Má cenu pořádat pro občany besedy?

Několik roků se na Kroměřížanu vedou diskuze k různým problémům, které se týkají života v Kroměříži.

Jedním z nich je problém VaKu, který se hlavně opakuje před volbami, většinou, aby poškodil některé politické strany či kandidáty. Sám jsem dlouhou dobu přesvědčoval pana Malého, aby seznámil veřejnost, nejlépe besedou , jak se říká z očí do očí, se situací ve VaKu. Nakonec se podařilo uskutečnit besedu 12. ledna, snad to mělo asi být dříve, prostřednictvím Masarykovy demokratické akademie v Muzeu kroměřížska. Bohužel účast občanů byla ubohá. Chyběli zde diskutéři z Kroměřížana, jejich reputaci zachraňoval pan Navrátil, účastnil se také bývalý starosta pan Dvořáček. Zájem nebyl ani z řad novinářů, těm je asi všechno jasné. Přitom každý z posluchačů mohl podat jakýkoliv dotaz a následně mohl předložit materiál, že pan Malý nemá v něčem pravdu. Možná strach z toho, že jejich příspěvky byly tzv. na vodě, a tak raději nepřišli.

Miloš Malý se zhostil své role a přednesl historii VaKu od změny fungování VaKu roku 1992 do dnešního roku. Předložil i dopisy, které ukázaly jak byl záměrně falšován pohled na privatizaci tohoto podniku některými členy zastupitelstva i tzv. zájemci, kteří chtěli na VaKu profitovat, včetně toho jak to bylo a dnes je s předkupními smlouvami některých majitelů akcií, tedy měst a obcí a jak tyto obce během let jednaly. Byla zde diskutována i otázka ceny vody, která má stále určované rozmezí státem a také způsob rozdělování divident a tantiém. Netvrdím, že vše co se dělo bylo ideální, ale i zastupitelé se učili, ale je nutné přitom zohlednit, kdo měl zájem spíše městu a obcím pomoci, nebo z toho vytěžit pro sebe, na úkor občanů. Musím napsat, že dnes Kroměříž má jednu z nejnižších cen vody u nás, a co je nejdůležitější, patří občanům. Nechci jít do podrobností, nejsem odborníkem na toto téma, na rozdíl od mnoha zde diskutujících, ale beseda by určitě posluchačům mnohé objasnila. Co však mně zarazilo byla opravdu malá účast. Je možné, že už je po volbách, kdo chtěl být poškozen byl poškozen, kdo se chtěl zviditelnit, ten také uspěl, i když jen částečně. Ono je velmi pěkné se tiskem strefovat do něčeho nebo někoho. Ale pak najednou, při přímém střetu, ta odvaha nějak chybí, že by strach. Ale kdopak by se dneska bál?

Zastupitel za ČSSD ing. Jan Slanina, předseda výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města, požádal občany o spolupráci na přípravě nového územního plánu, ale také regulačního plánu městské památkové rezervace města Kroměříže a obrátil se na ně, aby přímo jemu sdělili své nápady či výhrady. Zatím se neozval nikdo. Přitom pan Slanina je ochoten provést besedu o stavu v Kroměříži co se týká památkové rezervace i územního plánu. Ale mělo by to vůbec cenu? Příjde někdo. Lepší je asi se dohadovat přes Kroměřížana. Stejné je to s našimi zahradami, jejich opravami, a také vstupným, i když zde se ledy hnuly.

Přitom Kroměříž patří občanům! Ti, kteří ji spravují jsou zaměstnanci občanů a jsou povinni se jim zodpovídat. Ale je ten zájem z naší strany vést přímý dialog s nimi?


