Linka soukromého dopravce dotována nebude. O snížení vstupného do Květné zahrady se bude jednat

První bod jednání vzbudil nejvíce emocí. Jednalo o dotaci pro linku MHD, která jako jediná spojuje Kroměříž s místní části Bílany a Trávnické Zahrádky. Tuto linku začala jako vlastní projekt provozovat firma Magicbus s.r.o. a po dvou měsících provozu zažádala o dotaci ve výši 10 Kč/km. Rada města doporučila tuto dotaci neschválit.

Stručně shrnout diskuzi, která se místy zvrhla v emotivní výměnu pokřiků (přiznejme, že hlavně ze strany pana Petříka a občanů Bílan a Trávnických zahrádek) je značně obtížné a dovolte abych se ji pokusil rozdělit na několik rovin.

Nejdříve je tu problém místních částí Bílany a Trávnické zahrádky. U Bílan je dopravní obslužnost řešena linkami jedoucími od Hulína a na Hulín, přičemž zastávky jsou u frekventované silnice, kterou musí při jízdě do Kroměříže přecházet. Tyto spoje jsou sice časté, ale jedou jen na kroměřížské nádraží. Trávnické zahrádky mohou přes den směrem do Kroměříže využít jen dva spoje. Jeden ráno o čvrt na osm a druhý odpoledne v 14:10 a cestující mají kromě nádraží možnost vysednout u Okresního úřadu a v případě raního autobusu i v okolí školy ZŠ Slovan. Z Bílan stojí lístek (dle internetového serveru idos.cz) 10 Kč a z Trávnických zahrádek 17 Kč. Není tedy divu, že občané linku č.9, která je za 10 Kč (u Bílan navíc přímo z obce a ne od silnice) mohla zavézt do centra či k němocnici vzali jako velké pozitivum a její možné zrušení jako nezájem ze strany města o řešení tohoto problému.

Druhá rovina je názor zastupitelů. Téměř všichni, kteří se do diskuze zapojili, vyjádřili překvapení a znepokojení nad stavem dopravní obslužnosti ve zmíněných místních částech s tím, že se něco skutečně musí udělat pro změnu k lepšímu. Cestu k tomu zlepšení však žádný z nich neviděl podpořením firmy Magicbus s.r.o. (zřejmě s výjimkou pana Filipa Zubíka, který sice v diskuzi nevystoupil, ale jako jediný hlasoval proti neschválení). Jako zdůvodnění nemožnosti podpory firmy Magicbus s.r.o. byla uváděna obava z protiprávní podpory soukromého subjektu bez veřejné soutěže (což se jeví jako podivné tvrzení vzhledem k tomu, že cena zakázky v tomto případě nedosáhla dvou milionů korun) a obava z toho, že se město stane rukojmím soukromého dopravce, či hrozba privatizace MHD. Jako cesta řešení bylo zmíněno jednání s firmou KRODOS, která by ve směru na Kroměříž zajížděla přímo do Bílan, nebo prostřednictvím KTS s.r.o., která provozuje MHD v Kroměříži. Firma KTS, ale v současné době, dle vyjádření ředitele pana Petra Sedláčka nemá k provozování této linky kapacity.

Jako rovina třetí se jeví samotná KTS s.r.o. a cena za kterou kroměřížskou MHD provozuje. Pokud je pravda, že cena je dvojnásobná, než za jakou je schopen jezdit někdo jiný, tak by to mělo vést přinejmenším k hlubokému zamyšlení. Podle čísel, které padly při jednání stojí provoz MHD kolem 11 milionů za 280 000kilometrů ročně z čehož vychází cena kolem 40 Kč na kilometr (bez obnovy vozového parku). Ztráta, která se musí dotovat z provozování parkovacích automatů dělá 5,5 až 6 milionů Kč. Z konce projednávání tohoto bodu nemůže mít nikdo dobrý pocit. Obyvatelé Bílan a Trávnických zahrádek nikde nevidí reálné řešení, zastupitelé jsou uražení chováním pana Petříka a (z jejich pohledu) „davu“.

