Několik poznámek k požadavku petice za snížení vstupného do Květné zahrady.

Poznámky vyplynuly s diskuse výboru, členů klubu UNESCO i občanů se kterými jsem se setkala při podpisu petice. Pro návštěvníky do Květné zahrady zejména ty nejzranitelnější jako jsou děti, senioři studenti bylo vstupné zdraženo o 100%, není ani pamatováno na obvyklé rodinné vstupné. Nelze se tedy divit, že to vyvolalo nevoli a následně občanskou iniciativu v podobě petice. Nutně to však vyvolalo i otazníky, kam směřují současní správci zámku a zahrad péči o to nejcennější, co v našem městě máme. Klub UNESCO totiž vždy za neméně důležité považuje péči o adekvátní využívání architektonického dědictví. Je tedy logické, že vstupné by nemělo být v tomto smyslu barierou.

Kromě generální ředitelky NPÚ a ministra kultury, jsme se obrátili na naše zastupitele. Aktivity Klubu UNESCO pro změnu vstupného byly koordinovány s autorem petice Mgr. R. Šafaříkem a autorkou otevřeného dopisu poslankyní EP MUDr. Ol.Sehnalovou. I návrh na usnesení pro jednání zastupitelstva byl podán po vzájemné dohodě a byl všemi zastupiteli podpořen. Je velmi pozitivní, že již za měsíc se zastupitelstvo požadavkem petice zabývalo a náš společný návrh, který je výzvou k zahájení jednání podpořilo.

Proč tolik podpisů pod peticí zejména místních (1806) i nesouhlas výboru Klubu UNESCO s navrženým vstupným?

Není pochybnosti, že především díky zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku na seznam světového dědictví UNESCO, byl projekt NCZK významně finančně podpořen. Připomeňme, že zápis inicioval a významně se na něm podílel Klub UNESCO, společně jej realizovali  představitelé města a Okresního úřadu. S úctou pamatujeme na uměnímilovné olomoucké biskupy a arcibiskupy, kteří zahrady a zámek budovali, ale nelze zapomínat ani na občany města a okolí, kteří jejich plány po staletí realizovali a uchovali tak, že si zasloužily nejvyššího ocenění UNESCO. V době nedávné byly z rozpočtu OkÚ i města, tedy občanů města a okolí, vynaloženy významné finanční prostředky (nová okna, fasáda, střecha zámku, cesty v Podzámecké zahradě, Biskupská mincovna, Washingtonský domek, nápravy škod po povodni 1997, financování veřejně prospěšných prací, doplňkových projektů (zakoupení židlí do zámku, nejnutnější úpravy skleníku pro pořádání koncertů).

I projekt NCZK má ve svém základu myšlenku A. Lukáše zakladatele konferencí s tématem historických zahrad již v roce 1998. Klub UNESCO realizoval jeho myšlenku a konference většinou s mezinárodní účastí se staly tradicí. Projekt NCZK jako metodické a edukační centrum měl na co navázat. Zřejmě nebyl zvažován rozdíl mezi návštěvou Květné zahrady občany Kroměříže a okolí, kteří sem byli zvyklí přicházet ne za turistickou atrakcí, ale projít se zahradou, sledovat ji v průběhu ročních proměn. Takové užívání zahrady je přece přirozené i adekvátní.

Nemají tedy občané města a okolí oprávněný pocit nespravedlivého dotčení vysokým vstupným více než turisté, kteří přijedou a mnohdy se víckrát nevrátí?

V souvislosti se způsobem stanovení vstupného do Květné zahrady se nutně nabízí i otázka: Jaká je a bude spolupráce a soužití mezi obyvateli, představiteli města a správci památky UNESCO? Doufejme,že to bude oboustranně prospěšná spolupráce. Vždyť zámek a zahrady, město a jeho obyvatelé to je po staletí společná historie. Genia loci nevytváří jen samotné stavby či správci objektů natož turisti. Genius loci našeho města je nejen v bohatství historických památek ale i dědictví nehmotné, které se v architektuře města utvářelo.


