Kroměřížské komunální volby před lety. Díl 1.: Už je po hodech

V první půlce října po čtyřech letech budeme opět volit vedení města. Ještě ale než vypukne ostrá fáze volebního soupeření o hlasy voličů můžeme využít nynější „okurkové“ sezony a vydat se proti proudu času a připomenout si v novém seriálu dřívější zdejší komunální volby. První díl se věnuje prvním prvorepublikovým volbám z roku 1919.

První poválečné obecní volby proběhly v Kroměříži i Československu (nevolilo se na územích, jejichž příslušnost k československému státu ještě nebyla ujasněna: Vitorazsko, Hlučínsko, Valticko a část Těšínska) 15. června 1919, tedy necelých osm měsíců po získání samostatnosti. Volební právo bylo všeobecné a rovné oproti dřívějšímu kuriálnímu systému, kdy byli voliči řazeni do tří skupin dle výše odvedených daní. Rovněž se poprvé týkalo i žen, čímž jej nově nabyla více jak polovina obyvatelstva. Novem bylo také zavedení poměrného volebního systému. Bez něj se dle italského politologa Giovanni Sartoriho mohou stát „problematické společnosti“, což v té době národnostně fragmentované Československo bezesporu bylo, docela dobře „společnostmi nemožnými“; ne zrovna nezvyklé bylo v té době kladení rovnítka mezi pojmy demokratický a poměrný. Z čistě vnitropolitických důvodů mělo zavedení poměrné volby cíl dostat do samospráv dosud „cizích“ obcí československý živel, jak to ostatně při projednávání předlohy zákona ve svém proslovu zdůraznil sociálně demokratický poslanec Antonín Němec, když pravil, že „v tom okamžiku, kdy tam čeští dělníci, kteří jsou z 90 % Čechy, nabudou rovné právo volební, celá řada měst, která dnes platí za města německá, budou obratem ruky městy českými“ (nebo se případně k nim jako např. v Brně, Olomouci či Znojmě připojovala česká předměstí, okolní města a obce pod heslem: „Velké a české“). Pro dnešní dobu je zajímavé také to, že někteří z poslanců v rozpravě k danému zákonu, jak uvádí Ferdinand Peroutka v Budování státu, dokonce „vyslovovali naději, že poměrné zastoupení je schopno odstranit také korupci na radnicích, které snadno propadaly obce, v nichž bez kontroly vládla jedna strana“.

V Kroměříži bylo voleno celkem 36 zastupitelů (o šest více než doposud), kandidátní listinu postavili sociální demokraté, lidovci, národní demokraté, socialisté (od r. 1926 národní socialisté), živnostníci, agrárníci kandidovali pod hlavičkou "Malorolníků" a svou kandidátní listinu podala jak místní židovská, tak i německá komunita.

Výsledkem voleb v českých zemích bylo vzhledem k rozvratu jistot – vypůjčíme-li si titul knihy Stefana Zweiga – světa včerejška a – pod vlivem tíživé sociální situace i bolševického převratu v Rusku – obecnému dobovému příklonu nálad nalevo výrazné vítězství levice, což se odrazilo i v pádu vlády všenárodní koalice Karla Kramáře a utvoření rudo-zelené koalice. V Kroměříži levice výrazného vítězství sice nedosáhla, ale k zásadnímu zlomu ve vládnutí došlo i zde, když i z důvodu zdemokratizování volebního práva, jak poznamenal v kronice František Václav Peřinka, „lidovci, následovníci politických katolíků či katolicko národní strany vládnoucí ‘na kroměřížském obecním domě‘ skoro po 40 let, se neradi loučili s mocí, ale ve světle volebních výsledků sami uznali, že už je po hodech.“ Ve vypjaté dobové atmosféře, kdy se tisk jednotlivých stran dokázal shodnout jen na odporu vůči svévolné cenzuře vojenských úřadů ve městě, jelikož kvůli válce s Maďarskem nedovolily i např. otištění informace o tom, že město navštíví ministr obrany Václav Klofáč, zvítězila Československá sociálně demokratická strana dělnická se ziskem 29 % hlasů a spolu se socialisty (obě strany tehdy vyjednávaly o sloučení) obsadila 16 z 36 mandátů, lidovci vedení dosavadním starostou a advokátem Dr. Metodějem Bartákem skončili druzí, třetí místo obsadila národní demokracie premiéra Kramáře. (Rozdělení mandátů jednotlivým stranám trochu odchylovala od přísné proporcionality možnost jednotlivých stran se už před volbami sdružit dohromady, kdy se při rozdělování mandátů sečetly jejich hlasy dohromady jako by se jednalo o jednu stranu a posléze se mandáty poměrně rozdělily mezi zúčastněné strany. Počet jejich nevyužitých hlasů tak byl menší a společným postupem mohly dosáhnout na více mandátů – takto se v roce 1919 třeba sdružili národní demokraté, živnostníci a malorolníci. Doplácely na to naopak „izolované“ strany, se kterými nikdo nic nechtěl mít společného.)

