Report z VI. zastupitelstva z 16.4.

Začneme s těmi diskuzemi. Situace v poslední době byla celkem neudržitelná a přechod na verzi s registrací jsme zvažovali už nějakou dobu. Tím jak je to tu z principu nevýdělečný projekt, tak nám to trošku trvalo. Ale podařilo se. Uvidíme, jak se to odrazí v diskuzi.

Co to pro nás všechny znamená? Budeme rádi, když se nově bude diskutovat pod vlastními jmény. My to tak dělali už od počátku, ale mnozí z vás využili anonymitu k osobním útokům a pomluvám. Poprosíme vás tedy, abyste přispívali pod vlastním jménem a z jednoho e-mailu. Také nám přislíbilo pár zastupitelů, že když bude jasné, s kým mají tu čest, tak by mohli dokonce zase začít diskutovat nebo i napsat nějaký příspěvek. Tímto se obracíme i na současnou opozici, jestli by nechtěla být trošku aktivnější a také něco sepsat. 

A nyní k reportu ze zastupitelstva

Zúčastnilo se 26 z 27 zastupitelů. Dvojkové body proběhly celkem i bez diskuzí a hladce, některé body byly dokonce staženy z jednání.

Bod 3/1 - v otázce dotace pro autobusy pana Petříka bylo stejně jako minule zamítnuto. Nově se jednalo o trasu z Hradiska do Dolních zahrad. Padaly informace, že firma plánuje celkem 9 linek a pak by mohly dotace dělat až 4 miliony korun. Na druhou stranu nikdo neřekl, kolik stojí dnešní provoz, který se dotuje například i z výdělku z parkovacích automatů. Rada každopádně chce zatím zachovat současný stav a mít 100% vliv na městskou dopravu. Radek Vondráček (ANO) zprostředkuje vyjádření Ministerstva dopravy v této záležitosti.

Zastupitelé podpořili přispět na revitalizaci nového rybníku v Lutopecnách (možná je to i trošku kompenzace za skládku, která zde byla). Občané i rybáři mají o rybník zájem. Rybník bude stát asi 11 milionů a město by mohlo přispět asi milionem a půl.

Větší diskuze se rozběhla u bodu schválení rozdělení finančních příspěvků nad 50.000 Kč. Jarmile Číhalové (Volba pro Kroměříž) se nezdálo 240.000 Kč pro basketbalisty. Systém rozdělování je dle Martina Bsonka (ANO) nespravedlivý, ale pracuje se na novém systému. Dle Olgy Sehnalové (ČSSD) by měly organizace dodávat správné údaje. Na každé žádosti by se našly nějaké formální problémy. Richard Kreml (SZ) se zeptal, kdy tedy budou nová pravidla schválena. Starosta Jaroslav Němec (ANO) odpověděl, že se na tom pracuje a bude to koaliční návrh snad k 1. 1. 2016.

Otázka pro čtenáře:

Jak by se měly finanční prostředky rozdělovat? Podle počtu dětí? Podle prospěšnosti? Podle priorit a vybraných projektů a ty ostatní by nedostaly nic? Jaké projekty podporovat?


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

22. 09. 2015 17:07 | Petr Pálka
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho dcery Zoe Klusákové-Svobodové viz http://www.ludviksvoboda.cz/cz..., Na 19. schůzi Rady města Kroměříže 14.9. 2015 v bodě 21 „Rada města Kroměříže po projednání d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 25.000 Kč na vydání publikace Ludvík Svoboda – životopis, pro Společnost Ludvíka Svobody, z. s." Zoe Klusáková-Svobodová je čestnou předsedkyní společnosti Ludvíka Svobody, která byla založena jeho spolubojovníky a příznivci. Nic proti tomu finančnímu příspěvku, ale to jsme za 10 let v poznání a v kritickém zhodnocení společenského působení L.Svobody moc nepokročili.
20. 06. 2015 12:25 | Ladislav Homolka
Proč město podporuje tak otravné akce ,jako je akrobacie v létání ,které spoustu lidí hodně otravují,když mají poslouchat několik dni takový řev motoru? To není jiný obor kam směřovat sponzorství? Naštěstí je letos horší počasí než loni. Spoustu lidem by se ulevilo ,kdyby počasí vubec nedovolilo létat!
17. 06. 2015 17:26 | Petr Pálka
Celý den je dnes slyšet letadlo létající nad Kroměříží. V této souvislosti připomínka, kdože se to vloni v letadle u Kroměříže zabil viz http://www.pravybreh.cz/2014/0...
15. 06. 2015 15:07 | J.H.
Čemu se divit, že zastupitelstvo probíhá jak probíhá. Přece žádné problémy nejsou, a vzniknou-li problémy přec, máme rozsáhlou agendu, která si s tím poradí.

