Po „vládě žen“ převzali vedení nad Kroměříží opět muži

První povolební ustavující zastupitelstvo svým poklidným místy až trochu nudným průběhem, kdy nebyl vznesen žádný protinávrh, všechny návrhy odsouhlasili vždy všichni či takřka všichni zastupitelé a vše odsýpalo dokonale jako na drátkách, připomínalo tak trochu dobu minulou, od jejíhož konce teď oslavíme právě čtvrtstoletí. Dá se tak s nadsázkou říci, že asi „nejkontroverznějším“ momentem na celém ustavujícím zastupitelstvu byla na konci interpelace zastupitelů Richarda Kremla (Zdravé Kroměřížsko) a Blanky Šimůnkové (ODS), proč oproti dřívějším zvyklostem dostali dnes zastupitelé k dispozici balenou vodu, když v předchozích letech měli kohoutkovou s citrónem. (Dle sdělení tajemníka Františka Dočekala se tak stalo výjimečně kvůli tomu, že se pro volbu nového vedení města tvořilo několik ad hoc komisí a pro takřka zaplněným sálem se přesouvajícím zastupitelům bylo komfortnější a bezpečnější poskytnout vodu v plastových lahvích.)

Ale popořádku. Po úvodní řeči předala končící starostka Daniela Hebnarová (ODS) řízení schůze nejstaršímu ze zastupitelů Jaroslavu Adamíkovi (KSČM), který ji vedl do zvolení nového starosty. Tím se dle očekávání stal dosavadní ředitel ZŠ Slovan Jaroslav Němec (ANO 2011), pro něhož ve veřejné volbě hlasovali všichni zastupitelé vyjma jeho samotného, aby následně v krátké řeči poděkoval zastupitelům za projevenou důvěru s tím, že bude všem naslouchat a bude otevřen všem dobrým myšlenkám. Stejný průběh, kdy se dotyčný kandidát při volbě své osoby hlasování zdržel, měla i volba jeho statutárního zástupce Pavla Motyčky (Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí), jakož i dalších místostarostů Marka Šindlera (ČSSD) a Radka Vondráčka (ANO 2011), jenž bude coby poslanec tuto funkci vykonávat jako neuvolněný. Zbývajícími radními pak byli jednomyslně zastupiteli zvoleni Petra Fečková, Petr Hajný (ANO 2011), Jiří Kašík, Karel Smíšek (Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí), přičemž druhý z nich byl spolunominantem i Zdravého Kroměřížska, a Karel Holík (ČSSD). Předsedy výborů byli zvoleni: Petr Hajný (Finanční výbor), Pavel Motyčka (Výbor pro územní plánování), Filip Zubík (Kontrolní výbor) a coby uvolněný zastupitel Jan Slanina (Výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR). (Počet uvolněných zastupitelů se tak oproti minulému období snížil z pěti na čtyři a nově také zastoupení ve výborech získali zástupci všech uskupení v zastupitelstvu.) Nakonec byli ještě oprávněním vykonávat občanské obřady (sňatky, vítání občánků apod.) pověřeni všichni zastupitelé (záležet bude ale pouze na nich, zda to budou chtít dělat), což nový místostarosta Vondráček doprovodil za smíchu celého sálu slovy, že coby advokát „doposud jen rozváděl.“

V závěrečné diskusi pak europoslankyně a zastupitelka Olga Sehnalová (ČSSD), dřívější dlouholetá místostarostka, při pohledu na užší vedení města (starosta a místostarostové) zalitovala, že poprvé po listopadu v něm není žena a v nové radě je jediná (Petra Fečková), aby dotyčné poblahopřála a popřála hodně štěstí. Nový starosta nato pouze v žertu replikoval, že kdyby se to zase zprůměrovalo s předchozí radou, což samozřejmě nejde, tak by to vyšlo skoro padesát na padesát.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

