Zahradnictví v Podzámce navrhli špičkoví architekti, hájí projekt NPÚ

Zatím to je jen staveniště. Pokud však jde o autory, má Kroměříž v zahradním centru v Podzámecké zahradě po dlouhé době naději na kvalitní architekturu.

V diskusi na těchto stránkách se čtenáři zajímali, proč vypadá rozestavěné zahradní centrum mezi zvěřincem a Rybářským pavilonem tak, jak vypadá. Částečně zodpovědět tuto otázku se pro Kroměřížana pokusily odbornice z kroměřížského Národního památkového ústavu: náměstkyně pro výkon památkové péče Klára Hodaňová a specialistka na historickou zeleň Lenka Křesadlová.

Obě zdůraznily, že návrh budov pochází z dílny renomované architektonické kanceláře DRNH (www.drnh.cz), zvolené ve výběrovém řízení.

I laické veřejnosti je tento tvůrčí tým známý stavbou krytého plaveckého bazénu v „Mekce“ současné české moderní architektury – v Litomyšli. Budova, jejíž travnatá střecha se volně zvedá z terénu jako zelená vlna, získala titul Stavba roku 2011.

Studio získalo také třetí cenu v soutěži o stavbu českého pavilonu pro Expo v Šanghaji, v České republice patří mezi odbornou veřejností mezi ty nejrespektovanější. Autorem návrhu zahradního centra v Podzámecké zahradě byl Petr Valenta.

Generel, laicky řečeno širší koncepci obnovy zahrad, které se návrh budov musel podřídit, vytvořila další renomovaná kancelář TRANSAT architekti. Ta má na kontě naposledy obnovu minaretu v Lednici, jen letos už stihla posbírat tři odborná ocenění, včetně Grand Prix Obce architektů za projekt Národního památníku na Vítkově.

Řešení budov v Podzámecké zahradě tak podle obou odbornic vzniklo na základě dlouhých konzultací s památkáři z Národního památkového ústavu, krajského úřadu, kunsthistoriky a zahradními architekty.

„Architektonické řešení se zabývalo i stránkou celkového zasazení do situace velmi hodnotného díla zahradního umění - Podzámecké zahrady,“ zdůrazňuje náměstkyně Hodaňová.

„Nový projekt vychází z tradice hospodářských staveb, které by se měly stát důstojnou součástí zahrady a zároveň nepopírat svoji funkci,“ upřesňuje expertka na historickou zeleň a zahrady Lenka Křesadlová.Připomněla zároveň, že původní stavby zahradnického zázemí měly statické problémy, protože byly postaveny v 70. letech na nestabilním podloží v původním zasypaném korytě mlýnské strouhy.

S tím částečně souvisí i umístění nových budov. „Stavby byly mírně vyzdviženy a posunuty v půdoryse, protože původní zahradnické zázemí bylo při povodni v roce 1997 zatopeno vodou,“ dodává Křesadlová.

Obě odbornice chápou, že v návštěvnících mohou rozestavné budovy zatím budit rozpaky. O výsledek se ale i díky renomé architektonických studií a odborné přípravě neobávají.

„Doposud ještě nemáme možnost posoudit architektonické dílo,“ ohrazuje se Hodaňová proti předčasným odsudkům. „Na každý nový prvek a jeho prostorové vyznění si lidé musí zvyknout. I my si budeme zvykat a kultivovat jejich okolí tak, aby co nejlépe splynuly se zahradou,“ ubezpečuje Křesadlová..

Bývalé budovy nahradí tři lehké dřevostavby. Dvě budovy budou sloužit jako sklady techniky a dalšího materiálu, třetí pak poskytne zázemí pro personál zahrady. „Nové zahradnické zázemí bude díky účelnějšímu uspořádání staveb zabírat pouze dvě třetiny své původní rozlohy. Tím se zvětší plocha zahrady přístupná veřejnosti,“ píše NPÚ na svých stránkách (http://www.nczk.cz/cs/postup-stavebnch-prac ).

Plocha zahrady přístupná veřejnosti se tak zvětší o část přiléhající k Dlouhému rybníku a Rybářskému pavilonu.

„Můžeme se těšit na to, že se zbourá zeď vystavěná vedle Dlouhého rybníka. Návštěvníkovi zahrady potom bude přístupná nově vytvořená louka pro volnočasové aktivity vedle Rybářského pavilonu,“ upřesňuje Hodaňová.

Tato nově upravené prostranství bude podle NPÚ možné využít pro realizaci různých volnočasových aktivit a mělo by zde být zřízeno také molo či jeviště pro koncerty a divadelní představení.