Výsledky hlasování

Strana Počet hlasů (abs.) % Zastupitelů
Československá sociálně demokratická strana dělnická 2 133 29,10 11
Československá strana lidová 1 702 23,22 9
Československá národní demokracie 1 225 16,71 7
Československá strana socialistická 1 130 15,41 5
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 564 7,69 3
Národní Židé 255 3,48 1
Malorolníci 167 2,28 0
Německá kandidátka 155 2,11 0
Celkem 7 331 100,00 36

Na počátku července proběhla za účelem volby starosty ustavující schůze zastupitelstva. Sociální demokraté se dostavili s rudými karafiáty na klopě, socialisté s bílými a červenými, lidovci s bílými a národní demokraté s odznáčky s českým lvíčkem. Zastoupení v radě města bylo oproti dnešní době, kdy koaliční většina má v ní všechny místa, ze zákona proporční, aby všechny strany nesly riziko za vedení města. Strana či sdružení stran, které cítily, že stojí mimo „hlavní politický proud“ a reprezentovaly buď třetinu nebo čtvrtinu zastupitelů, si před volbou starosty mohly pro sebe „vyreklamovat“ post prvního náměstka starosty (1/3 zastupitelů), resp. druhého náměstka starosty (1/4 zastupitelů), ale nemohly se pak účastnit volby starosty a druhého z náměstků. Tak se také stalo v Kroměříži, když lidovci mající přesně čtvrtinu zastupitelů se přihlásili o post druhého náměstka starosty a z přítomných 32 zastupitelů se jich tak volby starosty mohlo účastnit již jen 25. S výjimkou jednoho prázdného lístku zbylých 24 lístků obsahovalo jméno národnědemokratického školního inspektora Josefa Jedličky a ten tak byl zvolen starostou. Po volbě opustili lidovci sál, jelikož nesouhlasili, aby vedle zrušení dvou místních německých středních škol město požádalo i o přeložení jednoho ze školních inspektorů, jemuž tisk ostatních stran vytrvale spílal.

Zbylí radní byli voleni až na další schůzi takřka o dva měsíce později, tedy na konci srpna. O post prvního náměstka se utkal sociálnědemokratický lídr a účetní nemocniční pokladny Jan Hošt s obchodníkem Janem Čermákem, jenž reprezentoval v zastupitelstvu živnostenskou stranu. Z 26 odevzdaných hlasů bylo 20 pro Hošta, Čermák obdržel pět hlasů a jeden lístek byl prázdný. Zbylé posty pak už byly obsazovány nezávisle na ostatních zastupitelích jen na základě interního hlasování v jednotlivých stranách a tak si na post druhého náměstka starosty lidovci vybrali vikáře Ladislava Janču a za radní rolníka Jana Kutňáka a obchodníka Ferdinanda Vlka, sociální demokracie vyslala do rady správce nemocniční pokladny Tomáše Pokorného a manželku prof. Bürgera Vlastu Bürgerovou, národní demokraté učitele Cyrila Gardavského, socialisté lékaře Jana Štrose a úředníka Josefa Třasoně a poslední post v městské radě obsadil za živnostníky neúspěšný adept na post prvního náměstka starosty Jan Čermák.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

