Report ze zastupitelstva

Na jednání se dostavilo 23 zastupitelů, ke konci jednání dorazil ještě jeden.

Majetkové záležitosti byly odsouhlaseny všemi přítomnými bez připomínek.

Stejně tak žádost o prodloužení čerpání úvěru pro KTS s.r.o. na projekt „Regenerace zeleně na hřbitově v Kroměříži“. K posunu termínu dokončení projektu došlo kvůli zdržení při výběrovém řízení a dušičkám, jak vysvětlil Marek Šindler (ČSSD).

Dále byla schválena částka 40 000 Kč (dalších 40 000 přidá kraj) na podporu iniciativ mládeže. Projekt je zaměřen na oslovení a motivaci mladých lidí (15-26) k realizaci aktivit pro své vrstevníky.

Debata mezi zastupiteli nastala až u bodu přidělení dotací v rámci programu na regeneraci MPR. Město žádalo o cca 11 milionů korun z čehož obdrží 760 tisíc Kč, které budou rozděleny mezi čtyři subjekty. Blanka Šimůnková (ODS) vznesla dotaz na poměr financování z programu regenerace a rozpočtu města a navrhovala snížení částky vyplácené městem pro ty z dotovaných budov, které patří církvi z 60 na 30 tisíc. Přiznám se, že v debatě jsem se příliš neorientoval. Protinávrh nicméně schválen nebyl (pro bylo jen 13 zastupitelů). Původní návrh pak prošel 19 hlasy.

V dalším bodě se probírala zpráva o činnosti kontrolního výboru. Filip Zubík (ODS) referoval o činnosti ve věci kontroly plnění usnesení z roku 2011, kdy byla tehdejší starostka Daniela Hebnarová (ODS) pověřena požádat na ministerstvu financí o mimořádnou dotaci na odstranění ekologických škod v souvislosti se Skaštickou kauzou firmy Fe Market a manželů Pavlínkových.

Podle zjištění kontrolní komise udělala starostka co se dalo, nicméně ministerstvo financí odkázalo na ministerstvo životního prostředí (jednáním na MŽP byl následně zastupitelstvem pověřen Radek Vondráček(ANO)). Radou v debatě přispěl Vladimír Kenša (KSČM), který varoval kontrolní výbor, že pokud se budou tak detailně zabývat kauzou, která se navíc netýká Kroměříže, ale Skaštic, tak by se to po nich už mohlo chtít pořád.

Následoval bod o složení osadních výborů. Jaroslav Němec (ANO) navrhl zaslat předchozím členům osadních výborů zhodnocení, poděkování a tak. Schváleno všemi (teď již 24) hlasy.

V předposledním bodu schválilo zastupitelstvo udělení pamětních medailí dárcům krve za padesát odběrů. Jarmila Číhalová (Volba pro KM) vznesla otázku zda se budou i nadále oceňovat i ti, kteří odběrů absolvovali sto, o čemž byla ubezpečena Pavlem Motyčkou(KDU-ČSL) i starostou, který vyzval k zamyšlení nad dalšími možnými způsoby ocenění.

V závěru oznámil Pavel Motyčka, že byl dokončen návrh zadání územního plánu a nabídl zastupitelům pracovní setkání nad tímto tématem. Vzhledem k tomu, že byl hned několika stranami deklarován zájem na veřejném projednávání, doufejme, že nějaká nabídka k seznámení se s záměrem územního plánu v brzké době přijde i pro širší veřejnost. Nemluvě o dalším yetim úřadu – generelu dopravy.

