Kandidátky pohledem statistiky

Na základě dat o kandidátních listinách do komunálních volbách zveřejněných a aktuálních k 28.8.2014 na www.volby.cz předkládám krátký statistický a věcný přehled těchto listin.

Uvítám připomínky a věcné opravy či doplnění toho článku, ale vycházím jen z údajů, které zapsaly na kandidátní listiny správní orgány, s výjimkou jednoho kandidáta, kde se domnívám, že je chybně uveden jeho vysokoškolský titul, a to dr. Michala Gutha, kde se domnívám, že mělo být správně uvedeno MVDr. a nikoli MUDr.

Následující přehled je jen výtahem a agregací dat a postihuje pouze tyto ukazatele:Počet kandidátů, jejich věkové složení, zastoupení mužů a žen, zastoupení straníků, zastoupení místních částí.

Dále se pokouším zachytit počet kandidujících osob s titulem MUDr., zastoupení školství a vysokoškoláků, počet kandidujících současných a bývalých zastupitelů a konečně osobní zainteresovanost kandidáta na rozhodování volených orgánů města.

Celkem kandiduje 12 subjektů, a to pod těmito názvy kandidátních listin: ANO 2011 (dále jen ANO), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí (dále jen KDU), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Moravané, Občanská demokratická strana (ODS), Romská demokratická strana (RDS), Strana Práv Občanů (SPO), TOP 09 pro Kroměříž i místní části (dále jen TOP 09), Úsvit přímé demokracie (dále jen Úsvit), Volba pro Kroměříž (dále jen Volba), ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO (dále jen ZK). 11 listin kandiduje se 27ti kandidáty, u RDS je zapsáno 25 kandidátů.

Zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách

Z celkem 322 kandidátů je 126 žen a to je 39,13 % z celkového počtu kandidátů.
Jen 3 kandidátní listiny mají v čele ženy, a to Danielu Hebnarovou (ODS), Lenku Mergenthalovou (TOP 09) a Jarmilu Číhalovou (Volba). Více žen než mužů na prvních 5ti místech má ODS (3) a Volba (3). Žádnou ženu do první pětky nenasadila RDS.

Nejmužštější kandidátku postavilo ANO, kde kandiduje 6 žen, po 8, tedy ani ne třetinu, nalezneme u KSČM, RDS a ODS. Přesně třetinu tvoří ženy u KDU a ČSSD, která tak nedosahuje své vlastní kvóty 40 %. Naopak kandidátky takřka vyrovnané tvoří TOP 09 s 11ti ženami, Moravané, Volba a SPO s 12ti ženami, přes polovinu kandidátky tvoří ženy u ZK (14) a nejženštější kandidátkou je se 17ti ženami Úsvit. 

Věkové složení

Celkový průměrný věk kandidáta je 45,15 let, kdy průměrný mužský kandidát má 45,47 let, žena 44,65 let. Nejstarší kandidátní listinu s věkovým průměrem 55,3 let podala KSČM, za ní s průměrem nad 50 let následují Volba pro Kroměříž (52,7), ODS (52,22) a ČSSD (50,56). Protipólem jsou kandidátní listiny s průměrem pod 40 let RDS (34,4), TOP 09 (35,55) a Moravanů (37,9).

Nejstarším kandidátem a zároveň jediným s věkem nad 80 let je 87letý ing. Karel Janeček kandidující za ODS, také nejstarší kandidátku nalezneme na této listině a je jí 78letá Ludmila Maléřová. Nejmladší kandidáty ve věku 18ti let nalezneme na listině RDS, a to Martina Matu a Jonášovou Nikolu, Adélu Čumpelíkovou u Úsvitu a Veroniku Pěčkovou u ZK. Alespoň 1 kandidující osobu do 25ti let nalezneme na všech listinách kromě ANO.

Nadpoloviční většinu kandidátů do 38 let (včetně) nalezneme u TOP09 (17 osob), Moravanů (16) a RDS (14). Naopak nejméně je jich na listinách Volby (1), ODS (2), ČSSD (3), KSČM (4) a ANO (5). Naopak většina kandidátů KSČM, a sice 16 již překročila věk 58 let. U Moravanů nekandidují osoby nad 64 let, u TOP 09 a RDS jen jediný kandidát překročil 58 let. Alespoň jednoho sedmdesátníka nalezneme na listinách ČSSD, KSČM, ODS, Volby, KDU a ZK. Zajímavostí je, že muži kandidující za Moravany jsou v průměru o 10 let mladší než ženy kandidující za tuto stranu a konečně muži kandidující za TOP 09 jsou v průměru o 15 let mladší než jejich kandidující kolegyně.

