Před komunálními volbami: ptáme se lídrů (3/3)

Redakce blogu Kromeřížan.cz před blížícími se komunální volbami oslovila lídry jednotlivých kandidujících uskupení (s výjimkou zástupce Romské demokratické strany, na něhož se nám nepodařilo, i přes oslovení ústředí této strany, získat kontakt) s dvanácti otázkami. Krom starostky Daniely Hebnarové (ODS) a místostarosty Miloše Malého (ČSSD) zareagovali na naše dotazy všichni. Dnes si můžete přečíst závěrečnou várku jejich odpovědí na námi položené dotazy.

9) Souhlasíte se vizí strategického plánu (2013) a hodláte směřovat rozvoj města dle ní či ji přepracovat?

Lenka Mergenthalová (TOP 09 pro Kroměříž i místní části): Strategický dokument města chápeme jako živý materiál, který je nadále nezbytné dle aktuální situace pravidelně vyhodnocovat a korigovat.
Jiří Mazáč (Úsvit přímé demokracie): Za Strategický plán se zbytečně vyhodily statisíce. Ten, kdo se o město zajímá, v něm nenajde nic nového. Vše se odvíjí od územního plánu a to, že je nedostatečná komunikace a spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem je všem občanům známé. Domnívám se, že si tento předražený plán, ani mnozí zastupitelé nepřečetli, protože ho sami ještě nezačali respektovat. S vizí plánu jinak souhlasíme.
Luděk Míšek (SPO): Ano souhlasím, určité úpravy bych však prosazoval.
Jaroslav Němec (ANO 2011): Budeme se řídit strategickým plánem, bereme ho však jako živý a některé věci se budeme snažit přepracovat v zájmu podpory podnikání a vzniku nových pracovních míst.
Pavel Motyčka (Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí): Je potřeba především vytvořit 4letý plán zastupitelstva a každý rok akční plán, který bude navázán na rozpočet. To je nejdůležitější. O způsobu vytváření Strategického plánu mám určité pochyby a mám vedle sebe odborníky, kteří mají do věci skutečný vhled, a ti úpravy doporučují.
Jaroslav Adamík (KSČM): Ke zbývajícím 11ti položeným otázkám (otázky č. 1-11 – pozn. redakce) na které chcete odpovědi formou ano/ne, nechci takto zjednodušeně odpovídat, protože se jedná o problematiku vyžadující podrobnější analýzu včetně podmínek pro její řešení (V mailu rozesílaném spolu s otázkami jednotlivým lídrům jsme použili formulaci: „Snažili jsme se položit otázky, které nevyžadují obsáhlé odpovědi (ideálně ano/ne)“ – pozn. redakce). Jde také o znalost toho, jak v uplynulých volebních období byly některé činnosti financovány. Za KSČM mohu jen konstatovat, že většina otázek byla součástí našeho volebního programu, kterým jsme se řídili při hlasování na jednáních Zastupitelstva. I v následujícím volebním období je pro naše hlasování na jednáních Zastupitelstva rozhodující náš volební program.
Pavel Kadlčík (Moravané): Ano - je to obsáhlý plán - jen některé části upravit.
Jarmila Číhalová (Volba pro Kroměříž): Ano. Do strategického plánu byla zapojena řada odborníků a spolupracovníků a priority jsou stanoveny správně. Určitě je ale nutno navázat na ně akční plány, včetně ekonomické rozvahy.
Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko): Je dobré, že vznikl. Ale není to dogma. Musel bych se rozepsat o konkrétních bodech, na což není prostor.

10) Jakými kroky chcete podpořit rozvoj podnikání ve městě?

Lenka Mergenthalová (TOP 09 pro Kroměříž i místní části): Spatřujeme možnost podpory podnikání ve vytvoření poradního orgánu rady města, který bude složený z významných kroměřížských podnikatelů a zaměstnavatelů. Velkou podporou podnikání je také transparentní, vlídný a bezbariérový úřad. Velké rezervy je možné najít také v možnosti propagace místních firem a podniků na webových stránkách města.
