Letní otázky pro zastupitele

Přidána odpověď 3. 8. 2015 (najdete dole)

Musíme si přiznat (kroměřížan.cz), že aktivita našich stránek šla v poslední době dolů. Počet osob v našem spolku se zmenšil na polovinu a bohužel nikdo další, který by byl ochoten přispět svým polínkem do diskuze se nenašel. Tak jsme si alespoň řekli, že by nám mohli přispět (a proč ne i častěji přispívat) zastupitelé. Na konci června jsme se jich tedy zeptali na pár otázek. Zatím nám odpověděli tito zastupitelé (zveřejňěno dle toho, jak rychle který zastupitel odpověděl):

Pavel Motyčka (KDU-ČSL)

1) Co už se podařilo a jaké jsou teď pro vás priority?

Co mě velmi těší, že bylo schváleno zapojení Kroměříže coby vůbec prvního města v ČR do projektu Rodinné pasy, jež umožňují rodinám s dětmi za výhodnějších podmínek u smluvních partnerů využívat různé aktivity. Mezi dalšími byl schválen audit smluvních vztahů městských příspěvkových a obchodních organizací (mimo školských zařízení, které jsou už důkladně kontrolovány ČŠI), inciovali jsme vznik samostatného Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jelikož sociální oblast je velmi důležitá a do budoucna její vzhledem k demografické situaci význam poroste (vyšli jsme z příkladu absolutní většiny podobně velkých měst jako je Kroměříž), zařadili jsme se mezi Fairtradová města, iniciovali jsme konečně započetí realizace územního plánu a umožnili jsme lidem zasílat k němu předběžné připomínky a náměty.

Ke všem oblastem, které mám v kompetenci, jsem si vytvořil odborné pracovní skupiny, kde jsme diskutovali o tom, jaké nás trápí v nich problémy a jak reálně by město v tomto mohlo být nápomocno. Ze sesbíraných poznatků v tuto chvíli vytváříme projektové záměry, dále pak tvoříme koncepci rodinné politiky v Kroměříži nebo vytváříme zadání rozvoje cyklodopravy ve městě. Vedle toho probíhá i spousta osobních setkání a navštěv jiných měst, abych viděl, jak věci fungují jinde. Dále se snažíme spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb o zajištění spravedlějšího financování sociálních služeb v kraji a prověrujeme možnosti smyslupného využití budovy na Hanáckém náměstí, něco vypadá nadějně, ale nechtěl bych to zakřiknout. Jednáme i o cenově zvýhodněné službě pro dopravu seniorů k návštěvě lékaře a úřadů a dotváříme koncepci příští turistické sezony.

2) Téměř 9 měsíců po volbách. Do voleb jste šli s nějakými představami a programem. Naplnily se představy a s čím jste jako zastupitel spokojen a s čím jste rozčarován?

Vzhledem k tomu, že jsem již byl v zastupitelstvu v minulém volebním období, velká očekávání neměl. Na úřadě se setkávám s řadou příjemných chvil i těch nepříjemných. Je to jako všude jinde. Konkrétní zatím nebudu, protože na úřadě je 9 měsíců příliš krátká doba.

3) Komunikujete s voliči někde na internetu? Využili byste možnost přispívat svými názory a články na blog kroměřížan.cz poté, co byla zavedena registrace diskutujících?

Musím se přiznat, že tohle poněkud po nástupu na radnici, v důsledku návalu práce a dalších povinností a také, že se raději setkávám s našimi občany osobně, zanedbávám. Chystáme se co nejdříve znovuoživit naši facebookovou stránku „Za vstřícnější Kroměříž“ a také svoji osobní stránku. Publikaci na Kroměřížanovi se nebráním, ostatně v minulosti jsem několikrát přispěl se svým názorem.

Jak Slanina (ČSSD)

1) Co už se podařilo a jaké jsou teď pro vás priority?

