakuji - ať se klidně určí roky kdy se bude slavit existence města, když se neví přesný rok vzniku - ale nechápu proč bychom se z toho měli snažit dělat nezpochybnitelnou historickou pravdu...
25. 05. 2013 06:31 | johny

kolega z rathausu: nemám copyright na svůj nick, ale pro lepší přehled všech určitě ocením, když diskutéři budou napříště originálnější ve vymýšlení těch vlastních :-)

oldo: při vší úctě, už jen samotný fakt, že zdánlivá banalita, jakou je stanovení termínu takových oslav, není schopno "vedení kroměřížské radnice" veřejnosti vysvětlit tak, že nevzniknou pochyby o jejich účelovosti, o něčem vypovídá. Vy si opravdu nemyslíte, že by prospělo, kdyby se "vedení kroměřížské radnice" napříště obtěžovalo neinformovat o jejich konání pouze a jen ex post (tzn. až o jejich konání samo z nějakých důvodů rozhodne)? Pokud někdo umí číst mezi řádky (a právě to je ta "message" nejen této diskuse, ale i celého webu), tak snadno pochopí, že stejně jako se mění spotřebitelské preference u zboží, mění se i poptávka veřejnosti po vztahu s veřejnou správou. Nikdo tady nezpochybňuje, že práce ve vedení města je náročná a proto vyžaduje řadu dovedností. Pokud se někdo z "vedení kroměřížské radnice" cítí dotčen, že s ním někdo v něčem nesouhlasí, má svobodnou volbu nevykonávat nadále tuto činnost. Nikdo vás tam násilím nedrží. Uražené a zhrzené reakce ve stylu "nehodlám polemizovat", "nemá to žádnou úroveň" nejsou na místě.
25. 05. 2013 01:05 | Korzár

johny: rozhodně větší než vedení a zpravodaj
24. 05. 2013 22:33 | johny z rathausu

Vít Kroutil: A pro vás je ta kapacita kdo? Také Jardův "pán" historik? Můžete laskavě odpovědět? Děkuji.
24. 05. 2013 22:03 | Vít Kroutil

olda: Takže ta mnohem větší kapacita v oboru historie, která se vyjádřila k výročí je podle vás Zpravodaj?
24. 05. 2013 19:41 | Alex

Typické pro celý internet. Řešila se zde městská kronika a ejhle najednou řešíme oslavy. Ty přece byly v jiném tématu. A na radnici jsou snad konkrétní lidé. Tak by se také měli umět podepsat pod svůj výplod. A to tady šlo. Řešíme zde bezpohlavní orgán který se nazývá vedení radnice. Co to je? Co si pod tím představit?
24. 05. 2013 19:24 | Korzár

Já to znám jen z filmu. "Ale vždyť tady žádnej most není." "Drž hubu a plav.." :)
24. 05. 2013 18:46 | Petr Pálka

Díky Jardo1 za připomenutí Karla Michala (Pavla Buksy), ono se to dobře i čte - stejně jako ta pohádka o císařových nových šatech.
24. 05. 2013 16:54 | Jarda1

olda: "Most, který měla ještě Bílá paní postavit, tak nad řekou chybí, i když oslava je už naplánovaná a musí se konat. Za zvuků hudby se občané vrhnou do vody v místě, kde měl most stát, a plavou."
24. 05. 2013 15:18 | olda

pro Vít Kroutil. podrobně a fundovaně a s dalšími odkazy je na téma "slavení či neslavení" výročí města pojednáno na stránkách Kroměřížského Zpravodaje. Lze najít na stránkách města v pdf verzi zpravodaje, pokud se nepletu v říjnovém nebo listopadovém? čísle loňského roku.
S vašimi názory na dané téma nehodlám dále polemizovat. Jen alespoň připusťte, že zpochybňování, zesměšňování a ironizování s jakým se tu setkáváme je myslím krajně nevhodné už s ohledem na instituce a jednotlivce, kteří se k oslavám iniciativně připojili. A věřte, je to pěkná řádka spoluobčanů.
24. 05. 2013 13:51 | Vít Kroutil

olda: asi mi něco uniklo. Můžete mi jmenovat onu mnohem větší kapacitu v oboru historie, která se vyjadřovala k otázce výročí? Děkuji.