Že na radnici je lidí jako psů, takže si musí vymýšlet úkoly navzájem, za královský honorář, je známé. Stávající vládnoucí koalice si přihrává kšeftiky pro sebe a své kamarády a jinak absolutní nezájem.

Symbolické je fungování Stavebního úřadu. Ať si tam podáte cokoliv, tak nic nejde, samozřejmě pokud na tom nemá zájem některý "zainteresovaný člověk".

Vrcholem je náš místostarosta, se zadkem ( ale hlavně platem ) na několika židlích a snem o krajských volbách, no nakonec proč by si k těm funkcím které má nepřidal ještě hejtmana.
09. 06. 2015 19:02 | Vladimír Koutský
Tak jsem se ze zvědavosti zúčastnil posledního zasedání zastupitelstva. Oáza klidu opravdu na radnici funguje, dokonce hlubokého klidu a pohody. Tak jaksi mimo hlavní témata v závěru diskuze padla nesmělá otázka, zřejmě od nové vedoucí odboru rozvoje ( omlouvám se, že nové funkcionáře neznám ), jaké projekty se mají připravovat pro nové rozpočtové období dotací EU. Odpovědí pana starosty bylo, že se " už " sbírají podněty z odborů radnice a že toto období končí až v r.2023. Mám tedy tomu rozumět tak, že ještě máme čas? Současné rozpočtové období platí pro r.2014-2020. Dnes se píše r.2015 a my sbíráme podněty. Než se vzpamatujeme ze spánku, sesbíráme podněty, vyhodnotíme a vypracujeme projekty, odhaduji na nejméně 2 roky a jsme v roce 2017 , což je polovina ( ztraceného ) období za námi. Podle mne je to alarmující poznání. Říká se, " kdo je připraven, nebývá překvapen " a také " kdo pozdě chodí, sám sobě škodí ". Že bychom snad nevěděli, co je potřebí ve městě udělat, jak město rozvíjet? Vždyť jsme vloni za drahé peníze vypracovali " Strategický plán rozvoje ". Pokud panuje v tomto směru bezradnost, mohu nabídnout přehršli námětů v souladu se strategií i k rozvoji " krásného" města.
A ještě jedno neblahé poznání. Již nejméně měsíc se snažím dopracovat k podrobnějšímu nahlédnutí
na Urbanisticko-dopravní studii Kroměříže. Snaha přes městskou architektku a trojí intervenci u pana starosty stále panuje hluboké mlčení, jakoby se jednalo o přísně utajovanou skutečnost. Mohl bych psát o dalších písemných či ústních intervencích o průběhu oprav Spáčilovy ulice, nebo parku kolem Moravy či o přípravě na budoucí kroměřížský přístav, hluboké mlčení je však jedinou odezvou. Pokud tedy u nás na radnici panuje rozvojová bezradnost, doporučoval bych poučit se jak to dělají jinde a
hlavně lépe.
06. 06. 2015 15:54 | Miroslav Daněk
Tak je vidět, že Kroměříž se stala opět oazou klidu . Vše v pohodě a dobře funguje. Nebo je to jenom tím, že anonymní přispívající nemají odvahu jít na trh se svou kůží?, nebo ty jejich výlevy byly jen výkřiky do tmy?.
A co třeba toto.

Petice
proti stavbě domu na parcele č.219 v Blahoslavově ulici v Kroměříži

Vážená Rado, vážení zastupitelé města Kroměříže,

Obracíme se na Vás jako občané města, kterým není lhostejno, jak bude vypadat okolí našich domovů.

Z inzerce RS Zvonek jsme se dozvěděli o záměru stavby obytného domu na parcele č. 219 na konci Blahoslavovy ulice. Investor již dnes nabízí ,,nadstandardní bydlení pro náročné v centru Kroměříže u Podzámecké zahrady“. Projekt zahrnuje stavbu čtyřpodlažního domu se šesti bytovými jednotkami a garáží pro 12 osobních automobilů.

