Nová linka č.9

Svého času proběhla debata o budoucnosti kroměřížské MHD, iniciovaná firmou Magic Bus s.r.o., která již nějakou dobu městu nabízí, že bude provozovat MHD levněji.

Na tomto místě musím podoknout, že jsem KTS s.r.o. kontaktoval v březnu s tím, že bych chtěl informaci ohledně představy Kroměřížských technických služeb s dalším provozováním autobusů MHD. Jak mi bylo vytknuto na jednání zastupitelstva panem Sedláčkem, tuto odpověď jsem nezveřejnil, údajně proto, že se mi nehodila. Jsem rád, že mám nyní možnost svou chybu napravit.

Moje dotazy zněly:

Vzhledem k průměrnému stáří autobusů 9 let bude zřejmě nutné vozový park obměnit. 
Má v této oblasti KTS nějakou představu řešení? 
Připadá vám návrh společnosti Magic Bus s.r.o. jako reálný a výhodný pro město?

Panem ředitelem Suchánkem i bylo promptně odpovězeno následovně:

Na základě dlouholetých zkušeností s provozem MHD (téměř 20 let) můžeme konstatovat, že se jedná o složitý provoz, kde se na jedné straně snažíme vyhovět požadavkům a potřebám obyvatel města Kroměříže a na druhé straně prosazujeme minimalizaci nákladů s cílem v maximální míře eliminovat ztrátu z provozu MHD.

Veškerá zásadní a strategická rozhodnutí v organizaci provozu MHD byla vždy a nadále budou realizována na základě projednání a rozhodnutí příslušných orgánů města Kroměříže.

Obnova vozového parku MHD ještě není akutní a o záměru obnovy a typu autobusů rozhodne vedení města Kroměříže spolu s vedením Kroměřížských technických služeb, s.r.o. po podzimních komunálních volbách v roce 2014.

S nabídkou pana Petříka firmy Magic Bus, s.r.o. lze v mnoha bodech polemizovat.

Konkrétní opatření v oblasti vozového parku MHD budeme zvažovat až v době jeho obnovy, dle aktuální situace na trhu.

Nová linka číslo 9

Rozhodnutí o podobě MHD v Kroměříži tedy s největší pravděpodobností padne až po nadcházejících volbách do zastupitelstva, nicméně jiř od 1.10. přibude v Kroměříži nová linka číslo 9, kterou nebude provozovat KTS, ale již zmíněná firma Magic Bus. Zde si můžete přečíst tiskovou zprávu vydanou provozovatelem nové linky č.9: 

Od 1.10.2014 budou moci občané místních částí Bílany, Vážany, Trávník, Trávnické Zahrádky a občané Kroměříže využít novou linku MHD č. 9. Jedná se o zavedení zcela nové linky, která bude mít celkově 14 spojů a bude ji provozovat firma Magic Bus, s.r.o. Již dříve tato společnost představila městu Kroměříži projekt pod názvem Zelená MHD v Kroměříži, ale tento projekt doposud nespatřil v konkrétní podobě světlo světa. Z tohoto důvodu firma Magic Bus, s.r.o. přišla s nápadem, jak začít měnit provoz MHD v Kroměříži. Aby si lidé nemysleli, že jenom mluvíme a nic neděláme, přišli jsme s konkrétním krokem. Zažádali jsme o vydání licence na provozování MHD v Kroměříži na trase Bílany – Nádraží – Milíčovo náměstí – Nemocnice – Zachar – Vážany – Trávník – Trávnické Zahrádky a tato žádost byla schválena. Bez zbytečných průtahů bylo rozhodnuto, že spuštění této linky nic nebrání, a proto 1.10.2014 začne jezdit. Na linku bude nasazen nízkopodlažní klimatizovaný autobus MAN A20 CNG s kapacitou 42 sedících a 31 stojících osob, který je poháněn ekologickým palivem CNG – stlačeným zemním plynem. V autobuse je instalována WI-FI, takže se můžete připojit zdarma k internetu. Pro jeho tankování a také pro veřejnost bude 1.11.2014 otevřena v areálu SÚS Kroměříž - Kotojedy nová čerpací stanice CNG. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou nedotovanou pravidelnou linku v Kroměříži a zřejmě i v celém Zlínském kraji, bude její provoz hlavně v začátčích velmi těžký.