30. 07. 2014 18:05 | Vladimír Koutský
Velmi zajímavý pohled do minulosti. Mně to ale naznačuje, že se vlastně v politice příliš mnoho nemění. Z těch stranických šarvátek vždy vyjde nějaká vládnoucí parta, ale podstatně důležitější je, co ta patra svému městu přinesla. Takže místo úvah kdo s kým a jak, je důležitější pohled na výsledky vládnutí, přineslo-li rozkvět či pouze matné přežívání. To platí stále, a také platí, že osudy města jsou úzce svázány s osobnostmi stojícími v jejím čele, s lidmi kteří mají nějakou vizi a jsou schopni ji oživit. Bohužel se u nás takové osobnosti vyskytují pouze ojediněle a to je také na našem městě vidět. Vždy se říkalo o Kroměříži, že je to sice krásné město, ale město studentů a důchodců. Dnes už pomalu zůstává pouze těch důchodců a naštěstí stále, ale i jen, u té zděděné krásy.
30. 07. 2014 17:31 | Je Kroměříž chovná stanice koňských hand
Je to všecko moc pěkný, co tu roubujete. Ale co se tak zeptat třeba formou ankety ctihodných spoluobčanů, koho oni chtějí na radnici ? Proč se nezeptáte třeba Petra Balady, Alexandry Baladové, Radovana Křemečka, Michala Bohatého, Michaely Bohaté, Kamila Koňaříka, Jurgena Lucassena, Petry Lucassenové, Jiřího Pivody, Thomase Gordona Austriena, Ileen Beatrice Austrien. Co by Vám na to řekl třeba Luděk Capík, Richard Antes, Jan Ševčík, Petr Kolíbal, František Věrný, Roman Dočkal, Roman Drebot ? Tito lidé tu či onde s námi žijí, ti si tu v potu tváře obstarávají obživu, ti třebas dnes a denně řeší otázku parkování v centru města, cenu parkovného nebo drahotu jízdenky v MHD či nemožnost parkování u katastrálního úřadu. To jsou lidé, kterým je třeba klást otázky, podávat si ruce a zdravit je jako slušné a poctivé lidi. A ne tu závistivě popichovat.
29. 07. 2014 17:26 | Alex
2Karel - Sorry, ano 27 zastupitelů. Příště napíšu nějaký moudrý ftípek.
28. 07. 2014 23:22 | Karel
2Alex - když tu píšete takové primitivní vtípky, tak jistě snesete mé primitivní opravení - zastupitelů, nikoliv radních. Těch je méně...
28. 07. 2014 15:02 | Alex
Ano, jak je zde už připomenuto, radních máme stejný počet jako byl počet těch se kterými si poradil kat Mydlář na Staroměstském náměstí.
27. 07. 2014 02:10 | Karel Toman st.
Díky moc, početl jsem si. Jsem laik, ale i ten snad může vycítit motiv, jímž je psaní textu vedeno. Tím spíš, když se ten laik texty 20 let živil. Takže: Můj pocit je velice dobrý, vzbuzuje pocit serióznosti a (vzhledem k politické orientaci autora) i objektivity. To bych chtěl vypíchnout, neboť to zdaleka není obvyklá věc.
26. 07. 2014 22:35 | Mirda
Pokud jsem doposud dobře počítal, tak v současných zastupitelstvech zasedá 27 zastupitelů.
25. 07. 2014 18:01 | Petr Pálka
Vojtěchu, ty to snad s nezávislostí a objektivitou přeháníš. Píšeš, že s prvními férovými volbami v republice šli lidovci od moci (pěkněji řečeno od odpovědnosti) a bylo pro ně Peřinkovými slovy ve městě "po hodech". Ať tě vedení teď nezatratí! Ale kdyby se tak mělo stát, tak si si řekni občanům o hladovku na podporu tvé svobody slova, svědomí a badatelské počestnosti.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...