Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015

Zúčastnilo se 24 zastupitelů (p. Dudová, p. Vondráček a p. Sehnalová se nezúčastnili)

02-01 Prodej pozemku parc. č. 197 v k. ú. Miňůvky

 • Neschváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-02 Prodej pozemku parc. č. 299-3 v k. ú. Miňůvky

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-03 Směna pozemků v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-04 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3131-2 v k. ú. Kroměříž

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-05 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 964-5 v k. ú. Kroměříž

 • Bod stažen

02-06 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1525-13 v k. ú. Kroměříž

 • Neschváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-07 Nabytí komunikace na ulici Slovákova v Kroměříži

 • Schváleno (23 Pro, 0 Proti, 1 se zdržel)

02-08 Nabytí pozemků a budov v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-09 Změna v bodě III. v usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže (Zřízení služebnosti pro město Kroměříž - Rekultivace skládky Lutopecny)

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

02-10 Plánovací smlouva – mezi PMS Reality a.s. a městem Kroměříž

 • Schváleno (22 Pro, 0 Proti, 2 se zdrželo)

02-11 Plánovací smlouva – mezi OKC s.r.o. a městem Kroměříž

 • Schváleno (22 Pro, 0 Proti, 2 se zdrželo)

02-12 Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku parc. č. 1534-2 v k. ú. Kroměříž

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

 

Finanční záležitosti města Kroměříže

03-01 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži- včetně výměny zdroje vytápění“

 •  Bod stažen

03-02 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR pro p. Danielu Královou

 • Technická věc - formalita
 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

03-03 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR pro manžele Maitnerovy

 • Technická věc - formalita
 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

03-04 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR pro Římskokatolickou farnost Panny Marie Kroměříž

 • Technická věc - formalita
 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

03-05 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace - SK Hanácká Slavia Kroměříž

 • Dotace 751 000 Kč na rekonstrukci umělé trávy
 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

03-06 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • Schváleno (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

05 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • Bere na vědomí (24 Pro, 0 Proti, 0 se zdrželo)

 

06 Interpelace

p. Sedláček (ředitel KTS)

 • Organizace Správa majetku města Kroměříže má ještě před svým zrušením nějaké pohledávky, které je potřeba dořešit - KTS by měla pohledávky odkoupit. Město poprvé řeší likvidaci příspěvkové organizace.

Dnes to bylo opravdu rychlé - zastupitelstvo trvalo 50 minut


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

17. 11. 2015 17:21 | Petr Pálka
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd::
"KDU-ČSL Místní organizace Kroměříž
Předseda: Mgr. Pavel Motyčka.
Místní organizace má 50 členů.
Mimořádnou stranickou aktivitu vyvíjel vedle předsedy Motyčky Mgr. Vojtěch Navrátil, vystudovaný politolog. Oba se silně angažovali vyvěšováním plakátů i doprovodnými akcemi ve věci zvolení MUDr. Zuzany Roithové prezidentkou ČR i ve volební kampani před volbami do zastupitelstva Zlínského kraje, kam ostatně byl P. Motyčka zvolen."
17. 11. 2015 17:10 | Petr Pálka
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012
https://www.youtube.com/watch?...

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...