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

01. 03. 2015 22:53 | Šumař na střeše
ad Radan Šafařík: Souhlasím s Vámi částečně. POdle mě nebýt petice, tak není ani téhle přednášky. Možná to tam konečně vysvětlí jak to je, jestli to vstupné zdražilo kvůli centru nebo ne. Každopádně vítám účast kastelána, ten -pokud se nemýlím- určuje cenovou politiku takže se to může vyřešit s ním.
01. 03. 2015 18:16 | Radan Šafařík
ad Petr: já to asi mírně zkoriguji, protože NCZK onu přednášku nepřipravilo "pro lidi angažované v petici". V pozvánce o tom není ani zmínka, stejně jako o souvislosti projektu NCZK se zdražením vstupného. Přednáška bude o "projektu NCZK, jeho financování a budoucí směřování, včetně akcí plánovaných pro návštěvníky a místní komunitu na rok 2015". Přestože otázka zdražení vstupného se možná bude řešit v rámci diskuse, nečekal bych, že bude hlavním tématem přednášky. Myslím proto, že přednáška je určena hlavně těm, co se o projekt NCZK zajímají, což může být trochu jiná množina než "lidé angažovaní v petici". Každopádně snahu o větší informovanost o projektu NCZK mezi místními lze určitě hodnotit kladně. Těším se na ohlasy po přednášce.
01. 03. 2015 16:49 | Šumař na střeše
Tak sem docela zvědavý jak to Národní zahradní centrum pojme. Doufám, že vysvětlí co přesně spolklo těch 330 milionů a jestli jim vážně nezbyl ani halíř na kolonádu a zídky. Vždyť kolem nich projede denně mnohem víc lidí než kolik jich zajde do zahradu. Tudíž jestli chtěli reprezentaci, měli začít zídkama. Toť můj názor
27. 02. 2015 13:18 | Petr Gremlica
Pro lidi angažované v petici ohledně zvýšeného vstupného do květné zahrady připravilo NCZK přednášku spojenou s besedou.
http://www.mojekromeriz.cz/mag...
18. 02. 2015 14:33 | květinář
Zahradník,Alex: J.Slezák bývalý krajský úřadník nyní šéf NPÚ, jakou odbornou kvalifikaci má asi tento filípek, potažmo ta A.Slezáková - hérečka ? Nevíte?
16. 02. 2015 12:24 | Alex
Ivo můžete si trochu zvýšit vzdělání co znamená slovo kvalifikovaný pracovník.

Kvalifikace je způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání. Kvalifikace v sobě zahrnuje znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou pro vykonávání příslušné činnosti, pozice nebo povolání potřebné. Kvalifikaci lze získat vzděláváním ve škole nebo v kurzu, praxí nebo samostudiem. Kvalifikace zpravidla bývá potvrzována určitým dokladem (vysvědčením, osvědčením, diplomem, certifikátem aj.).

Doptal jsem se a zjistil že jmenovaný má kvalifikaci bez uvozovek - je vyučeným zahradníkem s výučním listem a více jak deseti roky praxe. Níže je seznam pracovníků Květné zahrady dostupný na internetu. V odpovědi můžete nechat ty, kteří splňují definici výše uvedenou. Řeči typu před branami stojí stovky takových si nechte. Vím jak to končí. Potom se najdou třeba instalatéři co vám zapojí WC na teplou vodu. Nebo nepoznají dub od topolu.

