Lidovkou za kasárna. Přijďte zpěvem zastavit buldozer!

Je to jak příklad z občanské nauky: První se zboří sýpka. Pak stejný majitel požádá o demolici kasárenské budovy. Do dražby jde další kasárenská budova, ale nikdo ji nechce. A město nemá peníze.
Nu, jakpak ten příklad končí?
Kroměřížan si odpověděl furiantskou peticí ve smyslu „zbořme rovnou i zámek.“ Tam ale zatím nejsme, teď jsou na řadě kasárna. Pokud chcete, aby zůstala stát, čtěte dál. A klikněte rovnou na naši novou sekci s názvem Pozvánky.
Vůbec první avízo v nové sekci se týká právě kasáren a svolává zájemce na čtvrtek před jednání zastupitelstva k radnici do Kovářské ulice. V pozvánce se mimo jiné píše:
„Zazní lidová písnička o kroměřížských kasárnách, která má konšelům připomenout, že mají v rukou osud jedné velké kroměřížské tradice. Připraveno je i pohoštění slivovicí, která se na nedávném koštu v Kroměříži umístila na 3. místě.“
Melodii nejspíš znáte. Hrávala na kroměřížském nádraží vždy, když přijel vlak. Text se můžete naučit z pozvánky. A pokud vám neslouží paměť, nezoufejte. Letáček s textem dostanete na místě přímo do ruky. A jestli se vám zpívat nechce, nechejte to na muzikantech, kteří přislíbili účast.
Upozorňujeme však, že nárok na štamprlu slivovice mají jen zpěváci a zastupitelé, kteří jsou tímto srdečně zváni.
Na akci budete mít také poslední příležitost podepsat petici za zboření zámku. Svým podpisem se vyslovíte právě proti zbytečnému ničení historických budov v Kroměříži.
Přijít by měli především ti, kteří petici podepsali v lékárně U Madony. Tamní petiční arch totiž někomu ležel v žaludku natolik, že ho prostě šlohnul.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

07. 05. 2012 06:39 | Katz

Jak jsem zde již jednou psal, ze strany podobných firem a zejména jeho vlastníků se jedná o podnikatelský záměr: koupit, nechat zchátrat, zbourat a postavit nový objekt. Kdyby vlastnili zámek, ani by se nemusela psát petice za jeho demolici, jeho osud by byl zpečetěn. Bohužel zde vlastní další objekty, které chátrají podle podobného scénáře. Velký podíl na současném stavu má bývalé vedení města a jeho právníci, podmínky aby se podobnému stavu zabránilo se dají dát do smlouvy. To, že se tak nestalo, rovněž o něčem svědčí. O provincionalismu si iluzi nedělám, zatímco ale tady se hraje jen na malém, tak krajské duo Mišák-Lukáš kope jinou ligu.
06. 05. 2012 13:17 | karel

Tak třeba bude někdo rozumnější v jiných orgánech než jsou ty kroměřížské, to naše provincionální rozhodování by měl vidět někdo v zodpovědnějších orgánech než jenom v těch městských. Ale ne aby tyto orgány rozhodovaly jenom ve smyslu eto vaše dělo... Já se stejně divím, že město neřekne vlastníkovi té budovy starejte se o to, aby ta budova nechátrala, pro urbanistický celek a kvalitu prostoru je důležitejší, aby se toto náměstí zachovalo vcelku, nás nezajímají vaše likvidace hodnotného charakteru tohoto Hanáckého náměstí. Město by mělo rozhodně říct vlastníku opravte si tu budovu. Město by si mělo také vyžádat stanovisko zodpovědných architektů a urbanistů a toto zveřejnit a netutlat to.
06. 05. 2012 09:03 | Hanák
21. 04. 2012 23:10 | Pavel