Projekt zcela ignoruje zásadní připomínky NPÚ Kroměříž uvedené ve vyjádření ze dne 18.3.2014, č.j. NPÚ-373/19115/2014, především požadavky na:
-udržení dostatečného odstupu od zdi Podzámecké zahrady
-maximálního počtu dvou nadzemních podlaží
-položení výšky střešního hřebene níže v porovnání se sousedním domem, a to maximálně na úrovni dvoupodlažních domů této uliční fronty
-zákaz rozmístěním oken, balkónů, lodgií a teras v západní štítové stěně

Záporné stanovisko se zamýšlenou stavbou vydala dříve i Komise státní památkové péče obce.

Plánovaná stavba nás děsí svým rozsahem. Její realizací by došlo k trvalému narušení intimity tohoto doposud klidného koutu našeho města, zastínění okolních domů, narušení soukromí majitelů domů a zahrad ve Ztracené ulici. Negativní dopady na Podzámeckou zahradu, památku UNESCO, podrobně popisuje výše uvedené vyjádření NPÚ.

Podle ústního vyjádření pracovníků NPÚ Kroměříž jim má být rozhodování v této věci odebráno a přesunuto do Prahy. Obáváme se proto, že je ze strany investora vyvíjen tlak na prosazení realizace projektu nestandardní cestou.

Vážená Rado, vážení zastupitelé města Kroměříže, co se jednou povolí a postaví, nikdo nezbourá. Jako majitelé nemovitostí jsme při jejich opravách či stavbě museli respektovat připomínky Stavebního úřadu i NPÚ. Byli bychom rádi, kdyby tento přístup platil pro všecny.

Žádáme Vás tímto o zamítnutí přípojek i stavby obytného domu na parcele č.219 v Blahoslavově ulici v dnes zamýšlené podobě.

Děkujeme

V Kroměříži 10.05.2015
----------
Zápis z jednání
VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA KROMĚŘÍŽE PRO REGENERACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A TVORBU REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KROMĚŘÍŽ dne14. 1. 2015

bod 13) Ing. Jan Slanina předložil výboru k vyjádření návrh na stavbu „Rezidence u Podzámecké brány“. Výbor po diskuzi nedoporučil návrh k realizaci, negativní postoj vyjádřila i zástupkyně NPÚ ÚOP Kroměříž.

Usnesení: výbor nedoporučuje předložený návrh k realizaci z důvodu nepřiměřeně velké hmoty stavby, která nezapadá do okolní památkově chráněné zástavby.30. 05. 2015 16:22 | Petr Pálka
Dnešní Den dětí města lze bez rozpaků nazvat Karbanovým dnem dětí města Kroměříže. To první shození bonbonů z letadla za plot Podzámecké zahrady a částečně asi do vodního kanálu bylo překvapivé, osvěžující a kreativní - ten chaos - a tak tvořivý!!!:):):)
03. 05. 2015 13:19 | Tomas
K MHD ještě přidávám:


http://kromerizsky.denik.cz/po...