Stranické rozvrstvení

Z celkem 322 kandidátů a kandidátek je 191 bez stranické příslušnosti a 131 deklaruje politické členství. Zcela bez straníků jsou kandidátní listiny Úsvitu a Volby, 3 straníci jsou u SPO, 4 u Moravanů, 6 u ZK, 7 straníků je u ANO a TOP09, 10 u KDU, 21 u ODS, 22 u KSČM, 25 tj. plných 100% představují straníci u RDS a konečně na kandidátce ČSSD je jen 1 nestraník vedle 26 straníků. Na některých kandidátkách jsou zařazeni nezávislí kandidáti, u Úsvitu všichni bezpartijní kandidáti kandidují nikoliv za sebe, ale za Úsvit, stejně tak u SPO a ODS, Moravanů, KSČM, ČSSD a ANO. Nezávislé kandidáty kandidující tak sice na konkrétní listině, ale nereprezentující žádnou vysílající politickou stranu či hnutí tak najdeme jen 1 u KDU, 4 u TOP09, 7 u Volby a 21 u ZK.

Vzdělání a profese

Sleduji zastoupení osob s vysokoškolskými tituly, zvláště s titulem MUDr., dále profesní zastoupení osob z pedagogického prostředí (učitel, pedagog, ředitel ZŠ/SŠ, lektor). Titul RSDr. je v souladu s platnými zákony považován za vysokoškolský.

Nadpoloviční podíl osob, které uvádějí VŠ titul mají listiny ANO (22 osob), Volba (19), KDU (16) a ČSSD (15). Naopak kandidátní listina RDS neuvádí žádný VŠ titul a poskrovnu je jich u Úsvitu, SPO (4) a Moravanů (5).

Titul MUDr. najdeme celkem 14x, ale nenajdeme jej na listinách KSČM, Moravanů, ODS, RDS, SPO ani Úsvitu. Naopak Hippokratovu přísahu složili 4 kandidáti Volby, 3 KDU a po dvou u ANO, ČSSD a TOP 09. Lékaři vedou kandidátky TOP 09 a ZK, a to kolegové z Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová a Richard Kreml. Vzděláním lékařkou je také Jarmila Číhalová v čele Volby.

Zastoupení vzdělávacích institucí je o poznání silnější, více než 10% kandidátů, konkrétně 32 z 322 osob jsem zařadili do námi vymezené kategorie z pedagogického prostředí. V zastoupení vedou KSČM (7), ANO (6), TOP 09 (5) a ZK (5). Naopak ODS, Úsvit ani SPO pedagogy ve své nabídce nemají. Profese učitel-trenér u trojky RDS Ivana Dunky je diskutabilní z pohledu zařazení či vyřazení do této statistiky.

Osobní závislost na městě Kroměříž 

Přiznávám, že toto kritérium je dalece nejproblematičtější. Zahrnul jsem do něj ty osoby z kandidátních listin, u kterých vím, že jsou zaměstnanci Města Kroměříže, jeho příspěvkových organizací, resp. organizací, v nichž má město podstatný vliv. Pro tyto osoby může být výsledek voleb důležitější než pro ostatní kandidáty, neboť nové vedení města může přímo či zprostředkovaně ovlivnit jejich pracovní zařazení/vyřazení a také výši jejich příjmů. Neznám však zaměstnavatele všech kandidátů a také neznám profesní působení jejich blízkých příbuzných, které může mít vliv na jejich budoucí rozhodování jako zastupitelů.

Nezařazuji ty, kteří jsou jako stávající neuvolnění zastupitelé členy statutárních nebo dozorčích orgánů, protože respektuji skutečnost, že rada či zastupitelstvo v každém volebním období nese odpovědnost delegovat či jmenovat své zástupce v souladu se svými prioritami, a toto rozhodnutí je politické.

Nejvíce osob, které tak mohou být ve střetu svých a veřejných zájmů vidím na kandidátní listině Volby, a to 8, dále 4 u ČSSD a ODS. U ANO jsem nalezl 3 takové osoby, přičemž jednou z nich je i lídr kandidátky, který je ředitelem ZŠ, a 1 osobu u Moravanů. U ostatních kandidátek jsem takovou přímou vazbu nenašel.