Podařilo se prosadit zpracování Regulačního plánu městské památkové rezervace. Ten bude velkou oporou v rozhodování Národnímu památkovému ústavu společně s orgánem památkové péče našeho města. Také pomůže při rozhodování o využívání veřejného prostranství podnikatelskými subjekty. Podali jsme na základě doporučení Výboru regenerace MPR na ministerstvo kultury ČR žádost o podporu regenerace několika památkově chráněných objektů v centru města.

Stejně tak se podařilo připravit  podání žádosti o dotace z MK pro revitalizaci, opravám a regeneraci řadu venkovských památek na území, které je ve správě úseku památkové péče města Kroměříže.

2) Téměř 9 měsíců po volbách. Do voleb jste šli s nějakými představami a programem. Naplnily se představy a s čím jste jako zastupitel spokojen a s čím jste rozčarován?

Představy, se kterými jsem vstoupil do zastupitelstva, se naplňují postupně. Změnilo se nejenom politické spektrum vedení města, ale také obecné podmínky ve veřejné správě. Pracovní atmosféru si však pochvaluji a to i svědomím zkušenosti z předminulého volebního období.

Dostal jsem také příležitost zasedat ve výboru pro zpracování územního plánu, kde práce na Zadání a jeho veřejném projednání, ve spolupráci se stavebním úřadem, pokračují v optimálním tempu.

3) Komunikujete s voliči někde na internetu? Využili byste možnost přispívat svými názory a články na blog kroměřížan.cz poté, co byla zavedena registrace diskutujících?

Z mého okolí je - pokud vím - pravidelným přispěvatelem Vašeho blogu Mirek Daněk.

Osobně prezentuji nepravidelně svoje názory na webových stránkách místní sociální demokracie. Rád ovšem v rozumném čase zodpovím každé Vaše otázky, či náměty.

Karel Holík (ČSSD)

1) Co už se podařilo a jaké jsou teď pro vás priority?

Já osobně jsem kandidoval do zastupitelstva s tím, že chci pomoci sportu a sportovním organizacím. Stejný cíl jsem měl i v minulém volebním období. Jsem rád, že se nám v minulém volebním období podařilo vytvořit organizaci SZMK p.o., která provozuje a zajišťuje většinu velkých sportovišť ve městě. V tomto volebním období chci navázat na tuto strategii, protože umožnila sportovcům a sportovním organizacím snadnější přístup k pohybu. Hlavní prioritou současnosti je pro mě vytvoření nového dotačního programu pro sport, kterým se momentálně zabýváme ve sportovní komisi a připojení dalších sportovišť k SZMK. Máme už částečně zpracované studie pro rekonstrukce velkých sportovišť a budeme se snažit dostat je do finální fáze, abychom byli připraveni na dotační tituly.

2) Téměř 9 měsíců po volbách. Do voleb jste šli s nějakými představami a programem. Naplnily se představy a s čím jste jako zastupitel spokojen a s čím jste rozčarován?

Je to poměrně krátká doba na nějaké bilancování, ale já osobně jsem poměrně spokojen. Mám pocit, že máme v zastupitelstvu na většinu důležitých věcí podobný názor a i atmosféra na jednáních je přátelská. Je to mé druhé funkční období jako zastupitele a první jako radního. Musím říci, že si to teď daleko více užívám, než dříve, protože už mám větší zkušenosti.

3) Komunikujete s voliči někde na internetu? Využili byste možnost přispívat svými názory a články na blog kroměřížan.cz poté, co byla zavedena registrace diskutujících?

Komunikuji s voliči především na sociálních sítích našich organizací. Určitě bych se občas zapojil do diskuze.

Richard Kreml (SZ)

1) Co už se podařilo a jaké jsou teď pro vás priority?

Z našich priorit určitý posun vidím např. v regulaci hazardu, kde to jde sice pomalu, ale pokles počtu přístrojů je patrný. Docela nadějně se vyvíjí práce na územním plánu, kde je reálná šance posunout kvalitu života ve městě k lepšímu, byť v horizontu desítek let. Zadávají se audity, např. v KTS.