Přestože jsme ubezpečováni, že obě budovy na Hanáckém náměstí půjdou nakonec k zemi (a veškerá snaha o jejich záchranu je tudíž marná), určitá naděje se snad přece jen rýsuje alespoň u budovy do Purkyňovy ulice. Její stav devastace není až tolik tristní jako u protilehlé budovy. Nepochybně však bude velkým oříškem najít potřebný objem investic vložených do její rekonstrukce při dosažení jakés takés návratnosti. Podle mého skromného názoru využití objektu jako ubytovací kapacity (ubytovny, hotel, ev. malom. byty, garsonky) by bylo za dané situace asi nejoptimálnější. Nezanedbatelný moment může znamenat i blízkost nového výstaviště Floria. Nestálo by za to v tomto směru navázat součinnost s jeho provozovatelem? V každém případě je pravdou, že demolicí protilehlé budovy ztratí areál svou architektonickou hodnotu (snad jedině, že by případná budoucí zástavba alespoň hmotově repektovala původní dispozici).
16. 04. 2012 20:11 | Pepa

Nechci vám všem brát elán a iluze, ale o pzbourání obou budov je již rozhodnuto a nikdo s tím nic nenadělá, ani rozezpívaní občané.
13. 04. 2012 15:46 | Petr Gremlica

Bohužel to dle zákona o peticích nejde (nebo nemá to žádnou hodnotu). Každá petice, aby mohla být úředně použitelná tak musí být fyzický podpis. Tak tvůj hlas zužitkujeme při další petici :)
13. 04. 2012 13:10 | Ondra Polišenský

Je prosím možné podepsat petici online?
Díky.
13. 04. 2012 12:48 | Karel

A právě pan Sáha hovoří o té koncentraci a zvyšování kvality :-).
13. 04. 2012 10:24 | Vladimír Koutský

Panu Karlovi. Asi máte pravdu, ale dobře vím, že v devadesátých letech tu sondoval možnosti tehdejší děkan Dostál a já sám jsem několikrát o tom diskutoval s panem rektorem ing.Sáhou, bývalým mým sousedem ze Spáčilovy ul.. Možná to byly jen plané sny, ale skutečností zůstává, že představitelé města neprojevili naprosto žádný zájem o cokoliv.
12. 04. 2012 22:19 | Karel

Pane Koutský, napsané to vypadá hezky, ale UTB by do KM prostě nešla. Byly to jen chiméry a teorie, ostatně dneska stahují svá místní pracoviště i z dalších míst - ono je prostě nesmysl takto vysoké školství "rozhazovat", nemůže to pak prostě fungovat, a to ani u malých, unikátních oborů. Princip kvalitního univerzitního vzdělávání je koncentrace mozků a koncentrace příležitostí. UTB se hledá, hledá si jméno a možnosti. Uvažovalo se chvilku o některém z zdravotnických oborů z UPOL vzhledem k blízkosti PL, která je unikátní, ale ani to se, zejména právě k potřebě koncentrovat zdroje, neukázalo jako smysluplné. Tohle byl prostě vzdušný zámek. Některé cesty prostě do Říma nevedou a je dobré si to umět přiznat.
12. 04. 2012 21:35 | Vladimír Koutský