Jiří Mazáč (Úsvit přímé demokracie): Kroměřížská rozvojová kancelář o.p.s., která byla městem zřízena, musí sloužit ve věci poskytnutí dotací i pro občany a malé podnikatele. Chceme zvýšit atraktivitu Bagráku pro případnou rekreaci, kempování, koupání, chceme obnovit chod tržnice a vytvořit tak prostor pro prodej místních zemědělských produktů. Město nesmí malým podnikatelům, ale ani občanům házet klacky pod nohy.Vytvoříme pravidla výběru veřejných zakázek tak, abychom v rámci možností daných zákonem umožnili co nejširší účast místních podnikatelů.
Luděk Míšek (SPO): Více spolupráce vedení města s místními podnikateli, podpora místním podnikatelům v rámci akcí pořádaných městem. Na tuto otázku se dá dalekosáhle hovořit.
Jaroslav Němec (ANO 2011): Tato otázka je již zodpovězena v předchozí odpovědi. Další kroky povedou k otevřené diskusi s podnikateli i živnostníky. Důležitá bude také větší propagace města a tím větší příliv turistů. Samozřejmostí je udržet tyto turisty ve městě co nejdéle.
Pavel Motyčka (Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí): Odbourat překážky, které úřad podnikatelům staví, zajistit informovanost a kooperaci např. skrze pracovní snídaně, přilákat investory např. pro budovu na Hanáckém náměstí – již se jeden ozval – bohužel po zamítnutí zastupitelstvem, vybudovat fungující podnikatelský inkubátor, vytvořit pobídky pro podnikatele.
Jaroslav Adamík (KSČM): Viz otázka č. 9.
Pavel Kadlčík (Moravané): Investice do kultury, rozvoj cyklostezek, podpora malého a středního podnikání ve městě.
Jarmila Číhalová (Volba pro Kroměříž): Určitě je nutné více spolupracovat s podnikateli. Chceme také podpořit jejich projekty, které vytvoří nová pracovní místa.
Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko): Na úrovni města to jde dosti obtížně. Bylo o tom napsáno mnoho slov, ale skutek utek. Jeden konkrétní nápad bych ale měl. Aby se zlepšila přístupnost obchodů v centru pro občany a nechali jsme obchodníky zvýšit tržby, doporučil bych v centru zavést tzv. parkovací hodiny. Je to např. v Karlově Studánce a funguje to tak, že 45 min. parkujete zdarma, pokud máte za sklem místo lístku takové papírové hodiny a nastavíte časem, kdy opouštíte vozidlo. Což by pro nákup mělo stačit, ale nezaberete stání na celý den. Na oplátku bych si představoval, aby obchodníci rozšířili prodejní dobu do 18 hodin. Něco za něco.

11) Funguje dle Vás efektivně městská policie či je v jejím fungování potřeba nějakých zásadnějších změn?

Lenka Mergenthalová (TOP 09 pro Kroměříž i místní části): Kroměříž patří k bezpečným městům, určitě je to i díky dosavadní práci městské policie. Vždy však je co zlepšovat a my tyto možnosti vidíme v prohloubení „community policing“ – v intenzivnější a konkrétnější vazbě mezi strážníkem a občanem.
Jiří Mazáč (Úsvit přímé demokracie): Městská policie musí měřit všem stejným metrem. Doposud, to tak bohužel není. Zaparkujte auto u žluté čáry, tak tam během pár minut bude mít na autě botičku, ale některá auta, na stejném místě můžou stát i několik hodin, přestože policie kolem několikrát projede. V rámci úspor, po vzoru ostatních měst, by mohli naši strážníci využívat od jara do podzimu kola a skútry.
Luděk Míšek (SPO): V práci městské policie bych zásadnější změny neprováděl, ale dané změny v náplni činnosti bych navrhoval.
Jaroslav Němec (ANO 2011): Městská policie samozřejmě funguje, je ale nutné jí stanovit i jiné priority než hlídání parkovného. Myslím si, že je nutné zvýšit počet strážníků. Pohled na vozový park nám říká, že vozy už mají také něco za sebou.