Brněnská Eva, Hánoš Martin, Horáková Magda, Hradečná Jana, Janečková Jiřina, Křiklavová Růžena, Křížová Andrea, Mazurová Jana, Pavlíček Ondřej, Pazdziorová Hana, Perůtka Vladimír, Rozehnalová Martina, Sigmund Jiří, Skoupil Pavel, Szabóová Mária, Šiblová Jarmila, Vašák Libor, Ing., Vojtěchová Marie, Ing.,
16. 02. 2015 09:28 | Zahradník
Ivo: Takových výtečných "pěstitelů" jako jmenovaný p.Karban by se v tomto podniku našlo víc. Větší kalibr je ale paní Slezáková od jisté doby zde působící jako pablic relations. V podniku, který zastřešuje pan Slezák.... (rodinka je zajištěná). Molochy, které tyto ústavy představují jsou bohužel neprůstřelné a jejich efektivita je diskutabilní.
Co se týká vstupného, jsem pro jeho úpravu ve smyslu snížení. Pro příklad bychom se měli ohlížet spíše mimo českou kotlinu. Naše vžité mravy (nebo spíš nemravy) nejsou dobrým příkladem.
08. 02. 2015 17:31 | Ivo
Tak o tom masovém proupouštění v KZ nic nevím, ale pokud má někdo na mysli pana Karbana, tak si myslím, že bylo na čase již před minimálně třemi lety. Takovýchto "kvalifikovaných" pracovníků jako byl on seženete všude stovky. Jinak vstupné do zahrady je dle mého adekvátní, stačí se podívat na obdobné památky jinde v ČR.
06. 02. 2015 11:06 | Eskom
Stejně tak jako jsou historickými památkami hrady a zámky jsou velmi významné i kroměřížské zahrady o kterých vědí i ti co v Kroměříži nikdy nebyli. Jejich údržba a ošetřování budou jistě velmi nákladné a pokud nemohou být uhrazeny ze vstupného, tak na to budeme doplácet všichni. Je třeba vzít v úvahu, že především kroměřížští občané, ale i všichni ostatní by měli být hrdí na takovou vzácnost ve vybavenosti města a s touto myšlenkou hradit zvýšené vstupné. Kdyby byl vstup zdarma zahrady by byly už dávno zdevastované, staly by se útočištěm bezdomovců opilců a gangů. NAOPAK, JE TŘEBA PŘITVRDIT!!!
09. 01. 2015 13:10 | Alex
To Roman - asi máte pravdu. Ohledně propouštění musím vyčkat nových informací. Ale podle toho co se doposud děje to časem vypadá na neuvěřitelný příběh co vše je možné a jací lidé řídí takovou organizaci.
09. 01. 2015 09:52 | Roman
Alexi: o tom, jaké poměry dlouhodobě panují v tomto úřednickém molochu (NPÚ) si stačí přečíst Stanovisko k restrukturalizaci NPÚ - ASORKD. I přes kritické hlasy z vlastních řad se v nich zřejmě průběžně dále pokračuje, včetně Kroměříže. Já bych dokonce řek, že ten moloch už požírá i sám sebe. Aby hlava (ústřední správa) měla furt co žrát, požírá už i vlastní ocas a nohy. Nebo se mýlím?
08. 01. 2015 15:40 | milan
Vsadím se, že úředníky asi propouštět nebudou. Zpravidla to odnesou ti "rukodělní" vespod. Aspoň vidíme, co zač je tato instituce.
07. 01. 2015 21:23 | Radan Šafařík
Vzhledem k tomu, že dialog o revizi vstupného do Květné zahrady se zřejmě daří úspěšně nastartovat, přemýšlel jsem, jak nejlépe o jeho výsledcích průběžně informovat všechny ty, kteří se k petici připojili či je to zajímá. Nepřišel jsem na nic lepšího než na založení dočasné facebookové skupiny, kde budu umisťovat průběžné informace o průběhu jednání se všemi zainterestovanými stranami a jakékoli další relevantní informace. Pokud vás tedy informace o snížení vstupného do Květné zahrady zajímají, ke skupině se lze přidat zde: https://www.facebook.com/group...
06. 01. 2015 20:41 | Radan Šafařík
To je celkem zajímavá zpráva. Alexi, nemáte k tomu nějaké podrobnější informace? Např. jaké pozice jsou rušeny/reorganizovány?