Jinak nevšiml jsem si, že by někdo zpochybňoval konání nějakého roku oslav trvání města. Co je zpochybňováno je, že bylo od stolu určeno nějaké datum pro které ale není žádný historický důkaz. To tam tak potřebujeme to číslo? A ten, kdo s timto zpochybněním prisel a má na datum jiný názor podle nějakých historických pramenů, je malem ostrakizovan jako škůdce společnosti. Tak trochu mi to pripomíná závan naší staré socialistické vlasti... komu tím pomáháte?... a podobně.
24. 05. 2013 11:32 | olda

Eliško pozor, nikdo jiný než určitý tandem nedokáže chápat (pochopit) , všichni ostatní jsou trulové, protože neumí jinak myslet než bělorusky a nevím co ještě. No, tak to tradičně končí, když tomu tandemu to nejde do noty. Urážky, invektivy, nevěcné blebty - a diskuze je konec. Odborník je jedině pan historik, ačkoliv se k otázce výročí vyjadřovaly pokud vím i jiní historikové a mnohem větší kapacity. Ostatní prostě ničemu nerozumí, protože si spletli dobu, zemi, .... uznejte přece, to nemá žádnou úroveň.
24. 05. 2013 07:43 | Korzár

j.k.: co to máte za slovník? "O co tomu pánovi šlo? Budit naprosto zbytečné pochybnosti v řadách veřejnosti"? Nespletla jste si Eliško (nebo j.k.) tak trochu dobu? Nebo zemi..? Že vy jste to "vedení města"?
23. 05. 2013 22:55 | Karel Toman st.

Eliško, jímá mne podezření, že disponujete jen malým smyslem pro teologii a geometrii. Přeji Vám jen to nejlepší. A omlouvám se Vám, že jsem psal tak špatně, že jste to nedokázala pochopit.
23. 05. 2013 21:09 | Jarda1

Tak někdo čte i třeba Blesk, že někdo něco čte není argument pravdivosti daného periodika. Co se týče problematiky toho výročí, tak já bych třeba čekal, že ten pán historik bude na tuto problematiku - oproti nám všem tady anonymním - odborník. A vaše argumentace opravdu nevypadá, že by jste stejně jako Eliška byl(a) odborník.
A ve zpravodaji vychází jen to co si přeje radnice, tj. vedení města. Jako třeba, když se tam pochválili jak ušetřili na odloženém nákupu jeepu, ale už neuvedli důvod proč bylo prve výběrové řízení zrušeno. "Na tiskové prohlášení se nepřísahá," pravil v jednom sitcomu jeden ministr.
23. 05. 2013 20:12 | j.k.

tak někdo čte třeba zpravodaj města, proč ne? (asi by jej měl redigovat pan nezávislý redaktor, pak by to bylo určitě OK!). Proč hned ta ubohá poznámka na Malého? To je ta nezávislost? Články a rozhovory pana nezávislého redaktora v TK s tím kritikem historikem a kronikářem ? ... raději bez komentáře. O co vlastně tomu pánovi šlo? Vzbudit naprosto zbytečné pochybnosti v řadách veřejnosti? Čemu to asi posloužilo? A k tomu ještě ty pomluvy...
Paní nebo slečno Eliško, tady to slušní vesměs vzdali. Věřte, marné namáhání, zbytečná energie...
23. 05. 2013 15:26 | Jarda1

Co napíší ve zpravodaji, na to by se dalo přísahat. Řekněte Malému ať to navrhne v Senátu jako zákon.
23. 05. 2013 12:56 | Korzár

Číhal jsem na omluvu, ale marně.. Když nezávislý novinář udělá rozhovor s historikem (Muzea Kroměřížska) a kronikářem (Města Kroměříže), je tudíž správné napsat, že novinář dělá dusno a kritizuje. Redaktor Toman má pravdu, někdo z "vedení radnice" (a zjevně i Eliška) má běloruské myšlení..
23. 05. 2013 10:57 | Eliška