 


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

10. 04. 2015 22:06 | Redakce
Olda = nazor = František = Jarmila = Monika = jeden anonymní uživatel. Díky anonyme za skvělou ukázku manipulace diskuze.
09. 04. 2015 11:47 | Oxygen
Pane Vejmrda, máte pravdu, ten zázračný stroj by našel i jiné využití v domácnosti, stejným způsobem by se daly zpracovat papírové krabičky např. od zubní pasty a pod., také mnoho místa zbytečně zabírají plechovky od piva...
08. 04. 2015 22:16 | vejmrda
Ten strojek na zmenšování objemu plastového odpadu, bych doporučil do každé domácnosti, výše uvedený odpad by se lépe odnášel do kontejneru s plastovými odpady. Možná někoho by napadla otázka ceny- jistě by se dala dohodnout přijatelná množstevní sleva. Přece nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci!!!!
07. 04. 2015 14:44 | J.Stojaník
Petr Konečný.
Petře napiš na, stojaník.j @seznam.cz, poradíme se v čem je možné pomoci .J.S
07. 04. 2015 12:15 | Offtopic
31. 03. 2015 19:14 | Jarda1
Když svoláte jednání ke strategickému plánu na dvě hodiny ve všední den, tak se nedivte, že tam moc lidí nepřijde. Včetně zastupitelů. Tedy těch neuvolněných.
31. 03. 2015 19:02 | Pat
Petr Pálka: Bohužel nevím, ale pomocí odkazu níže a Google Maps a Street View byste to třeba mohl spočítat/odhadnout i z domu