Pavel Motyčka (Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí): Je potřeba ji více dostat do ulic. Chceme kola pro městskou policii a chceme zřídit okrskáře, kteří budou mít město i s místními částmi rozdělené.
Jaroslav Adamík (KSČM): Viz otázka č. 9.
Pavel Kadlčík (Moravané): Ano - je potřeba více policistů v ulicích města.
Jarmila Číhalová (Volba pro Kroměříž): Ano. V tuhle chvíli není potřeba organizaci zásadně měnit.
Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko): Celkem ano. Ale rezervy jsou. Třeba by mohli být důslednější při zasahování při rušení nočního klidu. Pokud někdo nepochopí, že diskotéka nad ránem sousedům nevyhovuje, je třeba, aby tam měšťáci vydrželi až do uklidnění, ne tak, že je místní volají na stejné místo 5x za noc. A ještě jedna věc, dopravní. Vadí mi nerespektování přechodů pro chodce - když stojí matka s kočárkem na kraji silnice a projede 10 aut, aniž by se některé obtěžovalo přibrzdit, měli by se na to občas měšťáci zaměřit.

12) S jakým volebním výsledkem budete spokojeni a se kterými subjekty byste byli ochotni vstoupit do povolební koalice a koho naopak už dopředu zavrhujete?

Lenka Mergenthalová (TOP 09 pro Kroměříž i místní části): Budeme spokojeni s obhajobou dvou mandátů. Vylučujeme účast v koalici s KSČM.
Jiří Mazáč (Úsvit přímé demokracie): Za úspěch budeme považovat, když nám lidé dají svoji důvěru, že budeme jedni z těch, kteří budou moci zásadně ovlivňovat chod města. O povolebních koalicích se před volbami nemluví, není to taktické, ale jsou lidé, kteří pro nás nepřicházejí v úvahu a jsou dnes ve vedení radnice
Luděk Míšek (SPO): Minimálně chceme získat člena v zastupitelstvu města. Jelikož se jedná o komunální politiku, dle mého názoru je úplně jedno, zda komunikujete se členem ODS nebo ČSSD atd. Pokud jejich činnost je ve prospěch občanů města, je potřeba odložit stranické nevraživosti, podporovat dobré myšlenky a následně prosazovat kvalitní projekty.
Jaroslav Němec (ANO 2011): Budeme rádi, když my si budeme vybírat partnery. Pokud se nám to podaří, určitě oslovíme další strany v takovém pořadí, jaké odpovídá jejich výsledkům ve volbách. Budeme ctít vůli občanů.
Pavel Motyčka (Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí): Se všemi demokratickými. Máme tři mandáty, takže jakýkoliv lepší výsledek bude úspěchem.
Jaroslav Adamík (KSČM): Volební výsledek určí sami voliči hlasováním. Nechci předjímat jaký bude. Pokud jde o KSČM, pak dlouhodobě naše stanovisko k obsazování míst starosty a dalších členů Rady, výborů Zastupitelstva a komisí Rady je poměrné zastoupení podle výsledků voleb.
Pavel Kadlčík (Moravané): Budeme spokojení při dosažení 3 zastupitelů. Nezavrhujeme žádný subjekt jsme středová strana.
Jarmila Číhalová (Volba pro Kroměříž): Rádi bychom obhájili stávají počet mandátů. Vždy jsme deklarovali, že hodláme spolupracovat se všemi demokratickými stranami.
Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko): Když vyhrajeme volby, někoho už k sobě vyberem :)


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

12. 11. 2014 12:28 | David Dvořáček
Ano, jistě paměť mi neslouží dokonale. Jednalo se o Rudolfa Vykydala. A o úvěrech rozhoduje zastupitelstvo hlasováním jednotlivých zastupitelů. A ti sociálně demokratičtí hlasovali v tomto punktu stejně jako KSČM nebo ODS. Jde mi o to, že si ty strany za svými rozhodnutími neumí stát, že dělají, že u něčeho nebyly, že kritizují zadlužení a zároveň zadlužovaly. To kritizuji. To, že tahounem města (item zastupitelstva) by měl být starosta/starostka a jeho zástupci/zástupkyně mi přijde v pořádku v kterémkoli zastupitelstvu kteréhokoliv města. Opak - pasivní vedení města - by byl chybou kdekoliv.