Věříme však, že občané ocení snahu naší firmy provozovat MHD v maximálním pohodlí a budou ji využívat. Bylo přáním naší společnosti, aby linka zajížděla také do Těšnovic, toto však nebylo odborem služeb města Kroměříže povoleno. Důvodem je úzká silnice mezi Trávníkem a Těšnovicemi, a proto jsme vyzvali tento odbor k vybudování výhyben. Následně po jejich vybudování bude trasa linky změněna. Pro ostatní místní části chystáme další linku a to na trase Zlámanka – Drahlov – Vážany – Kotojedy – Nádraží – Milíčovo náměstí – Lindovka - Miňůvky – Postoupky – Hradisko, čímž by byly propojeny všechny místní části města Kroměříže MHD. Ptáte se určitě, kolik to bude stát. Na trase bude zavedeno pro dospělé jednotné jízdné 10,- Kč a pro děti 6-15 let a důchodce nad 70 let zlevněné jízdné 5,- Kč. Děti do 6ti let a držitelé průkazů ZTP budou jezdit zdarma.
Jízdní řád linky č. 9 najdete na internetových stránkách www.magicbus.cz/mhd.

Nultý den provozu této linky – 30.9.2014 bude na odpoledních spojích jezdit historický autobus Škoda 706 RTO LUX, kterým se můžete zdarma projet.

David Petřík, Magic Bus, s.r.o.

 

Pan Petřík zároveň odpověděl na několik otázek:

 

1. Proč usilujete o dopravu MHD v Kroměříži?

Není to tak, že bychom usilovali za každou cenu o provozování MHD v Kroměříži. Jistě si vzpomínáte na dobu, kdy zněly z KTS hlasy o tom, jak je nemožné a velmi prodělečné MHD provozovat, o koupi nových autobusů nemohlo být ani pomyšlení. Rozhodl jsem se tedy, že se touto problematikou budu zabývat a v první řadě jsem si koupil měsíční jízdenku a jezdil a počítal lidi, spoje, kilometry, prostě všechno co šlo a co nás naučili na dopravní škole, že se počítat má. Dále jsem oslovil dopravce, kteří používají pohon CNG - zemní plyn v autobusech a dověděl se konkrétní čísla, jak to funguje. Pak jsme si tyto autobusy půjčili a jistě si vzpomenete, že jsme je na MHD i testovali. A jednoho dne jsem si sedl a všechno to spočítal. A zjistil jsem hrozné věci. Že současný dopravce jezdí kilometr MHD za více než 40,- Kč a to bez obnovy vozového parku, kdy tato částka činí dalších více než 10,- Kč. Naše firma při navýšení kilometrického proběhu ze současných 290.000km na 330.000km nabízela zelenou MHD za částku 35,-Kč/km a to včetně obnovy vozového parku. Navíc jsme byli ochotni do této MHD investovat 23 mil. Kč a provozovat ji ekologicky, ekonomicky a v maximálním pohodlí.

Současný dopravce jezdí s autobusy starými v průměru 9,4 let a na otázku sdělovacích prostředků, proč nejsou vybaveny autobusy klimatizací sdělil, že je to neefektivní. Navíc používá autobusy neekologické, neekonomické a zbytečně velké. Vypracoval jsem projekt Zelená MHD v Kroměříži, který jsem předložil na radnici, ale nikdo ho nebral vážně a myslím, že do dnešního dne tento projekt někde u paní starostky leží. Jediný kdo byl ochoten se o této MHD se mnou bavit a také nabídnul testování "zelených" autobusů v Kroměříži byl pan místostarosta Mgr. Malý a dále se o tuto problematiku zajímal pan PhDr. Motyčka. Zjistil jsem však, že pokud nebude vypsáno výběrové řízení a nebude odsouhlaseno nadpoloviční většinou zastupitelstva konkrétní dopravce na tento provoz, není šance ji provozovat.