O projektu, který je součástí rekonstrukce zahrad z dotací EU za 337 milionů korun, se NPÚ chystá uveřejnit podrobnější informace na svém webu. „Dáme vám vědět,“ ubezpečily odbornice redakci Kroměřížana.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

08. 11. 2013 10:10 | Petra
Ten, kdo navrhl a hlavně povolil něco takového do Podzámky by zasloužil potrestat. Jinak to nevidím. A to se pořád chlubíme jaké máme odborníky. Už nyní dřevo flekatí, a co bude začas? Zvlášť od Bajdy je to pohledově nemožné. Dnes už to ale nikoho nezajímá. Evropské prachy jsou "dobře" proinvestované, tak co. A veřejnost ? Ta, podle vyjádření K.Hodaňové si jednoduše "musí zvyknout". Tak co si vůbec stěžujeme ... ???
07. 11. 2013 20:24 | S.K.
zahradnictví v Podzámecké zahradě se mi absolutně nelíbí. A rozhodně nejsem sám. Jsou to nevzhledné objekty a vůbec se sem nehodí. Jak to mohl někdo navrhnout? Nevím, proč naše město má takovou smůlu na architekty. V jiném prostředí by možná něo takového "obstálo". Jen doufám, že tyto dřevostavby dlouho nevydrží. Docela bych jim přál nějakou tu dřevomorku.
06. 11. 2013 09:01 | patriot
Miroslav: souhlasím s Vámi co se týká uváděných necitlivých zásahů a zaznamenaných kritických názorů (Podzámka) a rovněž žasnu nad výroky urbanisty J. Slaniny ve včerejším Týdeníku. Kde byl pan urbanista v danou chvíli, když se rozhodovalo o projektu nového zahradnictví (a nejen toho)? Na druhé straně je pravda, že kroměřížská veřejnost nebyla dostatečně seznamována (jak probíhala a byla vůbec výběrová řízení?). Ovšem zajímá naše odborníky hlas veřejnosti? Obecně platí, že kritické hlasy jsou většinou odborníky degradovány na "laiky, kteří věci nerozumí". Formálně proběhnou nějaké prezentace projektů, aby se neřeklo, ale ve výsledku se případné kritické názory beze slova smetou ze stolu. To je pak těžké. Popsaná situace podle mne souvisí s dlohoudobou absencí komplexního urbanisticko-památkářského dohledu, které město chlubící se památkami Unesco, zřejmě stále postrádá. Pak zbývá jen opravdu údiv a politování.
05. 11. 2013 10:36 | Miroslav
Nestačím se divit. V posledním čísle Týdeníku Kroměřížska urbanista pan ing. J. Slanina komentuje nevhodné zasazení objektu nového zahradnictví do prostředí Podzámecké zahrady a nejbližšího okolí (pro tuto dřevostavbu se ve veřejnosti vžilo označení "boudy", "šopy" a pod). A pan architekt uvádí k tomu uvádí docela pádné argumenty, což se rozhodně nedá popřít. Přijde mi ale nepochopitelné, proč až nyní, "s křížkem po funuse", kdy stavby už stojí? Proč se důrazně neozval v předstihu, kdy Centrum zahradní kultury (včetně autorů článku na Kroměřížanovi) prezentovali a obhajovali tyto stavby, a kdy z odborné i laické veřejnosti se ozývaly varovné hlasy navzdory tvrzení jisté "lobby", že autoři projektu jsou renomovaní, světově oceňovaní odborníci? Již tehdy přece zněly kritické hlasy, že navržená stavba (jakkoli je svým způsobem "avantgadní" a coby sama o sobě i oceňovaná) je pohledově necitlivě zasazená, že ignoruje měřítko, a vůbec hmotově do daného prostředí prostě "nesedí". Jenže, tak je to totiž v Kroměříži vždy.
Na druhé straně si kladu otázku, nakolik by ony kritické hlasy, či konfrontaci názorů investor staveb, potažmo Centrum zahradní kultury, vůbec reálně akceptoval? Jsem téměř s jistotou přesvědčen, že nikoli. Vytvořilo se tu totiž jakési podivné "centrum... neomylných a nedotknutelných, těch jedině správných odborníků", kteří na kritické hlasy neslyší, či spíše je navýsost ignorují.
Znovu se tak v tomto konkrétním případě opakuje urbanisticky necitlivý přístup, což v případě Kroměříže je neodpustitelné a do nebe volající. K pozdnímu zvolání pana ing. Slaniny bych ještě připojil můj nedávný poznatek z rekonstruované Květné zahrady. K mému nemilému překvapení totiž výstavbou nového skleníku v místě bývalého zahradnictví naprosto zmizel průhled od chladného skleníku k ostrůvku s voliérou. Dnes tu civím do jakési předimenzované skleněné hmoty. Z terasy skleníku to býval přece tak překrásný pohled.Nerozumím tomu. Když už se něco opravuje a s takovými náklady, proč oni "renomovaní" tvůrce nemyslí i na tyto "detaily" ? Časem se pak jen divíme. Jenže to je už pozdě.
16. 04. 2013 08:55 | David Dvořáček

Pohled na současnost vyšel zde http://www.lidovky.cz/i-hospod...
11. 06. 2012 11:12 | Aleš

