Zkusím se poptat, popsal šéf KTS "tendr" na úvěr za 3,6 mega

Hned na začátku říjnového zastupitelstva byl z pořadu jednání stažen bod, na který předem poutal asi nejvíce pozornosti. O tom, zdali mají zastupitelé prodloužit či neprodloužit o další dva roky dotování parkování několika desítek lidí z Oskola v parkovacím domě firmy WAA invest (počet dotovaných míst by se zvýšil z 50 na 60, město by to ročně stálo 360 tisíc), se rozhodne na dalším zastupitelstvu. Dle sdělení vedení města je to kvůli tomu, že nejsou k dispozici ještě všechny materiály, včetně vyjádření ÚOHS. Neoficiálně je za tím dle některých však spíše to, že prostě přes veškeré lobování nebylo k dispozici alespoň 14 hlasů potřebných pro schválení tohoto bodu. Mimochodem Kroměřížan tento obchod, mající svůj prapočátek na podzim roku 2006, zařadil mezi dvanáct kauz, které otřásly porevoluční Kroměříží.
Ne všechny podklady nutné k rozhodnutí měli zastupitelé k dispozici při rozhodování, zdali se vzdát předkupního práva na koupi budovy bývalé ZŠ Palackého. Tu městu nabídla za 12,2 milionu korun k zpětnému odkupu Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, která se má stěhovat do Zlína. Starostka Daniela Hebnarová (ODS) vyzvala při projednávání své déle sloužící kolegy, aby si vzpomněli, zdali v roce 2003, kdy město budovu prodávalo, byla cena stanovena dohodou či dle znaleckého posudku a zdali by případně při zřeknutí se předkupního práva a prodeji někomu dalšímu nehrozilo vracení nějaké starší dotace. Nakonec bylo rozhodnuto, že předkupního práva využito nebude, ale o jeho možném zrušení se rozhodne stejně jako v případě dotovaného parkování příště.
Rozpaky, alespoň u některých přítomných, způsobila diskuse s ředitelem Kroměřížských technických služeb (KTS) Pavlem Suchánkem u bodu, kdy zastupitelé schválili ručení úvěru pro KTS ve výši 3,6 mil. na projekt „Regenerace zeleně na hřbitově v Kroměříži“. Na dotaz, v publiku sedícího Davida Dvořáčka, zdali KTS jednaly i s někým jiným než s ČSOB, u které byl úvěr vyjednán, odpověděl bezelstně, že ne, a ještě dodal, že KTS dlouhodobě spolupracují s ČSOB Zlín a nabídka této banky, jak byl ujištěn, je nejlepší. Po odpovědi vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče, že město v případech jako je tento oslovuje minimálně pět bankovních domů, zaskočená starostka Suchánkovi nařídila, aby KTS příště postupovala stejně. Na to pohotově zareagoval zastupitel Richard Kreml (SZ) a otázal se šéfa KTS, zdali by to nešlo už teď. Ten na to odpověděl, že neví, jelikož už je to rozjeto (tj. banka učinila již určité kroky), aby se nakonec podvolil s tím, že se pokusí poptat i v jiných bankách a pokud bude jejich nabídka lepší, takže si vezmou úvěr tam. I takto se dá hospodařit s veřejnými prostředky. (Dojem Suchánek nakonec trochu spravil, když na dotaz lidoveckého zastupitele Pavla Motyčky, jestli budou KTS zveřejňovat na webu faktury, odpověděl, že s tím nemá problém)
Dále ještě zastupitelé odklepli necelý milion na nákup vánočního osvětlení, kdy se starostka přiznala, že se na ni po loňské blamáži obracely kvůli tomu desítky lidí, přičemž někteří ji chtěli nosit i vánoční ozdoby, jestliže je město Kroměříž tak chudé.
Co se týče kauzy pódia na Velkém náměstí, tak situace dle sdělení Hebnarové asi dospěje k očekávanému soudnímu závěru, jelikož Kroměříž i Pozemní stavitelství Zlín coby realizátor operují naprosto rozdílnými znaleckými posudky.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

08. 10. 2013 23:07 | a.a.