http://www.mesto-kromeriz.cz/u...
29. 03. 2015 21:58 | Miroslav Daněk
Pro rozumbradu.
Děkuji za váš příspěvek. Dočetl jsem se ke strategickému plánu, že jste pracoval při jeho zpracování i v odborné komisi. Mizivá účast zastupitelů asi opravdu svědčí o jejich nezájmu, ale stejně si neodpustím, když jste byl jednáním přítomen, jak jste se "pral" za určité nedostatky ve strategickém plánu a zejména za to, aby byl vzat za základ ten původní. Pokud se týká seznámení zastupitelů s tímto plánem, s tím s vámi souhlasím, měl by to být jeden ze základních materiálů, který by měli znát.
Co se týká toho, že mohli zastupitelé kolem rekonstrukce Spáčilky jít, ale ne každý z nich musí práci na rekonstrukci až tak rozumět. To mohou spíše hodnotit odborníci, kteří té práci rozumí, a právě oni by těm "svým" zastupitelům měli sdělit co se tam děje špatného. Pokud dotyčný zastupitel nemá zájem toto posunout dál, tak je tam jenom do počtu. Nesouhlasím s tím, že se nedá "systémový " problém pohánět postrkováním zvenčí. Právě občané, kteří "zaměstnávají" své zastupitele, ale také celou radnici, by s tím měli pohnout. Samozřejmě pokud mají zájem, mají opodstatněné připomínky, a bohužel i tu odvahu jít se svou kůží na trh.
Ale sám vím ze svých zkušeností, že zájem občanů o politiku (a politika je vše co se kde děje),je mizivý. Je to bohužel stav naší společnosti. Občan je nespokojený s chováním politických stran a také jejich politiky. Hledá stále nové strany, myslíce si, že budou jiné, ale většinou se na jejich kandidátkách objevují stejné "přeběhlé" tváře. Možná příjde doba, kdy si budeme číst volební programy, hodnotit své zastupitele ne jen podle toho zda se mně líbí a jací jsou fešáci, ale podle toho co chtějí udělat a co udělali. Každý udělá určitě nějakou chybu, měl by mít také možnost svou chybu napravit. Samozřejmě pokud udělá škodu, měl by za ní nést zodpovědnost.
Zastupitelé na malých obcích to dnes nemají vůbec lehké díky různým stále se měnícím zákonům, a také nemají žádný aparát k sobě, ale mají blíže k občanům. Kroměříž má celý městský úřad s úředníky a těm právě zadává úkoly zastupitelstvo. Proto by právě zastupitel měl být o všem informován a měl by problémy, které mohou vzniknout, přenášet . Vím jak je těžké přesvědčit ostatní o svém názoru a získat podporu , ale nedělat nic, jen prosedět čas na jednáních, zvedat jen ruku, je nanic.
-----
Ale zřejmě se budeme muset začít věnovat i daleko horším problémům.:
Včera (27.3.)v 19.30h,napadla mého 14letého syna větší skupina romů v Bezručově parku.Syn skončil na JIP v nemocnici Kroměříž.Městská police Kroměříž kolem tohoto incidentu včera jela a nic neudělala.Větší skupina těchto romů byla pod vlivem alkoholu a drog.Takto u nás funguje městská police Kroměříž.Když se napadne rom je to brané jako diskriminace a když napadají naše děti je to brané jako přestupek.Podepisuji se pod toto jako matka.Radka Kyselá - Jirešová (blížší facebook).
Není to první případ.
29. 03. 2015 18:39 | rozumbrada
Pane Daňku!
Trochu jsem se zamyslel nad Vaší dobrou radou, ale jako rozumbrada jsem jiného názoru. Začněme z jiného konce. Oprávněně snad mohu předpokládat, že zvolení zastupitelé, počínaje novým starostou a konče nejdéle sloužícím soudruhem Křemečkem, kandidovali s touhou pro toto město odpovědně pracovat, je neustále zvelebovat a hospodářsky rozvíjet. Jistě všichni z nich ví, že rekonstrukce Spáčilovy ulice probíhá a někteří určitě kolem stavby již několikrát prošli. Asi je tedy vůbec nezajímá, jak se stavba dlouhodobě fláká, když k nápravě nedochází. To je obecný díl odpovědnosti. Konkrétní ale je odpovědnost některého z radních, který má ( nebo by měl mít) investice města ve své gesci. A mimo tuto odpovědnost volených zástupců by snad měl existovat fungující systém městského úřadu. Někdo přece zakázku zadával a tedy by měl i stavbu kontrolovat, k čemuž sloužívá stavební dozor. Tedy závěrem. Nemyslím si, že uvedené problémy na stavbě se dají řešit nějakým apelem na „mého“ zastupitele. Spíše se jedná o systémový problém, který se nedá pohánět postrkováním zvenčí.