Další bod jednání byl oproti tomu docela klidný, ale zabral další hodinu. Radan Šafařík shrnul požadavek petice za snížení ceny vstupného do Květné zahrady a navrhl zastupitelstvu usnesení. Pak vystoupil pan Slezák z NPÚ s prezentací a vysvětloval jak se došlo k ceně 70 Kč za vstupné a ukazoval v číslech náklady a výnosy zahrad. Následovala diskuze a několik vstupů občanů i zastupitelů. Závěrem bodu je, že NPÚ je ochotno jednat s autory petice o různých variantách snížení vstupného, zejména pro seniory a děti.

Zastupitelstvo dále schválilo novou vyhlášku o místních poplatcích. Ze strany ODS sice proběhla snaha o změnu u poplatků za psy, ale tím by se znemožnilo, aby nová vyhláška začala platit od začátku roku, což by mohlo přinést nemalé problémy, a proto bylo jednání o případných dílčích změnách ponecháno na patřičné výbory.

Z jednání o rozpočtu města, který bude mít kladnou bilanci, vyplynulo, že prioritou zůstává trend snižování dluhu města. Situace je poněkud stížená propadem příjmu z hazardu, což mimo jiné povede k tomu, že se momentálně nebudou řešit nutné opravy na Domu kultury, jak si posteskla ředitelka DK Daniela Hebnarová.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

06. 02. 2015 11:26 | Eskom
Domnívám se, že vytížit autobus v Trávnických zahrádkách nebo v Bílanech se nepodaří, nebylo by možné řešit tuto dopravu nějakým menším vozidlem, třeba jen s osmi místy? Nakonec by možná postačilo, aby taková dodávka jezdila kolem letiště což autobus asi nemůže i silnička do Trávníku je pro autobus dost úzká. Dodávka by mohla jezdit jen ke Kauflandu, kde je možný přestup na linku MHD. Co se týká Bílan, řekl bych, že spoje na Hulín postačí i nadále a u Bílan je možné udělat přechod pro chodce. Z kterékoliv místa v Bílanech postačí 15 minut k zastávce na hlavní silnici a to i přímo ve městě musí občané na autobus MHD docházet.
13. 01. 2015 21:25 | Alois
Tak jsem nějak zaregistroval, že ta linka jezdí dál. Předtím se mluvilo, že ta linka už nebude. Jak to je?
24. 12. 2014 00:34 | T.
Děkuji za vyčerpávající informace. Upřímně vidím problém ve dvou hlavních věcech, třeba se to ještě pohne (ač jsem měl níže určité výhrady ohledně toho projednávání) - dost mě překvapilo, že to vlastně nechce z nového vedení nikdo. Dokážu to pochopit u těch staronových radních navázaných na KMTS atd., že si nechtějí vypustit rybník sobě nebo svým kamarádům, kteří MHD provozují. V tom je nejspíše zakopaný největší pes, že jdete vlastně proti městu jako takovému a ne proti jiné soukromé firmě, tam věřím že by pak zastupitelé naslouchali více. S MHD se něco dělat bude muset, současné autobusy nemůžou sloužit donekonečna a osobně pochybuju, že město bude chtít investovat až desítky milionů do nových. Mělo by se vypsat výběrové řízení alespoň na část provozu MHD.
21. 12. 2014 10:45 | David Petřík, Magic Bus, s.r.o.
Proč jsme vlastně s tou MHD začali?
- byla to reakce na neustálé články vnovinách  (v roce 2012)o tom, jak je nemožné provozovat MHD a peníze vlastně nejsou na mzdy, opravy, nové vozy a snad ani na naftu. Při zjištění, že autobusy najezdí cca 300.000km za rok a současný dopravce hospodaří s částkou cca 13 mil. Kč, jsem prohlásil, že tuto dopravu chci od následujícího dne provozovat. To jsem ještě netušil, že z těchto peněz neušetří ani korunu na obnovu vozového parku. Takže to je cca 43kč/km bez obnovy vozového parku (53,- Kč včetně obnovy vozového parku), proti našim nabízeným 35,- Kč včetně obnovy a ochoty investovat do kroměřížské MHD 24 milionů Kč. Myslel jsem si, že je to jednoznačné – nové ekologické autobusy, nižší cena, vyšší kvalita, pravidelnost JŘ, ale narazil jsem na problémy, házení klacků pod nohy a neřešitelné situace a nevěděl proč. Dnes to vím naprosto přesně….