Rozhodl jsem se tedy, že vymyslím novou linku v rámci města Kroměříže, požádáme o její schválení a začneme ji provozovat. To se také stalo a od 1.10.2014 začne linka číslo 9 na trase Bílany-Nádraží-Milíčovo nám.-Nemocnice-Zachar-Vážany-Trávník-Trávnické Zahrádky jezdit. Abychom ukázali, že to jde, na tuto linku nasadíme autobus ekologický- poháněný CNG (zemním plynem), ekonomický - PHM nestojí jako nafta 12 Kč/km, ale 6 Kč/km a maximálně pohodlný - nízkopodlažní a s klimatizací. Takže zřejmě jde někomu o to, aby v Kroměříži MHD byla co nejdražší, nejméně pohodlná a za každou cenu se jezdilo na naftu.

2. Jak hodnotíte spolupráci s kroměřížskou radnicí? 

Spolupráci s kroměřížskou radnicí jsem již popsal v bodě 1

3. Jak Vaši aktivitu vnímá management Kroměřížských technických služeb?

To nevím, ale na jejich označníky zastávek nás nejdříve nechtěli pustit. Když jsme jim napsali dopis, že jejich jednání je nezákonné (stejně jako kdysi ČSAD Liberec vůči Student Agency, jejichž problematiku řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a byla zde udělena pokuta ve výši 2 mil. Kč) souhlasili s tím, že si na označnících můžeme vyvěsit jízdní řád.

4. Jak dlouho je firma ochotná hradit provozní ztrátu nově zavedené linky?

Vzhledem k tomu, že autobus je používán i o víkendech, jeho provozní ztráta bude nahrazena právě touto dopravou. Například o víkendu 4. - 6. 7. 2014 byl autobus nasazen na výluce Českých drah na trase Přerov - Břeclav místo nočního expresu Chopin, který jezdí na lince Waršava - Vídeň. Za dvě noci najezdil téměř 1.000km, což je jedna třetina měsíčních kilometrů linky č. 9 v MHD Kroměříž. Ale samozřejmě to má nějaké hranice.

Pokud nebude s kroměřížskou radnicí "rozumná" domluva, tím myslím alespoň nějaká dotace poskytnuta, nevidím důvod, proč jeden dopravce má mít dotaci cca 20,- Kč/km, byť jsou tyto peníze vybrány na parkovacích automatech a druhý, který se snaží udělat zelenou dopravu ve městě, zařazeném do UNESCO, dotaci nula. V jiných městech je to naopak. Radnice dávají dopravcům nůž na krk ať už v max. stáří vozového parku, pohodlí cestujících či splnění emisních norem. Jen pro informaci autobus poháněný CNG splňuje emisní normu Euro 4, což mají pouze dva autobusy v  MHD Kroměříž.   A navíc v současné době má již naše firma nabídky od dalších dvou měst, která by chtěla tento autobus provozovat.  

5. Kolik je pořizovací cena jednoho autobus se „zeleným“ provozem?

Cena autobusu s pohonem CNG je obecně o 10% vyšší, než autobusu vybaveného naftovým motorem. Úspora na pohonných hmotách je 50%.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

