V kauze sýpky NPÚ nezaspal. Narozdíl od veřejnosti

V kauze demolice bývalého vojenského skladu (též „bauhof“) na Velehradské ulici doposud nebyly zmíněny některé důležité skutečnosti. Pisatel tohoto textu je sice od roku 2005 zaměstnancem NPÚ v Kroměříži, text však vyjadřuje autorův soukromý názor a není oficiálním vyjádřením NPÚ. Uvedená fakta si případný zájemce může ověřit ve spisovém archivu NPÚ v Kroměříži, s jedinou podmínkou dodržení badatelského řádu.
Již v roce 1998 předložil soukromý vlastník skladu záměr na jeho demolici a výstavbu čerpací stanice na uvolněné parcele. Demolice byla sice díky tehdejšímu Památkovému ústavu v Brně odvrácena, soukromý vlastník objektu však již tehdy odmítnul, z důvodů velké finanční náročnosti, investovat do oprav či alespoň běžné údržby objektu.
Později NPÚ upozorňoval na špatný stav budovy. Stěží mohl postupovat radikálněji, už vzhledem k riziku podezření z podjatosti a zájmu NPÚ o „účelové“ zapsání stavby, jíž hrozila demolice, za kulturní památku. Prohlášení skladu za památku se tedy (v situaci vzniklé po roce 1998 a při deklarovaném nezájmu vlastníka o základní údržbu a budoucí osud stavby) nadále jevilo jako velmi nereálné.
Návrh na prohlášení skladu na za kulturní památku na konci roku 2010 sice podala soukromá osoba, ovšem ve spolupráci a s podstatným přispěním NPÚ v Kroměříži. Pracovníci NPÚ koncem listopadu 2010 provedli několik místních šetření, spojených s dokumentací tehdejšího stavu skladu.
Právě na základě této aktuální dokumentace, která potvrdila téměř autentické dochování skladu ve stavu z počátku 19. století, bylo možno vypracovat kvalitní návrh na prohlášení stavby za kulturní památku, neprodleně poskytnutý Ministerstvu kultury.
Současně NPÚ vydal precizně vyargumentované negativní vyjádření k plánované demolici objektu. V srpnu 2011 Ministerstvo kultury neprohlásilo objekt za kulturní památku, především s odvoláním na již nejméně 15 let známé skutečnosti – statické narušení a havarijní stav interiéru objektu.
NPÚ v Kroměříži tedy jako vůbec jediná instituce vyvíjel snahu o zařazení skladu na seznam kulturních památek, které by jej mohlo uchránit od demolice. Když přišel negativní verdikt z Ministerstva kultury a bylo zjevné že objekt bude odstraněn, pracovníci NPÚ provedli detailní „záchrannou“ dokumentaci skladu tak, aby zůstal dochován alespoň ve formě archivní dokumentace (zaměření stavby, fotodokumentace, dendrochronologie).
V souvislosti s reakcemi veřejnosti na aktivity NPÚ v kauze bývalého skladu se nabízí otázka - kdo z občanů, kteří v současnosti upozorňují na aktuálně demolovaný objekt „bauhofu“ a kritizují roli NPÚ v této kauze, v minulosti podnikl alespoň nějaké kroky, směřující k záchraně této cenné budovy? Jestliže hodnota stavby byla známa už před tím, než na její kvality upozornil NPÚ v souvislosti s plánovanou demolicí, proč sami občané již v minulosti neiniciovali zápis stavby do seznamu státem chráněných kulturních památek?!
V případě někdejšího „bauhofu“ se protnuly snad všechny negativní myslitelné okolnosti:
1) sklad se nenachází v Městské památkové rezervaci Kroměříž, ale pouze v jejím ochranném pásmu, které neumožňuje cílenou ochranu jednotlivých, zde situovaných historických objektů, pokud nejsou prohlášeny za kulturní památky;
2) soukromý vlastník objekt dlouhodobě (a zřejmě záměrně) zanedbával, když neinvestoval ani do jeho základní údržby, nepochybně s cílem dříve či později objekt demolovat a uvolněnou parcelu využít pro další investorské aktivity;
3) vlastník neměl nejmenší zájem o rekonstrukci objektu (viz i statický posudek vypracovaný na jeho objednávku a výsledky jednání se zástupci NPÚ z roku 2010);
4) snahy o prohlášení skladu za kulturní památku, a to i přes nepochybné kvality stavby a precizně vypracovaný návrh na prohlášení z roku 2010, byly neúspěšné – ovšem nikoli vinou kroměřížského pracoviště NPÚ.
Jsem přesvědčen, že konec skladu na Velehradské ulici nezavinilo selhání NPÚ v Kroměříži. V případě někdejšího „bauhofu“ nad snahou o zachování kulturního dědictví zvítězily komerční zájmy soukromého a všestranně vlivného investora, logicky završené zbořením kvalitní historické budovy v jeho vlastnictví. To, zda podobných smutných případů bude více, není jen věcí kroměřížského pracoviště NPÚ a orgánů památkové péče obecně, ale především nejširší kroměřížské veřejnosti, jíž by osud vlastního města a jeho památek neměl být nadále lhostejný.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

07. 03. 2012 08:40 | Petr Pálka

Je to už mimi hru, ale. V Kroměřížském zpravodaji vyvrací pan Zrna fámy, mezi nimi i tu, že majitel bauhof (sýpku) koupil od města, přestože ji koupil v roce 1994 přímo od armády. Jistě je to pravda. Jen z čistě dějepisného hlediska by mě zajímalo, zda armáda budovu přednostně nenabídla státním institucím nebo samosprávě (městu). To bylo, jestli se nepletu pravidlo, ale mohu se plést. A v případě jejich nezájmu by pak následoval volný prodej.
02. 03. 2012 08:40 | Honza

pro Amélie. Milá Amélie (připomíná to tak trochu Kamélie, že?), To si skutečně myslíte ??? ??? Dobře se podívejte na diskuzi. Nezdá se mi.
01. 03. 2012 23:01 | Honza

ad Katz. Tak jsem si to přečetl (cenrtum zahradní kultury) a řekl bych, že papír opravdu snese všechno. Po blamáži s demolicí "sýpky" si po přečtení "projektu" připadám jak Alenka v říši divů. Co všechno je tam naslibováno s cílem dokončení v r. 2013 ?!!! Kolik stál ten projekt, tedy ten na papíře, jsem se ale nedozvěděl. Nakolik se přihlédlo při jeho realizaci k názorům dovolávané veřejnosti? Jen nechápu čemu by se ti zahradní odborníci měli jezdit učit právě do Kroměříže? (možná tak v časech biskupa Lichtensteina). Myslím, že spíš my bychom měli nabírat rozumy a zkušenosti zcela jinde. Mnohokrát zde byly zmíněny Krumlov a Litomyšl jako vzory. Tam mají také taková centra? Těžko.
01. 03. 2012 21:30 | Korzár

Druhý zájemce bude nastrčená stafáž...
01. 03. 2012 21:23 | Petr Komínek

Novinka z dnešního zastupitelstva: zástupce majitele chátrajícího domu na Hanáckém náměstí (PMS Reality) se byl již informovat a předběžně oznámit (paní Šimůnková říkala), že bude svoji budovu bourat a bude tam stavě čtyřpodlažní polyfunkční dům s podzemními garážemi.
Na ten popud zastupitelé 14 hlasy (Číhalová, Malý, Hebnarová, Šimůnková, Šindler, Mergenthálová, Novák, Knapková, Kašpárková, Žárský, Holík, Kenša, Adamík, Křemeček) všimněte si prosím, že KSČM opět jako jeden muž hlasují s koalicí, schválili záměr prodat budovu na Hanáckém náměstí za cenu, která nebude nižší než 7 mil. Kč. Prodej se uskuteční zřejmě na zasedání zastupitelstva v dubnu. Vedení radnice tak dalo najevo, že je jim v podstatě jedno, jestli i tuto budovu někdo zbourá a postaví tam něco úplně jiného, co se do této části města vůbec nehodí. I když vedle Lidlu bude téměř cokoliv architektonicky dobré. Zájemci jsou již 2. Takže žádná velká bitva to nebude, takže se to prodá za nějakých 9 mil. Kč a ty město lehce utratí zase za nějaké blbosti.
01. 03. 2012 16:58 | Katz

Ad Honza: Viz http://www.nczk.cz/, snad tam najdete základní odpovědi.
01. 03. 2012 16:03 | Honza

Sice mimo téma, ale slyšel jsem, že se ve Květné má budovat nějaké národní nebo dokonce mezinárodní zahradní centrum. Co to má být? A hlavně kolik to bude stát? Budou na to peníze, když sama zahrada je v havarijním stavu?
01. 03. 2012 15:15 | neználek

co se má všechno v květné dělat? slyšel jsem o nějakém znovuzavedení vody na vodotrysky a tak a co jiného? vysázejí nové bludiště? a co přesně chátrá v podzámce kromě pompejské kolonády a čínského altánku? Jen by mě zajímalo proč to musí být zrovna tak obrovská suma a ne postupně více menších. Vždyť některé opravy můžou udělat učni z COPTU v rámci praxe. A nebo se můžou zkusit brigády ať si nezaměstnaní můžou něco přivydělat a ještě něco udělat pro město.
01. 03. 2012 15:02 | Jirka

Topkám a Janičce, nedávno jsem se bavil s GŘ jedné velné stavební firmy, který má kontakty na příslušných místech a ten mně sdělil,že kroměřížské zahrady vyřizoval již před 2 lety a nepochodil, (a vzdal to)je otázka zda s tím nějak pohne naše paní europoslankyně.Nechci se mýlit. ale pokud se to podaří bylo by to jen ku prospěchu věci, občanů a turistů Města.
01. 03. 2012 13:07 | pepik

Tak tady rovnou řekněme, že tato doba nesplnila naděje některých a že dříve to bylo lepší, nejenom v ochraně památek...
01. 03. 2012 12:37 | Janička

pro Jirka. Cituji jen vaše slova: Květná, Podzámka chátrají a ještě budou, těch 300 mega na rekonstrukce je letos v nedohlednu.
V odpovědi vás zastoupil topkám (viz níže).
01. 03. 2012 12:24 | Jirka

pro Janička- já zase nerozumím Vám, co tím pisatel chtěl vyjádřit,Vaše myšlenky se ubírají jiným směrem, než je v tomto kraji zvykem, dále no comment.
01. 03. 2012 12:19 | jirka

Pro Vojta N. M.k. je prokazatelně!Kroměřížan
01. 03. 2012 12:15 | Janička

topkám. Začínalo se už několikrát. Že by se ve Květné s něčím radikálně pohlo ale není vidět. A zase to zaklínadlo "dlouhodobý projekt". Skutečně je to tu jako zakleté. Čím víc institucí a projektů, slibů a řečí, tím méně konkrétních činů. Až jsme se dostali do nepříznivých časů, kdy opravdu není na nic, natož na památky. Asi má pan Jirka s těmi slíbenými 300 "mega" pravdu. Měl by nám to více objasnit.
Nám se jeví, že pro zahrady se udělalo mnohem více za časů Státního zámku a zahrad. Do "nových" časů jsme vkládali naděje, ale zatím jen samé zklamání.
01. 03. 2012 11:44 | topkám

Květná zahrada rekonstruována bude, už se s tím začíná, je to projekt za stovky milionů a je tedy dlouhodobý.
01. 03. 2012 11:36 | Janička

pro Jirka. Asi vám nerozumím. Kteří lidé a kdy to řešili? A proč už to neřeší?Vždyť ten tristní stav tak významné památky trvá a trvá, přestože veřejnost byla bulíkovaná jak se vše opraví, rekonstruuje, včetně chátrajícího ptačího jezírka a skleníků. Vy se zabýváté nějakou sýpkou, beztoho už zbořenou, ale co bude s Květnou zahradou? To bylo řečí a řečí. Jenže sliby chyby. To opravdu není veřejnosti jedno.
29. 02. 2012 23:03 | Amélie

Snad jsou důvody proč zbořit bauhof jasně vysvětleny v Janem Štětinou !
29. 02. 2012 22:57 | Korzár