Od průzkumu přes zpracování projektu až do současnosti
- po výpočtu kilometrů, složení linek a zajištění finančního rozpočtu jsme provedli průzkum vytíženosti MHD Kroměříž a zjistili hrozné věci
- oslovili jsme firmu Comett Tábor a.s. (provozuje autobusy na CNG malé, střední i kloubové), která nám dodala potřebné údaje ke zpracování projektu „Zelená MHD v Kroměříži“
- cílem bylo zpracování projektu co nejlevnějšího, nejekologičtějšího a pro cestující nejpohodlnějšího a byl jsem přesvědčen, že když splníme tato kritéria, není o čem diskutovat
- v první fázi jsem okamžitě narazil, když zněly hlasy o tom, že mé výpočty jsou nesmysl, že současné autobusy jsou, jaké jsou, jejich úprava na zemní plyn se nevyplatí, ale ona je technicky neproveditelná, nasazení menších autobusů je nesmysl, protože nebudou stačit atd. Tohle všechno zaznívalo na zasedáních zastupitelstva města Kroměříže
- byl jsem pozván k paní starostce a do rady města Kroměříže, ale po čase jsem zjistil, že to bylo k ničemu
- rozhodli jsme se tedy, že ekologický autobus naše firma koupí a předvede městu Kroměříži, že to jde. Abychom nikomu nelezli do zelí, spojili jsme příjemné s užitečným. Nasadili ekologický, nízkopodlažní autobus s klimatizací a WIFI na linku Bílany – Nádraží – Milíčovo nám. – Nemocnice – Zachar – Vážany – Trávník – Trávnické Zahrádky, kde není zajištěna dopravní obslužnost na tříměsíční zkušební provoz. Při této příležitosti jsme vyzkoušeli i autobusy na CNG jiných výrobců. Protože je to služba pro občany tohoto města, zejména pro přilehlé vesnice, které dlouhé roky o MHD jakožto právoplatní občané Kroměříže o této dopravě jen snili, nemůžeme se jim dnes divit, že sepisují petice pro zachování této linky
- když už jsme tedy dokázali, že to jde – pořídili autobus, dostali licenci na linku č. 9, úspěšně ji již třetí měsíc provozujeme, znějí hlasy o tom, co když nebude město spokojeno s našimi službami. Myslím, že je otázka kvality přepravy občanů. Dovolte mi zmínit, že pokud provozujeme dopravu ekologickým, nízkopodlažním, klimatizovaným autobusem s WIFI, což současné autobusy ani zdaleka nesplňují, nevím, jak může někdo zpochybňovat kvalitu přepravy osob. Co více, při první zimní kroměřížské kalamitě v termínu 1. a 2. 12. 2014 jsme nevykázali ani minutu zpoždění a vozili cestující místo dalších dvou zpožděných autobusů v úseku Vážany – Zachar – Nemocnice – Milíčovo náměstí - Nádraží. Přestože na každém lístku je telefonní číslo a internetové stránky naší společnosti, nepřišla nám za dobu provozu ani jedna stížnost.
- dále jsme po 10ti měsíčním úsilí dostali do Kroměříže čerpací stanici CNG, která brzy spustí svůj veřejný provoz