12. 11. 2014 11:52 | narovinu
Některé příspěvky jsou velmi "zvláštní" a zamotané a když si například přečtu, že všichni za ČSSD hlasovali pro úvěry (s výjimkou Jana Vykydala - ale nikdo takový zastupitelem v tomto období nebyl, možná je myšlen Rudolf) a je to podáváno záporně (formulováno tak, jako by ty úvěry byly z dílny ČSSD) a budeme vědět, že ty úvěry prosazoval především nejsilnější klub a její nejsilnější muž Petr Dvořáček (v pevné jednotě se zastupiteli za KSČM), a tomu hlas dám, tak jsem v tom záměru hodnocení doma a není k ničemu.
13. 10. 2014 12:24 | Druck
Výsledky voleb - ředitel školy, zástupce ředitele školy, ředitel státního úřadu, poslanec, poslankyně, doktor, učitel, doktorka, ředitel městské příspěvkovky, policajt...takže v Kroměříži se opět nic nezmění :-(
A pan Stojaník to nezachrání :-)
11. 10. 2014 18:53 | Toník
Tak se nám to rýsuje. Pokud p. Němec dodrží slovo a nepůjde s Malým a Číhalovou do koalice, jak prohlásil ve svém profilu, bude koalice ANO, ODS, KDU a "Zelení". Pokud ale zklame voliče a bude to podle dohody, o které se mluví v Kroměříži již několik měsíců, bude koalice ANO, ČSSD, VOLBA a ODS a nic se nezmění. Záležet bude na morálním chování ANO.
10. 10. 2014 10:11 | Ladič
Detaily pro všechny, kteří tak docela nerozumějí systému voleb do zastupitelstva.
http://www.ceskatelevize.cz/iv...
10. 10. 2014 09:52 | david
Konečně tu máme přes noc " KOMUNISMUS " . To se nepovedlo ani komunistům, ale naší ODS pod vedením nasi starostky .
Voda za rozumnou cenu - co je to rozumná?
MHD ZDARMA !!!
SVOZ ODPADU ZDARMA !!!
Výpadek z hazardu par miliónů a společníci pražští v Biopasu nedostanou svých 50% za svoz odpadu. Určitě byli nadšení , že jim ním nedáme.
Kdo tomu věří, že tu bude něco zdarma, tak at si dá studenou sprchu.
Já takové , co slibují nemožné, aby se udrželi za každou cenu ,volit nebudu. Takže mějte rozum i vy.
10. 10. 2014 00:03 | Miroslav Remiaš
Po přečtení komentářů na tomto webu mohu konstatovat ze mnohe byly inspirativní. Přeji všem dnes a zítra šťastnou ruku při volbě a hlavně je potřeba se zúčastnit. S přáním pohody a klidu v životě Miroslav Remiaš
09. 10. 2014 23:46 | David Dvořáček
Právě se pokouším upravit si volební lístek a najít 27 jmen. Je to těžké. Pokusím se podělit s krátkým a stručným popisem se svou volbou a třeba někoho inspirovat. Jdu po kandidátkách.
Z kandidátky č.1 TOP09 dostane můj křížek Emil Sedlařík. Je mi sympatická jeho činorodost a zájem o dění ve městě a budu rád, když z pohledu občana místní části bude pracovat v zastupitelstvu. Volit jeho stranu jako celek nemohu - ten program pod kterým kandidují je příliš vágní a vystupování jejich stávajících dvou zastupitelů mdlé a nepřesvědčivé. program zde http://www.top09.cz/regiony/zl...
Z kandidátky č.2 dostane můj hlas Jiří Mazáč, a to jen a jen díky ostré kampani, kterou zvolil a Lea Pískovská, která doufám v případném druhém období bude aktivnější než doposud. Program, s kterým kandidují je zajímavý, konkrétní. Viz zde http://www.hnutiusvit.cz/komun...