Katz: Řekněte mi, až bude vaše petice venku, mám taky hledat "některé návrhy", kvůli kterým ji nepodepsat? Nebo se zaměřit na ducha toho, oč jí půjde, a podepsat? Nemusí jít o petici. Jde o to, že hledáte detaily, které vás od petice Kroměřížana oddělují, než abyste podpořil to, co vás spojuje. Je to životní postoj, a ten vám vymlozuvat nehodlám.
29. 02. 2012 22:41 | Katz

Ad Korzár: Nehledám důvody, proč to nejde, ale naopak důvody jak by to mohlo jít, a ty v petici nenacházím, některé návrhy jak by to mohlo jít jsem ve svých příspěvcích uvedl.
29. 02. 2012 22:24 | Korzár

Katz: Možná čtete dobře, ale jste zkrátka příliš zvyklý (jako mnoho ostatních) hledat stále nové a nové důvody, proč něco spíš neudělat, než udělat.
29. 02. 2012 22:12 | Vojta Navrátil

Pro Jirku: O tom, že Milan Komínek je prokazatelně "kroměřížský" ...
29. 02. 2012 22:05 | Katz

Ad Korzár: Nezlobte se, petice jako recesistický výkřik poukazující na absurditu celé situace ano, ale konkrétní kroky vedoucí k tomu, aby se vytvořil mechanismus jak podobným excesům zabránit a jak více kontrolovat ty, kteří o nás, ale bez nás mohou rozhodovat, v ní nenalézám. Je ale taky možné, že ji jen špatně čtu a ty návrhy tam nevidím.
29. 02. 2012 22:00 | jirka

Pro vojta navrátil, o čem to je??
29. 02. 2012 21:47 | Vojta Navrátil
29. 02. 2012 21:41 | Jirka

Pro Korzár- Milan Komínek (brat ring. P. Komínka není žádný" kroměřížský "!aktivista pokud nezměnil bydliště z Břestu do KM.
29. 02. 2012 21:37 | Korzár

Katz: četl jste znění petice za demolici zámku? Tady se lidi opakovaně ptají, co s tím dělat, a přitom můžou přidat hlas k dokumentu, který ukončení úředně posvěceného vandalismu výslovně požaduje.
29. 02. 2012 21:35 | Jirka

Janička- jsou lide, kterí to to řešili nějaký rok a měli o to zájem.
29. 02. 2012 21:19 | Janička

pro Jirka. Tak říkáte, že obnova Květné je v nedohlednu, protože nebude těch 300 slibovaných "mega" na rekonstrukci? A na mzdy a provoz památkových ústavů bude? Není to trochu schizofrenní? Souhlasím s názorem, aby se tito úředníci uskromnili anebo ministerstvo kultury tyto nanic instituce zrušilo. Jediné řešení. Téma pro obsah nové petice.
29. 02. 2012 21:15 | Katz

Olin. Já jsem článek necitoval, ale v jiné části fóra jsem konstatoval a konstatuji to od začátku, že odborné a výkonné instituce selhaly, ale zároveň jsem Vám zde kladl otázku, jaký je váš návrh, aby se v budoucnu podobná situace neopakovala? Pouhé nadávky bez návrhů moc řešení nepřinesou.
29. 02. 2012 20:50 | Olin

pro Katz a spol. Vámi citovaný článek z MF DNES jen potvrzuje kdo a jak se ve skutečnosti o záchranu památky snažil a co pro to udělal. Památkáři zapomněli, veřejnost neuspěla - a dnes je památka srovnána se zemí. Kdo ještě chce vinit za tuto smutnou situaci nezájem kroměřížské veřejnosti?
29. 02. 2012 18:54 | Korzár

MF DNES, listopad 2008: Ve městě jsou ale památky, které mu dělají spíš ostudu a jejichž stav se hned tak nezlepší. Té nejvzácnější, barokní sýpce u náměstí Míru, která patří společnosti I. S. Fond, už hrozí doslova zkáza.
Dříve totiž patřila armádě a při vyhlašování památek se na ni „zapomnělo“. „Pokud teď chce nechat majitel budovu spadnout, mám pocit, že mu v tom téměř nikdo nemůže zabránit,“ přiznala před časem náměstkyně pro výkon památkové péče Klára Hodaňová z kroměřížského památkového ústavu.
„Chceme proto podat návrh na prohlášení této sýpky památkou,“ prohlásil kroměřížský aktivista Milan Komínek ze sdružení Stop vandalům. Tomu se nelíbí ani stav kasárenské budovy na Hanáckém náměstí, která patří společnosti PMS Reality nebo torza hotelu Haná přímo na Velkém náměstí v centru města.
29. 02. 2012 18:36 | Jan Pačes

pro Olga: Madam, vaše nekonkrétní pavlačové štěkání je ubohé a primitivní. Pokud chcete někoho žalovat za to, že někde napíše svůj názor, tak to jste si spletla století. Pokud jste věřící, tak víte, že závist je jeden ze smrtelných hříchů. A u vás o nic niného nejde. Přestaňte tady laskavě opruzovat a běžte do... jinam. Děkuji.
29. 02. 2012 18:15 | Katz

Olga, Jan: Za obsah je odpovědný autor. Ještě nějaký podnětný dotaz? Např. zda po noci bude následovat den?
29. 02. 2012 17:56 | Q

Olga: Nevidím na článku pana Štětiny nic neověřeného, nepodloženého, co by komukoliv rozvrátilo rodinu. Pan Štětina sám píše: "Uvedená fakta si případný zájemce může ověřit ve spisovém archivu NPÚ v Kroměříži, s jedinou podmínkou dodržení badatelského řádu." tak si tam zajděte a ověřte si to. Sám vám to nabízí.
29. 02. 2012 17:48 | tety

Prosím opakovaně: řešte Klokánek, kolik zaměstnává pí.Petruchová rodinných příslušníků, jak jedná se zaměstnanci a další pikantnosti vám jistě tety rády sdělí. Jaká je tam flukruace zaměstnanců a jak jedná pí.Nováková s tetama.
29. 02. 2012 17:44 | Jan

Také mě zajímá a doufám, že odpovíte, kdo je právně zodpovědný za články ?
29. 02. 2012 17:43 | Olga

Ať se zodpovídají před soudem, nelze urážet, rozvracet rodiny, mást veřejnost z tlachů hospod. Je to urážka zodpovědně pracujících lidí. Nemohou mít a nemají podklady, pokud mají tak pouze jednostranné, zavádějící. Jsem pro žalobu !!! Kdo zná lidi o kterých se píše, tak se jen směje a toto tlachání považuje za sprostý bulvár.
29. 02. 2012 17:08 | Jirka

Pro Olga, kde žijete? právní odpovědnost??v tomto "programu" je to "selanka"pro řadu lidí co tady něco píší.Někteří jsou"mimo mísu", někteří nemají potřebné informace co se ve městě a na radnici děje(ani je nemohou mít protože se k nim nemají možnost dostat a co jedna paní povídala je věc druhá) a pak píší "bláboly"
29. 02. 2012 16:12 | Jirka

K Janička , Květná, Podzámka chátrají a ještě budou těch 300mega na rekonstrucce a obnovu jsou letos v nedohlednu.
29. 02. 2012 16:03 | Jan Pačes

pro Olga: Madam, ve vší úctě, odkud jste sem spadla? Ano, tohle můžete chápat jako urážku vůči Vám. Když už se tedy něco někam rozhodnete napsat, buďte konkrétní: ve kterém článku jsou ty nepravdy a urážky? Jinak ten váš výkřik k ničemu není a jen ostatní obtěžuje.
29. 02. 2012 15:47 | Sandokan

Olga: Jaké nepravdy? Jaké urážky? Urážkou je to, co píšete. Ale vy spíš chcete strašit, že?
29. 02. 2012 15:39 | Olga

Zajímalo by mě, kdo je právně zodpovědný za nepravdy a urážky v článcích.
29. 02. 2012 07:12 | Katz

Ad Petr K.: Selhali památkáři NPÚ, selhali památkáři města, selhala (odborná i laická) veřejnost. Jaké nabízíte řešení, aby se dalo podobné situaci v budoucnu zabránit?
28. 02. 2012 23:31 | Petr K.

pro J. Štětina (sýpka). Odpověděl jste m.j. že, cituji " zda jsou Kroměřížané schopni jen nadávat na NPU, ať už tato instituce jedná jakkoliv - nebo jsou schopni (Kroměřížané) pro zachování kulturního dědictví něco udělat ". Víte ono nikdo nenadává (to se podívejte na jiná diskutovaná témata), ale dovoluje si poukázat na nečinnost a neschopnost akceschopně a smysluplně jednat ve prospěch záchrany tohoto kulturního dědictví. Stejným způsobem by se dalo říci, že i vy sám a vaši příznivci osočují a neprávem viní kroměřížskou veřejnost s nezájmu. Podstatný rozdíl je ale v tom, že i vy sám připouštíte selhání "vašeho" systému (" ať už tato instituce jedná jakkoliv "). To ale přece není tak možné! Ta vaše instituce přece není maličkost, ta instituce daňové poplatníky něco stojí. A nemylte se, že to veřejnost nevnímá, vždyť o tom svědčí i tato diskuze. Pak je v tom "vašem" systému zřejmě něco "shnilého", co je třeba řešit. Jinými slovy nejdříve zamést si před vlastním prahem a pak se dovolávat veřejnosti.
Pane Štětina, je mi Vás upřímně líto. Docela rozumím vašemu postesknutí, proč vaši "soukmenovci" nechtějí vystoupit z anonymity. Mohu vás ale ubezpečit, že i přesto je víc než dost zřejmé, kdo je kdo. Ale zkušenost je to jistě nemilá.
pozn. nejmenuji se Petr Konečný jak mne někdo označil
28. 02. 2012 22:01 | Petr K.

Katz. Vás jsem se neptal. Stačilo?
28. 02. 2012 20:22 | Janička

Vážení, je to všechno k smíchu, ta sýpka už je zbořená. Běžte se tam podívat.
O co vám jde? Pozdě bycha honit.
A přitom se zajděte podívat i do Květné na mokré provlhlé ohradní zdi, kolonádu a skleníky. Je to tam pořád nevzhledné. Proč ??????
28. 02. 2012 17:39 | Jan Pačes

Pro Katz: Teď jste trefil hřebík na hlavičku. Město BYLO vlastníkem celého komplexu, ale už NENÍ. Jednu budovu už prodalo, o prodej druhé se pokouší. A tím, že se město dobrovolně zbavilo (zbavuje) výhody prodat kasárna jako celek, si samo podráží nohy.
A navíc: Některé budovy se úspěšně a rychle podaří "revitalizovat" (najít jiný způsob využití), jiné jsou mrtvé a jejich další využití je pouze hypotetické. A to se, podle mého názoru, týká právě kasáren.
28. 02. 2012 17:21 | Katz

Např. podobně jako v UH či v jiných městech – získat pro spolupráci některou z vysokých škol, aby zda měla svá detašovaná pracoviště, obory a katedry. Město se o to sice pokoušelo již několikrát, zatím ale marně. Problém rovněž je, že město již není vlastníkem všech budov, takže nemůže nabídnout celý komplex.
28. 02. 2012 17:09 | Jan Pačes

pro Všechny: Vždy jde o peníze až v první řadě, proto prosím všechny zastánce zachování areálu bývalých Žižkových kasáren, aby se jasně vyjádřili. Říkáte že je potřeba budovy zachovat pro jejich historickou hodnotu. Dobře, dejme tomu, že všechny tři zůstanou i nadále stát. Napište tedy vaše konkrétní nápady k jejich dalšímu reálnému využití. Zatím jediný, kdo jasně popsal svou představu, byl p. Komínek.
Názor Q: - využití se najde, když se chce - je pouhý alibismus.
28. 02. 2012 17:00 | jirka

Kasárenskou budovu na "Purkynce nikdo nechce(prozatím) a asi chtít nebude, nestojí mnoho, ale investice do ní by byly x násobně vyšší než její cena nechtějí to Rusové , ani Větnamci. Co S tím toť otátka??
28. 02. 2012 16:49 | Katz

Ad Petr K.: Ptal jste se, tak jsem reagoval na Váš dotaz, věcně, bez osočování a invektiv, které tak rád používáte vy.
28. 02. 2012 16:42 | Jan Pačes

pro Katz: Vašemu vzkazu pro mne (o tři příspěvky níže) bohužel nerozumím, neb jsem nějak nepochopil jeho smysl. Srovnávat péči o postižené lidi se ochranou starých budov, to pardon, to mi hlava nějak nebere... A navíc bych se mohl cítit vámi uražen, protože mých 10 dioptrií krátkozrakosti mi komplikuje život od základní školy..
28. 02. 2012 16:38 | Q

Jan Pačes: A to si představte, že v Rožnově mají dochované dokonce i kozí chlívky, latríny, nebo včelí úly! Neříkám, že se do kasáren mají vodit návštěvníci a vybírat od nich vstupné. Je spousta jiných možností. Např. po r. 89 přestala sloužit svému účelu budova OV KSČ a nezbourala se, využití se pro ni našlo. V octárně se už taky ocet nevyrábí a nikdo ji nezboural i když na to svého času byla zralá. Místo bývalého velitelství je Justiční akademie, místo bývalého kina Slovan je knihovna atd. Prostě využití se najde, když se chce. A kupodivu nikdo nechce bourat ani kino Nadsklepí i když vzhledem k návštěvnosti už svůj účel taky přestalo dávno plnit.
28. 02. 2012 15:51 | Petr K.