pane Dvořáčku Váš příspěvek je docela povzbudivý jak by to město mělo dělat by přilákalo turisty,kteří se zde ubytují alespoň na dva dny ,přinesou nějaké tržby místním restauračním a ubytovacím podnikatelům a potažno i poplatek( reálný ) do městské "kasy". Ubytování předražené, služby , v jeho rámci téměř žádné, (výlety do krásného okolí města), snad to místním podnikatelům postačuje v dnešní době k jejich přežití. Vezměme si např. Vietnamce, pracují (někteří, pokud si nenajímají naše "prodavače") do úmoru vlastích sil ,jezdí za tu krátkou dobu co se etablovali v docela slušných autech, nakupují v Makru za "deset" a prodávají v KM za čtyřitet a zakazníci kupují. Přitom téměř nic až na výjimky státu ani městu neplatí(např, za zábor městského prostranství(Kovářská ulice ap.) je to tady hadrárna v kulturním městě jako někde v příhraničních oblastech. Co k tomu dodat? máte jich tady opravdu hodně a na exponovaných místech říkají náštěvníci. Budou se sem vracet tito lidé za památkami UNESCO do této dnešní reality?Město k tomu určité nástroje regulace má jen je uplatnit. Toť také otázka k diskuzi.
08. 10. 2013 19:14 | David Dvořáček