Hanak. Tak především nevím proč bych se měla omlouvat tomu, který svým způsobem, se staví za zpochybňování letošních oslav 750 výročí založení města. Pane Hanaku jak můžete tvrdit, že oslavy se minou o pár desítek let? Vy jste snad nějaký renomovaný historik a odborník? Kde jste prosím k tomu přišel? Proč dezinformujete veřejnost? Proč tu pletete nějaké petice za pravdu a spravedlnost z minulých let? Vy máte patent na pravdu? To není prosím ubohé? Já jsem pana redaktora Tomana oslovila slušně a nikoho jsem neurazila. Naopak vy, ač netázán, mne ironizujete. A aby bylo jasno, pro vás pane Hanak nejsem žádná "milá".
22. 05. 2013 16:32 | Korzár

Eliško, dlužíte tu někomu omluvu, nebo se pletu?
22. 05. 2013 16:28 | Fur Elise von Hanak II

Máte pravdu, jak píšete ROK OSLAV (založení města) byl obhájen.
22. 05. 2013 16:14 | Eliška

Hanak. Zcela vážně a bez ironie pane Hanak, i když byl osloven někdo jiný. Rok oslav založení města byl obhájen renomovanými odborníky, tak nechápu na co čekáte za těch 27 let. Jestli vám nestačí stanoviska skutečných odborníků, pak nevím o co a koho se ve svém pochybném názoru opíráte? Doporučuji přečíst Kroměřížský zpravodaj, kde vše bylo jasně a srozumitelně vysvětleno.
22. 05. 2013 15:19 | Fur Elise von Hanak

Milá Eliško, Váš příspěvek je půvabnou sondou do tak častého nešvaru diskuzí, tedy do polemiky s tvrzením, které autor netvrdí. Přečetl jsem si všechny pod tímto článkem uvedené příspěvky pana redaktora Tomana stejně jako jsem přečetl znovu celou diskuzi pod tematicky zaměřeným článkem http://www.kromerizan.cz/news/... a pan Toman nedělá nic z toho, co mu vyčítáte. Nenapadá a nezpochybňuje oslavy, jak píšete. Možná, že není tak zcela přesvědčen o tom, že právě na letošní rok připadá 750.výročí, ale ani toto z jeho příspěvků nelze s určitostí dovodit. Když Karel Toman st.podepsal v létě 1989 petici Několik vět, šlo mu o pravdu a spravedlnost. Myslím, že i uplynulých 23 let chtěl cílit týmž směrem. Přijde mi laciné nasazovat mu oslovskou čepici škarohlída pomocí polemiky s něčím, co netvrdí. To je ubohé. Stejně jako oslavy, které se minou o pár desítek let. Doufám, že Karel Toman st. i Vy a já budeme mít pevné zdraví a s chutí za 27 let oslavíme 750. výročí povýšení Kroměříže na město. Když se Vám to slavení zdá tak důležitým.
22. 05. 2013 13:44 | Eliška

Vážený pane redaktore Tomane, jsem toho názoru, že město by své založení slavit mělo. Všimněte si, jak jiná města si na svém výročí zakládají. Je opravdu nepochopitelné, že se v našem městě najde někdo, kdo takovou věc kritizuje a dělá kolem toho dusno. To skutečně nechápu. Chci podpořit všechny, kteří se i zde přihlásili ke stejné myšlence důstojně oslavit 750 výročí založení města. Vážím si všech těch, kdo pro tyto oslavy cokoliv udělali. Je smutné, že někteří oslavy výročí napadají a zpochybňují. Nechce se mi věřit, že jste jejich zastáncem. Politici nebo kronikáři, prostě Kroměříž své založení by jednoznačně mělo slavit. A při této jedinečné a výjimečné příležitosti by se na kurunu nemělo zase tolik hledět.
21. 05. 2013 14:08 | Korzár

A taky Jardo myslím, žes ho nepochopil. On myslel, že se tenhle plátek nezavděčí všem. A to má teda sakra pravdu :)
21. 05. 2013 14:06 | Korzár

Jardo, on ti tyká. Vy se znáte? Já myslel, že tys mu vykal? A Tomanovi vyká, to není fér..
21. 05. 2013 14:04 | Korzár

Robine, chléb a hry, chata a auto, spokojená rodina, konzumní většina. Váš životní program vám neberem, nechte na pokoji ten náš.
21. 05. 2013 14:00 | Robin

Jardo1, nevím proč mne adresuješ na "radnici"? Je vidět, že někteří už "jedovatostí" nedokáží ani trochu rozumně myslet a původní, snad bohulibé myšlénce tohoto blogu se na hony vzdálili.
Karle Tomane st. , Vy bouřliváku, máte to marné s těmi vzpourami. Jiné to nebude. Nebylo by něco vtipnějšího? S tím kronikářem to nestálo za moc, teda vlastně za nic.
21. 05. 2013 12:56 | Karel Toman st.