Katz. Zřejmě jste nezaregistroval, že s vámi jsem přestal vést diskuzi. Vulgarity totiž nepoužívám. A pokud jste ještě nezaregistroval, pak vězte, že veřejnost má na ten váš "nastavený systém" už pořádnou "pifku". Buď něco k něčemu smysluplnému slouží nebo ne. Myslím, že ryze odborné památkářské metody (výzkum-vývoj, konzervace, restaurování atd....) by zvládl jeden takový památkový ústav pro celou republiku, zbytek pak oni skutečně výkonní úředníci památkáři (referenti) v daleko menším počtu v místě samém. Ale co, pro vás škoda slov...
28. 02. 2012 15:23 | ta pravá *

Pro Katz: Aniž bych to chtěl jakkoli generalizovat či zlehčovat, popírání přirozeného vývoje ještě nikdy nepřineslo pozitivní výsledek. A momentálně je společnost obecně jako celek prolezlá právě popíráním přirozenosti pod rouškou bohulibých, humanitárních či jen pocitových dobrých úmyslů.
28. 02. 2012 15:16 | Jaroslav

topkám. Ano, to je také ostudné, že opravy druhé nejvýznamnější památky na Kroměřížsku, a svého druhu středoevropské rarity (!) se vlečou dvacet let. A je to do značné míry opět i zásluha a vizitka památkářů. Ale nevěřím, že by se v rozpočtu - třeba i vámi hájeného NPÚ nebo kraje nenašlo pár desítek tisíc na kamery. Tak by třeba nevyšla nějaká ta repre knížka a vím já co, ale za racionální úvahu by to bývalo stálo. Co je vlastně přednější?J en připomínám, že ty peníze na opravy barokního hřbitova a spoustu dalších záležitostí zajišťuje zejména občanské sdružení v čele s obětavou důchodkyní paní Skřítkovou.
Že se ti úředníci nestydí.
28. 02. 2012 15:13 | Katz

Ad Jan Pačes: Pokud bych použil Vaši argumentaci a dovedl ji ad absurdum: proč např. zachraňovat děti, které se narodí s fyzickým či mentálním handicapem? A pokud bych pokračoval, proč dospělé s handicapem? Vždyť mnohem výrazněji než „zdravý“ a „normální“ člověk zatěžují zdravotní a sociální systém…Asi proto, že lidský život je hodný úcty a ochrany. A podobně je to i s některými objekty, ať již movitými či nemovitými.
28. 02. 2012 15:05 | Jan Pačes

pro Sandokan: Asi jsem se nevyjádřil zcela přesně: Veřejnost má naprosté právo mluvit do věcí veřejných, v tomto případě do nemovitostí v majetku měst, obcí, státu.
Ale trvám na tom, že pokud se nějaká obecní či státní nemovitost stane soukromým vlastnictvím, tam právo veřejnosti končí.
28. 02. 2012 15:03 | Katz

Ad Petr K. Pan Štětina určitě odpoví sám, nicméně už dříve jsem Vám psal, že by to chtělo poněkud větší orientaci v oblasti veřejné správy: NPÚ je odbornou organizací státní památkové péče, městský památkář je tzv. výkonným orgánem státní památkové péče, který zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku státní památkové péče. Jedná se o dva rozdílné orgány, které samozřejmě mezi sebou komunikují, ale nikoli ve vazbě nadřízený/podřízený. Výstižně v několika větách to nejde: prostě systém veřejné správy je u nás tak nastaven, doporučuji prostudovat si k tématu nějakou odbornou literaturu.
Ad Jan Pačes: Vlastnické právo je možné omezit právě tím, že objekt je chráněn např. jako památka, takže vlastník jej nemůže nechat (bez hrozby sankce) zcela účelově zchátrat, jako v případě skladu.
28. 02. 2012 14:58 | Jan Pačes

pro Q: Bez urážky, ale viděno Vaší optikou, se za nějakých šedesát až sto let stanou historicky cennými objekty například areály garáží na Zacharu, za Svazarmem nebo na Obvodové, resp. budovy různých super- a hypermarketů apod.
Porovnávat staré kasárny a objekty, které uvádíte, je zavádějící. Kasárny prostě posloužily svému učelu a další využití pro ně jaksi není. Nebo si snad myslíte, že tento tzv. historicky významný komplex přitáhne nějaké návštěvníky, kteří by zde zaplatili vstupné?
28. 02. 2012 14:50 | Sandokan

Jan Pačes: Myslím, že je to trochu jinak. Veřejnost do toho má co kecat. Má právo mluvit do věcí, které se týkají její obce. Otázkou je, jestli jí to bude co platné. Kdyby se však nějakým zázrakem stalo, že by vytvořila opravdu silný tlak, i úřady by to musely brát v potaz. Ale o tom právě píše pan Štětina.
28. 02. 2012 14:40 | Jan Pačes

Ještě jednu poznámku k sýpce a kasárenské budově vedle Lidlu: Dovoluji si upozornit, že obě budovy jsou v soukromém vlastnictví, a podtrhuji ještě jednou v soukromém. Nikoliv ve vlastnictví města, které je prodalo, což tady některým diskutujícím zřejmě není zcela jasné.
A do toho, jakým způsobem soukromý vlastník užívá svůj majetek, už veřejnost nemá žádné právo nijak (s prominutím) kecat. Do vlastnických práv může ze zákona zasáhnout už jen stát, resp. obec v přesně určených a odůvodněných případech.
28. 02. 2012 13:24 | Petr K.

pro p. Štětina (sýpka). Tak jste nám popsal svoje pracovní martýrium. No, ono vše zpravidla "něco stojí" - nejen ve vaší profesi. Ale prosím o objasnění: proč jedete do Valmezu na odkrytou situaci v zámku, když tam funguje Městský památkář? Nebo ten se tak nevyzná jako Vy? Tak čemu ta dvojkolejnost? Nemyslíte, ale opravdu vážně, že dnes si takové výstřelky nemůžeme dovolit? To nestačí jeden? (a předpokládám že i ten městský tam nesedí zcela sám). Opravdu těch památářů je nějak podezřele mnoho. Nešlo by to nějak zracionalizovat? V tomto ohledu dávám za pravdu p. Borisi Hradilovi.
Děkuji za odpověď, ale prosím stručně, jasně.
28. 02. 2012 13:15 | topkám

Jaroslav: Kamery tam asi být měly, jeví se z dnešního pohledu, tedy po krádeži. Nevím, jestli se o nich uvažovalo před ní, ale vím stopro, kam by takové úvahy vedly: Ke konstatování, že na ně nejsou peníze. Vždyť nejsou ani na opravy, které se vlečou snad 20 let.
28. 02. 2012 13:08 | Jaroslav

topkám. To rozhodně ne. Ale v pracovní době měli vypracovat zabezpeční pro případ krádeže, poškození a pod. V době, kdy i několika tunové barokní skulptury mizí, by to i laika mělo napadnout. Po zcizení soch památkáři rychle zbytek uklidili někam do depozitáře do Brna (to už věděli co dělat), část posléze nahradili kopemi (pozdě!). Je neprofesionální ponechat takovou památku bez zabezpečení (například kamerového). Ne od veřejnosti (které je buď vše jedno nebo ani o těchto hodnotách neví), ale od profesionálních pracovníků památkové péče měl být dán podnět konat (třeba pak v součinnosti s obcí). Nic takového se v uvedeném případě stříleckých soch nestalo. A musím souhlasit s "předřečníky" : NPÚ = příliš nákladný "servis" pro naše památky.
28. 02. 2012 12:25 | Josef Vízner

pro korzár. Podle všeho je ten pan Štětina opravdu poklad. Tak za prvé. O kvasickém zámku, jako o "vodním hradě (tvrzi)" psal už bezmála před sto lety spisovatel Jindřich Spáčil. A i kdyby nepsal, situování tohoto panského sílda do blízkosti řečiště řeky Moravy, blízký zaniklý mlýnský náhon a historické mapy povodí Moravy i příliš neznalému místní historie jasně napoví. To není žádný objev, ani nové odhalení při nedávné rekonstrukci zámku. A že se pan památkář mračil na stavebníky co tam něco "prasili"? No to je ale trochu málo se jen mračit. Nemyslíte pane Korzár?
28. 02. 2012 11:05 | Boris Hradil

Pro pane Katze.
Uváděl jsem super hrubou mzdu nikoliv průměrnou mzdu asi 50 zaměstnanců s největšími platy. NPÚ má 44 zaměstnanců vyučených v nějakém oboru, 9 zaměstnanců se základním vzděláním. Tito zaměstnanci sráží směrem dolů průměrnou hrubou mzdu. Těch přibližně 50 zaměstnanců snad rozhodují co je vhodné prohlásit za památku nebo ne.
Pro pana Korzára.
Pana Štětinu jsem nenazval kancelářským hlodavcem. Pozor na urážky.
28. 02. 2012 10:57 | topkám

Jaroslav: Pardon, ale není mně jasné, jak mohou památkáři za to, že zloději ukradlli sochy ve Střílkách. To je tam měli po své pracovní době brigádnicky hlídat s kulomety?
28. 02. 2012 10:48 | Jaroslav

pro Lenka Melichova. Vážená paní nebo spíše slečno z NPÚ Kroměříž. Když jste tak všeznalá. Výkonnost a obecně prospěšný přínost památkářů (těch z NPÚ) bychom mohli ilustrovat na mnoha bohužel smutných příkladech. Za všechny stačí uvést nedaleké Střílky. Barokní sochy pryč. A restaurátorská kvalita? - hrůza. Kdyby nebylo občanského sdružení, věci by se tu nehly!!! Díky těmto obětavcům se nejen celková péče, ale i propagace památky (bohužel s odcizenými, nenávratně ztracenými sochami o jejichž zabezepečení se měli v součinnosti s obcí postarat památkáři) výrazně zlepšila. Ale pro pána krále, kde to jsme? Veřejnost právem očekává od vaší instituce i tento vztah k památkám.
Rozhodně jsem pro rozšíření kroměřížské pam.zóny. Proč je ve všem nějaký problém? Tak konejte! Od toho tu jste!
28. 02. 2012 10:24 | Čeněk

pro Štětina a spol. Aha, tak na jedné straně se dožadujete zájmu "veřejnosti" a na druhé straně jsme "neinformovanci" nehodni diskuze, jak ve své reakci označujete pana Hradila (za které považujete asi všechny kromě vás vzdělanců). "Á propo", překlepy najedeme i ve vašich komentářích. A s panem Hradilem souhlasím: přece veřejnost nebude suplovat vaši práci.
28. 02. 2012 10:17 | Katz