25. 11. 2014 15:30 | Miroslav Daněk
Viz výzvu předsedy výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města ing. Jana Slaniny.
http://cssdkromeriz.webnode.cz...
odkaz také na
http://www.kromerizan.cz/clank...
20. 11. 2014 22:56 | Petr Komínek
Johny, v žádném případě jsem neměl na mysli, že p. Slanina bude předsedou obou výborů, jen jsem měl na mysli, že výbor p. Motyčky je pro něj vhodnější. Složení výborů neznám a o členství Vámi uvedených osob lze jen spekulovat, což nemám rád. Myslím, že vzhledem k jejich "odbornosti" se jedná o čistě politické pozice a to je chyba.
20. 11. 2014 20:10 | johny
Petře Komínku, já se také divím, i když trochu jinak, než Vy. Pan inženýr Slanina je předseda a zároveň tajemník Výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města. Pokud pominu, že ve vztahu k oblasti působnosti této administrativní jednotky považuji slovní spojení "rozvoj města" za dost neurčitý pojem, tak je asi člověkem na svém místě. Nicméně nominovat ho jako předsedu do obou výborů by vůbec neodpovídalo volebnímu výsledku onoho politického subjektu, který reprezentuje. O to více jsem rád, že jako řadový člen sedí i v druhém výboru pro územní plánování, jehož předsedou je na základě spíše politickém pan Motyčka. Rád bych zejména nezasvěceným podotknul, že vlastně vůbec nikdo z této skupiny není žádným expertem na územní plánování. A proč? Protože podle Zákona o obcích každá obec pečuje o "všestranný rozvoj svého (katastrálního) území a o potřeby svých občanů". To je §2 prosím. Potíž je v tom, že katastrální území je tvořeno zastavěným územím jen z menší části, takže pokud se pan Slanina ve volebním materiálu ČSSD profiluje jako urbanista, tak tam jistě má své místo, ale jeho pozice není samospásná a objektivitu zaručující. V ideálním případě by totiž měli být přítomni také další dílčí experti, např. architekti, regionální ekonomové, ekologové, dopravní experti, geografové, apod. Kromě paní architektky Vraníkové tam nikoho takového nevidím. Naopak nevím, jako přidanou hodnotu v tomto výboru bude tvořit pan senátor Malý (který nás před zvolením senátorem přesvědčoval o tom, že býti právníkem je v Senátu dobré, ale v tomto výboru - nevím). Dále pan veterinář Popelka (ODS), pan doktor socialismu Procházka (KSČM), nebo pan inženýr Baďura (ANO), také ředitel společnosti Kromexim. To mi pane Komínku spíše vysvětlete.
08. 11. 2014 18:31 | T.
Zaujal mě článek v Týdeníku ze dne 4.11., Klokánky bojují o přežití.....od vedoucí E. Novákové. Uvádí, že náklady na jedno dítě v tomto zařízení je cca 30 tisíc korun, kdy stát přispívá na jedno dítě 22 800,-kč měsíčně. Tak vážená paní vedoucí, dovedete si představit matku samoživitelku která má cca měsíční příjem 14 tis., z toho musí zabezpečit třeba 2 děti? Příspěvek na jedno dítě, který je jak píšete, 22 800,-kč nestačí? No to snad ne. Dále uvádíte, že děti mohou být v tomto zařízení podle obč. zákoníku max. půl roku, kdy průměrný pobyt u vás je průměrně čtyři až šest měsíců. A co tedy děti, které jsou u vás již více než tři roky, dokonce i pět let s krátkou přestávkou. Paní E. Nováková, buď uvádějte do seriózního Týdeníku pravdu, nebo nepište vůbec.
08. 11. 2014 14:25 | Dalibor Janda Hurikán
A ty nové webovky města, to má být vtip? Jsou nepřehledné a odfláknuté, samý odkaz na odkaz, typografické chyby, katastrofa. Kolik to asi stálo peněz?
07. 11. 2014 21:59 | Petr Komínek
Ještě si dovolím jednu poznámku: trochu mne překvapilo, že předsedou výboru pro rozvoj PMRV byl zvolen pan Slanina odborník na územní plánování a jako předseda pro územní plánování byl zvolen pan Motyčka, který není odborníkem ani na jedno. Myslím, že určitě by bylo lepší, kdyby odborník na územní plán předsedal výboru na územní plánování. Proč ale to bylo uděláno právě tak, jak to je, to by mne opravdu zajímalo. Protože se ale při jednání k tomu nikdo nevyjádřil ani neměl nikdo žádnou připomínku, tak to asi je správně. Stejně to nechápu.
07. 11. 2014 20:11 | Petr Komínek
Ano, přesně stejný pocit jsem měl, když jsem sledoval přímo jednohlasné a krásně jednotné hlasování. Nechápu, nebo spíše chápu. Kdo by měl být proti, paní Hebnarová, která čeká na post ředitelky Domu kultury, nebo snad paní Číhalová, která jistě doufá, že se na ni dostane místo ředitelky sociálních služeb v KM, či snad paní Kašpárková, která by se tak mohla klidně rozloučit s místem ředitelky Kroměřížské knihovny? Ne, ne. Doporučuji všem dobře sledovat, jak budou opoziční zastupitelé hlasovat. Uvidíme, jak si bude koalice s opozicí notovat dále, doufám, že to hlasování nebude stále "jednohlasné" a opozice bude plnit svoji funkci.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...