Milý Robine, klidně si ťukněte do čela a odpoklonkujte se.
21. 05. 2013 11:32 | Jarda1

Robine, a to máte dovoleno na radnici "marnit" pracovní dobu nad tímto plátkem, kterému se nikdy nezavděčíte?
21. 05. 2013 10:32 | Robin

Jak to tak sleduji, zdejší diskuze je vlastně dialogem stále jedněch a těch samých. Možná by bylo lépe se pánové sejít někde u piva. Opravdu je to tak, jednoduše projev nezájmu většiny o nastolená témata. Co je komu po nějaké kronikce. Kdyby jste se dotazovali v anketě na nějakou kroniku města, tak si většina dotázáných ťukne na čelo a s díky se odpoklonkuje. Ta většina má totiž úplně jiné zájmy a starosti. Přesně jak to napsal Jánošík. Co se týká toho 750 výročí založení města, asi nejlepší byl kostýmovaný průvod a nějaké ty atrakce na pobavení dětí, to se městu opravdu podařilo. Ale ono se zase najde kritik, který vyčte městu, že to stálo tolik a tolik.... bože můj, proč už si ti pisálkové nedají pokoj. Nikdy se přece nezavděčíte všem.
20. 05. 2013 11:36 | Karel Toman st.

jánošíku, asi jste mne nepochopil. Jsem naivní zcela záměrně a hodlám v tom vytrvat. Je to taková soukromá vzpora proti aroganci moci.
20. 05. 2013 09:47 | janošík

Korzár. No uvidíme, nechme se překvapit. Zatím ale ta rovnice platí. Znovu říkám, a ne žeby mne to těšilo, většině to nevadí. Pochopitelně ti rudí, kteří nás k takovým postojům vedli a navychovali, si teď z poza buka mnou ruky.
20. 05. 2013 09:13 | Korzár

janošíku, ve vašem diskusním příspěvku je logický rozpor jako kráva. Volání po právu na korektní jednání ze strany města není naivní bláhovost, ale legitimní nárok a občanská povinnost. Dokud to vy a nadpoloviční většina občanů nepochopí, bude vámi zmiňovaná rovnice (kvalita občana = kvalita zastupitele) produkovat další a další arogantní papaláše.
20. 05. 2013 08:44 | janošík

Karel Toman st. Vaše volání po právu a korektním jednání ze strany města je, promiňte trochu naivní. Vy se opravdu domníváte, že se Vám někdo ozve? V daném případě se totiž nejednalo o "prachy", ale o historickou pravdu a ta, jak se zdá, našince nezajímá. Je mu to úplně jedno. Tak co s tím chcete? Jaký je občan, takový je i zastupitel.
19. 05. 2013 23:17 | Karel Toman st.

Uplynul již více než měsíc od napsání shora uvedeného textu. Žádám v něm především "odtajnění" informace, kdože se to skrývá za anonymním podpisem "vedení kroměřížské radnice", neboť se mne takto podepsaný pamflet dotýká a bere si mne do úst. Odpovědi jsem se nedočkal, je tedy třeba konstatovat: Na odpovědi trvám i nadále a pokud se mně jí nedostane, budu to radnici připomínat pořád a s otravnou pravidelností. Přemýšlím, proč "vedení kroměřížské radnice" neodpovídá. Možností se nabízí několik. Třeba se schová pod tvrzení, že to nečetlo. To je nesmysl, vím velice dobře, že Kroměřížan je na radnici čten a vedením (ať s uvozovkami či bez nich) bedlivě sledován a monitorován. Druhou možnoastí je, že jde o povrh. Nějaký hacker prostě zneužil radniční techniku a poslal ten pamflet bez vědomí radničních špiček. To je pochopitelně taky blbost, neboť v tom případě by se vedení kroměřížské radnice (bez uvozovek) proti tomu jistě, hlasitě a už dávno ozvalo. Zbývá tak vlastně už jen jedna možnost - radnice nepovažuje tuto žádost za oficiální a bude se jí obtěžovat jen v tom případě, že já ji podám oficiální cestou. To mne ovšem ani nenapadne a opakuji: Trvám na odpovědi zde!!! A to ze dvou důvodů: Jednak reakce "vedení kroměřížské radnice" byla fakticky anonymní, tedy také ne oficiální. A za druhé, ptám se jako občan prostřednictvím občanského sdružení. Pokud se mnou přesto vedení města odmítá na tomto poli komunikovat, vyvozuji z toho, že pohrdá nejen mnou, ale i občanskou společností.
26. 04. 2013 22:37 | J.K.