19. 02. 2015 22:02 | weber.d
pro Dušan.w: a co to má společného s MHD? Není zde v diskuzi povoleno klást otázky? Že by cenzura a nebo opět manipulace a demonstrace moci? viz odkaz čt
19. 02. 2015 19:41 | Karel
pro Weber D. : jen pro informaci, příjem z parkovného nejde městu, ale přímo KTS
19. 02. 2015 12:26 | Dušan W.
K předchozímu přispěvateli si připomeňme, že mlčeti zlato. http://www.ceskatelevize.cz/ct... a zde http://www.ceskatelevize.cz/ct...
19. 02. 2015 07:23 | Weber D.
Nevím co si mám myslet když to čtu? Tak píše se jak je to ekonomicky výhodné provozováni CNG a za jak nízké náklady se dá provozovat a jak KTS má zastaralý vozový park a zbytečně velké náklady, že vlastně je dotováno městem! Není náhodou město zřizovatelem MHD ? A také když máte tak skvělé ekonomické výsledky nač potřebujete dotaci? Myslím si , že to vše jste si měl propočítat než jste do provozu linky šel a žádat o dotace předem a ne až nyní když to nesype a ohánět se tím , že někdo má dotace a jiný ne a že si to veme na parkovném atd. To parkovné je pro město ne pro KTS to je jen správce pověřený městem. A ještě jsem četl někde že srovnáváte Vsetín a Kroměříž MHD, ale tam si to můžou dovolit tam dělá MHD každý linkový autobus co vjede do Vsetína a nebo ho opouští , tak bych asi nepletl nesrovnatelné. Děkuji pokud se pletu rád si to nechám objasnit.
18. 11. 2014 14:08 |
Dobrý den,můžu se zeptat,proč máte každý den jiný autobus? Děkuji za odpověď.
20. 10. 2014 08:52 | Frantik
Jakub: Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu SOUKROMEHO dopravce, tak si myslím, že může zastavovat kdekoliv tam, kde mu to příjde ekonomicky zajímavé
19. 10. 2014 17:31 | Jakub
A mohli by jste dat o vikendu vase autobusy na linky 4 a 6. Odpoledne je to narvany.
19. 10. 2014 17:26 | Jakub
Doufam,ze nebudete zastavovat i v Jarohnevicich,kdyz to NENI mestska cast !!! (Pres Lutopecny se da jet i do Hradiska).
16. 10. 2014 17:47 | Aník
Dobrý de, vím že to sem nepatří, protože to téhle lokality zajíždí MHD (Kaplanova) ale nevíte někdo jestli pojede více spojů přes zastávky Kazimíra Rudého a Lutopecká?
07. 10. 2014 16:16 | Ladič
Ema má z toho svého věčného cestování evidentně mindráky...
30. 09. 2014 12:05 | Zapletal František
Již se těším na linku Kroměříž - Miňůvky-Postoupky - Hradisko-atd. Záměr je jistě dobrý, náklady na provoz by mohla hradit radnice (tak jak je provozována MHD v městech do 60- tíc obyvatel v Polsku).
30. 09. 2014 08:13 | David Petřík, Magic Bus
Přeji pěkný den,