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

23. 05. 2015 16:50 | Miroslav Daněk
Reportáž z přednášky Doc. Švihlíkové na parlamentních listech.
Pro upřesnění, těch několik desítek bylo kolem 60! Kdo přišel, podle pořadatelů, nelitoval.

http://www.parlamentnilisty.cz...
23. 05. 2015 16:47 | Miroslav Daněk
11. 05. 2015 20:38 | Miroslav Daněk
Vážení diskutující, dnes bych Vás chtěl pozvat na přednášku z jiného soudku.
Ve čtvrtek 21.května 2015 od 16.00 do 18.00 v sále Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí se uskuteční přednáška ekonomky Doc. Ing. Ilony Švihlíkové.
Na rozdíl od minulé besedy o VaKu, je této přednášce věnována větší propagace . Možná si říkáte co má společného beseda s Kroměříží. Mám za to, že ani Kroměříž není odříznuta od celospolečenského dění v našem státě. Jistě i vás budou zajímat názory této přední levicově orientované ekonomky . Máte tak jedinečnou možnost se přímo dotázat na to co vás v této oblasti a nejen v ní zajímá.
Jistě jste zvědaví jak je možné, že i ten, kdo poctivě pracuje se ocitá na hranici chudoby – jak je možné, že u nás vzrůstá počet exekucí a řadíme se tak na přední místo v EU – nebo může ČR dopadnout jako Řecko – jak jsme na tom vůbec s ekonomickým myšlením – jak to je s eurem - ale jistě vás napadne řada dalších otázek.
Takže máte možnost nejen schvalovat ale také kritizovat názory Ilony Švihlíkové.
Jménem MDA zvu všechny zájemce na tuto akci, která určitě nebude jen nudnou přednáškou, jak je známo z ohlasů na besedy, které se již konaly v jiných městech.
17. 01. 2015 12:37 | Zdeněk
Slabá účast bývá důsledkem slabé propagace.
16. 01. 2015 20:22 | Petr Komínek
Pane Daňku, já neposuzuji podle sebe, ale podle toho, jak p. Malý odpovídal tazatelům a také mně, na jednáních zastupitelstva, kterých jsem absolvoval desítky, na rozdíl od Vás, takže mohu zcela zodpovědně a fundovaně říci, že by nejprve tazatele řádně zesměšnil a poučil a potom by dostal odpověď. Vím o čem mluvím. A rozhodně nemám zájem poslouchat "moudra" páně Malého a to už nikdy a už vůbec ne dobrovolně.
16. 01. 2015 17:34 | johny
Pane Daňku, mě je jasné, že primárně Vám nešlo o osobu pana senátora - ostatně proto jsem použil formulaci, že samotnou aktivitu nehodnotím "ve vztahu k užitečnosti zaměření přednášky a interesovanost speakera". Z titulu své funkce a svým předchozím aktivitám k tomu má pan Malý logicky co říct, to je jasné. Také aktivita samotná je jistě bohulibá. Nic to však nic nemění na tom, že je to politik za zenitem, zralý na politický důchod. Čím dříve ho jako politický produkt přestanete nabízet, tím lépe uděláte. A taky není třeba házet flintu do žita - ČSSD je stále součástí koalice, takže má možnost se předvést, jak to se zapojením občanů do dění ve městě myslí vážně. Akorát doufám, že to bude probíhat nejen pasivní fomou (poslech diváka na přednášce). To by asi bylo čtyřleté opíjení rohlíkem.
16. 01. 2015 16:09 | Miroslav Daněk
Děkuji za komentáře.
Tuto besedu nepořádalo město, to s ní nemělo nic společného. Byla to iniciativa těch, kteří také byli se stavem nespokojeni, kteří chtěli, aby došlo k nějaké konfrontaci s těmi, kteří byli při privatizaci VaKu. Ano propagace nebyla až tak veliká, ale zde na tomto webu, kde se vyskytuje většina kritiků VaKu a kteří se zdáli být dokonale zasvěceni do této problematiky, byla dokonce dvakrát.
k Druckovi:
Je zajímavé, že vás nezajímá názor pana Malého, protože jak tvrdíte, tak lže. Měl jste tedy možnost mu dokázat v čem lže a to osobně, k tomu ale chybí asi odvaha. Různých anylýz lze na netu nasekat určitě dost. A jsou všechny pravdivé? Lze všem věřit? Je to stejné jak s našimi medii, např. ČT, která nás oblbuje jednostranným názorem. A pokud se týká občanů, máte pravdu, že se nezajímají o věci veřejné, někdy i z toho důvodu, že berou zasedání zastupitelstva spíše jako něco až oficiálního, kde není místo pro jejich názory. Uvidím jak budou fungovat "Hodiny pro Kroměřížany".