Ad Boris Hradil: Pane Hradile, doporučuji se spojit s „Hlasem veřejnosti“, kontaktovat nějakého poslancem (jistě stejně smýšlejícího najdete) a prostřednictvím něj iniciovat změnu či přímo zrušení zák. o státní památkové péči. Tím sice docílíte zrušení NPÚ, ale obávám se, že „ušetřené“ peníze na platy budou opravdu jen „drobné“ za které příliš památek nezachráníte. Selského rozumu jsem si vždy cenil, proto bych předpokládal, že např. použijete odkaz na web, který jsem zde již uváděl, podíváte se do výroční zprávy NPÚ a zjistíte, že průměrný hrubý plat zaměstnance NPÚ např. v r. 2010 činil závratných 16974,-Kč.
28. 02. 2012 10:16 | Korzár

Boris Hradil: Pan Štětina není kancelářský hlodavec. Viděl jsem ho v zimě a prachu klopýtat s euforickým výrazem po rozkopaném zámku v Kvasicích, který se při rekonstrukci ukázal být gotickým vodním hradem. A pak vraštět čelo na stavebníky, kteří tam zrovna něco prasili. To vaše kritika je kritikou od stolu. (nejsem a nikdy jsem nebyl památkář)
28. 02. 2012 10:15 | Boris Hradil

pane Štětina, děkuji Vám za kurz z češtiny. Nejsem ani blbec nebo magor (nemám titul Bc. nebo Mgr.). Jsem jen obyčejný sedlák. Kam pojede zítra. V úterý a ve středu bude ještě chladno, ale ve čtvrtek a v pátek má být podle předpovědi až 13 st.C nad nulou. V tyto dny dny by jste nebyl v přívětivém prostředí vymrzlé stavby.
28. 02. 2012 09:49 | Katz

Ad Lenka Melichová: to samozřejmě máte pravdu, památkové rezervace vyhlašuje vláda, památkové zóny min. kultury, problém je, že vláda návrh na rozšíření MPR asi z vlastního podnětu nepodá. Pokud by tento návrh bylo schopné podat Město KM, případně kraj, pak by to byl kvalifikovaný důvod pro změnu. A v případě, že by podobný proces byl zahájen, bylo by možné „zmrazit“ i případné řízení o využití dotčeného území do doby než bude rozhodnuto. Petice např. adresovaná vládě by příliš účinná, podle mého, nebyla. Naopak by se ale peticí dal případně podpořit hlas příslušného zastupitele tak, aby při hlasování v zastupitelstvu nezůstal jaksi osamocen.
28. 02. 2012 09:20 | Jan Štětina

Pane Hradile, oceňuji to, že jste se dokázal podepsat. Pokud jde o mne, jsem v terénu jsem-li tam potřeba, to znamená v létě téměř neustále, v zimě méně, v závislosti na stavební činnosti vyvíjené na tom kterém objektu, který v rámci své pracovní náplně sleduji. Kupříkladu dnes ráno jsem měl krátké jednání na skladu na Velehradské, pak jsem přišel do své teplé kanceláře na zámku, kde se chvíli zdržím a zase odjedu do terénu, konkrétně na zámek do Valašského Meziříčí dokumentovat nově odkryté nálezové situace. Tam se, v přívětivém prostředí vymrzlé stavby procházející rekonstrukcí, zdržím do odpoledne. Proto s Vámi nesouhlasím v tom, že bych zrovna já byl živým (nikoliv "živím", pane Hradile) příkladem nečinnosti památkové péče. Jinak Váš příspěvek je pro mne především důkazem Vaší neinformovanosti, což jej, podle mého názoru, činí poněkud nadbytečným.
Jan Štětina
28. 02. 2012 09:12 | Lenka Melichová

To Katz: Památkovou rezervaci prohlašuje vláda svým nařízením. Památková rezervace Kroměříž byla prohlášena Výnosem Ministerstva kultury ze dne 8. 9. 1978 č. j. 15869/78/VI/1 o prohlášení historického jádra města Kroměříže za památkovou rezervaci a v ní je taky stanoven rozsah a způsoby ochrany. Město její rozsah měnit nemůže.
28. 02. 2012 08:56 | Boris Hradil

Dobrý den přeji všem diskutujícím. Nejsem občanem Kroměříže, bydlím nedaleko, v jedné menší vesničce a Kroměříž neznám tak podrobně jak Vy diskutující, kteří, jak předpokládám podle Vaši zasvěcené diskuze o předmětné stavbě, jste místní. Hlas veřejnosti dne 27.2.2012 v 14.40 hodin se zabývá finanční otázkou, kolik by se dalo opravit památek, kdyby se NPÚ zrušil. Kupecké počty. Přibližný počet úředníků na NPÚ je asi 50 s platem v superhrubé mzdě je cca 32.000 Kč. tedy 50x32200x12 je asi 20 milionů za rok. To by se opravovalo. Odpovídá tato finanční částka jejich pracovním výsledkům??? Pan Štětina je toho živím příkladem. Asi jak všichni úředníci z NPÚ píší a píší v teplé kanceláří sáhodlouhé články a studie jak to všechno vypadá a vypadat by to mělo, ale od reality jsou na hony vzdálení. Kolikrát tito lidé byli v terénu, podívali se na skutečný stav budov ( mám na mysli budovy, které by přicházely v úvahu na zapsáni do registru
památkově chráněných budov a zapsány nejsou). Asi by v Kroměříži zabloudili, proto si tito úředníci raději sedí na teplé židli a o vlastním městě vědí jen to, co vidí z okna kanceláře. Pane Štětina, ve svém článku, jste vyslovil přání, aby kroměřížské veřejnosti nezůstával lhostejný osud památek ve vlastním městě. To snad chcete, aby veřejnost suplovala vaši práci a náplň NPÚ. Co by jste potom dělal vy. Psal jen příspěvky a diskutoval.
28. 02. 2012 08:00 | Katz

Nenašel by se zastupitel, který by inicioval posunutí hranice Městské památkové rezervace? Obávám, se, že např. objekt kasáren na Hanáckém nám. je historicky a památkově cenný pouze ve svém urbanistickém komplexu, který může být chráněn právě v případě MPR, ale k tomu, aby jako památky byly zapsány jednotlivé budovy je stávající ochranné pásmo zcela nedostatečné. Rozšířením zóny by rovněž mohlo dojít k zamezení zrůdného zastavění pozemků po vojenské nemocnici (a nyní tedy i po mizejícím skladu). Než se sepíše petice a někdo se jí bude na městě zabývat, uplyne spousta vody…
27. 02. 2012 22:29 | Petr K.

pro p.štětina. Opravdu sáhodlouhý komentář, v němž čtenář ztrácí orientaci. (upřímně radím, kraťte). Že je péče o památky potřebná, o tom snad není pochyb. A to prosím i o ty, jako byl bauhof (sýpka) nebo prozatím stále ještě stojící kasárenské objekty, kterým dal p. Pačes nálepku bezcenných barabizen. A jsme u problému. Pro většinu neinformaové a (mlčící) většiny našich spoluobčanů jsou historické objekty mimo kroměřížský zámek a kostely zdánlivě neinteresantní, ba přímo bezcenné. Přitom opak často bývá v podobných případech pravdou. I ty účelové historické stavby vypovídají o své době a jak napsal v diskusi pan Skácel dotvářejí s těmi monumentálními architektonickými skvosty jedinečný přirozený celek. Podívejte se na staré rytiy, malby a historické fotografie Kroměříže atd....
Vážený pane, vyznávání těchto hodnot ale nemůžete od oné většiny veřejnosti očekávat. Tuto hodnotu především vnímá člověk poučený, odborník - a ten v prvé řadě musí konat. A také konat v pravou chvíli. Troufám si říct je to jeho morální a profesní povinnost. Minulý režim se v neúctě k historickým hodnotám a esteickému vnímání podepsal na oné "mlčící většině" katastrofálním způsobem. Podívejte se kolem, podnikatelské baroko rozkvetlo všude kolem, ve městě i na dědině, implantované, zcela cizí prvky a detaily, hrůza. A většině se to líbí. Jen stěží a dlouho se budou současné generace zbavovat modelu, který jim imponuje. Na vás odbornících je ukazovat cestu, doslova konat osvětu - a usměrňovat. Tedy i nekompromisně jednat. Říkat to a to je cenné, není to barabizna, je to významná a jedinečná stavba, proto musí být chráněnou památkou. Ale prosím ne až je na obzoru ten nejčernější scénář.. V tom jste opravdu zaspali VY (neberte to osobně) a nikoli veřejnost.
27. 02. 2012 20:16 | Q

Jan Pačes: Pane Pačesi, tak Váš názor mě tedy dostal. Sýpka splnila svůj účel - zbourat, kasárny splnily svůj účel - zbourat. To myslíte vážně? Takže můžeme podle stejné logiky pokračovat: hradby splnily svůj účel - zbourat, morové sloupy splnily svůj účel - zbourat, většina našich hradů splnila svůj účel - zbourat. Navíc spousta hradů jsou jen zříceniny, tedy "hnusné, depresivní barabizny zvenku i zevnitř". Podle stejné logiky by už dávno nemělo stát pevnostní město Josefov u Jaroměře nebo pevnůstky kolem Olomouce, které se liší od kroměřížských kasáren jen tím, že jsou o pár let starší. Hmm, nevím jestli by byl tento přístup nejšťastnější.
27. 02. 2012 18:18 | Jirka

Zdravím p. Štetino a ostatní diskutující, jaký by jste v dnešním čase měli návrh na využití staleté ruiny"sýpky"?, který "blb"by do toho dnes něco investoval , aby to bylo funkční , . co by tam asi mohlo být? zábava, komerce, ubytování asi těžko?stálo by to tam dalších sto let. za jak dlouho pokud je pan" podnikatel" podnikatel by se mu to vrátilo?? Asi není třeba něco řešit postačí koupit téměř půlku Města viz seznam nemovitostí p. Komínka, ležících ladem.
27. 02. 2012 18:15 | Jan Pačes

Vážený pane Štětino, apelujete na veřejnost, aby převzala spoluzodpovědnost za tvář našeho města.
Bohužel, největší část této veřejnosti tvoří tzv. mlčící většina, které je prostě úplně jedno vše, co se jich přímo netýká. Mlčící většina je natolik líná, že si prostě není schopna udělat jakýkoliv názor na cokoliv. Podle některých průzkumů je těchto lidí v populaci přes 80%....
27. 02. 2012 17:55 | Jan Štětina