děkuji za poznámku ke klimatizaci, chápu, že ne každý ji ocení. Co se týká Lutopecen, tato obec není místní částí Kroměříže, proto není možné do této obce nasadit linku MHD Kroměříž, děkuji za pochopení, s přátelským pozdravem David Petřík, Magic Bus, s.r.o.
29. 09. 2014 07:34 | Jakub
Zavedete mhd i do Lutopecen?
27. 09. 2014 23:05 | Eva
Drzim pesti a doufam ze dopadnou nase Těšnovice.Radi budeme vyuzivat dospeli i deti.
25. 09. 2014 00:32 | Pro Emu
Drahá Emo, dlouho jsem se tak nepobavil jako u tvých žvástů o klimatizaci a o tom, jak je půlka národa z toho nemocná a autobusy nemá kdo řídit, protože klimatizace je asi horší než ebola. Zeptej se teda až zase pojedeš na daleký výlet do Brna těch řidičů, co mají klimu v kabině, jak se jim za teplých dnů jezdí a pak si někde odchytni nějakou T3 a zeptej se řidiče tam, jak se mu jezdí bez klimy. Klimatizace je jednoznačně plus a kvůli tomu, že se občas stane, že vypoví službu, tak ji tam raději nebudeme mít, to je stejně hloupá logika, jako když se občas nějaký ten autobus vybourá, tak je to přece strašné, tak bychom měli zrušit ty autobusy, ne? Jinak trocha statistiky, ať máš nějaké časové srovnání, tak třeba za posledních 9 let - zažil jsem 1x nefunkční klimu ve vlaku, bylo tam trošku tepleji, po přejezdu hranic "zázračně" naskočila, čili chyba lidského faktoru na straně rakouského personálu. 2x porucha v busu, 1x nefunkční, 1x částečně funkční. Tolik asi k tomu, že se to zasekává :-D
Jinak narážku na Brno jsi zjevně nepochopila, to se nedá nic dělat, když sleduji tvé myšlenkové pochody, není se čemu divit. Bavíme se o ceně za jízdenku, ne o počtu linek a dopravních prostředků. V Brně dáš, jak jistě víš, za 15 minut jízdy 20 Kč. Takže opravdu neřeším, jestli budu platit v Kroměříži 8, 10 nebo 13 Kč. Navíc vlastně v KM bus s klimou vyjde levněji, protože ne každý má kartičku na MHD. Takže si jezdi s Volvem (nikde jsem nenapsal, že kroměřížská MHD a její vozový park či řidiči jsou špatní - to je zase nějaký výplod tvé fantazie) aspoň zbyde víc místa v klimatizovaném autobuse.
Mimochodem, čím jezdíš z/do Brna? Když jsi taková držgrešle, že 2 Kč za jízdu jsou problém, tak by mě to opravdu zajímalo, zda zvolíš na trase nejlevnějšího dopravce (ale bacha, má v busech klimu) nebo se práskneš přes kapsu a jedeš o půl hodiny až skoro hodinu dýl, ale (možná) bez klimy, podle toho co přijede od "tradičního" dopravce.
Jinak samozřejmě celý tvůj příspěvek je tak úžasně průhledný a chápu, bylo třeba na diskuzi pohanit nového dopravce a pochválit stávajícího, tak jsi měla rovnou napsat, že tam máš někoho z rodiny nebo známého a nemusela se průhledně vymlouvat na klimatizaci, protože nic jiného se vymyslet nedalo, že?