k Johnymu:
Tady vůbec nešlo o pana senátora, ale o problém zvaný VaK. A už jenom to, že se pan Malý této besedy zúčastnil, sice podle vás by měl asi zalézt do kouta , a nastavil svou "tvář" občanům, dokázal, že má zájem se s občany sejít. Že to, a musím napsat zdejší diskutéři jichž není málo, nevyužili, je jen škoda. Ale to už není problém pana Malého. Takže jak se praví při svatbě, pokud má někdo nějaké námitky vůči svatebčanům, at je řekne ted a pokud ne, at pak už mlčí.
Co se týká jak pořádat besedy pro občany. Není nic jednoduššího než, že každý má možnost si vybrat něco co pálí občany a uspořádat k tomu veřejnou debatu. Každá aktivita se určitě vyplatí. Jsou problémy a chcete , aby se řešily, tak Johny máte možnost udělat nějakou besedu i vy. Ještě jednou podotýkám, že beseda nebyla besedou pořádanou radnicí, ale skupinou občanů, kteří se také chtěli dobrat jak to vlastně v tom VaKu fachčí.

k panu Komínkovi:
Znovu opakuji, že tato beseda neměla nic společného s radnicí. Je zajímavé, že ale už sám usuzujete, že kdyby na ní přítomní občané položili nějaký dotaz, dočkali by se tazatelé v první řadě řádného zesměšnění a poučení od přednášejícího a potom by dostali odpověď. A to jste prý nechtěl absolvovat. Ale to spíše vyznívá jako výmluva. Nebo snad soudíte jiné podle sebe?
A co se týká pana Slaniny, ten nabízí diskuzi s využitím videotechniky k problematice, kterou má na starosti na radnici. Co k tomu více dodat.

Tím žádným případem nehájím nikoho z radnice. Že je komunikace včetně propagace špatná to vím. Sám bych chtěl , aby byla spolupráce občanů se zastupiteli daleko lepší, byla daleko lepší informovanost o tom co se podařilo, ale také o tom co se nedaří a v čem by občané mohli radnici pomoci. Ale to nestačí jen vzkazovat prostřednictvím tisku. Je potřeba si to i vyříkat , ale také umět argumentovat, protože opravdu mnohdy nelze vše jednoduše řešit, bohužel. Zákony platí pro občany i zastupitele. Voliči ale i straníci jednotlivých politických stran by měli své zastupitele "dokopávat" k větší přímé splolupráci s občany.


16. 01. 2015 12:35 | Druck
Debata přes Masarykovu demokratickou akademii v Muzeu kroměřížska? A proboha proč? Copak město nemá své standardní postup komunikace s občany - vyvěšení, pozvánka v hlásné troubě města, nástěnka pod radnicí, web...? A proč v Muzeu-copak město nemá své prostory,např. velkou zasedačku nebo kino? Zajímavé je, že před volbami si politici cestu k davům našli. A vysvětlení (=lži) od pana Malého mě opravdu nezajímají. Ten by neměl už radši nic říkat a chodit raději kanálama. Škoda, že neplatila plná trestní zodpovědnost zastupitelů dříve. Analýz ke kroměřížskému VaKu je už i na Inetu dostatek.

Ale to, že se Kroměřížané nezajímají o věci veřejné a jsou líní se třeba mrknout na zasedání zastupitelstva je faktem, který se těžko změní - párkrát jsem tam seděl s novináři sám.