Kandidátka č.3 mohla dostat nějaký můj hlas a skončilo to zveřejněním jejich programu MHD zdarma, odpady zdarma. Ještě před pár dny bych dal hlas Daniele Hebnarové, u které pro mne nad zápory převažovaly klady. I ostatní body programu ODS mi přišly konkrétní a mnohdy zajímavé, ale finále to definitivně pohřbilo. K ODS viz zde http://3body.cz/
Kandidátka č.4 ČSSD: Křížek dělám u jmen Jan Slanina a Olga Sehnalová. Oba znám a oba považuji za inteligentní a nestádní lidi jakkoli některá jejich hlasování v minulosti považuji za velmi špatná, týká se především smlouvy na ovládnutí VaKu ze strany Rakušanů ve volebním období 2006-2010. Olze jsem vyjádřil svou lítost, že se nestala v roce 2006 starostkou, panu Slaninovi kdysi na nádvoří zámku, že není kandidátek ČSSD do senátu on, ale Miloš Malý. Obě dvě situace by po mém soudu byly lepší než skutečnost jaká byla. A ještě dovětek: Volební program ČSSD Kroměříž obsahuje úvodní slovo Miloše Malého, které obsahuje apel na krátkou paměť voličů. Všichni zastupitelé za ČSSD ve volebním období 2002-2006, kteří byli kdy přítomni hlasování o úvěrech pro ně vždy s jedinou výjimkou 1x jinak hlasujícího Jana Vykydala hlasovali. Píše-li Miloš Malý o napravování škod, píše o napravování toho, co oni sami dělali. píše-li Miloš Malý o Hanáckém náměstí jako úspěchu, pak je třeba se podívat o kolik bylo náměstí předraženo -cca 6 miliónů Kč, a to díky podivně nastavenému kritériu hodnocení nabídek. Píše-li o tom, že se podařilo vytáhnout z trvalých ekonomických potíží Kroměřížské technické služby, je to lež - jsou v nich stále a není to tak dlouho, co ředitel KTS Suchánek na jednání zastupitelstva úspěšně orodoval za další přísun peněz, kdy cash-flow pozice KTS a poměr závazek a pohledávek velmi přiblížily KTS insolvenci. Způsob jakým si Karel Kuropata a spol. otočili Miloše Malého kolem prstu ve věci obou budov na Hanáckém náměstí snad nemá ani cenu komentovat. To, co čtu od Miloše Malého je čistá demagogie.
Kandidátka č.5 RDS ? Neznám program ani kandidáty. Nula bodů.
Kandidátka č.6. SPO. Neznám program ani kandidáty. Nula bodů.
Kandidátka č.7 ANO 2011. Znám osobně Radka Vondráčka a jsem přesvědčen, že bude lépe, když bude naplno makat jako poslanec, který se snaží zlomit některé protiproudy ve vůdcově straně a usilovat o přijetí nezprzněných podob zákonů iniciovaných Rekonstrukcí státu. Jinak jsem opravdu důvod zakřížkovat někoho zatím nenašel. A program mi přijde naprosto mdlý. Viz zde http://kromeriz.anobudelip.cz/
Kandidátka č. 8 Koal. KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislý. Křížek dám jménům Pavel Motyčka, Vojtěch Navrátil, Adam Homolka, Karel Smíšek, Petr Žůrek, Vladislav Františ. Všechny alespoň trochu znám. Ke třem z nich doplním: Pavel Motyčka se ukázal jako jeden z nejpracovitějších zastupitelů a 4 roky v opozici nepromarnil a v mnoha směrech se dobře zorientoval, Vojta Navrátil má zájem, tah na branku i pracovitost a na cvičišti byl dost dlouho na to, aby mohl a měl ukázat zda potenciál umí proměnit ve skutky. Petr Žůrek je člověk velmi přirozeně inteligentní, scestovalý, pokorný a má vzácný dar být výborným sólistou i týmovým hráčem. Pevně věřím, že tak jako to dokazuje jako hudebník a organizátor, dokáže to i jako zastupitel. Program zde http://www.mdoubrava.com/kdukm...
Kandidátka č.9. KSČM. Věren tradici nedám této kandidátce ani jeden hlas.