Minulá či současná zkušenost s funkcí zastupitele

Z porovnání podaných kandidátek a složení současného a minulých zastupitelstev počínaje volbami na podzim 1990 lze vyvodit následující: Ze stávajících 27 zastupitelů obhajuje mandát 25, a to 6 v barvách ČSSD, 4 za KSČM a Volbu, 3 za KDU a ODS, 2 za TOP 09 a ZK, 1 za Úsvit. Kromě nich se o znovuzvolení uchází dalších 11 bývalých členů zastupitelstva, a to 5 v barvách Volby, 3 za ČSSD, 2 za ODS a 1 za KSČM. Celkem se tedy o znovuzvolení uchází 36 bývalých a současných zastupitelů. Naopak bez zastoupení současnými a i minulými zastupiteli jsou kandidátky ANO, Moravanů, RDS, SPO.

Ta dva zastupitelé, kteří o znovuzvolení neusilují jsou Karel Chvátal (ODS) a Arnošt Škrabal (ZK).

Na listinách jsou také 4 osoby, které zastávaly úřad starosty, a to Daniela Hebnarová (ODS), Miloš Malý (ČSSD), Petr Dvořáček (dříve za ODS nyní nezávislý bezpartijní kandidát za Volbu) a Petr Sedláček (ODS). Kromě nich kandiduje i 6 současných či bývalých místostarostů a uvolněných radních: Jan Slanina (CSSD), Olga Sehnalová ml. (ČSSD), Marek Šindler (ČSSD), Jarmila Číhalová (Volba), Jitka Dvořáková (zvolena za ODS, nyní kandiduje za Volbu) a Blanka Šimůnková (ODS).

Kroměříž a místní části

Z celkem 322 kandidátů jich 278 uvádí jako trvalý pobyt samo město Kroměříž, 44 pak má trvalý pobyt v místních částech. Z těchto 44 jich 15 pochází z Vážan, po pěti z Postoupek a Zlámanky, po čtyřech z Bílan, Drahlova a Těšnovic, 3 z Hradiska a po dvou Kotojed a Trávníka.

Podíl kandidátů z těchto částí přibližně odpovídá poměru zapsaných voličů v jednotlivých částech a městě jako celku, a sice že v těchto částech žije cca 13,7% voličů a mají 13,4% podíl na všech kandidátech. Také nejvyšší podíl Vážan odpovídá podílu na elektorátu. Nízké zastoupení mají naopak Drahlov a Zlámanka, na jejichž úkor jsou nadrepreznetativně zastoupeny Trávník, Zlámanka a Kotojedy.

Naprostou ignoraci kandidátů z místních části zobrazují kandidátní listiny ANO a RDS, pouze jednoho nalezneme u Úsvitu (server volby.cz uvádí jednu kandidátku, dle sdělení lídra Úsvitu Jiřího Mazáče jsou z místních částí ještě další dva kandidáti - pozn. red.), dva reprezentují ČSSD, ODS a SPO, 4 ZK, 5 KSČM, 6 TOP 09 a Volbu, 7 KDU a celou třetinu kandidátky zaplňují u Moravanů.

 