23. 09. 2014 13:09 | Ema Štýrská
Drahý Tomasi, kdyby ses podíval na odjezdy nové linky 9 např. z nádraží do Vážan a potom na odjezdy stávající MHD pro tutéž trasu, viděl bys, že žádné hodinové čekání nikde nehrozí, protože tyto spoje se v podstatě překrývají, což pro mě osobně smysl žádný nemá, a když jezdím pravidelně trasu nádraží - Vážany vícekrát v týdnu, nevidím důvod, proč platit za stejnou cestu víc a ještě dýchat odporný umělý studený vzduch z klimatizace. A představ si, že 9 let pracuji v Brně, takže ceník i poměry zdejší MHD znám hodně detailně, proto ti můžu říct, že srovnávat pouliční dopravu v Kroměříži, kde funguje pouze 8 čísel autobusů a jedeš po městě maximálně 25 minut, s městskou dopravou v jakémkoli jiném velkém městě, kde vozový park čítá navíc i trolejbusy nebo tramvaje a celou síť MHD nemáš šanci projet za den, je zcela liché, proto zkus si někdy do nějakého takového většího města, jak sám píšeš, udělat výlet, abys dokázal pochopit, o čem je řeč. Cestujících s nachlazením způsobeným klimatizací je minimum? Ale nepovídej - a jak to víš, ty ses každého na zastávce osobně ptal? Já cestuji linkovými busy i vlaky pravidelně více než 20 let a od doby, co tobě podobní chytráci ve snaze si nahrabat a alibisticky se přitom ohrazovat "komfortem" cestujících začali všude cpát klimatizaci, vidím a slyším na každém kroku, že na špatný vzduch a zdravotní problémy od permanentního nachlazení až po bolesti hlavy, krku a kloubů si nyní stěžují nejen cestující, ale také řidiči a konduktéři, kteří se v tomto prostředí pohybují denně! A o tom, že se ona "komfortní" klimatizace kolikrát "zasekne" a nejde pak teplotu regulovat vůbec, se snad ani nemá cenu zmiňovat, protože v takovém dopravním prostředku je potom cesta utrpením. Autobusy MHD Kroměříž jsou uvnitř i zvenku vždy čisté, nikdy se mi nestalo, že bych si nemohla otevřít okýnko, řidiči jsou za všech okolností slušní a když vidí někoho dobíhat na poslední chvíli, počkají. To jsou pro mě priority a podle toho hodnotím kvalitu MHD, takže milý Tomasi, dalšími svými postřehy mě už, prosím, neobšťastňuj, poněvadž na tuto problematiku máme oba zcela odlišný pohled a jak si teď čtu tvé další příspěvky, shoda jen těžko bude možná a nikterak o ni nestojím. Žij blaze.
21. 09. 2014 01:05 | Tomas
Btw - nic proti MagicBusu, ale přijet pro mě jako náhradní doprava a ještě v noci místo rychlíku autobus MHD, tak to bych byl "velmi" potěšen... Myslel jsem, že takové ptákoviny už i u ČD jsou minulostí.
21. 09. 2014 01:03 | Tomas
Jarek: Zastávka u exHypernovy bude asi problém, pokud si to nedomluví přímo s Aholdem resp. majitelem objektu - zastávky autobusů jsou vedle u Bezručáku a pochybuju že město nebo kdokoliv bude chtít stavět nebo jen povolit zastávku o 100m dál u Slavie. Ani tam na to není moc místa na záliv. Takže spíš budou stavět na zastávkách u parku. Pokud se domluví s Aholdem na zajíždění před obchod, tak tam toho místa taky moc není, hlavně se tam bude blbě s větším autobusem vytáčet, překáží tam hlavně vjezd/výjezd z podzemního parkoviště. Jedině že by udělali zastávku na úkor parkovacích míst a to se asi nikomu chtít nebude, není jich tam zase tolik přímo před obchodem.
Třeba u Tesca je to řešitelné daleko líp, snad by se hodilo rozšířit ten kousek příjezdové silnice těsně před parkovištěm pro autobusy, navíc by to bylo poměrně dobré realizovat v nějaké spolupráci s výstavištěm, že by se po dobudování areálu mohly autobusy točit i "zadem" tam kde dnes je zatím zahrazený kruháč. Výstaviště by jistě taky nebylo proti zavážení návštěvníků až "před pokladnu".
U Kauflandu zastávky jsou a ostatní obchody jsou víceméně bezpředmětné snad kromě Lidlu, tam by se to taky hodilo a místa na parkovišti je dost.
Pak už snad nejsou místa, kde by byla zastávka nějak daleko či vůbec. Ještě je tu otázka samotného centra města, ale myslím že vzdálenost např. Zámku a Květné zahrady není tak velká, aby se kvůli turistům nějak vyplatilo řešit zajíždění autobusů až na náměstí. Buď stejně mají svůj bus nebo si to dojdou.
21. 09. 2014 00:51 | Tomas
Ema: no jo, 2 Kč, to je částka, kvůli které budu raději čekat o hodinu déle nebo pošlapu přes celé město pěšky. Možná by Vám prospěl výlet do nějakého většího města a pak řešit zda lístek stojí 8 nebo 10 Kč bude úplně bezpředmětné. Klimatizaci vítám, stačí ji rozumně nastavit a není s tím problém. Cestujících s nachlazením atd. je minimum, pro většinu lidí je horší horko v autobuse bez klimy, kde prakticky ani to okno otevřít už většinou pořádně nejde. A ještě když nějaký podobný cestující začne řvát, ať se okno zavře, že je průvan.