Kandidátka č.10. Program http://kromeriz.moravane.eu/pr... sice není ani příliš konkrétní, ale ani úplně všeobecný, ale vzhledem k tomu, jak si pamatuji, jak mne lídr kandidátky před lety odbyl, když jsem obíhal Kroměříž s peticí proti zvyšování daní z nemovitostí (pro stručné připomenutí: hájil jsem tehdy myšlenku, že nejdříve mají přijít interní úspory v rozpočtu města a teprve pak se má sáhnout do kapes občanům), nemohu jeho kandidátku podpořit. Další jména mi nic neříkají.
Kandidátka č.11. Volba pro Kroměříž. Můj hlas dostane můj otec, Petr Dvořáček. Mnohokrát jsme spolu byli ve při stran kroků města, ale stejně tak mi mnohokrát až s odstupem došlo, že jsem se mýlil já a pravdu měl on. Vím, že není na tomto fóru příliš populární jej podpořit, nicméně ze sledování práce mnoha současných i minulých zastupitelů vím, že neosobností, které jakkoli jsou lidsky slušní a možná i pracovití i úspěšní ve svých občanských povoláních jsou často zastupitelé na nic. Nic neřeknou, s ničím nepřijdou, nejsou schopni názoru ani protinázoru. Nemají přehled o tom o čem hlasují, nejsou schopni se zorientovat v problému a nejsou schopni rozpoznat podstatu a namísto toho se potýkají s nepodstatnými detaily. Můj otec má stále velmi dobrý přehled o městě a jeho místních částech, jeho a jejích investičních potřebách, personálních zdrojích. Je připraven být zdatným oponentem především Miloši Malému a prokázal to již ve volebním období 2006-2010 ve věci smlouvy o ovládnutí VaKu Rakušany. Nemá ambici být něčím jiným než řadovým zastupitelem, který si od A do Z nejen přečte v úplnosti všechny předkládané materiály, ale sám si posbírá tak jako to dělal vždy od běžných občanů i střípky tak, aby vždy věděl o čem hlasuje.
Jen na dokreslení: Dnes mi volal, že půjde na zastupitelstvo a zajímal ho bod rozpočtová opatření. Protože on neměl a já jsem měl k dispozici podkladový materiál, který mají zastupitelé, po telefonu jsem mu z něj předčítal příjmové a výdajové položky. V materiálu byla chyba, evidentně někde běhalo 6 miliónů na výdajové stránce. On si toho všiml. Zajímalo by mne, zda si toho dnes na zastupitelstvu všiml někdo další ze zastupitelů nebo předkladatelů.
Dalším kdo dostane můj hlas je Pavlína Švecová, pracovitá a šikovná žena, která toho pro kroměřížské děti a rodiče udělala přemnoho a jako zastupitelka by mohla udělat mnoho dalšího. Třetí křížek dostane přímý a rovný chlap Hugo Strachvic. Čtvrtý Jitka Dvořáková, která má svou hlavu a platí o ní v podstatě totéž, co jsem napsal o mém otci. Pátý křížek dostane Daniel Suchomel, který se zachoval před lety s výše vzpomenutou peticí přesně opačně jako pan Kadlčík.K programu zde http://www.volbaprokromeriz.cz...
Poslední č.12 ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO. Můj hlas dostane Richard Kreml. Mám mnohdy pocit, že se sice mýlí, ale jeho výkon mandátu zastupitele byl výrazně nadprůměrný. A na doporučení mých známých zakroužkuju i Jana Talafanta, protože o něm hovoří jako o zajímavém, slušném a přemýšlivém člověku. K programu zde http://www.zeleni-km.cz/
A počítám-li dobře mám 18 křížků. A jdu potichu přemýšlet nad těmi zbývajícími 9 hlasy, určitě je ještě uplatním, byť možná s většími rozpaky. Snad jsem někoho inspiroval, ať už pro nebo proti. A také uvítám inspiraci na poslední chvíli.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům na tomto blogu kromerizan.cz a jmenovitě ještě jeho redakci Petru Gremlicovi, Vítku Kroutilovi, Karlovi Tomanovi ml. a Vojtěchu Navrátilovi. Tyto volby jsou i díky jejich již bezmála tříleté píli a práci komunálními volbami, kde penzum informací, které máme pro své rozhodnutí je převeliké a naše rozhodování může být o to kvalitnější. Dámy přispěvatelky, páni přispěvatelé a páni tvůrci, děkuju.