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

18. 09. 2014 19:51 | bono
petr: ale kdysi se Miloškovi pochlebovalo, že ??? Proč jste se neozval s kritikou již tenkrát?
18. 09. 2014 18:37 | David
Náhodou MILOŠEK JE BOREC poslechněte si tohle za co ho vlastně jako senátora v tom parlamentu platíme! Jestli tomuhle tlachání někdo rozumí, dejte vědět! Myslím, že i on sám ne! Tohle je jen ukázka neschopnosti a pouhé improvizace nešťastného člověka vůbec něco říct, ne tak řídit! A když už něco, ať tomu hlavně nikdo nerozumí! A tak je to i u nás ve městě! VOLTE MILOŠE BUDE FAKT LÍP! on to vše pak v té domluvené koalici zase okecá!
https://www.youtube.com/watch?...
18. 09. 2014 14:20 | Milan
Petr: Vsak ale o to jde, ne ? Milosek to vedl timto smerem a nikdo se dnes (a i do budoucna) nemuze se stavebnim uradem domluvit - ani jeho nadrizeni na KÚ ve Zline. Jediny komu to vyhovuje je Milosek a jeho kamaradi, pac pres mobil, sms nebo email to ovlada (a bude) dokud bude v politice a senat mu to jeste par let zajisti....Bobonek na dortu je to, ze prave Milos ma podchycene i ty strany (pres sve minule konexe nebo zname nebo "mistni podnikatele"), ktere zrejme budou na prednich mistech jako je ANO atd...Taky nevime koho volit, aby nabrala KM radnice novy dech a smer.
18. 09. 2014 12:44 | petr
JEN PROBOHA NEVOLTE NAŠEHO MILOŠKA MALÉHO! Za tohoto ostrostřelce" z dob jeho šéfování ( hlavně na stavebním řadu v KM) vznikly různé podivnosti a kauzy v podobě , podivností , které se táhnou dodnes a ovlivňují dění v Kroměříži v negativním slova smyslu. Slyšel jsem ho několikrát mluvit a krom paragrafů a nelidských tlápanin nevyprodukoval nic lidského, čím by ohromil! Možná ale, že tohle je právě jeho záměr a služba mocným u nás v KM pomást znovu nás občany!
17. 09. 2014 22:00 | Jarda1
ODS raději ani nedá k těm svým plakátům 3body své logo:)
17. 09. 2014 21:09 | xyzlop
Když o tom tak přemýšlím, co je vlastně hlavní volební téma pro letošek? Nějak jsem si nevšiml, že by letáčky útočily na něco konkrétního...
06. 09. 2014 19:45 | Toník
kamaráde Michala Suma, nemusíte se durdit, z kontextu mého příspěvku jasně vyplývá, že jsem měl na mysli vysokou školu. To jen tak pro pořádek. A přispívat klidně můžete, když máte co říct.
05. 09. 2014 20:51 | kamarád Michala Suma
Pro Tonika: ... nikdy jsem tady nepřispíval a nikdy dál nebudu... ale nedá mi to, Michal Sum NENÍ člověk BEZ VZDĚLÁNÍ !!!
05. 09. 2014 11:44 | Toník
Davide, děkuji za výborný a pracný rozbor. Chtěl bych upozornit všechny voliče, že tak, jak ukazuje celostátní politika, tak i ta naše malá regionální, že titul není vše. Bohužel značná část voličů na něj dá, mnohdy bohužel. Nechci jmenovat lidi s vysokoškolským vzděláním, kteří seděli doposud, či sedí nyní, zatím v zastupitelstvu města Kroměříže, ale je jich drtivá většina, kteří své voliče zklamali, zpronevěřili se svým předvolebním slibům a snažili se hlavně pro svůj zisk a prospěch. Proto já na titul nehledím, ač ho mám, naopak si vážím např. bývalého radního pana Michala Suma, který ač bez vzdělání, prošel celým svým volebním obdobím se zvednutou hlavou a protože byl a je zhnusen chováním kroměřížských rádoby politiků, neúčastní se tohoto galimatiáše a to je upřímně škoda, protože by mohl strhnout další, kteří chtějí čistý vzduch bez hniloby mamonu, závisti a podvodů. Proto budu vybírat podle jmen a pouze lidi, které osobně znám a za kterými mohu jít a říct: "co tam blbneš, sliboval jsi něco jiného, tak se vzpamatuj". Takže držím palce a přeji šťastnou ruku 10. a 11.10.2014, nezapomeňte, kdo nepůjde k volbám a přitom chce změnu, ten jí nedosáhne, naopak nahraje těm skalním, kteří volí vždy a pravidelně a koho volí, to vidíme, bohužel, posledních několik volebních období. Přeji vám všem krásný možná poslední letní víkend.
05. 09. 2014 11:00 | Vladimir
Nevi nekdo detaily, udajne v KM nemocnici je vysetrovani na nejake podvody s leky a jsou do toho zapojeni primari. Nesouvisi to s predvolebnim bojem ? Nema nekdo presnejsi info ?
01. 09. 2014 20:19 | Jiří Mazáč - ÚSVIT
Kandidátky 3 a 25 jsou z Vážan
01. 09. 2014 17:11 | Redakce
Adéla Čumpelíková a počet VŠ za Úsvit opraveno, omlouváme se. Jinak u kandidátů Úsvitu volby.cz uvádí, že z některé z místních částí je pouze kandidátka Danuše Páníková (Těšnovice).
01. 09. 2014 16:58 | Jiří Mazáč - ÚSVIT
Adéla Čumpelíková 18 let , kandiduje za ÚSVIT, vysokoškolské vzdělání mají 4 kandidáti, z místních částí máme 3 kandidáty,

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...