Alexi, proč to stále nějak omlouvat ??? Selhání je prostě selhání! Nazývejme věci konečně pravými jmény. V dobách totality byli i takoví, kteří se ctí ustáli i za cenu nejvyšší. Nemělo by se na to zapomínat. K tomu by měla sloužit např. i zmiňovaná kronika města. Nakolik jsou v ní dokumentovaní (a jak?) ti, kteří se jakkoli bolševickému režimu vzepřeli? Třeba i Augustin Navrátil (dokud ještě žijí pamětníci). Bohužel většina společnosti je k tomu lhostejná, je pohodlná a chrochtá si v dobrém živobytí, aniž by pro uchování historické paměti hnuli prstem. Zato kritzují, nadávají a vzpomínají na "zlaté" staré časy a volí levicové bosy spřáhnuté s komunisty. Hovní si ve výdobytcích tržní ekonomiky, svobodného podnikání .... a zároveň by chtěli zase krást, užívat ukradené majetky, nevracet co bylo spostě ukradeno, zdaňovat prosperující a pod.
A ještě něco, v případě A.N. mnohým vadil především jeho nesmířlivý konzervativní přístup. To mu (neprávem) vytýkali i někteří jeho souvěrci.
A za totality se musely veškeré obecní kroniky předkládat k cenzuře, v muzeu to dělal nějaký doktor Svátek z Holešova. Samozřejmě že se tomu oficielně říkalo jinak. Na to by se nemělo také zapomínat.
26. 04. 2013 14:28 | Katz

To Jarda1: Byl jsem tím, čím jsem stále, tzn. člověkem, který nejde se stádem jen proto, že s ním jde většina. Pokud Vám to uniká, pak jsem psal o osobní rovině, nikoli o veřejné. Když si s někým nesednu lidsky, neznamená to přeci, že si jej nemohu vážit např. pro jeho občanský postoj. Nicméně je logické, že to vidím poněkud jinak než ti, kteří dotyčného znají pouze z čítanky. Já Vám přeci nijak svůj obraz o p. Navrátilovi nevnucuji, pouze jsem se dovolil dotázat, nakolik mluví p. Dvořáček ze své osobní a nakolik z „přenesené“ zkušenosti. Toť vše.
26. 04. 2013 13:48 | Alex

To David Dvořáček: Dovolím si odbočku od městské kroniky.
Smím se zeptat co mě uniklo u "darebáka" Klapálka. Předpokládám, že se jedná o generála Karla Klapálka. Ne že bych je obhajoval, hlavně Svobodovi vyčítám jeho chování po válce. Kdy podepisoval rozsudky nad svými bývalými kolegy. Ale nevíme co za tím vším bylo. Stačí se podívat na film Habermannův mlýn. Tam je krásně ukázáno jak ti co nic neví, "vědí" vše.
26. 04. 2013 10:59 | Jan Č.