PS: A jestli mi chcete napsat něco peprného, tak do mne, ale já to jistě dost schytám od těch mých známých z mnoha kandidátek, které jsem mezi těch 18 jmen (zatím ?) neuvedl.
09. 10. 2014 02:21 | Miroslav Remiaš
Je pravdou ze MP v Kroměříži zrovna skvelou pověst nemá. Z pohledu obyvatel jsou to "botičkaři" a pokud je nejaky jiný problém tak je po městě skoro nepotkáte.Kamery jsou obcas jakoby nefunkční atd. Když k tomu přidáme taky věcně nefunkční parkovací hodiny tak se potom nestačí občan pokud uz teda ve městě zaparkuje divit. Jiste změny v MP jsou prostě potřeba. Aby lide ziskaly v MP důvěru. Musí se více starat o bezpečnost, prevenci kriminality ve městě.
08. 10. 2014 21:18 | Q
Před lety bych nevěřil, že bych se chtěl někdy zastávat práce MP, ale nic na světě není černobílé. Strážníci jsou lidé jako všichni ostatní. Jsou mezi nimi lidé, před kterými s úctou smekám, pak ti úplně normální a taky ti "druzí". Mám několik zážitků s městskou policií, kdy jsem nevěřícně zíral na to, jak perfektně dělali svoji práci a to ne z pozice moci úřední, ale s ohledem na člověka, který byl v danou chvíli v nouzi. Prostě pomohli a to nejlíp, jak to šlo. A pak jsou zde bohužel i takoví, kteří mají potřebu dávat na odiv svoji moc nad lidmi a ti spíše vzbuzují soucit. Jestli mám správné informace, tak botičky dostávají úkolem, nezřídka na udání, nebo za základě sledování kamer. A pak ten úkol prostě musí jet splnit, jinak budou sami postiženi. Za této situace bych nedával vinu jim, neboť rozkaz oni musí splnit, ale spíš systému, který je takto nastaven. Takže problém asi bude minimálně "o patro" výš. Kamery si ne vždy všimnou, když někde někdo někoho mlátí, ale zaručeně fungují, když si řidič nedá parkovací lístek za okno auta. Taky si nedovedu představit, že by je ty botičky nějak obzvlášť bavili, protože když jsem byl svědkem toho, co si občas od řidičů musí vyslechnout, to by se červenal i otrlý námořník. Takže nějakou radost z nasazování botiček bych u nich moc neočekával. Ale nadávat na "měšťáky" je holt "in".
08. 10. 2014 15:48 | kotásek
Souhlasím, snad jsem neviděl mestapo dělat jakoukoli jinou užitečnější práci (navigace, pomoc seniorům, sjednání pořádku při rušení nočního klidu apod.) než nasazovat či sundávat botičky - viditelně není cílem městapa bezpečné město, ale pořádný balík na pokutách!!
08. 10. 2014 02:12 | T.
Tomáš: Tak oni politici spokojení jsou, plní jim to městskou kasu, kde jinde vyděláte za dvě minuty "práce" pětikilo a ještě můžete vykládat, že je to vlastně správně, protože řidiči jsou zločinci, když přetáhnou o pár minut lístek nebo nechtějí na těch 5-10 minut se nechat zkasírovat. Navíc když všichni ví, že se kasírují pouze někteří. Úplně snad nejvýdělečnější plac byl na Riegerově nám. vlevo, kde byla ta značka zákaz zastavení platná pouze v určitých hodinách a na začátku ani nevyhovovala vyhlášce. Přesto tam městapo drželo stálou hlídku. Ale tak můžeme být rádi, že to není dotaženo tak daleko, jako v České Lípě, kde město "zaměstnává" jinak nezaměstnatelné práskače, jejichž pracovní činnost je ta, že vyhrožují řidičům, sotva zastaví, že si mají jít pro lístek jinak na ně zavolají policii. Případně hlídkují a minutu po přetažení času volají botičkáře. To je panečku systém, práskat lidi, kteří jim vydělávají na dávky... Nebo třeba v Brně, kdy se městapo (zejména jeho ženské osazenstvo) úmyslně schovává za roh, aby nebylo vidět, počká až řidič zajde do domu a pak hurá udělovat pokuty. Včetně zásobovacích vozů. Takže pokud nějaký politik říká, že je s prací MP spokojen, je vidět, že je absolutně mimo realitu a je nevolitelný.