Vážení, ve svém článku jsem vyslovil přání, aby kroměřížské veřejnosti nezůstával lhostejný osud památek ve vlastním městě a položil jsem otázku, kdo z Vás učinil nějaký konkrétní krok v konkrétní kauze – tedy v záchraně skladu na Velehradské ulici. Jako zaměstnanec Národního památkového ústavu, a tedy se znalostí věci, jsem vyložil svůj osobní pohled na důvody, které soukromého investora vedly k odstranění této hodnotné stavby a přiblížil jsem Vám i aktivitu NPÚ (zájemci mohli využít i tiskovou zprávu na stránkách NPÚ). Článek, který se setkal s nepochopením a s mnohými až zlostnými reakcemi některých pisatelů, však měl v podtextu další, řekněme obecnější problém – totiž to, jakým způsobem se vlastně kroměřížská veřejnost může a zda se vůbec má podílet na ochraně památek svého města a tedy i prostředí, v němž žije. Domnívám se, že odpověď je nasnadě – vždyť všichni, kteří v tomto městě žijí, podstatným způsobem ovlivňují a spoluutvářejí jeho podobu už jen tím, jaké nároky kladou na své domy, sídla svých firem, reklamní označení svých provozoven a tím i podobu veřejných prostor a podobně. To je jeden z vůbec nejpodstatnějších vkladů veřejnosti, který bývá, je – li postupováno podle platných zákonů, konfrontován s poradní i výkonnou složkou památkové péče. Její instituce (tedy NPÚ a „Město“) tedy v případě památkové péče samy o sobě neutvářejí podobu sídla, ale mohou pouze reagovat na podněty, které vychází jaksi „zespoda“ – tedy od lidí v daném městě žijících či investorů, institucí a firem zde působících. V tomto tedy vidím podstatnou roli veřejnosti – a návazně samozřejmě i památkové péče – v procesu spoluutváření prostředí města Kroměříže. Zodpovědnost je v tomto případě v podstatě rovným dílem rozdělena mezi občany (resp. investory) a památkáře. Občané hájí svoje – chtějí pohodlně bydlet, pracovat a zkrátka a dobře rozumně žít ve svém městě, a památková péče se snaží chránit architektonické, urbanistické, umělecké a kdovíjaké ještě hodnoty, které nemusí být druhé jednající straně vůbec zřejmé. Je zde aplikován většinou progresivní, dravější přístup veřejnosti na straně jedné v kontrastu s přístupem památkových institucí, jež hájí (a musí hájit) konzervativní a řekněme tradiční pozice. Nicméně, pokud vše lehce zjednodušíme - veřejnost přebírá iniciativu (ba co víc, iniciativa od veřejnosti v tomto případě vychází) a s ní tedy i značný díl zodpovědnosti za svoje město, v našem případě Kroměříž. Alespoň tak tomu rozumím já, a zdůrazňuji že je to můj osobní názor a je mi jedno jakými výrazy mě diskutující označí.
Možná vás to překvapí, ale památková péče musí fungovat v poměrně úzkém, dalo by se říct až okleštěném rámci – jak už jeden z diskutujících napsal, máme demokracii a byrokracii, navíc existuje ona nešťastná dvoukolejnost památkové péče, takže ve výsledku výkonný orgán naprosto nemusí svou poradní složku (tedy NPÚ) respektovat. Není to ale vztah na principu podřízený/nadřízený, jak kdosi v diskusi naznačil. A bohužel už nejsme v dobách biskupa Liechtensteina, jehož stavební kancelář přikázala měšťanům jak mají stavět a když měšťan neposlechl, putoval do šatlavy. Kam mířím – v tom, zákonem určeném segmentu památkové péče jsou problémy, jejichž řešení je zkrátka a dobře již mimo možnosti institucionální památkové péče, jakkoliv se to může zdát nepochopitelné. Bystřejší z diskutujících již jistě postřehli, že je obtížnější zbourat objekt, který je situován v MPR (Městská památková rezervace) a zapsaný jako kulturní památka, zatímco objekt nacházející se mimo MPR a nemající statut památky lze zbourat poměrně snadno. Pokud veřejnost dokáže převzít spoluzodpovědnost za své město, jehož podobu (jak výše odůvodněno) svými každodenními aktivitami spoluutváří a je v tomto směru snad vůbec hlavním aktérem, nevidím důvod, proč by díl své zodpovědnosti nemohla zacílit právě do onoho „hluchého“ segmentu, kam památková péče nedosáhne, i kdyby byla posílena o ty zámecké zahradníky a údržbáře, jejichž existenci odhalil pan Karel. Zkrátka a dobře jde o to, aby se veřejnost stala účinným spolupracovníkem institucionální památkové péče třeba v takových kauzách, jako byl onen nešťastný sklad, případně v kauze, jaká se dříve či později rozvine kolem budovy bývalých kasáren na Hanáckém náměstí. Jestliže tedy veřejnost skutečně cítí spoluzodpovědnost za své město, na jehož podobu má (společně s dalšími subjekty) vliv jako žádný jiný element, nechť vyvine nějakou konkrétní aktivitu na záchranu kasáren – tedy pokud o tento největší zatím dochovaný, jednotně řešený areál historizující architektury na svém území do budoucna stojí. Kdo chápe to, o čem jsem tady psal asi tuší, jak dopadne tato budova, která bohužel nedosahuje kvalit na prohlášení za památku a nachází se pouze v ochranném pásmu MPR. Tedy jak může dopadnout, pokud se za ni nepostaví skutečný hlas veřejnosti (nikoliv pisatel, který se za Hlas Veřejnosti alibisticky schovává). Kdo nechápe, bude zřejmě zase psát arogantní reakce - budiž. Ano, opravdu věřím tomu, že osud památek v Kroměříži by neměl být obyvatelům města lhostejný. Případ kasáren může osvětlit, zda jsou Kroměřížané pouze schopni nadávat na NPÚ (ať už tato instituce jedná jakkoliv), nebo zda jsou pro zachování dědictví minulosti svého města schopni také něco udělat.
A na závěr, nikoliv však v poslední řadě. Diskuse sice – jak jsem pochopil – nemusejí být provázeny jmény pisatelů, nicméně považuji přinejmenším za slušné své jméno uvést. Rovněž jsem se podepsal a neschovávám se dokonce ani v anonymitě instituce, která mě zaměstnává, ani pod nějakou přezdívkou. To má skutečně většina pisatelů z NPÚ takový strach, nebo se snad za své názory stydí?
Omlouvám se za „sáhodlouhý“ text i za to, že nereaguji individuálně, ale v mnohých názorech marně hledám alespoň základní poučení pisatelů o řešeném problému a myslím, že reagovat na příspěvky, jejichž autorům zjevně nejde o věcnou diskusi, je zbytečné.
Jan Štětina
27. 02. 2012 17:32 | Jan Pačes

No, nedá mi to. Vím že to bude píchnutí do vosího hnízda. Patřím mezi tu menšinu s dlouho jasným názorem na "sýpku" a budovy bývalých Žižkových kasáren - ZBOŘIT !!
Po Velehradské ulici (dřive Rudé armády) chodím a jezdím téměř denně přes padesát let. Už v době mého mládí byla sýpka odpornou budovou, která hyzdila křižovatku s Havlíčkovou ulicí. Dvěstěpadesát let stará stodola, která splnila účel, pro který byla postavena, a kterou zapomněli zbořit už dávno.
Žizkovy kasárny byly postaveny zhruba před sto lety jako jednoúčelové zařízení. Nic jiného, než ubytovna pro co největší počet vojáků, s co nejnižsími náklady na provoz. Hnusné, depresivní barabizny zvenku i zevnitř. Z obrovských a starých kasárenských budov na malém městě nikdy nic jiného neuděláte, jak vidno s odstupem času. Kasárny splnily svůj účel odchodem posledního vojáka. Ihned poté měly být kompletně zbořeny, ano, včetně těch "historicky významných" budov, kolem nynějšího Hanáckého náměstí (podle mě dalšího nesmyslu). A uvolněný pozemek měl být nabídnut investorům.
27. 02. 2012 15:56 | Jana

pro Hlas Veřejnosti. Máte pravdu. Často slýchám a ve svém okolí pozoruji, že zdejší NPU jsou jen teplá místečka. Skutečně zatím není vidět žádné zásadní změny k lepšímu. Myslím, že samo město udělalo pro zlepšení jeho vzhledu mnohem více. A šetřit by se mělo. Příliš úředníků. Toho by se také měla petice chytnout. Věřte, že ty vaše řeči jsou běžným lidem nesrozumitelné. Už na to bylo v diskuzi mnohokrát poukázáno.
27. 02. 2012 14:56 | Katz

Ad Hlas Veřejnosti. Pokud jsem informovaný já, proč nejste informovaný Vy? Máte stejnou možnost si info dohledat na webu: rozpočet státních institucí musí být ze zákona zveřejněn na jejich stránkách. V případě NPU to je na: http://www.npu.cz/ke-stazeni/p.... Vy se ale potřebujete jen asi vyřvát, nikoli věcně diskutovat.
27. 02. 2012 14:40 | Hlas Veřejnosti

pro Katz a Petr Pálka. K čemu tedy vlastně NPU jsou? když výkonná moc je nerespektuje? Aby si tam šmrdolili svoje zájmy? Trochu nákladné ne? Ony ty teplé místečka se ale hodí, pro známé, že? Vždyť víme jak probíhal nábor do NPU tu v Kroměříži!! I páně Syslovi si přišli na své! A mezi "pěstiteli" jsou takoví, co by nepoznali ani řepu od mrkve. Dobře jste si to tam zařídili!
Ach ty svatá dobroto, tak jedna ta početná skupina památkářských úředníků se jakože snaží a ta druhá, menšinová, jim to vlastně hatí.
Tak vážení. Jinde se šetří, státní zaměstnanci se propouštějí, dokonce i tam, kde pak skutečně chybí. Zrušit, zrušit vaše fleky! Alespoň by se ušetřilo na opravy památek. Kolik asi činí roční náklady na chod takovýchto památkových ústavů? To by nám mohl informovaný pan Katz povědět. Ale raději ne. Raději to ani nevědět. Jen by nás to milá Veřejnosti pořádně asi pořádně .....
A to prosím, vážení, máte odvahu vybízet k podepisování petice, která by podporovala existenci něčeho, co je vlastně k ničemu? Sami jste si totiž touto diskuzí odkryli schizofrenní situaci, situaci, která je ve skutečnosti (nejen politickým) bojem mezi NPUv KM a městskými památkáři.
Milá Veřejnosti, asi dlouho na tomto portálu nevydržím neboť počítám, že já, Váš Hlas, budu brzy smazán.
27. 02. 2012 14:24 | ta pravá *

to Korzár: Možná kdyby jste napsal "my ostatní" ale takhle ?
27. 02. 2012 13:52 | Korzár

No vida, konečně konstruktivní nápad. Ty ostatní jenom neurčitě tvrdí, co se dělat nemá. Jakobychom to všichni nevěděli.
27. 02. 2012 13:31 | Katz

Ad Petr Pálka: Souhlas, včetně názoru týkající se petice. Co takhle petice za to, aby např. závazná stanoviska výkonného orgánu památkové péče k zamýšleným pracím na kulturních památkách nebo nemovitostech byla publikována (samozřejmě po nezbytné anonymizaci osobních údajů) na webu města, a to včetně příslušných podkladů k vydání rozhodnutí (tzn. odborných posudku NPÚ). Pokud jsou běžně na webu dostupná rozhodnutí soudů, proč by veřejnost neměla mít přístup (a tedy i kontrolu) k rozhodnutím, která se podstatnou měrou mohou dotýkat jak vzhledu města, tak i jeho občanů. Ale třeba než petice by k tomu stačila i iniciativa nějakého zastupitele.
27. 02. 2012 13:04 | Petr K.

pro Korzár. Také se budu trapně opakovat: odpověď na dotaz jsem doposud nedostal. Jestli se pane cítíte, že máte máslo na hlavě prosím, já se tak rozhodně necítím. A žádná pravda "uprostřed" neexistuje. To mi věřte. To jsou jen úhyby a neschopnost, nebo lépe řečeno nechuť označit ty, kteří za tragický osud stavby, která vydržela století, nesou s k u t e č n o u odpovědnost. Běžte se podívat, k čemu Vám petice a dokola omílaná silná slova o nezájmu kroměřížské veřejnosti jsou. Domnívám se, že občanům při jejich každodenních starostech je už z toho na blití a nedivím se, že nás tipují pro psychiatrickou léčebnu (viz komentář Ignác R.).
27. 02. 2012 11:53 | Petr Pálka

Budu opatrný a skoro politický, tedy jen napovím. Máme tady výkonné památkáře, jimiž byl posílen Stavební úřad. Odborní památkáři si vydávají stanoviska, kterým jednou přitakáno je a jindy ne skoro libovolně. Máme památkáře na kraji, kteří se většinou přidají k výkonným a samosprávě, chod organismu města nemá být narušen - odstranění černé stavby? Stavebník je v okolí oblínen a už do toho tolik vložil. Máme tada odbor rozvoj města, komisi pro MPR a rozvoj města. Nakonec občanskou společnost - Kroměřížany, kteří se díky tomuto webu probouzejí, dosud se jich nikdo na nic neptal, promluvili jednou za 4 roky. Jmenované entity je třeba provázat, aby každá lépe jistila důležitou věc - rozvíjející se město při zachování dědictví - jak by řekl Šalomoun a politik. Ať to vymyslí oni zvolení, tolik placených hlav s vizí:). K petici: Kroměřížana si vážím, ale souhlasím s Lenkou Melichovou.
27. 02. 2012 10:14 | Lukáš

ad Petr Pálka. Myslím si, že Kroměříž skutečně není na tom ještě tak nejhůře. Co konkrétního myslíte tím : "budujme si pojistky ... " . To je slovo do pranice. Co těmi pojistkami máte pane (asi jinak šalamounsky opatrný) na mysli? Petici?
27. 02. 2012 08:12 | Petr Pálka