Několik poznámek k Akčnímu plánu pro investiční projekty pro léta 2013-14. Plán tak jak je postaven v úvodu tvrdí, že "Ekonomické prostředí města bude v horizontu strategie formováno dvěma základními pilíři: podporou rozvoje příjezdového cestovního ruchu a akcentem na atrakci, účinnou podporu a udržitelné působení segmentu malých a středních podnikatelů ve městě a ve firmách zde působících." Dále pokračuje" "Zvýšení atraktivity turistické destinace povede k růstu návazných sektorů ekonomiky. To přinese více práce pro místní v pohostinství, ubytování, dopravě i maloobchodu a v mnoha dalších, na turisty i rezidenty orientovaných službách. Přitom bude nutné posilovat diverzitu podnikatelského sektoru ve městě tak, aby ekonomika a nabídka práce neměla příliš sezónní charakter a nebyla příliš zranitelná výkyvy v jednom odvětví. Město stojí o vytvoření prostředí příznivého pro malé a střední podnikání obecně tak, aby vznikala nová místa a ve městě vznikaly nové ekonomické subjekty i v sektorech, které nejsou na cestovní ruch bezprostředně navázané." Následně popisuje 4 prioritní oblasti. V čem vidím problém je fakt, že celý APIP 2013-14 zcela rezignoval na podnikatelský rozvoj města mimo cestovní ruch. APIP uvádí hrozbu, že se z města stane skanzen, ale projekty, které jej naplňují, směřují k tomu, že zde bude rozvinuta infrastruktura pro rezidenty, ať v oblasti bydlení nebo dopravy a volnočasových aktivit, tak i pro turistiku. Přirozeně se obé v části překrývá. Z konkrétních projektů APIPu plyne, že město mimo oblast rezidentní infrastruktury fakticky rezignovalo na jakýkoli projekt spojený s jiným než na turistický ruch navázaným potenciálem. Ani jeden (!) projekt nemá žádnou návaznost nebo provázanost na jakoukoli aktivitu podporující malé a střední podnikání mimo turismus. Projekty jsou koncentrovány do oblastí rozvoje technické infrastruktury, zčásti jsou pouze oprášením záměrů identifikovaných před rokem 2006, dále obsahuje širokou škálu projektů projektů (to není překlep). Jakkoli je můj příspěvek kritický považuji většinu zahrnutých záměrů za prospěšné, přínosné a odůvodnitelné. Nicméně slova starostky města z podzimu 2011: "Umístění v anketě nám může pomoci ukázat potenciál, který město v oblasti byznysu drží v rukou", která pronesla po té co město získalo krajské vítězství ankety týdeníku Ekonom "Město pro byznys" se do APIPu formou žádného konkrétního projektu nepromítla. Zda je to dáno bezradností vedení samosprávy, leností obyvatel, kartelizací podnikatelského prostředí města či nechutí a neinvenčností podnikatelské veřejnosti nevím. Nicméně APIP jasně nakračuje k hezkému, útulnému skanzenu závislému po ekonomické stránce na sezónním turismu (čestná výjimka záměr s Krylovým památníkem), zaměstnanosti středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců s podprůměrnými mzdami. Zamrznutí trhu s nemovitostmi, ať už rezidenčními nebo komerčními je v Kroměříži nikoli projevem pouze vleklé krize nadregionálních rozměrů, ale po mém soudu projevem dlouhodobého a do budoucna se pouze zhoršujícího stavu periferního města bez vícezdrojového potenciálu. A na závěr jeden provokativní námět k tomu turismu a jeho sezónnosti: Co kdyby byl kroměřížský zámek otevřen přinejmenším o víkendech návštěvníkům i od listopadu do března ? Nestálo by za to zkusit 1-2 sezóny zpropagovat jeho celoroční otevření a navázat (provázat) je s dalšími v tu dobu ve městě konanými akcemi a termíny jako jsou jarmarky, vánoční trhy, státní svátky, akce Výstaviště Floria, nepřesunout do zimního termínu, který jinak nabízí pro turisty i obyvatele finančně náročné zimní sporty některou nadregionální kulturní a sportovní akci a nevtáhnout je do historického dědictví ? Synergie by mohla přinést něco navíc. Že je na zámku zima ? No a ?! A ad podnikatelé: Co kdyby město založilo při zachování omezeni podpory de minimis (blíže zde http://www.czechinvest.org/ver...) fond se základním kapitálem cca 10.000.000 CZK určený podobně jako například PGRLF k dotační podpoře každého (tj.nového i stávajícího) OSVČ, který by při dodržení podmínek (bydliště na území města, udržení nebo zvýšení zaměstnanosti po dobu splácení nejméně však 3 let) získal po splacení podnikatelského investičního úvěru dotaci ve výši 1%-3% snížené úrokové sazby ? Pro příklad při 5ti letém úvěru 1 mil CZK s roční fixní úrokovou sazbou 5%, by město uhradilo při udržení zaměstnanosti 1% tj. cca 27.000 CZK, při zvýšení zaměstnanosti 2% tj. 54.000 CZK. Bylo by to motivační? Bylo. Bylo by to něco navíc ze strany města ? Bylo. Bylo by to plošné a ne jen pro vyvolené ? Bylo. Jsou na to peníze ? Ano,to je věc politického rozhodnutí. Riskovalo by město, že přijde o finanční prostředky tzn., že je vyhodí a nic za ně nedostane ? Ne, pokud by mělo kvalitní smluvní dokumentaci. Čerpání by nastalo až po potvrzení banky, že úvěr byl řádně splacen a doložení výše uhrazených úroků a prokázání udržení (zvýšení) zaměstnanosti po celou dobu. Mělo by to negativní dopad na rozpočet. Možná ano, možná ne, protože podle platného zákona o rozpočtovém určení daní je 30% z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti přijmem obce, v jejímž obvodu má podnikatel bydliště. A kdo by to vykonával ? A kolik by stála administrativa ? 1 šikovný člověk na celoroční poloviční úvazek (i při královských 18.000 hrubého měsíčně (1/2 úvazek !) je to max.290tis mzdových nákladů ročně), podatelna, webová aplikace na spočítání nároku a podání žádosti vč.příloh. Kontrolu by mohli vykonávat v kvartálních intervalech 3 lidé, kteří dnes zcela zbytečně sedí ve zcela zbytečné dozorčí radě Kroměřížských technických služeb (nejde o její aktuální konkrétní personální obsazení) a po mém soudu i ve zcela zbytečné dozorčí radě BIOPASu. Příjmem fondu by byl podíl města na hospodářském výsledku VaKu a BIOPASu. Účty by fond skládal také kvartálně, a to radě města a zastupitelstvu města. Právní forma pomoci i instrumentalizace je věcí optimální struktury, čistě teoreticky by mohlo jít i jen o oddělení stávajícího finančního odboru města tedy bez zřizovacích nákladů. Je to námět k diskuzi. Hezký večer.
07. 10. 2013 09:46 | petr