08. 10. 2014 02:05 | T.
No tak ono město a jeho představitelé mělo vždycky spoustu řečí, jak je reklama nevkusná, měla by omezovat nebo zakazovat (svého času nemohlo být třeba na lampách osvětlení nic). Ale jakmile se přiblížily jakékoliv volby, jedno jestli komunální nebo jiné, najednou reklama nevadila a politické ksichty jsou všude. Takže starostka i většina ostatních jsou obyčejní pokrytci. Snad to letos aspoň nebude trvat dlouho a nebude se ten reklamní odpad povalovat po městě ještě měsíc dva po volbách. Když tedy všichni slibují ten pořádek a hezčí město.
Jinak velmi "vtipná" byla reakce jedné pošťačky, když se jí dnes ráno známý ptal, proč mu hází do schránky tunu politických letáků i přes nálepku "nevhazujte reklamu". Tak se dozvěděl, že to není reklama, ale informace pro občany. To by mě zajímalo jestli to tak vymyslel nějaký manager na České poště nebo si politici opravdu myslí, že jejich letáky jsou něco víc než reklamní leták z Kauflandu. I když, ten je aspoň užitečný.
07. 10. 2014 18:55 | Jaromír Šafařík
V nedávné době se drobní podnikatelé v Kroměříži dočkali výrazného zvýšení místního poplatku za umístění reklamy na pozemcích v majetku Města Kroměříže. Zdůvodněním bylo údajné povalování reklamních áček po ulicicích. Samozřejmě při silnějším poryvu větru k tomuto dojde, ale tomu zdražení nijak nepomůže, spíše má vliv na omezení reklamy drobných podnikatelů z finančních důvodů. V současné době jsme svědky povalujících se billboardů naší paní starostky, která byla u zdražení poplatků a zdůvodnila je jak je výše uvedeno. Doufám, že se příští vedení radnice bude tímto bodem také zabývat.
06. 10. 2014 12:34 | Tomáš
Pobavilo mě, že v podstatě všichni jsou spokojeni s prací Městské policie. Rád bych věděl jak by dopadli u hodnoceni veřejnosti. Jejich dosavadní činnost bych ohodnotil, že jsou i zadarmo drazí. Zrušit, rozpusit a jejich rozpočet vynaložit na něco pořádného. Dávají jen botičky. Co se zaměřit třeba na bezručák je to tam samej ochlasta a vylupek. V noci se tama jit nedá a pres den s dítětem taky žádná sláva.
06. 10. 2014 11:50 | Vojta Navrátil
Tady k tomu máte instruktážní video, chybí už jen Škromachův bazének http://www.youtube.com/watch?v...
06. 10. 2014 09:09 | Vít Kroutil
Jenda: ještě radši doplňuji, že termín kroužkování je matoucí, budou se dávat křížky do rámečku...
06. 10. 2014 09:05 | Vít Kroutil
Jenda: Můžete zakroužkovat jakýkoli počet kandidátů, maximálně však 27.
Co se VaKu týká, tak nevím o žádné straně která by veřejně byla pro prodej.
06. 10. 2014 08:52 | Jenda
Dotaz k Volbám : Chtěl bych zakroužkovat pouze 5 kandidátů z různých stran ? Můžu toto udělat nebo musím zakroužkovat všech 27 kandidátů, protože tolik je členů zastupitelstva ?
Dále jsem se chtěl zeptat, jestli někdo neví, které strany jsou PRO prodej VaKu a které prodej VaKu odmítají ? Děkuji za odpovědi.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...