Spoléhá se na EU a město v podstatě "najednou" tvrdí, že všechno s čím přišel p. Petřík, vlastně už dávno měli v plánu.... ponechávám bez dalšího komentáře, asi by pak příspěvek nebyl publikovatelný.
02. 05. 2015 01:21 | Petr Komínek
Pane Kremle, děkuji za odpověď, jiní asi nedostali odvahu zapojit se do diskuze. Cením si Vaší odpovědi, ale přesto musím mít připomínku. Myslím, že nelze srovnávat zlodějskou Klausovu privatizaci se svobodným podnikáním v dopravě. Také si myslím, že nemáte pravdu v tom, že nemáte právo se vyjadřovat k dopravě, ale má ho pouze ANO. Vzhledem k tomu, že autobusová doprava je dotována jak krajem, tak naším městem a to odvody a příspěvky na dopravní obslužnost, nevidím nic zlého na tom, podporovat i MHD od jiného dopravce než od kts. Do MHD pumpuje město Kroměříž každoročně miliony. Také dost dobře nechápu, proč by nemohla být MHD v Kroměříži provozována byť i stejně nákladně jako nyní, ale ekologičtěji. Přece je jen dobře, když autobusy budou jezdit na plyn a ne na naftu. Teď to není na Vás pane Kremle, ale mám takový dojem, že město nechce vyhlásit výběrové řízení na provozování MHD prostě ze závisti, která prostupuje toto město. Jsem přesvědčen, že představitelé města by měli myslet na blaho jeho obyvatel a také na ekonomiku a nejvýhodnější náklady a ne jen se zkostnatěle držet starých pořádků. Doprava ve městě je stále neúnosnější. Není kde parkovat, ve špičce se projíždí přes centrum i 15 minut a to se sebou přináší stále vyšší exhalace z aut, kamionů a autobusů, které neustále zastavují, popojíždějí a zase se rozjíždějí. Proč neulehčit obyvatelům v centru a v celém městě provozem autobusů na plyn? Dálnice kolem města zůstane zpoplatněná a tak se bude počet aut projíždějících přes město stále zvyšovat. Umístění druhého mostu je v patové situaci, protože neexistuje vhodné místo kde by mohl stát. A mimo jiné, nejsou na něj peníze. Trvat na tom, že jen kts je jediným vhodným a nejlepším provozovatelem MHD v Kroměříži je zcestný názor. Tak, jak provozuje kts MHD, dokáže každý provozovatel a to jak Magicbus, tak i Krodos a další. Stačí jen vyhlásit výběrové řízení, to je přece v zájmu občanů. Dočkáme se ho někdy? Dostane někdo, kdo o tom rozhoduje a má dopravu a MHD v gesci, odvahu mi odpovědět? Děkuji předem, ale možná zbytečně. Ještě jedna poznámka: obávám se, že pan Petřík ukáže, že se dá MHD provozovat lépe a levněji a také ekologičtěji než doposud kts a představitelé města se rozhodnou nakoupit autobusy na plyn a dále bude MHD provozovat kts. Co to přinese? Pouze bude dáno za pravdu p. Petříkovi, ale město se těžce zadluží, ale ego zůstane ve vatičce.
29. 04. 2015 22:03 | Petr Pálka
Europoslankyně z Kroměříže o domácím vzdělávání, mateřských školkách a sexuální výchově na konzervativních web.stránkách viz http://protiproud.parlamentnil...
22. 04. 2015 16:28 | Richard Kreml
Dobrý den všem, panu Komínkovi zvlášť - už dlouho jsem zde v zájmu zachování duševního zdraví nediskutoval, nyní reaguji jen na jeho podivení, proč nejsou Zelení dostatečně nadšení z Magicbusu. Důvody jsme již uveřejnili v lednu na našem webu, v podstatě není moc co dodat - http://www.zeleni-km.cz/stanov.... Veřejnou dopravu podporujeme hlavně z důvodu, že umožňuje eliminovat dopravu individuální, čili mraky osobních aut a nikdy nekončící nedostatek parkovacích míst. Za sebe snad dodám jen to, že privatizaci MHD nepodporuji prostě z přesvědčení a ze zkušenosti, co privatizace v našem státě přinesla (vodárenství, nemocnice...) Pokud považujete privatizaci MHD za řešení, volte někoho jiného než nás. Na závěr bych dodal, že všechno zlé je na něco dobré a že pan Petřík aspoň urychlil debatu nad tím, co s MHD v Kroměříži dál. Pokud vím, audit KTS je v běhu, víc by vám řekli hoši z ANO, kteří mají dopravu dle koaliční smlouvy v gesci, což respektuji.
19. 04. 2015 21:00 | Miroslav Daněk