Viki a Katzi: viki s Vámi je zbytečné na toto téma diskutovat. Je to ztracený čas. Asi jste s těmi bývalými komunistickými cenzory- kronikáři byl jedna ruka.
Katzi, já jsem osobně p. Augustina Navrátila asi tak dobře neznal jako Vy. Pouze jednou jsem s ním, byť dlouze hovořil. Samozřejmě nevím, jakou zkušenost máte Vy. Jako člověka (nejen katolického) disentu si jej ale neobyčejně vážím. Myslím si, že by si zasloužil více pozornosti, přinejmenším jako pan K.Kryl, kterému se má v KM budovat památník.
26. 04. 2013 09:59 | Jarda1

Jen ze zajímavosti, čím jste před listopadem Katzi byl?
26. 04. 2013 09:27 | Katz

To David Dvořáček: pokud chcete mít Augustina Navrátila jako symbol, proč ne, máte na to plné právo. Nevím, jak jste jej v osobní rovině poznal před listopadem 1989 Vy sám, já takovou možnost měl, a proto bych asi šel jinou ulicí. Třeba mám ale špatnou zkušenost pouze já. Ale jako symbol dobrý, zejména když po pár letech pamětníci umřou, takže zbudou jen oslavné ódy kronikářů...
25. 04. 2013 23:02 | David Dvořáček

viki: Děkuji Vám za dodatečný komentář. Jsem rád, že jsem se v úsudku o Vás nemýlil. Je vidět, že jste bystrého ducha a chápavého rozumu. Kořím se před Vaším trefným a jasným slohem a uměním barvité zkratky. Dovolte, abych se příště zdržel potěšení Vám oponovat. Bohužel neovládám Váš jazyk a tedy do doby než přestanete hovořit a myslet v posunkové řeči, Vás ponechám ve Vašem světě bez mé, pro Vás zcela zbytečné přítomnosti. Loučím se s Vámi dvěma slovy: Augustin Navrátil.
25. 04. 2013 22:10 | viki

David Dvořáček: Tak už nestrašte reálným socializmem, je to poněkud obehrané a jestli jste ještě nezaregistroval, občané už na to neslyší. Jistě, podle vás bylo všechno jen špatné. Jenže tak jako někteří, ne všichni po revoluci restituovali a neměli ty správné kontakty nebo podnikatelského "ducha". A jak se psaly kroniky před revolucí se ptejte odborníků nejpovolanějších, to jest v okresním archívu. Možná by lekce i panu Palkovi nezaškodila. Škoda, že to neudělal již dříve. Kvalitním, zkušeným kronikářem se musí léta učit. Tak je to se vším.
25. 04. 2013 15:30 | Mitáček

pánové, ale ono to ani jinak nebylo a nebude. Koho chleba jíš.... Má vůbec smysl v době mediálních vymožeností psát nějakou kroniku?
25. 04. 2013 12:44 | Korzár

No a pointa tohoto textu je, že věrní služebníci s autocenzurou jsou zase v kurzu..
25. 04. 2013 11:37 | rozumbrada

Pánové diskutující, k pravdivosti, celistvosti a kvalitě kronikářů z let reálného socializmu lze dodat jen jediné. Kdyby nepsal tak, jak si to strana a vláda představovala, tak by vůbec nepsal /pokud by vůbec měl nějaké zaměstnání/. Vždyť pravda byla jen jedna jediná, ta pravověrná komunistická. A pokud kronikář popsal realitu života jen polopravdivě / tím myslím s autocenzurou/ tak vlastně lhal a takové věrné služebníky ONI potřebovali.
25. 04. 2013 01:27 | David Dvořáček