ZTRÁTA ČI PŘÍLEŽITOST, NEBO ZTRÁTA I PŘÍLEŽITOST?
Musím se opět zapojit do diskuze, poněvadž se mi Kroměříž nějak zadřela pod kůži.
Přednesené téma nemá žádné lehké a snad ani jednoznačné řešení. Bohužel dnes sklízíme následky špatné setby, která začala před lety u rudomodré koalice v zastupitelstvu na radnici. Ta v jednom šiku za svým vůdcem rozprodala co se dalo a mnozí aktéři tamtéž stále ještě vodu kalí. Důsledky v mnoha směrech sklízí město doteď. Je to připomenutí, ale i poučení, jak je důležité v tomto krásném městě a jeho rozvoji dobře, perspektivně a kreativně rozmýšlet, poněvadž stále je co řešit a zlepšovat.
A nyní k tématu Hanáckého náměstí. Podle mého názoru, mělo svůj půvab a historicko architektonickou hodnotu především jako celek. Dlouhá léta jsem usiloval, ale pouze jako aktivista soukromník, aby zde vznikl vysokoškolský kampus, nejlépe umístěním nějaké fakulty stávající VŠ. Od r.1994 byla řada možností, nejnadějnější byla s UTB Zlín, ale pro naprostý nezájem města, od kterého se vyžadovala součinnost, vše ztroskotalo. Sám jsem ještě navíc sondoval možnosti u dalších 3 vysokých škol.
Minulost nejde přivolat a současnost je již nastíněna. Kasárenský dům u Lidlu bude s velkou pravděpodobností demolován a dům u Purkyňové ul. na svůj osud stále čeká. Zřejmě pod tlakem veřejného mínění zájemce od koupě ustoupil. Máme tu tedy novou situaci a rozsáhlé zajímavé území v bezprostřední blízkosti centra Kroměříže. Jsem přesvědčen, že celá lokalita kolem Velehradské ulice počínaje Havlíčkovou ul., přes bývalý vojenský lazaret, okolí Hanáckého nám. až po Lidl vyžaduje komplexní urbanistické řešení a následně kvalitní architektonické ztvárnění. Dnes je tu 5 vlastníků pozemků a nedovedu si představit, že by každý stavěl podle své libosti a rozmaru. To je samozřejmě velmi náročný, ale ne neřešitelný úkol který vyžaduje mimořádnou vstřícnou součinnost města a vyjednávání s investory, pokud chceme dosáhnout špičkového výsledku. Nutno si uvědomit, že jde o neopakovatelnou příležitost pozvednout moderní kroměřížskou architekturu. Čas ovšem nečeká a někteří investoři své stavby připravují a již jsou vydána i stavební povolení. V tento okamžik se ukáže platnost výroku ing.arch.Zdeňka Lukeše: „ Architektura je kulturním a politickým obrazem vyspělosti své doby.“ Jsem tedy zvědav, jakou vyspělost ukáže současná garnitura.
A nyní ke zbylé městské budově na Purkyňové ul.. Přistoupíme-li k celému, předmětnému území jako k urbanistickému celku a protější budova u Lidlu půjde k zemi, docela si neumím představit zachování této. Možná se však mýlím a šikovný architekt najde řešení i pro její zakomponování do nového celku. Snad je i má představa provázanosti popsané lokality mylná. Rád se nějakou kvalitní studií nechám přesvědčit. V každém případě však do celého problému vstupuje ekonomika. Ke každému záměru, včetně případné rekonstrukce, je potřeba najít investora a samozřejmě ekonomicky návratné, případně i ziskové řešení. Můžeme vymýšlet vzdušné zámky, ale vždy nakonec rozhodnou roli hraje REALIZOVATELNOST. I ta městská budova musí najít své zafinancování, smysluplné využití a provozovatele, který bude schopen budovu „uživit“ vlastním provozem. To celé zřejmě musí jít mimo rozpočet města, které již dnes má spoustu finančních problémů a ty v budoucnu určitě nebudou menší, nehledě na další nutné městské investice. Jednou z možností je snad i objekt zakonzervovat a počkat na „lepší časy.“ Jsem ale na pochybách, že se jedná o řešení nejlepší.
Nastíněním problémů, jak je vidím já, končím. Přece ale jeden návrh. Říká se: „Více hlav, více rozumu“. Tak toto vidím jako příležitost v rozumné diskuzi přicházet s návrhy, podněty a myšlenkami. Třeba se něco velmi zajímavého a inspirativního objeví a tak i „náš Kroměřížan.cz“ může přispět k dobru ještě krásnějších Hanáckých Athén.
12. 04. 2012 20:54 | Hanák

Pane Richarde, blog kromerizan.cz tuto informaci tj. o tom, že prodej v dubnu nebude zveřejnil již 01.04.2012 ve 20:42, v komentáři přispěvatele Kroměřížan2 viz zde http://www.kromerizan.cz/news/...
12. 04. 2012 20:26 | Petr Pálka

No ale to je přece dávno známo, v úterních novinách to navíc potvrdila Karlu Tomanovi st. Blanka Šimůnková a dodala, že se s cenou dolů nepůjde a lehce nastínila co dál.
12. 04. 2012 17:49 | Richard Kreml

Tak právě teď paní starostka sdělila, že prodej kasáren se nekoná. Ne že by zabraly zpěvy s harmonikou a košt slivovice pod okny radnice ( které byly moc fajn, pochvala organizátorům), ale údajně odstoupil jediný zájemce. Tož tolik žhavá aktualita :-)

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...