2) Téměř 9 měsíců po volbách. Do voleb jste šli s nějakými představami a programem. Naplnily se představy a s čím jste jako zastupitel spokojen a s čím jste rozčarován?

Relativně spokojen, byť neuspokojen. Některé věci by se mohly hýbat rychleji, ale pokud voliči rozdali karty tak, jak rozdali, nesmí se divit pomalejšímu rozjezdu. Nikdo učený z nebe nespadl a hodně lidí ve vedení města se učí za pochodu. Ale pokud můžu z jistého povzdálí řadového zastupitele soudit, myslím, že se učí docela dobře, o žádných velkých lapsech nevím. Co se mi nelíbí? Tak třeba cítím malou vůli pohnout s budovou na Hanáckém náměstí, rušení heren s videoterminály stále drhne, a našly by se i další. Leč těžko můžu kritizovat, sám jsem vzhledem k rodinným okolnostem musel trošku zvolnit tempo, přece jen rodina a profese jsou mi větší prioritou, komunální politika pouze "koníček".

3) Komunikujete s voliči někde na internetu? Využili byste možnost přispívat svými názory a články na blog kroměřížan.cz poté, co byla zavedena registrace diskutujících?

Méně než dosud na www.zeleni-km.cz, důvod o řádek výše. Ohledně kromerizan.cz kvituji, že se diskutující podepisují, škoda, že to nepřišlo hned od začátku. Na jeden dotaz jsem tam odpovídal nedávno.

 

Odpověď díky dovolené až 3. 8. 2015

Jiří Kašík (ZVUK)

1) Co už se podařilo a jaké jsou teď pro vás priority?

Za dobu co jsem ve vedení města se, alespoň podle mého názoru, podařilo navázat lepší komunikaci s osadními výbory a také pro ně vytvořit lepší podmínky k práci, podařilo se lépe nastartovat a nastavit práci některých komisí a to především kulturní a dopravní. Dále potom došlo k určité reorganizaci úřadu, která povede k přesnějšímu rozdělení kompetencí a hlavně odpovědnosti za některé oblasti v práci úřadu. Prioritní pro mne i nadále zůstávají nesplněné body koaliční smlouvy a věřím, že je tomu tak i našich koaličních partnerů.

2) Téměř 9 měsíců po volbách. Do voleb jste šli s nějakými představami a programem. Naplnily se představy a s čím jste jako zastupitel spokojen a s čím jste rozčarován?

Stejně jako v běžném životě se samozřejmě některé představy naplnily a některé ne. Některé věci jsou na radnici v lepším stavu než jsem si myslel a některé jsou v horším stavu. Na ty druhé se snažíme zaměřit a řešit je co možná nejlépe v zájmu občanů města. Jako zastupitel jsem spokojen s tím, že spolupráce v koalici funguje a že se doposud daří najít bez větších a zásadních problémů shodu i při řešení složitějších věcí. Rozčarován asi není to správné slovo, ale spíše znepokojen jsem tím, jak některé zcela marginální věci mohou trvat na úřadě i v některých příspěvkových organizacích města dlouho.

3) Komunikujete s voliči někde na internetu? Využili byste možnost přispívat svými názory a články na blog kroměřížan.cz poté, co byla zavedena registrace diskutujících?

Pokud mě někdo z voličů napíše email, tak samozřejmě odpovídám, nicméně co se týče komunikace obecně, nepreferuji internet, ale osobní setkání a vyříkání si věcí z očí do očí. Po zavedení registrace diskutujících nemám s diskuzí na Vašem blogu problém. 


Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

05. 08. 2015 20:45 | Petr Pálka
K výše uvedenému lze snad jen říci - taky s ohledem na odezvu veřejnosti - že respondenti si mají hlavně mezi sebou - jak se politicky říká "lidsky" co povědět - jsou si blízko:)

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...