K Lukášovi: Vážený pane, vždy je možné podělat něco dalšího, mnohé bylo poděláno do roku 1989, mnohé bylo poděláno po roce 1989. Měl jsem na mysli někoho, kdo by byl schopen navázat v koncepční práci na prvorepublikového stavebního radu města Kroměříže Švehlu - tehdy vedoucího stavebního úřadu, kdy byla dána dnešní podoba města kolem historického jádra - a bylo toho dost. I toho měl ale někdo hlídat a přimínkovat Za něho byla zbořena cenná historická stavba a na jejím místě postavili Baťu. Tak si budujme pojistky před dalším poděláváním. I v době první republiky, i před 89tým i v 90. letech si jistě mysleli, jak to ti předchůdci podělávali a teď jsme přišli na řadu my, kteří to budeme dělat dobře.
26. 02. 2012 19:20 | Korzár

Petr K: Pravda bude tak někde uprostřed, trochu másla máme na havě všichni. Je na čase si to přiznat a začít u sebe. Budu se trapně opakovat (i pro Moraviana), ale to, co veřejnost může pro začátek na záchranu budovy na Hanáckém náměstí udělat, je podepsat petici Kroměřížana. Je to pokud vím jediná forma protestu, která proti bourání památek a "urbanismu" bez ohledu na veřejný zájem v Kroměříži je. Na každém hase záeží a pokud budeme čekat, až nám někdo na něco odpoví, může být pozdě. Pro příklady nemusíme chodit daleko.
26. 02. 2012 19:12 | Čeněk

pro p. štětina, kauza "Sýpka". Je to vůbec možné? Svalovat odpovědnost za neuhlídání historicky cenné stavby "především na veřejnost"? Všechny negativní myslitelné okolnosti se vážený pane chytrý protnuly v případě Vás a vám podobných, kteří se prostě jednoduše řečeno - o případ nezajímali v pravý čas. Vyjadřuji souhlas s p. Petrem K.
26. 02. 2012 12:30 | moravian

Konkrétní dotaz Petra K je namístě a správný, já bych jej v jeho úsilí jenom podporoval, doufejme, že tu budovu na Hanáckém náměstí někdo zachová a dá ji správné využití
26. 02. 2012 12:22 | jirka

Stránky nesjsou objektivní, " proč jste smázl Komínka není můj dotaz a příspěvek. Diskutuje stejně to bude na prd.
26. 02. 2012 11:17 | Petr K.

pro Korzár. Do jisté míry souhlasím. Ale musím se ptát jasně a objektivně:
Co BYLO konkrétně pro záchranu této památky, než došlo na ten nejhorší scénář, u d ě l á n o? A to včetně oněch institucí, které to mají takřečeno v popisu práce. Konečně p. Štetina chybu památkářů (ono zaspání, které v článku přiřkl kroměřížské veřejnosti) v diskuzi nakonec připustil. Tak přece. A ne šmahem odstřelovat radnici a její určité úředníky - a veřejnost. Ne všichni na radnici jsou Ti špatní či neschopní (nestraním nikomu). Asi jste mne pane špatně pochopil. Takové politické intrikaření nebudu podporovat. Myslíte si, že na to jdete chytře. Ale ona "veřejnost" není tak hloupá a nedá se nastrkat tam, kam si někdo přeje.
Pane Korzár, já nikoho neosočuji, účastním se jen diskuze stejně jako vaši příznivci z redakce Kroměřížana a spol. Právo na názor mám já i Vy.
Znova kladu otázku i s předchozími diskutujícími : co konkrétně pro zachování kasárenské budovy na Hanáckém náměstí a neopakování osudu bauhofu
j i ž PODNIKLI památkáři? Odpoví nám někdo? (Až to budu vědět, možná i podepíšu).
26. 02. 2012 10:03 | Lukáš

ad Petr Pálka. K městskému architektovi. V Kroměříži bylo už v tomto ohledu v minulosti, zejména před r. 1989 poděláno, co se jen dalo, ať už tato "funkce" patřila pod jakýkoli odbor. Co s tím chcete pane Pálka dnes? Kam v budoucnosti směřovat? Vemte si Barbořinu, Bělidla, Oskol ... To jste se měli ozývat mnohem dříve, nebo spíše vaši rodiče (myšleno generačně).
A myslím, že i v tomto ohledu to byla do jisté míry věc památkářů, ale skutečných odborníků, tedy asi těch z ústavů (a opravdu jich tam sedí požehnaně).
Vše se mělo řešit koncepčně, především nová výstavba. Buďme rádi, že alespoň historická část a zčásti i předměstí se uchovala jakž-takž. Jiná města dopadla hůř. A pro úplnost, ani to zmiňované Uh.H. není z tohoto pohledu na tom nejlépe (ovšem není MPR jako KM).
26. 02. 2012 09:55 | Korzár

Petr K. Napsal jste "proč bychom se do záchrany kasáren měli míchat my, veřejnost, měli by to dělat odborníci." Já jsem přesvědčen, že právě to, že se veřejnost o osud památek vůbec nestará, může v konečném důsůsledku za to, že odborníci a úředníci tahají za kratší konec. Kde není poptávka veřejnosti, chybí nakonec i politický tlak na úředníky. A toho majitel památky využikje k jejímu stržení. Přesně tohle je podle mě příběh bauhofu. A kromě toho, tato diskuse je ukázkou, že minimálně části lidí to není jedno. Místo vzájemného osočování raději podepište tu petici a dejte svůj hlas slyšet oficiálně. Ne jen v diskusi, byť i za to dík.
26. 02. 2012 09:36 | Ignác R.

pro Katz. Ze společenství hlupců jste asi Vy pane. Moje jméno není Ignác Reily nýbrž Ignác Rýpal. Svoje komentáře a komentáře ostatních adresujte příště těm asi padesáti nečinným úředníkům z NPU v Kroměříži, popřípadě jejich nečinnost oznamte jejich zřizovateli, který je MK ČR se sídlem v Praze anebo České Televizi pořadu Na vlastní oči. Obdivuji Vaši výdrž, zřejmě stále sedíte na internetu. Není to přece jen úchylka hodna už zmiňované psychiatrické léčebny ????
26. 02. 2012 09:20 | Katz

Že by snad sám Ignác Reily ze Spolčení hlupců? Ten alespoň ovládal gramatiku: "psychiatrickou", pane Ignáci.
26. 02. 2012 08:59 | Ignác R.

Vážení diskutující, chci Vám doporučit následující:
Panu Petrovi Pálkovi doporučuji aby se už odpálkoval, pan Katz, aby začal kráčet ve šlépějích svého jmenovce ( nebo snad předka) polního feltkuráta Otto Katze a všem ostatním t.j. Kamilovi, Petrovi K.,Jirkovi, Karlovi, Pamětníkovi, Korzárovi a nejmenovaným diskutujícím zajít do psichiatrické léčebny ( je v Kroměříži ) a po pobytu v ní ( doporučuji minimální pobyt na 5 let ) a to již bude situace kolem diskutované sýpky a Bajdy plně vyřešena. Doufá, že moje doporučení nebude smazáno, protože se snad jedná o portál diskusní a v mé diskuzi je jen doporučení řešení problému. Žadné vulgarity nepoužívám.
Doufám, že bude diskuze v krátkém časovém horizontu ukončena. Tento portál atˇnechá redakce přístupnou pro naši budoucí generaci aby poznali, jak byli jejich předci blbí.
26. 02. 2012 08:43 | Kamil

Tak myslím, že opravdu nejtrefněji případ zbořené sýpky (bauhof) bylo vyjádřeno slovy že : pod svícnem je největší tma. Tak, a město má zase o jednoho svědka minulosti míň. Díky páni památkáři.
26. 02. 2012 00:15 | Petr Pálka

Možná je to tak, že to mnohokrát zmiňované Uherské Hradiště má městského architekta, ale pozice či funkce nejsou podstatné, který má město v malíčku, respekt stran i podnikatelů i občanů obecně a ví, kam město směřovat. To v Kroměříži prostě není.
25. 02. 2012 23:28 | Katz

Pro Petr K.: i pro polemiku musí mít člověk věcné argumenty, což vy zjevně nemáte. Srovnávat příklady z UH a KM jsem nezačal já, ale tento detail je pravděpodobně pod Vaší rozlišovací schopnost.
25. 02. 2012 22:35 | Honza

pro: Petr K. Moje řeč.
25. 02. 2012 22:32 | Petr K.

pro Katz. Vážený pane, polemika s Vámi nemá smysl. Jednoznačně je tu totiž cítit politický závan, doporučování výměn pracovníků na MěU a svalování odpovědnosti na nějaké, podle vás neschopné 3 městské úřednice a vedení radnice. Věřte, že veřejnost má už toho politikaření dost. Od zásadní otázky uhýbáte kamsi na srovnání s Uh. Hradištěm a nejapnými poznámkami (Velehrad).
Souhlasím s komentáři p. Karla (doporučuji přečíst) a ještě dodávám v souvislosti s neschopností NPU v Kroměříži zabránit ničení kroměřížských památek trefné přísloví že, "pod svícnem bývá největší tma".
A přeji pěknou dobrou noc.
(metropole Slovácka zdraví nejvyšší vedení NPU Kroměříž, také informace získaná z webu)
25. 02. 2012 21:46 | jirka

Proč jste smázl Komínka???
25. 02. 2012 21:35 | Katz

Pro Petr K.: Už jsem jednou psal, že nejsem a nikdy jsem nebyl ani zaměstnancem města, ani NPÚ, dokonce ani kraje. To, že se orientuji, svědčí i o tom, že jsem schopen si info dohledat např. na webu. Nechci Vás nijak poučovat o systému veřejné správy, nicméně NPÚ ve vztahu k výkonným orgánům památkové péče (města či kraje) není v žádném poměru nadřízenosti či podřízenosti (tedy ani metodické): NPÚ mj. ale pro tyto orgány vypracovává odborné podklady k vydání závazného stanoviska. Pokud si to ale tento výkonný orgán odůvodní, pak se nemusí vyjádřením řídit. Bohužel, stanoviska nejsou publikována, pokud by byla, mohla by si veřejnost sama udělat obrázek o tom proč a v jakých případech nejsou respektována (tak jako např. v tomto případě), případně si domyslet z jakých důvodů nebo v čí prospěch bylo takto rozhodnuto. Na rozdíl od Vás jsem v textu p. Štětiny zmínku o tom, že pracovníci NPÚ jsou úředníci, nikde nenaleznul, ale to je detail. Pokud se jedná o počet úředníků a množství objektů ve správě, myslím, že se rovněž mýlíte: je totiž třeba uvažovat nejen o samotném městě, ale i celé lokalitě: např. pod UH spadají jak lidové stavby na vesnicích, tak i např. Velehrad, co je takové poutní místo „lokálního“ významu, pokud byste nevěděl.
25. 02. 2012 20:17 | Petr K.

pro Katz. Na rozdíl od vás nejsem tak detailně znalý poměrů, vytíženosti a počtu úředníků památkové péče (zřejmě se zde dobře orientujete, což už samo leccos napovídá, že...). Také ale já vycházím z počtů: při Městě KM jsou podle vás 3 úřednice. Mám ovšem dojem, že z hlediska metodického a ještě kdovíjakého, jsou přece jim nadřazeni ti úředníci z NPU, tedy z pracoviště na kroměřížském zámku, kde jich jsou přece desítky (asi nemají na starosti jen Kroměříž, ale ta v rámci kraje vydá za "dvacet"). A to je přece jen rozdíl. Podle komentáře p. Šetiny jsou pracovníci NPU nejen úředníky, ale také na výsost vzdělaní odborníci. Měli by proto pro památky města konat co nejvíce - mají k tomu předpoklady. A mají tu i sídlo, jehož prostory si dali nákladně rekonstruovat (je to obecně známo). Kde jsou ovšem vidět ty výsledky? Nemyslím si, na rozdíl od vás, že na vině jsou nějaké 3 městské úřednice z MěU. Co se týče urbanisty, s tím souhlasím. Ale ten současný je už jen poslední kapka v moři. A ještě, urbanista a zápis památky sýpky (skladu) až tolik nemají společného. A také pokud vycházíme z početního poměru památek obou měst, tak vámi uvedené srovnání s Uheským Hradištěm asi není zrovna to nejvhodnější (proto i mneší počet úřednic).
25. 02. 2012 16:31 | Katz