Viki: Máte úplnou pravdu. Nač psát, že v půli Vodní ulice se setkávají dvě fronty, v nichž jedna stojí na banány a druhá na vložky. Nač psát, že občané města jsou zváni na výslechy za tak triviální věc jako je vyjádření občanského postoje peticí Několik vět. Nač psát, že průměrný věk dožití v našem městě je v půli 80.let o 10 let nižší než v družebním Chateaudunu.Nač psát, že mladý dělník byl vyhozen z práce po podpisu Charty 77, následně bylo všem zakázáno jej zaměstnat a ve finále jej soudně potrestat za příživnictví ? Nač psát, že vedoucí zaměstananci(komunisté) všech možných podniků, institucí a obchodů mají domy, auta a chaty, na které si z platu nemohli našetřit ?Nač psát, že stavby postavené v akci Z se rozpadají chvíli po x-krát odložené dostavbě a kolaudaci ?Nač psát, že skutečné nachlazení, které bylo příčinou neúčasti na dobrovolné manifestaci k výročí VŘSR je důvodem k odebrání osobního ohodnocení a kádrovému záznamu? Nač psát, že zbabělí komunisté zavírají Augustina Navrátila do léčebny, protože po nich chce jen to, co v Helsinkách slíbili a co garantuje i tzv.socialistická ústava ? Ano, to vše je nepodstatné, zničené a pokroucené lidské osudy a charaktery, to je nepodstatné. Podstatný je bůček a pívo za 0,50 Kč, Bohdalka v Televarieté, Goťák na stanici Hvězda a vylepené známky ROH a šukání po estrádě SSM. Být poctivým kronikářem za minulého režimu ? Protimluv. Kroniky tehdejší doby jsou dokumentem doby nesvobody (to se píše bez uvozovek) a dokumentem o nesvobodných vazalech, kteří je za drobný obulus psali. Augustin Navrátil byl jedním z nejstatečnějších lidí, které toto město mělo čest ve svých ulicích hostit. Nemá tu ani tabulku před psychiatrickou léčebnou ani před bývalou budovou OV KSČ, za to dacan, zbabělec a vlastizrádce Ludvík Svoboda spolu s darebákem Klapálkem tu mají i ulice. Toto by mělo stát v kronice města na zápise z 31.12 každého roku: Město zbabělých hlupáků, co se neumějí ani podepsat a tu se jmenují viki a tu vedení kroměřížské radnice. A jestli věříte iluzi, že minulá hrdinství jsou bianco šekem na budoucí podrazy, pak jsou pro Vás nemladý nerozumbrado ovšem Svoboda s Klapálkem geroji stejně jako jeden několikrát vyznamenaný a raněný rakousko-německý dobrovolník z 1.světové války. A nadejte mi, však já už budu vědět za co. Hloupost mladých je důvodem k pousmání, hloupost starců důvodem k pláči. Hezký den.
25. 04. 2013 01:04 | Karel Toman st.

jožka: Pěkná otázka, co mám pořád proti komunitsům. S ohledem na prostotu této otázky vás odkážu na platné zákony. Nepraví se v nich něco o zločinnosti komunistického režimu? Ale pravda, zákony se mohou změnit. Asi na to spoléháte. Nicméně, v civilizovaných zemích nemohou platit jaksi retroaktivně. Ledaže byste, jožko, chtěl změnit i to. Ani bych se nedivil. Prozatím si však mohu dovolit odkázat Vás do mezí zákona a vyhrazuji si právo na Vaše další případné repliky nereagovat.
24. 04. 2013 23:57 | Vojta Navrátil

Ano, psalo se poctivě o všem "podstatném". Jako třeba, když se v kronice z roku 1988 můžete dočíst, že "v době od 22. března 1988 do 2. května 1988 se uskutečnilo 30 veřejných stranických schůzí. Zúčastnilo se jich 1 879 občanů." Nebo také, že "v srpnu 1988 tomu bylo dvacet let, kdy bratrská internacionální pomoc zabránila postupující konstrarevoluci v naší zemi."
Nesměla také chybět zpráva o zasedání OV KSČ, Městské konferenci KSČ, Okresní konferenci KSČ, kvůli níž odpracovali mimořádnou směnu v Palu a v Jihomoravských pekárnách, a také o politické agitaci v roce 1988.
Každý zamáčkne slzu nad faktem, že dnes už tam takového nic není.
24. 04. 2013 22:40 | viki

Korzár a K.Toman: znevažujete práci obětavých kronikářů v minulých letech "nesvobody" a to není fér. Že by se cenzurovalo? Zeptejte se jich! Psalo se poctivě o všem, co bylo podstatné a co se událo. Nevím, kde mladí rozumbradové tzv. "demokrati" na takové hlouposti chodí.
24. 04. 2013 17:47 | Korzár

jožko, dříve problémy nebyly, protože se cenzurovalo a jak někdo píppnul, měl buď po kariéře nebo po svobodě. To jen na váš povzdech, co mají lidi proti komunistům. Byla to totalita, kolego, to proti tomu mají. Vítejte v demokracii, výměně (občas nepohodlných) názorů. Je na čase, abyste procitnul..
24. 04. 2013 16:11 | jožka

Karel Toman: co pořád máte proti komunistům? Nebo kronikář P. je nedotknutelný? Kde je ta zdůrazňovaná objektivita? Skutečně dříve problémy podobného typu neexistovaly. Teď se jen plije samá špína. Ach jo ...
23. 04. 2013 22:23 | Karel Toman st.