Jinak ekonomicky to moc smysl nedává, je jasné že se sází na to, že dřív nebo později přijde dotace od města. Zvláště ty vesnice okolo, on každý to vítá, jak je to skvělé a pak to vozí vzduch mimo špičku. Když už to jezdí do Bílan, nedávalo by i smysl zajet do Hulína, na náměstí vyložit/naložit lidi a jet zpět? Samozřejmě pokud by vyšly oběhy?
Ono stejně je celý problém v tom, jak ve Zlínském kraji (ne)funguje veřejná doprava. Kdyby kraj dělal co má, tak už dávno tu funguje nějaké IDS aspoň v omezeném rozsahu a neomezovali by se soukromí dopravci, kteří nemohou vozit cestující v rámci kraje např. ze Zlína do KM, ač Zemkovo ČSAD Vsetín může. Inu, když na úřadě máte kamaráda, to se to rejžuje na ZDO i dálkovce, když se konkurence uměle omezí a to i v časech, kdy to pro nikoho konkurence není,...
20. 09. 2014 11:19 | Ema Štýrská
Myšlenka propojit všechny městské části linkou MHD je chválihodná a její realizaci tleskám, ovšem abych do Vážan jezdila o 2 Kč dráž a ještě navíc klimatizovaným busem, ze kterých si pak cestující odnášejí nepříjemná nachlazení, bolesti hlavy a oslabení imunity, k tomu mě nic nedonutí. Pokud někdy tato společnost zavede "normální" autobusy o otevíratelnými okýnky, ráda se svezu.
19. 09. 2014 20:58 | Netopilová Jarmila
Autobus z Bílan bych velmi uvítala. Dostat se z Bílan na polikliniku, nebo do nemocnice je docela problém. Zvláště pro nás, seniory starší 70 let. K zastávce ke hřbitovu je to daleko, z nádraží na druhý konec města také. Děti jsou v práci, takže zachrání nás jen kolo. Ale co v případě špatného počasí a v zimě. U nás není obchod ani kino, ani žádný zájmový klub - všechno je v Kroměříži.Myslím si, že ta linka je opravdu velmi potřebná.
Netopilová.
Netopilová.
19. 09. 2014 12:20 | Jarek
Rád bych se zeptal, zda plánovaná nová linka jedoucí po Kotojedské ulici bude mít zastávku v blízkosti Alberta Hypermárketu a v jakém termínu je naplánované její spuštění? A také zda plánujete linku po samotném městě KM s propojením všech Hypermárketů ?
19. 09. 2014 10:58 | Karel
CNG je určitě zajímavý nápad, do budoucna i pro KTS. Nicméně tu ekonomickou demagogii, kterou si tady v uplynulém roce pan Petřík střihl, tu si budu pamatovat ještě dlouho :-)
18. 09. 2014 20:10 | Jarda1
Vaša:
"Pro ostatní místní části chystáme další linku a to na trase Zlámanka – Drahlov – Vážany – Kotojedy – Nádraží – Milíčovo náměstí – Lindovka - Miňůvky – Postoupky – Hradisko, čímž by byly propojeny všechny místní části města Kroměříže MHD."
18. 09. 2014 18:19 | Vaša
A co takhle do Postoupek? Je to městská část KM a městká doprava tam zatím nejezdí!
18. 09. 2014 15:09 | mali
Jsem také PRO , aby linka jezdila co nejdříve i přes Těšnovice , např. mezi 18.a 19.hod z města nic nejede a o víkendu....škoda mluvit. Už se na nový spoj moc těším. :)
18. 09. 2014 13:39 | Bebe
Pokud se rozšíří i na Těšnovice a dál, bude to perfektní! Např. v sobotu nejede tímto směrem ani jeden spoj.
18. 09. 2014 12:45 | Helena
Skvělé, pokud bude zastávka přímo v Bilanech,určitě rádi využijeme a tím podpoříme.Jen více takových zapalenych lidí.
18. 09. 2014 10:58 | johny
Jakože Sedláčkovým MHD nikdy nejezdím, tak tímhle just pojedu.
18. 09. 2014 10:41 | Katka
No sláva! Tak i z Bílan bude možno cestovat bezpečněji díky MHD. A propos jen doufám, že linka bude zastavovat přímo v Bílanech, a ne (jak nynější dálkové autobusy) na hlavní cestě, kdy cestující musí přebíhat hlavní cestu Kroměříž - Hulín.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...