A ještě ke Strategickému plánu. Nevím jak vy, ale já jsem se, až na jedinou absenci, aktivně všech jednání účastnil jak v plénu, tak v „odborné komisi“. První, co mne na projednávání zaujalo byla takřka mizivá účast tehdejších zastupitelů i těch současných. I to svědčí o opravdovém (ne)zájmu pro toto město odpovědně pracovat. Plán byl zpracováván, jistě vysoce odborně, profesionální firmou, ale celý výsledek nepřinesl nic zásadně nového pro toho kdo v tomto městě a s ním dlouhodobě žije. V závěrečné diskuzi tuto skutečnost jeden z přítomných občanů zcela lapidárně vyjádřil. Za 56o,-tis.Kč jsme nezískali nic nového. Pozoruhodné ovšem na tom je, že město již svůj Strategický plán mělo ( asi z r.2010 ) zpracovaný pracovníky města. Pokud jsme tedy „nutně“ potřebovali nový, pak stačilo použít ten starý, kriticky ho vyhodnotit a aktualizovat, což hodnotím tak za 50,-tis.. Ona totiž přibližně polovina textu obsahuje přírodní podmínky našeho území, které jsou neměnné a platí trvale. Vše ostatní již bylo zpracováno v řadě dalších materiálů, studií a programů. Perličkou na dortu měla být implementace. Ta raději už z webu města zmizela, poněvadž ve strategii se objevila například i oprava oken na odborářské chatě úřadu. Do strategie byly zahrnuty i běžné opravy a údržba města, prostě snůška všeho možného. Asi jsem význam této strategie zcela nepochopil, ale představoval jsem si, že tam bude vytyčen nějaký cíl, jaké to naše město vlastně chceme mít a jak k tomu budeme postupně směřovat.
A poznámka nakonec. Zajímalo by mne, kdo ze současných zastupitelů se s plánem seznámil.
28. 03. 2015 21:57 | Jarda1
Snad se žádná procenta vypočítávat nebudou a ty plány Marx Leninové shodí ve vládě či parlamentu. Přeci jen i na něco takového jako ČSSD bývá ta paní občas extrém.
28. 03. 2015 13:05 | Petr Pálka
Pate, nevíte, kolik je 5 % bytů z kroměřížských bytů či bytových jednotek, které by měla mít obec potenciálně nachystané pro sociální bydlení? Když už se tou legislativou tak zaobíráte? Vím, že to nakonec mohou být třeba 3% anebo to může být úplně jinak, ale kolik je těch 5 %? Když už je uvažováno s 5 %. Pokud by to byl problém, třeba poradí Mat:):)
28. 03. 2015 09:44 | Pat
rozumbrada: Nový územní plán není žádná kratochvíle nového vedení radnice, protože podle platné legislativy musí mít město hotový nový územní plán do r. 2020. Jedná se tedy o požadavek státu. Máte-li představu o celém procesu tvorby ÚP a časových lhůtách, budete určitě vědět, že v roce 2015 je nejvyšší čas s tím začít, aby se termín stihl.
27. 03. 2015 21:46 | Jarda1
Rozumbrada: Chtělo by to trochu něco více i od vás než jen plkat jak v hospodě.
27. 03. 2015 13:20 | Miroslav Daněk
Pane Rozumbrado.
Jsem velmi rád, že se zajímáte o dění ve městě. Ale pokud máte pochybnosti o nesprávném postupu při rekonstrukci Spáčilovy ulice, tak není na škodu se obrátit na zastupitele. Určitě jsou mezi nimi i vámi zvolení a ty oslovte. Jinak bych neházal vše na radní, ale je to věcí "všech" zastupitelů. Oni byli zvoleni a jejich povinností je se starat o Kroměříž. A to ať jsou z koalice nebo opozice. Jejich jednání pak zhodnotí občané , tedy pokud se vůbec zajímají o komunální politiku.
To se týká i Strategického plánu a Dopravně-ubanistické studie, kdy jsme podle vás nic nezískali. Tak si podejte svého zastupitele.
27. 03. 2015 10:45 | rozumbrada
Je vidno, že se opět v Kroměříži rozjíždí to oblíbené téma plánování. Připravujeme nový územní plán. Loni to byl Strategický plán a Dopravně-urbanistická studie, přičemž celkem za 1,-mil.Kč jsme vlastně nic nezískali. V archivech úřadu jsou desítky různých plánů a strategií a dnešní radní o nich asi nemají ani ponětí, aby se alespoň poučili a čerpali z nich dobré náměty. Prostě plánování nám jde a směle se pouštíme do dalších hlava nehlava. Však realita dneška uniká. Mám teď na mysli prováděnou rekonstrukci Spáčilovy ulice. Když tak pozoruji průběh prací, nejraději bych toho dodavatele z města vyhnal. Stavba se vyznačuje použitím nekvalitního materiálu, nedodržováním technologických postupů a návazností jednotlivých prací. Asi to příliš nikoho nezajímá a proto zřejmě nikdo nepřebírá jednotlivé konstrukční vrstvy díla. Výhodou takové stavby je sice to, že nemůže spadnout a konečný asfaltový, krásně černý a hladký koberec všechno zakryje, ale přece jsou to plně zaplacené práce!
26. 03. 2015 12:29 | Petr Konečný
Dobrý den,
Jsem student Gymnázia Kroměříž organizuji koncerty zahraničních kapel v Kroměříži. Cílovou skupinou jsou studenti, což odpovídá podmínkám podpory iniciativ mládeže. Porafil by mi někdo, jak bych se mohl o tuto podporu ucházet? Děkuji za odpověď.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...