06. 01. 2015 11:28 | Alex
Tak budu muset svoje nadšení asi trochu zchladit. Jak to tak vypadá tak to půjde se zahradami od deseti k pěti. Jak jsem se dnes dozvěděl NPÚ v rámci "reorganizace" propouští Kvalifikované pracovníky s několikaletou zkušeností. Takže o zahrady se nyní asi budou starat pekaři, švadleny a tak. Jak je vidět nadšení asi nestačí.
05. 01. 2015 12:24 | F.P.
Ne zrovna utěšený stav Podzámecké zahrady je obehraná písnička a stále se nic nemění. Nedokážu pochopit, proč si správce s tímto stavem neví rady. Proč např. buduje jakési novostavby, když ty nejcennější památkové objekty jsou ve špatném stavu? Stačí se podívat na dřevěné zahradnictví: po relativně krátké době v jakém stavu je jeho vzheld ? Co bude stát peněz jen údržba ? Kdo to vůbec vymyslel ? A nedejbože, aby nějaký lump to ještě zapálil. O "nehořlavých" impregnacích vím své. Jsem přesvědčen, že se v tomto podniku vůbec neumí hospodařit. Je to špatný hospodář.Co se ale umí, je plnit si vlastní kapsy.To ano, to je vidět.
01. 01. 2015 15:46 | David
Je neodiskutovatelnou skutečností, že správa Podzámky její stav zanedbává. Pane Alexi, vypočítáváte co bylo v opravách provedeno a co ještě asi bude(?). Projděte se zahradou ještě jednou, ale pozorně, a snažte se odpoutat od vaší zřejmé větší či menší vazby na instituci správce zahrady. Jako náhodný návštěvník-turista přece nemůžete nevidět velmi mírně řečeno, "vady" na kráse. U památky zařazené na seznam UNESCO by se to přece nemělo stát! V tomto ohledu souhlasím s názorem patriota a Petra Komínka. Bylo opravdu nutné vyinvestovat tak vysoké částky na dřevěné zahradnické zázemí???
30. 12. 2014 09:44 | patriot
Alex: Zcela souhlasím s tím, že nejdříve měly být opraveny památkové objekty zahrad, které ať chceme či ne, jsou přece nejvíce na očích návštěvnické veřejnosti. Teprve pak mělo přijít na řadu zahradní centrum a pod. Pro tuto prioritu měl být vybrán projekt i způsob financování. Nechápu proč třeba byly hned zbořeny obě funkční zahradnictví, které přece ještě mohly po nějakou dobu sloužit? Přece se není možné neustále dokola ohánět podmínkami dotačních titulů. Rovněž se mi jeví přístup zdejšího NPÚ vůči městu (nejen coby úřadu, ale obecně jeho obyvatelům) jako krajně nevhodný. Možná se mýlím, ale zdá se mi, že NPÚ vyčkává až do konenčného rozhodnutí stran církevních restitucí - vrácení zahrad, a proto nechce do zahrad "investovat". Cením si iniciativ Klubu UNESCO, města a samozřejmě i petice organizované p. Šafaříkem za snížení vstupného do Květné zahrady. Děkuji za sebe i mnohé další občany.
26. 12. 2014 00:26 | Petr Komínek
Bohužel, za těmi výrazy - rozpadlé (zábradlí) havarijní a také zubožený (Čínský pavilon) a zubožená (Pompejská kolonáda), si stojím, zábradlí je shnilé a opravdu se rozpadá, Čínský pavilon je v havarijníma zuboženém stavu a Pompejská kolonáda bez soch je tím pádem zubožení, protože tam patří a nejsou, jak bude zabezpečeno, aby nemizely, je věcí NPÚ. Nevidím důvod, proč bych měl vážit slova, zajděte se tam podívat, byl jsem tam dnes a trvám na tom. Když jsme u toho, co Klub UNESCO může, tak především, když dosáhl zápisu zahrad a zámku na seznam chráněných památek UNESC´, měl by také občas napnout síly i k jejich údržbě, tedy nutit NPÚ, to by se mu mohlo dařit. Neútočím na Klub, což si zřejmě myslíte a to asi proto, že budete jeho členem a nebo velmi zaníceným příznivcem. No, myslím, že tato nikam nevedoucí debata právě končí. Nemíním stále opakovat stejné věci dokola.