No já bych řek k tomu poslednímu bodu, tedy ke kauze kolem pódia na Velkém náměstí, že jde o holé neštěstí. Ten ksindl, to monstrum tam totiž vůbec nemělo stát. Kolik občanů a tuším i tu na blogu se vyjadřovalo a fundovaně argumentovalo proti. Ale to ne, chytrolíni promlouvali. Nakonec i čas nám dal za pravdu. Škoda vyhozených peněz. A další výdaje ještě přijdou. No, je to přesně tak: komu není shůry dáno, tomu není pomoci. Když chce být někdo tupcem, ať platí. Jenže jak k tomu přijdou ti, co byli zásadně proti?
06. 10. 2013 21:38 | Profesor

Jak se taky podniká v Kroměříži....Trošku off topic, ale je treba, aby se to vedelo !
http://www.youtube.com/watch?v...
06. 10. 2013 07:55 | johny

Korzár: urbanistické a dopravní studie jsou dobré věci, které tady chyběly a díky tomu bych starostku označil za velmi slušnou vizionářku, možná i nejlepší ideovou architektku na svém místě minimálně od dob Dvořáčkových. Ale tady se teď bavíme o tom, že ona nemá ani šajnu, jak se dělají v největší městské organizaci výběrová řízení. A to je přinejmenším trestuhodné manažerské selhání.
05. 10. 2013 23:01 | Petr Pálka

Korzáre, nahlédl jsem v rychlosti do odkazu a to nadšení bych mírnil. Zastavil jsem se už na začátku, projekty v realizaci, revitalizace oken radnice II.etapa, cizí zdroje 0, z rozp.města 1,75 mil. Vždyť okna na radnici byla repasována v roce 2012, půlka peněz šla z Programu regenerace, jestli se nepletu. Tak proč si na další část opět nenechat přispět z tohoto programu? Vždyť od toho je. Nebo jde o Starý pivovar? Ten je zařazený v programu regenerace do 2017, pokud jde o repase oken. Tak nevím, papír snese všechno.
04. 10. 2013 18:19 | Korzár

Pepo, podívejte se do projektů akčního plánu na příští rok. Jsou tam projekty dohromady za 205 milionů, z toho 150 milionů má přijít z dotací. Mimo jiné jsou tam urbanistické a dopravní studie města, což je oblast, která tu byla léta ponechaná samobujení a developerům. To mi nepřijde jako výsledek někoho nerozhodného. Starostka je tak sice svými oponenty občas líčena. Já mám ale dojem, že jí rozhodnost nechybí. PS: Nikdy jsem ODS nevolil ani se k tomu nechystám.
http://www.mesto-kromeriz.cz/d...
04. 10. 2013 11:16 | Pepa

Tady na te ukazce ze zasedani vsichni muzete videt, jak pani Starostka ridi mesto - celkem nic nevi, odkazuje se (čti schovává se) za "sluzebne starsi kolegy, neni schopna rozhodovani a problemy resi soudy, znaleckymi posudky a tr.oznamenim.....Celkem smutne pro mesto, ktere potřebuje silného lídra a osobnost, která ví co chce a kam město nasměrovat do budoucna!
04. 10. 2013 09:16 | Vincent Anton

Vidím, že je to zasedání zastupitelstva celkem zábava, asi se příště také zastavím :-) Není se čemu divit, že je nahoře takový bordel, když se celostátní politici rekrutují z místních představitelů :-)
Na vánočním stromečku by měl v Kroměříži viset každý rok nějaký "zasloužilý" rodák. Letos bych byl pro nominaci Pavla Halase.. (sem se mi smajlík ani přidávat nechce)
04. 10. 2013 03:54 | johny

Jestli to má být tak, že (známý) bankovní poradce ve zlínské pobočce ČSOB, který se stará o korporátní klientelu, za to dostane provizi, s níž se pak nenápadně rozdělí (což je při současném obecném přebytku peněz v českých bankách a skoro 4 mil. objemu půjčky víc než pravděpodobné ), pak je to jednoznačně na trestní oznámení...

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...