Uvedli jste příklad UH. Zamysleme se, kde je „zakopán pes“. V úřednících NPÚ? Jak Kroměříž, tak UH spadají pod stejné „státní“ památkáře, tzn. pod NPÚ v Kroměříži. Tady asi zřejmě problém nebude. V zastupitelích Města KM. Že by rozdíl byla až tak zásadní? Myslím, že ne, že schopnost a blbost místních politiků je v naší republice zhruba konstantní, takže +/- jsou na tom města podobně. V úřednících města? Ty bych považoval za nejslabší článek a na ten se soustředil: v UH mají památkovou péči na starosti 3 úřednice, které ale v náplni práce mají další agendu, takže se přepočteno jedná o 1,5 úředníka. V KM se jedná o 3 úřednice, o nichž mi není známo, že by měly na starosti ještě něco další. V UH spadají tito úředníci pod Odbor architektury, plánování a rozvoje, v jehož čele je městský architekt. V KM spadá Oddělení územního plánování a státní památkové péče (nově) pod Stavební úřad. Má Kroměříž městského architekta? Skutečného architekta s odborným renomé a nikoli jen nějakého stavebního inženýra, který se na architekta jen neuměle hraje? Jak je možné, že 1,5 úředníků v UH je schopné dosahovat mnohem větší výsledky než 3 úředníci v KM? Být tajemníkem města (pod něho a nikoli pod zastupitele úředníci spadají), tak se znovu zamyslím nad organizační strukturou a nad tím, zda některé odbory a oddělní (tedy nejen to „památkové“) neřešit z gruntu, včetně personálního obsazení.
25. 02. 2012 16:22 | Petr K.

pro petr. Asi to v tom Uherském Hradišti vyřešily odpovědné instituce dobře, protože se tam veřejnost nemusela angažovat. Tak vidíte, že to jde. Ono někdy, když se do věci angažují všichni, to pak nevede k ničemu. Myslíte si pane petr, že památkáři už pro kasárna udělali potřebné? Docela by mne to zajímalo. Nějak se ke kasárnám zatím nevyjádřili..
25. 02. 2012 14:30 | petr

mě jde o ten areál, o jeho regeneraci, přece je to kus cenného urbanistického vývoje této části Kroměříže, do toho by měli mluvit i občané tohoto města a nenechat to jenom na úřednících, kteří to mají na starosti, a příklad Uherského Hradiště je to proto, abychom hledali to, co je pro Kroměříž správné, co můžeme dělat dobře i u nás...
25. 02. 2012 13:46 | Petr K.

pro petr. A to je pane petr kasárenský komplex v Uh.Hradišti mladší než bývalá kroměřížská Žižkova kasárna (Hanácké nám.). Až na drobnosti je kroměřížský kasárenský komplex starší, z doby rakousko-uherského mocnářství, a tím i určitě cenněješí. Ale, a jsme zase u toho. Proč bychom "se, jak píšete, měli soustředit na jeho záchranu...." zase my veřejnost ? Pro pána krále - pro záchranu musí pracovat o d b o r n í c i - a prosím nemíchat do toho politiku !!! Co pro zachování z hlediska unikátnosti tohoto komplexu už udělali památkoví úředníci, kteří to mají v náplni práce ? Zase jen zaměřili, nafotili ... jak nám to popsal pan Štetina? To bychom pro kde co co spadá do veřené (státní) sféry museli stále psát petice ... stávkovat a co vím ještě???
Pokud se o sklad-bauhof zajímal PU jak píše p. Štetina už dříve, pak nepochybně tak měl učinit (nebo již učinil?) také v případě zmíněných kasáren (které byly městem prodány tuším později než sklad-bauhof).
Proč pořád jen veřejnost ? Dejte s tím už pokoj.
25. 02. 2012 13:22 | Admin

Smázl jsem dva poslední příspěvky, jelikož to vzájemné osočování začalo přecházet až moc do osobní roviny ... Pánové, hlavně s nadhledem
25. 02. 2012 11:57 | petr

A nebylo by lepší se soustředit na záchranu budovy na Hanáckém náměstí, podívejte se třeba do Uherského Hradiště, kde zachovaly hodnotné stavby v místních kasárnách a dali jim nový obsah... tato stavba tvoří spolu s dalšími stavbami hodnotný a ucelený urbanistický prostor, který by byl postavením nové budoby znehodnocen.
24. 02. 2012 20:18 | Petr K.

Článek. p.Štětina. Tak to jste dal tomu ránu! Kroměřížská veřejnost je viník, a je to.
Přišly moudré hlavy a chytrolíni promluvili. O Květné zahradě se také jen neustále mluví, ale její stav je pořád tristní. Jako veřejnost nepozorujeme d.f. žádné změny k lepšímu, chátrá a chátrá. Pořád jen plky, plky a fráze. Ano, už to slyším, "to chce čas... a peníze, peníze". Dejte nejprve do pořádku zahradu a pak si budujte nějaké to centrum (anebo raději ne, protože určitě zase spolkne jen další úředníky s místečky pro známé atd...). Jen prosím už raději nic nevysvětlujte a nesnažte se o zdůvodňování a sebeobhajování (jako odpověď p.Karel). Nejsme (veřejnost) zase tak naivní. Patálie kolem Květné zahrady a zbořený "bauhof" jsou toho jasným důkazem. Kde vůbec berete tu odvahu tímto způsobem urážet poctivé kroměřížské občany?
24. 02. 2012 18:09 | Q

Pane Štětino, máme-li tady úřad, který má v popisu práce starost o památky, dá se předpokládat, že veřejnost bude počítat s tím, že se tento úřad bude o ty památky opravdu starat. I když je pravdou, že tady v Kroměříži by veřejnost měla počítat i s tím, že to tak být nemusí. Měla by mít své dlouhodobé zkušenosti. Stačí vzpomenout třeba na ten nedávno zbořený dům v Kovářské ulici, místo něhož bylo postaveno ono monstrum, zvané Severka. Dokonce byl o tom natočen krátký film. Nebo domy na nábřeží, kde dnes stojí VZP. Pak se není co divit, že se objevují takové aktivity, jako je petice za zbourání zámku.
24. 02. 2012 17:45 | Redakce

Pro pořádek musíme upozornit, že nadpis a perex k článku doplnila redakce. Pan Štětina dodal pouze text.
24. 02. 2012 17:43 | pamětník

Pro J. Štětinu.Ve Vašich úvahách po konzultaci s veřejností na těchto stránkách jste dospěl k názoru, že NPU tehdy v Brně mělo zajistit prohlášení objektu za kulturní památku, když ji armáda opustila. Jelikož pracujete na NPU Kroměříž krátkou dobu a protože se ve vašich komentářích domníváte co bylo před tím a v achivních spisech to není napsáno. Je potřeba se zeptat Vaší nadřízené, ing. Hodaňové, která byla pracovnicí NPU Brno, pracoviště Kroměříž, proč sklad nebyl zapsán jako kulturní památka, když tvrdíte jaká je to památka? To NPU věděl již od roku 1991 nebo ne? Kroměřížská veřejnost není viník, toho viníka musíte hledat ve vašich řadách. Jinak Vám přeji hodně úspěchu ve Vaši bojovnosti, která musí přijít dříve než stavební úřad vydá demoliční výměr.
24. 02. 2012 16:15 | Karel

pro J. Štětina. Za vaši nadměrně sáhodlouhou odpověď děkuji. Ale většina z nás "veřejnosti" uvažuje zdravým "selským" rozumem, bez sofistikovaných vět.
Tak tedy. Sám v bodě 1. nakonec uznáváte, že neprohlášení objektu před r. 1998 bylo chybou (tedy rozumím chybou NPU).
Za 2. Měl jsem namysli NPU jako takový obecně, město a jeho památky v té době vždy někam, resp. pod někoho asi patřily. A o to mi jde. Tak prosím neoznačujte (v rovněž emotivně znějícím názvu článku a v jeho závěru) kroměřížskou veřejnost za hlavního viníka.
Stránky NPU Kroměříž jsem si na vaši radu otevřel: nevycházím z údivu !!!!kolik to že zaměstnanců-úředníků, nepočítám ty dělňochy v zahradách a pod.
tam sedí.
To jste mi raději neměl radit.
24. 02. 2012 15:51 | ta pravá *

Já bych se také připojil ke článku pana Štětiny jako k racionálně vyloženému a nezpochybnitelnému faktu. Navíc je obdivuhodné a v našich končinách nevídané aby se státní zaměstnanec ze své vlastní vůle postavil za svého chlebodárce. To dnes dělají pouze tiskový mluvčí kteří jsou za to ovšem placeni. Tudíž, vám pane Štětino skládám za sebe poklonu. Takových článku by mělo být na zdejším webu co nejvíce.
Měl bych, ale jednu otázku. Mohl by jste zde vyjádřit svůj názor k mým úvahám (viz. první příspěvek)
24. 02. 2012 15:41 | Jan Štětina

Pane Karle, položil jste několik dotazů na které Vám velice rád odpovím:
1. Jak již bylo uvedeno, někdejší sklad byl tuším do roku 1993 v majetku Ministerstva obrany, resp. armády. Ta se prohlašování objektů ve svém vlastnictví bránila, údajně z důvodů utajení. Nebyl tudíž prohlášen ani kroměřížský sklad - ačkoliv vím, že již v roce 1991 (snad) byl podniknut pokus o prohlášení skladu za kulturní památku, a to sice ze strany tehdejší vedoucí pracovnice kroměřížského odboru kultury při Městském úřadě. Snaha se však, bohužel, minula účinkem, z výše uvedených důvodů - objekt vlastnila armáda. Proč nebyl objekt prohlášen potom, těžko soudit a osobně to považuji za chybu. Prohlášení objektu za památku po roce 1998 bylo, jak jsem již napsal, nereálné. Nicméně souhlasím s Vámi, že objekt měl být prohlášen za památku, jakmile se jej armáda zbavila.
2. Firma NPÚ nefunguje již pár desetiletí, jak píšete. "Firma" NPÚ územní odborné pracoviště v Kroměříži (to je správný název) funguje od začátku února roku 2006, před tímto datem Kroměříž spadala pod NPÚ v Brně, detašované pracoviště je v Kroměříži na zámku zřízeno tuším od roku 2004. Abych Vás nemátl, i před tímto datem samozřejmě fungoval Památkový ústav, nicméně, ve vztahu ke skladu na Velehradské, bez ohledu na svůj název a svoji lokalizaci, nemohl vyvíjet žádnou iniciativu, jelikož majitelem budovy skladu byla armáda, jak již výše zmíněno.
3. Pokud Vás zajímají podrobnosti o personálním obsazení naší instituce, doporučují otevřít si stránky NPÚ, tam máte veškeré údaje přehledně dostupné. A myslím že Vám nic nebrání nás přímo na zámku navštívit.
4. Naše platy jsou hluboko pod hodnotou stávající průměrné mzdy v ČR, takže, pane Karle, žádná sláva.
5. Dokumentace rozebírané památky, v konkrétním případě skladu na Velehradské ulici, není žádné gesto, ale moje pracovní náplň. V dané situaci to byl jediný způsob, jak objekt, jehož fyzická existence se neúprosně chýlila ke konci, zachovat alespoň ve "virtuální" podobě, tedy ve formě fotografií, plánů, popisu a vyhodnocení stavebního vývoje. Je to jakási obdoba archeologie - když např. stavíte dům a naleznete archeologické situace a nálezy, v souladu se zákonem vše oznámíte archeologům, kteří celou Vámi odkrytou situaci pečlivě zdokumentují, protože vzápětí zanikne další stavební činností. Hmotná podstata památky tedy zmizí, ale zůstane alespoň kvalitná a plnohodnotná informace o oné památce. A historie vůbec - historické děje zaniknou, vždyť jsou jedinečné v čase i prostoru, ovšem mají - li to štěstí, zůstane po nich alespoň svědectví ve formě historické listiny nebo v ideálním případě například dobová kronika. V podstatě totéž, posunuto do roviny fyzického objektu, se stalo u skladu na Velehradské ulici - když nebylo možno zachovat stavbu samotnou, "vytěžili" jsme z ní alespoň maximum informací, které zůstanou dochovány. Sklad jsem sám dokumentoval a věřte mi, nepřipadal jsem si jako člověk který činí nějaká gesta, ale pouze jako památkář, který dělá svoji práci, za kterou je placen. Možná Vás to překvapí, ale památkáři nejsou jen ti, ktěří přikazují barvu oken, výkladců atd., ale i pracovníci, kteří dokumentují hodnotné a významné situace na historických objektech, před často neodkladným zánikem a znehodnocením. Tímto Vás žádám, abyste nesnižoval význam naší práce, zvláště pokud o ní nemáte dostatek informací, což je z Vaší reakce víc než zjevné.
6. Pracovníci NPÚ neudělují pokuty, k takovýmto krokům nemáme pravomoci.
7. Pane Karle, já žádnou vinu za zboření objektu na Velehradské (nikoliv sýpky, ale skladu) na kroměřížskou veřejnost nesvaluji. Zkuste si prosím, znovu a bez zbytečných emocí, přečíst ten článek a máte - li chvilku, třeba i celou diskusi k článku, případně k článkům souvisejícím (jen pro informaci - článek není jen nadpis, který mimochodem doplnila redakce, a jedna věta u obrázku). Doporučuji Vám nevytrhávat věci z kontextu, ačkoliv je jasné, že celá kauza kolem sýpky je velmi složitá a obyčejným lidem asi i obtížně srozumitelná.
Pane Karle, myslím, že nakonec jsme v podstatě dospěli k závěru, že naším společným zájmem je ochrana historických hodnot v Kroměříži (a nejen v ní), takže Vám přeji vše dobré a pěkný předjarní víkend.
Jan Štětina
24. 02. 2012 15:32 | Skácel