25. 12. 2014 21:26 | Alex
Nejsem proti opravě, ale měl by jste volit lépe slova. Pod pojmem zubožené, rozpadlé, havarijní si představuji trochu jiný stav. UNESCO může tak nanejvýš upozornit na stav věcí. Oprava a údržba je zcela věcí NPÚ.
25. 12. 2014 20:32 | Petr Komínek
Asi jste četl dost nepozorně, ocenil jsem v úvodu činnost Klubu UNESCO a nevím, proč bych nemohl napsat o tom, co se mi nelíbí. Také jsem neřekl, že je vše špatně a že chci, aby bylo vše hotovo již včera, pouze jsem si dovolil upozornit a zeptat se, jak to bude s Čínským pavilonem a dalšími stavbami. Zřejmě je to ale urážející a znevažující a tak se raději na nic ptát nebudu. Přesto opakuji, nebylo by špatné, kdyby se ty stavby opravily i když se to Alexovi nelíbí.
25. 12. 2014 19:55 | Alex
Poslední fotku na které je jediná poslední kompletní busta v Pompejské kolonádě mám z července 2004. V roce 2005 už tam nebyla ani jedna. Je to jediné řešení. I když tam dnes dáte repliky, dlouho nevydrží. Holt nová doba. V letošní roce se opravilo devadesát procent mostků, kolonáda je pěkně omítnuta, ale Vám je to málo. Všechno by mělo být opraveno a nejlépe hned, včera bylo pozdě.Ale určitě na toto téma budete hovořit s pracovníky zámku a s jejich vysvětlením nás seznámíte. Bulvární je to že píšete jen o tom špatném, udělalo se i něco dobrého. Ale o tom se v dnešních dobách nepíše.
25. 12. 2014 16:29 | Petr Komínek
Pane Alexi, kdy jste tam byl naposledy? Mimo jiné, mne nezajímá, že to někdy snad bude, ale to už dávno mělo být, peněz bylo dost a nevím, co je na mém příspěvku bulvárního? I kdyby tam byl jen jeden most s otřesným zábradlím, tak je to špatně a Pompejská kolonáda bývala plná soch, čistá a dalo se jí procházet a kochat se její krásou, dnes je to ubohost. Pavilon byl obitý deskami i v létě a kdyby byl řádně opraven, nemusely by ho ty desky držet pohromadě, aby zcela nespadl, protože je nahnutý na stranu. Chtěl jsem jen říct, že opravit se měly v první řadě památky, které to potřebují nezbytně a na které se chodí dívat a nebo by měli chodit návštěvníci zahrad. Nebo si snad myslíte, že jsou důležitější garáže pro traktory a vlečky, než to, co je lidem stále na očích?
25. 12. 2014 16:05 | Alex
Pane Komínku chováte se jak bulvární noviny. Jen to co špatně, a to ještě kdoví jestli. Nějak mě v tom vašem příspěvku chybí zmínka o opravených železných mostcích. Dřevěné mostky jsou dva (2) a na ně dojde určitě také. Co se týká Čínského pavilonu, tak ten bývá obitý deskami každou zimu. Opravu potřebuje, doufám že na také dojde. Pompejská kolonáda mě také nepřipadá zrovna v zuboženém stavu. Jak to má vypadat podle Vás, aby to nebyl zubožený stav?
25. 12. 2014 15:37 | Petr Komínek
Velmi si vážím iniciativy paní Novákové a záslužných činů Klubu UNESCO, jen si myslím, že rekonstrukci si více zasloužil například Čínský pavilon, /Pompejská kolonáda, zábradlí mostů apod. než nové sklady a garáže, ty návštěvníci Podzámecké zahrady tolik neocení. V současné době je Čínský pavilon obitý deskami, padá a je v havarijním stavu, Pompejská kolonáda je ve zuboženém stavu a zábradlí některých mostů jsou téměř z rozpadlých dřevěných provizorních kulatin. To je opravdu smutné. Kdy, paní Nováková, napřete svou iniciativu k rekonstrukci a opravě těchto památek a nebudou vypadat jako po náletu?
Děkuji.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...