Balzac: Děkuji. Přečetl jsem si to, chytil jsem se za nos, držím se za něj a budu se to snažit vydržet co nejdéle, což znamená, že tento podotek musím psát jen jednou rukou. A pokud jde o toho zkušeného archiváře, myslím, že by měl být natolik zkušený, že psal achivní záznamy už za komunistů.
22. 04. 2013 08:22 | Balzac

Osobně se domnívám, že kroniku města byl měl psát zkušený archivář. Historikové si mnohdy lecco interpretují po "svém". Nebyl to tak nějak i tento případ?
A co je podle K.T. diletantství? Měl by každý, než poučuje, si nejprve sáhnout na svůj nos.
20. 04. 2013 17:10 | Vojta Navrátil

Že jsem nikdy o ničem neslyšel, ještě neznamená, že se to neděje. Ale mohlo by se umět to "vedení města" alespoň podepsat.
20. 04. 2013 14:36 | jožka

k článku K.Tomana: nikdy jsem o problémech s kronikou města neslyšel, myslím že dříve ani žádné nebyly. Že by to bylo přece jen v osobě kronikáře? Možná se radnici nechce věc příliš ropytvávat pane Toman. Ani se nedivím.
19. 04. 2013 15:09 | B.

Karel Toman: že by tu zase byla něco jako cenzura? či psaní na "objednávku"? Bohužel nezasvěcený nemůže Vámi předestřený problém chytit takřečeno "za pačesy" pane Toman. Nevíme totiž, jak pan kronikář psal, (kdo asi z nás tu kroniku četl?), nakolik objektivně interpretoval (zaznamnával) události a přisuzoval jim význam. Ono je to asi někdy i svízel. Doba je složitá. Vemte si například situaci v USTRU. Nebude to tak trochu zdejší obdoba? Když to tak sleduji, je mi z toho šoufl. A máte pravdu, braňte se, ať se "vedení radnice" neskrývá a je zcela adresné.
19. 04. 2013 10:19 | A.

Zdravim všechny přátele Kroměřížana nedávno vznikla v Kroměříži a (byla zaregistrována) z i niciatitvy česko -rakouské společnosti- společnost Přátel Evropy, zapojte se zde diskutující do tohoto projektu(pokud máte zájem).Informace jsou k dispozici u paní ředitelky Knihovny Kroměřížska.
17. 04. 2013 11:21 | A.

Pane K.T. máte téměř úplnou pravdu(ne absolutní,ta neexistuje) na některé lidi z vedení radnice , kteří mají své zájmy, druhá věc je pan P. historik ty jeho články a nárory, no comment.
17. 04. 2013 08:59 | fanoušek

V týdeníku jsem četl dopis, který napsalo "vedení kroměřížské radnice". A musím říct, že to nemělo hlavu ani patu a "vedení" tam žádnými pádnými argumenty nevyvrátilo to, co jim na rozhovoru vadilo. Je to jen "omáčka" slov, nic podstatného tam není. A nechápu, proč se "vedení" tak čertí, když je to na radnici jak v Kocourkově.
17. 04. 2013 00:37 | Sandokan

Nevím to samozřejmě jistě, ale ze souvislostí usuzuji, že "vedení kroměřížské radnice" nemusí tak docela pochopit ten obrázek z baseballovou pálkou. Ale vždyť je to jedno. Oni na obrázky stejně nejsou. Budou pitvat jen text. Jsou už takoví.
16. 04. 2013 15:36 | Alex

Ale co když je to spíše vícehlavá saň? Ano takový podpis mě připomíná 99 pragováků.
16. 04. 2013 15:30 | Michal

Radnice je prohnilá od shora dolů!!!! A ryba smrdí vždy od hlavy
16. 04. 2013 14:28 | Jarda Vlach

Vse smeruje na to, ze podobne veci vyrizuje tajemnik mesta a vsichni vime kdo a co je JUDr. Franta D. zač.....

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...