Co bude dál?
- chceme i nadále službu občanům linkou č.: 9 zajišťovat. Zažádali jsme tedy o poloviční dotaci 10,- Kč/km, proti současnému dopravci více než 20,- Kč/km na neekologickou dopravu, které jsou vybírány z parkovacích automatů, ale v podstatě je to forma dotací. Tato dotace nebyla zastupitelstvem města Kroměříže dne 18.12.2014 schválena.
- chceme co nejvíce rozšířit v Kroměříži počet vozidel využívajících ekologické palivo CNG (v současnosti Česká pošta, Autoškola ABC, Autodoprava Petr Petřík, Mezinárodní doprava Roman Vodica a další) a rád bych tuto službu také nabídnul městu Kroměříž pro jeho služební vozidla.
- čerpací stanice je mobilní a úkolem naší společnosti je zajistit odběr min. 500kg za den, aby nebyla odvezena do jiného města, což je při využití autobusu na linku č. 9 a Českou poštou již nyní zabezpečeno.
- jsme jedno ze dvou měst v ČR, kde probíhá testování ekologických autobusů na CNG (druhé je Trutnov) a se zájmem na konečné rozhodnutí těchto měst čeká vzhledem k současné situaci zvýšených emisních limitů Český plynárenský svaz, který předává podrobné informace o testování a dalším nasazení autobusů Ministru životního prostředí, který chce rozšířit provoz těchto autobusů pokud možno v co nejvíce centrech měst. Kroměříž řekla „NE“ a v podstatě vyhnala ekologický autobus z Kroměříže města zařazeného do světového dědictví Unesco. Jsme prvním městem v ČR a zřejmě i v Evropě, které toto rozhodnutí udělalo a myslím, že se o nás v souvislosti s tímto krokem bude ještě dlouho hovořit. Navíc při požadované dotaci v poloviční výši než je na naftové autobusy je toto rozhodnutí pro mnohé odborníky nepochopitelné.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali informacím o technologii CNG a přeji Vám pěkný zbytek dne, David Petřík, Magic Bus, s.r.o.
20. 12. 2014 21:37 | T.
Když to bylo ČSAD, tak to byla hrůza. Nejlépe fungovala když se začalo pod městem a nakoupila se Volva, rekonstruovaly se zastávky atd. Pak už to šlo po pár letech postupně z kopce (o důvodech se napsalo již dost). Krodos má možná moderní vozový park nicméně díky změně majitele by mu MHD svěřil jen naprostý blázen a ten nejnovější vozový park bude již brzy jedno velké šrotiště jak se začnou prohazovat autobusy. Jinak ano, návaznost by mohla být lepší, co jste pro to udělal vy konkrétně?
20. 12. 2014 18:31 | Miroslav
Vážený T. co se týče MHD Kroměříž tak ta naposledy fungovala v době kdy bylo ještě ČSAD ,pak z ní nekteří umělci udělali pohromu,která je rok co rok větší.Je zajímavé,že nikdo z vás křiklounů nedělá nic proti tomu aby spoje Mhd přivážely a odvážely cestující z AN v časech ve kterých mají.Je smutné když přijíždí nebo odjiždí autobus z nádraží a míjí se z MHD na mostě nebo světelné křižovatce,ale to je jaksi problém lidi kteří plodí JŘ MHD....viz nepochopitelná změna linek.Co se týče KRODOSu tak ten ma nejnovějsí vozový park ve ZK ke kterému v únoru přibude dalších pět busu EURO6
19. 12. 2014 18:06 | T.
Nebudu hodnotit byznys plán Magicbusu, postavený záměrně na tom, že zahájil linku před volbami a kalkuloval s tím, že po volbách mu nová radnice dotaci přiklepne jen proto, že odveze pár lidí z Bílan a Trávnických zahrádek a bude levnější než současná MHD v režii města. Ale pokud neumí ani unést jednu prohru a dělá z toho cirkus (dle článku), dobře mu tak. A pár placených křiklounů (předpokládám že důchodců), kteří mu tam dělají kompars a využijí ten autobus 1-2x týdně je docela ubohé. Toto mě zklamalo ač jinak je mi aktivita Magicbusu poměrně sympatická, ale bylo jasné hned na začátku, že bez dotace to prostě je nereálné.
Na druhou stranu pokud MHD v rámci města má náklady jaké má (a co jsem slyšel od lidí "z první ruky", látá se to jak jde a Volva už jsou skoro na odpis), tak by se vážně mělo město MHD zabývat a něco s ní dělat. Ale hlavně proč to píšu - jednoznačně ihned zapomenout na Krodos, protože ten je ve vlastnictví ČSAD Vsetín alias pana Zemka a to asi mluví za vše. Jak vypadá dopravní obslužnost na Zlínsku, kde má Vsetín už prakticky monopol (díky kontaktům na kraji a "dobrými vztahy" s úředníky) si myslím každý dokáže zjistit. Pojízdné předražené šrotiště. Dálkové linky drží jen díky tomu, že úředníci na kraji nasekají konkurenci zákaz přepravy cestujících mezi KM - ZL (UH - ZL) aby lidi donutili kamarádem Zemkem jezdit (a jeho čínsko-evropským šrotištěm). Snad ta varianta, aby některé spoje zajížděli až do Bílan, by byla schůdná, dát jim to jako podmínku dotované linky (Krodosu).
Zpět k MHD - něco se s tím dělat musí, pochybuju že město schválí nákup 7 nových autobusů a bude to financovat, když Volva už dosluhují.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...