Pan Malý je už z radnice pryč. Naštěstí. Mě zajímá současný stav a postoj nového zastupitelstva k otázce VaKu - o to víc mě zaujaly "Hodiny pro Kroměřížany" v novém Programovém prohlášení zastupitelstva. Uvidíme, jak se sliby splní. Buďme v nové roce optimisti!
15. 01. 2015 21:46 | Pavel
Chtel jsem se zeptat stran pozvánky na tuto besedu - kdy a kde přesně byly všude pozvánky vyvěšeny ? Kde byla akce přesně zmíněna ?
Domnívám se, že stačilo dát pozvánku do Kroměřížských novin (Infonoviny, Tydenik Kromerizska,Kromerizsky Denik), dale stacilo vyvesit na nastenku Mestskeho uradu nebo taky mame v Kromerizi male rádio - Radio Kromeriz na Scene vedle nebo v Domě Kultury a propagace byla dostatečně zajistena.....Nějak se mi to nezdá, že by nepřišlo víc lidí, kdyby se ovšem o tom vědělo...
15. 01. 2015 20:57 | johny
Pane Daňku, roli zde hraje podle mě kombinace několika faktorů - počínaje tím, že po volbách je v těchto tématech celkově okurková sezóna, přes nedostatečnou propagaci samotné akce (mimo tento web a nástěnku muzea jsem žádnou propagaci nezaznamenal) až po další a zdaleka nejvýraznější faktor, který se pokusím nějak kulantně zformulovat. Pan senátor je jaksi typ politika, který už moc ne(po)táhne a pokud Vám to nedošlo z výsledků posledních voleb, tak si na to asi musíte přijít sami. S ním už prostě díru do světa neuděláte (a teď to nehodnotím ve vztahu k užitečnosti zaměření přednášky a interesovanost speakera). Sklízí se jen to, co se zaselo - zapojování veřejnosti do rozhodování se ze strany města dlouhá léta skoro systematicky bojkotovalo a ani jedna malá vlaštovka - rozhodování o podobě Hanáckého náměstí, jaro nedělá. Proto si pan Malý si za vzniklou situaci může do značné míry sám. Jen pro ilustraci - jak by asi to zapojení veřejnosti mělo vypadat, když město při zpracování strategického plánu nebylo schopné udělat dotazníkové šetření tak, aby výsledky nebyly zkreslené? A při vší úctě, podobné články jsou jen rozmazáváním másla na hlavě, protože to působí asi tak, jako když si Jirka Paroubek stěžoval, že jako expremiér skoro nemůže sehnat práci a o jeho služby není zájem. No, bodejť by byl...

Nechť Vaše otázka nezní, jestli má cenu pro občany pořádat besedy, ale JAK je pořádat. Tím sami sobě i tomuto městu prospějete mnohem lépe.
15. 01. 2015 19:54 | Petr Komínek
A čemu se divíte? V minulosti žádné besedy a diskuze na jednání zastupitelstva, články v novinách a žádosti nebyly na radnici vyslyšeny a zastupitelé, tedy koalice, která zrovna byla u moci, si nakonec udělali jak sami chtěli a nikoho z venčí neposlouchali. Určitě byla beseda přínosná, ale jsem přesvědčen o tom, že kdyby na ní přítomní občané položili nějaký dotaz, dočkali by se tazatelé v první řadě řádného zesměšnění a poučení od přednášejícího a potom by dostali odpověď. A to opravdu nepotřebuji absolvovat. Panu Slaninovi jsem jeden návrh dal, že měl být již dávno vypracován regulační plán výstavby, ale ten není a asi ani nebude, takže nám bude město "okrašlovat" výstavba architektonické změti jako je to dnes za Lidlem, Za Kuželnou u Nedopilů a jak vzniká i ve Vážanech za Výstavištěm. Dále, pokud má někdo podat nějakou připomínku k Územnímu plánu města Kroměříže, potom by měl být zveřejněn jeho záměr, tedy které pozemky a oblasti katastru města hodlá radnice zařadit do jakých kategorií využití. Jinak je těžké se k něčemu vyjadřovat, maximálně se mohou ozvat ti, kteří chtějí změnit svůj pozemek z orné půdy na stavební, ale o to asi panu Slaninovi nejde. Takže, existuje návrh nového Územního plánu, který je možné někde vidět?

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...