pro autor článku: Tak tedy kroměřížská veřejnost? Ta je na vině že jde k zemi charakteristická stavba, která po tři staletí byla výraznou dominantou někdejšího kroměřížského předměstí? Co bylo vážený pane pro věc uděláno před r. 1998 a než vůbec začala diskuze o demolici? Jistě, tato účelová stavba by asi nikdy nepatřila do první kategorie památek. Byla ale charakteristická a nechybí na žádném z historických vyobrazení města. Myslím, že už to byl dostatečný argument zasadit se o její zápis jako památky (již v souvislosti v té době probíhajícím jednání na zapsání kroměřížských památek na listinu UNESCA). Nemyslíte? Osočování nás Kroměřížanů z lhostejnosti a nezájmu o naše památky není od Vás fér. Plně se přikláním k názoru p. Karla.
24. 02. 2012 15:19 | Korzár

Karle, některé věci úřady bez tlaku veřejnosti nezmůžou. Je byrokracie a je demokracie. Pokud my, veřejnost, nedáme úřadům, majiteli a politikům vědět, že se nám nelíbí, jak s některou památkou nakládají, nemají důvod se k ní chovat zodpovědně. Zvlášť pokud se jako bauhof nachází v šedé zóně, kterou umí mistrně využít. Velký díl je skutečně na nás. Podepsal jste už petici za demolici zámku, která se přesně proti tomuto trendu vyslovuje? No vidíte :-) Až půjdou k zemi i kasárna na Hanáckým náměstí, zase se budeme ptát, čí je to vina..
24. 02. 2012 14:32 | Honza

ad Ta pravá. Plně souhlasím. Státní památkové ústavy? ..... Většinou samé kiksy. Například Brno: Špalíček nebo zničené historické podzemí. O Praze ani nemluvě. Kvete tam pěkná korupce. A ve výsledku? Víc škody než užitku. Jsou to nabubřelé molochy, kde by stačila tak sotva třetina zaměstnanců. Netvrdím, že péče státu o památky není třeba, ale s daleko menšími počty úředníků. A ušetřené peníze dát na chátrající památky. Stálo by zato zjistit jaké náklady tyto molochy spolknou. Včetně toho kroměřížského (ani jsem nevěděl, že i tu něco podobného existuje).
24. 02. 2012 14:25 | Dorka

Konečně věcný článek, který nemusí nic obhajovat a sděluje konrétní skutečnosti.
24. 02. 2012 13:54 | Karel

Pane Štětino je přirozené, že hájíte svou firmu, kterou je NPU pracoviště Kroměříž. Ale svalovat vinu za tak ostudnou věc jako je zničení historické stavby právě na kroměřížskou veřejnost, to už jsou trochu silná slova!!!!!!
Již v předchozích komentářích bylo řečeno, že iniciativu za uchování "sýpky" či bauhofu na Velehradské ulici měl uhlídat NPU, a to prosím ne až nyní, před demolicí, ale daleko před tím, kdy památku opustila armáda. Zda to bylo ve Vašich silách, to asi ne, to si nemyslím, ale firma NPU přece funguje již pár desetiletí. Nebo ne? Opravdu nevím k čemu vlastně slouží a je ku prospěchu. Když se jedná o výměnu oken, výkladců, barev, nátěrů a pod. tak to jste chytří a neustupní jak hrom a jdete i na pokuty. Nedivte se, že většina kroměřížské veřejnosti vaši instituci má za ... Kolik Vás tam vlastně na tom kroměřížském zámku sedí? A s jakými platy? A nakonec, podle vašich slov, je na kroměřížské veřejnosti, aby si své kulturní památky hlídala a opečovávala? Vždyť často ta vaše "veřejnost" ani nemá potuchy oč se jedná, jakou co má vlastně historickou hodnotu. Vy jste na to snad odborně školeni a placeni. Tak se starejte! Nechtějte to prosím od "veřejnosti"!!!!!! Ta se, bude-li třeba, pak určitě ráda přidá, ale nedělejte věci až na poslední chvíli, když už prakticky není co zachraňovat. Dokumentace rozebírané památky, to je už jen gesto. To už ji nevrátí.
Pane Štětino, likvidace sýpky alias bauhofu je vizitka vaše, památkářská, ne kroměřížské veřejnosti! Kéž by to pro vás bylo alespoň poučné, smutné memento.
24. 02. 2012 13:01 | Jirka

pro guar jestli si myslíš že v Zastupitelstvu nejsou lidé , kteří mají svoje přesvědčění a zásady a ze znalosti věci podle toho hlasují tak se mýlíš. Není jich mnoho , ale existují. Něco o tom vím.
24. 02. 2012 12:46 | ta pravá*

Mimochodem. Státní památkový ústav, toť strůjce mnohých nesmyslných nařízení a vydatný odčerpávatel ze státní kasičky. Vznikl viz. http://www.npu.cz/pro-odbornik...
A co z toho plyne ? Za všechno můžou komunisti !!! :))
24. 02. 2012 12:42 | quarz

Pro Q: Plně s tebou souhlasím. Litomyšl, Český Krumlov nebo i Telč, tam je vidět skutečnou péči o památky. Jak jde skloubit staré a nové je příklad parku za klášterem v Litomyšli. Je to nádhera, které se tu asi nedočkáme.
Nejen kvůli lidem na radnici, ale i kvůli části obyvatel, které vadí například nová podoba Hanáckého náměstí z důvodů, že už tam není klid, ale chodí tam lidé, jsou tam koncerty a dokonce si tam, považte, hrají děti. Hrůza.
24. 02. 2012 12:40 | ta prava *

pro Q: V podstatě s vámi souhlasím. Jenže je potřeba na tento problém nahlížet v širší souvislosti. Pokud možno apoliticky. I domy v Litomyšli či v Českém Krumlově z hlediska historického nemají delší datování nežli 16 století a to jsou vyjímky. Možná by se něco našlo i ve 14 a 16 , ale to je právě hlavní důvod ochrany kulturního dědictví. Opravdu nemusíme zachovávat celá města či sídliště proto, aby další generace na školních výletech mohli nahlédnout časovým okénkem do historie svých předků. A ve skutečnosti se to v časové ose také nikdy nedělo. Celá města vznikala a zanikala a nezůstal po nich ani název. A tím nemyslím jen dokolečka okecávaný normalismus. Jde o přirozený vývoj. Je moc pěkné, že se někdo snaží zachovat vše. Ale za jakou cenu ? Za cenu popírání přirozeného vývoje. To se ještě nikdy v dějinách nikomu nevyplatilo.
24. 02. 2012 12:33 | quarz

Pro rudpfl: Jestli věříš, že se něco změní po volbách jsi naivní optimista. Takto to v demokracii nefunguje. Je to o tom kdo získá lepší pozici pro zlodějny.
24. 02. 2012 11:51 | Q

V čem bychom žili, pokud bychom zachraňovali všechny historické stavby...Třeba v Č. Krumlově? Nebo v Litomyšli? Tam nebourali, tam zachraňovali. Móda zlikvidovat vše staré a nepotřebné a nahradit moderním a lépe vyhovujícím potřebám pracujících tady byla v 50. letech minulého století.
Z tohoto úhlu pohledu tu byl jedním z nejvýznamnějších Kroměřížanů jistý pan Lennart Torstenson. Progresivní městský architekt, vizionář, který městu ulevil od hradeb, které město dusily a omezovaly jeho další rozvoj. Odstranil staré a nepotřebné stavby, čímž uvolnil místo pro novou, svěží architekturu, lépe odpovídající potřebám občanů. Také sem přivedl velké množství turistů, především švédských a v neposlední řadě vylepšil místní genofond. Stinnou stránkou jeho jinak zajisté bohulibé činnosti bylo velké množství pracovních úrazů. Asi zanedbali školení.
24. 02. 2012 11:17 | Jirka

Pro Korzár- kdyby bývalý starosta nerozprodal půlku města jednomu podnikateli vč. kasáren získaných za korunu, mohla být řada věcí ve Městě jinak.
24. 02. 2012 11:07 | Korzár

Jirko, mrkněte na facebook Kroměřížana, tam se to, nač se ptáte, řešilo několikrát.
24. 02. 2012 11:06 | Jirka

Ptám se diskutujících, k čemu by měla dnes již zbouraná sýpka sloužit? Jaké by mohla mít využití pro občany města. Předložil někdo návrh(kdo byli její majitelé)?, Kdo to koupil tak by do toho musel investovat miliony s představou návratnosti max. 5let, pokud je podnikatel. Beru to racionálně. Děkuji za odpovědi.
24. 02. 2012 10:52 | Rudplf

Vůbec mně to nepřekvapuje, je to tady stejné jako v celém státě. Od prezidenta počínaje až na naši radnici. Budou nové volby, snad dopadnou líp. Naděje umírá poslední.
24. 02. 2012 10:26 | topkám

Díky za tento vysvětlující materiál. Zdá se, že diskuze na tomto blogu opravdu někam vede a může být cenná pro případné budoucí obdobné případy. A vyplývá z toho taky poznání, proč je užitečné podepsat petici.
24. 02. 2012 08:02 | ta pravá *

Sic bez vědomostí o problému, stejně si dovolím pár logických otázek a úvah.
1) Proč je najednou tak dusno kvůli objektu jenž nikoho 22 let nezajímal ?
2) V čem by jsme žili pokud by jsme zachraňovali všechny historické stavby ?
3) Co by se asi se sýpkou stalo kdyby byla v držení státu ?
4) Je potřeba mít v Kroměříži dvě historické sypky? Aneb, kdyby jste si měli vybrat kterou zbourat, ukázali by jste na tu Arcibiskupskou ?
A moje úvahy.
ad.1 Je potřeba u něčem mluvit (plkat, drbat). To naám jde velmi dobře. Taky závist je v nás hluboce zakořeněná.
ad.2 Nedokáži si představit žít v nějaké dřevěnici a vycpávat spáry mechem. Přece jen je 21 století.
ad.3 V podstatě to samé. Jednou by se musela zbourat jako jiné památky o které se stát tak "pečlivě" stará. V opačném případě by se do ní nalili obrovské dotace, někdo by si namastil kapsu a budova by se stejně historicky znehodnotila. viz Hradecká radnice.
ad.4 Potřeba to podle mého není. Ani ta pěknější a historicky hodnotnější neslouží k účelům jenž by měla sloužit jako památka na doby minulé (sklady).

A opravdu si myslím, že zachovávat nějakou památku jen prot,o aby si v ní kutalo několik generaci historiků je přinejmenším plýtvání penězi daňových poplatníků.
Tím se samozřejmě nezastávám staveb které bohužel na takových uvolněným místech rostou ? Hypermarket opravdu není zrovna chloubou architekta.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...