Co se týká dotací pro sportovce. Ano souhlasím s panem Komínkem, že by dotace měly směřovat pro děti a mládež, ale jsou i náklady na provoz, nebo náklady na pořádání sportovní akce, a zde nejde asi tak jednoduše rozlišit tyto náklady, zda jsou pro mládež nebo dospělé, například v kanoistice, kde závodí všechny věkové kategorie v jednom závodě. Takže co se týká systému rozdělování, to asi nebude tak jednoduché. Nedoporučoval bych, aby dotace směřovaly jen pro reprezentanty, zde by asi bylo ideální, aby se našel přímo nějaký sponzor, ale hlavně by měly směřovat pro „sportování“ děcek co mají zájem svůj volný čas věnovat v některém ze sportovních oddílů. A je to dnes u mnoha mladých problém, raději sedí u počítače než by sportovali. A další je vybavenost pro různé sporty, například určitě mají menší náklady plavci než třeba hokejisté . Ale jinak ve všech sportech přispívají rodiče a to nejen finančně ale také i organizačně a většinou zdarma. I to by se mohlo zohlednit při dotacích, protože jsou i rodiče, které berou sportovní oddíl spíše jako odložiště dětí, i když díky za to, že děti sportují.
Jinak plně souhlasím s tím, že by měly sportovní oddíly dát k dispozici městu na co tyto finanční prostředky použily. Nejlepší by bylo zřejmě vyhovět všem, ale k tomu chybí ty finance. Takže snad se s tím naši zastupitelé poperou.
Co se týká dotací pro dalšího provozovatele městské dopravy to není také jednoduché. Jsou zde nějaké podmínky pro tento provoz, včetně udělení dotací. Dopravce ale i město je musí splnovat. Např. je to možnost náhrady za nevyjetý autobus, požadavky města na časový plán atd. Kdyby náhodou se stalo, že autobus nepřijede v uvedené době, nebo vůbec nepřijede, protože není náhrada, tak už vidím jak řada občanů zde píše jak je to možné. A nehledě k tomu, kdyby se našel někdo, kdo by tyto dotace zpochybnil a že to není jen utopie, je vidět ze zdejších diskuzí.
Takže tady nejde opravdu jen o ekologickou dopravu.
19. 04. 2015 10:34 | Tomas
Ta MHD je mi také záhadou, zvláště když v současném stavu nelze navyšovat u KTS počty spojů či linek. Podle mě mohou oba dopravci v klidu existovat vedle sebe a v celkovém důsledku to vyjde levněji než dosud a spojů / linek bude víc. Navíc pokud by se město bylo ochotno dohodnout na nějaké té dotaci pro Magicbus, tak by pak jistě nebyl problém udělat něco s JŘ, aby se spoje na nádraží nepodjížděli o tři nebo kolik minut, ale rozumně se to rozvrhlo tak, aby byl interval mezi spoji třeba 15 minut, to už by se vyplatilo počkat na další. Ne jako dnes, když odjede 8 a 6 během pěti minut z nádraží, tak další spoj jede za půl hodiny (pokud nechci objíždět celé město 4 a jistě by se našlo více příkladů.
Osobně vidím pouze jednu cestu a to tlak ze strany cestujících za zastupitele, starostu atd.
Nechápu ale opravdu postoj města. Na jednu stranu chce budovat (zbytečné) pruhy apod. pro kola, snížit počet aut ve městě, ale zároveň odmítá podstatné vylepšení MHD, které by mohlo pomoci a zároveň ušetřit městu peníze. Však se nemusí město hned vzdát celé MHD, spíše ji optimalizovat za těchto možností (lepší příležitost už nikdy mít nebude).
18. 04. 2015 20:03 | Petr Komínek
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Podle mého názoru by nemělo město podporovat žádný sport provozovaný dospělými, tedy nesouhlasím s dotacemi města pro dospělé, ti by si měli platit svůj sport-koníček ze svého a nebo by si měli sehnat sponzory. Jiná věc je u sportu dětí a mládeže do 18-ti let. Jsou masové kolektivní sporty s mnohdy diskutabilními úspěchy srovnatelné se sporty, kde má město Kroměříž reprezentantů spočítatelných na prstech obou rukou (karate, modelářství, box a další - omlouvám se těm, které jsem neuvedl). Jaké kritérium zvolit? Pravdou je, že dnešní úspěšní "jednotlivci jsou sponzorováni především jejich rodiči. Ale rodiče podporují i své děti hrající hokej, basketbal, fotbal apod. Je jasné, že není možné rozdělovat peníze podle počtu osob, spíše bych se opravdu orientoval podle úspěchů. Jistě není možné říci: dáme peníze mistrovi Evropy a fotbalistům dáme peníze také za titul ME. To je blbost. Dnes máme výhodu, že můžeme jasně vidět, jakých výsledků který sport dosahuje a podle toho se rozhodovat a také by bylo dobré, aby s žádostí o dotaci žadatel předložil vyúčtování nákladů za jeden rok činnosti toho daného klubu či sportovce a potom bych se rozhodoval v poměru k částce potřebné k provozu tohoto sportu na jeden rok. Snad je to pochopitelné. Jistě, již vidím, jak bude můj návrh napadán, ale v každém případě, když někdo žádá o veřejné peníze, měl by také doložit, jak s nimi naloží a "co z toho" bude mít město Kroměříž, nebo-li, jakého výsledku bude chtít klub či sportovec dosáhnout a tím reprezentovat město, protože to přece jej sponzorovalo. Také si myslím, že by mohl dotovaný klub nebo sportovec nějakým způsobem dát při reprezentaci najevo, že jej sponzoruje právě město Kroměříž, jsou to přece jeho peníze. Je to můj názor a nikomu jej nevnucuji, pouze ho zveřejňuji. Co se týká uvedeného termínu 1.1.2016 na vydání pravidel, se mi zdá poněkud dlouhá doba. Je to jen prostor pro zákulisní jednání, ovlivňování a lobismus. Myslím, že zastupitelé by se měli rozhodnout mnohem dříve. Návrh samozřejmě musí dát vedení města v čele se starostou, ale schválit by to mělo zastupitelstvo, to bude také schvalovat dotace. No uvidíme, jak se k tomu zastupitelé postaví.
Co se týká MHD, to je boj s větrnými mlýny. Město se prostě MHD nevzdá a to ani přes dotace ve výši 5, 10 15 mil. Kč ročně. Proč? To je mi záhadou? Zeptejme se pana starosty. A "Zelení" mne tedy překvapili, nesouhlasí s ekologickým provozem MHD? No to snad ne. Přitom pan Kreml bojuje za každý strom a metr čtvereční trávy a přitom mu nevadí, že Kroměříž by nemusely zamořovat ty naftové hnusy? Zajímavé. Třeba nám také řekne proč? Rád si odpovědi přečtu. Hezký den.
18. 04. 2015 19:20 | David Petřík
Přeji pěkný den,
myslím, že jsem ani nic jiného než zamítnutí dotací nečekal, ale je paradox, že ekologickou dopravu odmítají také zelení a to mi opravdu neleze do hlavy. S tou dotací je to otázka najetých kilometrů. Pokud současný dopravce využívá jako dotaci výběr z parkovacích automatů (nepřímá dotace) a vychází mu tato dotace více než 20,- Kč/km, nevidím důvod proč bychom nemohli využívat dotace také. Myslím, že všichni víte, že naše dlouhodobá žádost je v poloviční výši tedy 10,- Kč/km. Proto se čtyřmi miliony je to relativní. Ano, pokud najezdíme 400.000km, budeme požadovat dotaci 4 miliony Kč. V současné době MHD najezdí necelých 300.000km a její dotace je okolo 6 mil. Kč. Jinak mi dovolte opravit redakci, trasa je z Hradiska do Horních Zahrad (nikoli do Dolních). Vyjádření ministerstva dopravy, se kterým naše společnost již komunikuje je takové, že ekologickou dopravu podporuje, ale nemá páku na to, aby městu přikázalo: budete jezdit ekologicky a ekonomicky. V podstatě je to tak, že si město v tomto může dělat co chce. Tudíž jediným metrem je nezávislý soud a další státní instituce, jejichž práv v současné době naše firma využívá a požadujeme vyjádření, zda není porušen zákon o hospodářské soutěži. O jejich výsledku Vás budeme po uzavření případu informovat. Je s podivem, že město nemůže podpořit linku s dotací okolo 430.000,-Kč/ rok, což je údajně nezákonné, ale podporuje nepřímou dotací (parkovací automaty) zakázku s dotací více než 5milionů korun ročně a to bez výběrového řízení. Ani tvrzení, že KTS, s.r.o. je městskou firmou mě nepřesvědčuje o tom, že pro ni neplatí zákon o veřejných zakázkách. A už vůbec ne, pokud jejich poskytovaná služba je o několik milionů ročně dražší než ta, kterou nabízí soukromá společnost. Samozřejmě nám dělá radost, že cestujících v našich autobusech přibývá. Děkujeme Vám všem za podporu ekologické dopravy v Kroměříži a budeme se na Vás těšit na dalších nových linkách, přeji Vám krásný zbytek víkendu David Petřík, Magic Bus, s.r.o.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...