600. Ale neříkej!
11. 06. 2012 09:24 | 600

To Alex: Told ya!
11. 06. 2012 08:44 | Aleš

Alex. Srovnání toho co se staví v Podzámce a Eifelovky? Ani v nadsázce. Prosím vás, odkud sem ta absurdita spadla?
11. 06. 2012 07:47 | 600

Porad nerozumim, proc si nekteri diskutujici mysli, ze kdyz nazvou nove budovy zahradnictvi "boudy, sopky, kolny", tak se vysmyvaji. Sklad naradi (techniky) na zahradce je sopka, sopa, kulna. Drevena stavba zase ve vecine pripadu byva bouda, tak proc ten vysmech???
To Alex: Jiste s tou Eifelovkou mate pravdu, ale to prirovnani bude pro nektere diskutujici mimo ramec jejich spektra.
10. 06. 2012 19:12 | Katz

To Kamča: Indikativní seznamy primárně sloužily k odhadu jaké částky (případně pro jaké žadatele) mají být pro jednotlivé prioritní osy alokovány, ale neznamenaly povinnost ze strany příslušné instituce projekt podat, stejně jako negarantovaly, že projekt bude dotován v alokované částce. Proto např. projekt NCZK dostal mnohem menší dotaci, než bylo původně zamýšleno. Rozpočet byl významně snížen ve prospěch Velehradu. Ten na indikativním seznamu původně nebyl, protože nesplňoval kritéria pro přiznání dotace, a proto, aby je mohl čerpat, musel být v r. 2008 narychlo prohlášen za národní kulturní památku. Způsob a podmínky hospodaření s majetkem státu upravuje zák. č. 219/2000 Sb. Budu docela rád, když uvedete odkaz na příslušné ustanovení, které o povinnosti ucházet se o jakoukoli finanční podporu z jiných než státních zdrojů hovoří. Může dokonce nastat absurdní, ovšem ne nereálná situace (záleží vždy na interpretaci kontrolního orgánu), že pokud projektová žádost, na jejíž zpracování byly vynaloženy nemalé finanční prostředky (samozřejmě státní), nebude úspěšná, může být žadatel postižen právě za nehospodárnost a za mrhání státními financemi.
10. 06. 2012 16:23 | Kamča

to Korzár: věřím, že v tomhle prostředí věčných kritik a absolutních pravd. je moje potřeba jisté konstruktivnosti přehánění. Inu, každý máme svůj přístup. Většinou celoživotní :-). Tak to bychom měli.

10. 06. 2012 16:17 | 88

Jen krátký návrat k srovnávání Kroměříže a Litomyšle z úvodu diskuze. Přes všechen patriotismus: vždyť to je přece naprosto jasné (všem kteří se v této problematice orientují - a někteří jsou přes všechny pochybnosti přeci jen znalejší), že Kroměříž naprosto zaspala a promarnila řadu příležitostí, zatímco Litomyšl má našlápnuto jinam. Pochybnou útěchou může být, že Kroměříž v tom zahnívání není sama, to spíš Litomyšl je na naše poměry poněkud netypickou výjimkou.
10. 06. 2012 12:36 | Alex

Ano Šárko, veřejnost má právo nesouhlasit. Zkuste dnes říct francouzům že jim rozmontujetu Eifelovku. Doufám, že víte co její stavbě předcházelo.
10. 06. 2012 11:44 | Šárka

Alexi: až bude hotovo, bude asi pozdě naříkat. To by se zase ozval někdo, proč už dřív ..... A vaše hodnocení diskutujících: je věcí názoru, třeba i větší části se ty stavby (boudy, šopy, kolny) nemusí líbit na to má veřejnost právo. Stejně jako na přesvědčení o zbytečnosti likvidace původního zahradnictví. Nemyslíte?
Korzáre a Hanáku (předpokládám že od Hané): i vy si uvědomte, "že tohle není odborný web". Ale proč upírat "laikům" hlas? Myslím, jak jsem už ve svém příspěvku uvedla, jádro pudla je také ve způsobu komunikace odborníků s laickou veřejností. Ze strany odborníků z NPÚ bohužel ne příliš zrovna šťastná. To by si měli uvědomit.
Tečka.
10. 06. 2012 09:32 | Korzár

Kamčo, už to s tím povyšováním nad "odborníky v zákopech" přeháníte. Nevím, co si od této diskuse slibujete, jak ještě víc může být mezi laickou veřejností věcná. Přečtěte si znovu třeba Hanákův příspěvek. Uvědomte si, že tohle není odborný web. Viděla vy jste někdy vůbec nějakou internetovou diskusi? Tam je to jinačí kafe. Jen namátkou úryvek z Lidovek.cz, tak si připravte kapesníček: Re: "Pošuk jako je Kalousek
Hele, Komárek, není to tak trochu oxymorón? Nebo ti připadá běžné, že máme ošukaného ministra? No, v té vaší vládě asi jo, že? Kdo není pošuk, do Slotovy vlády nepatří. "
10. 06. 2012 08:08 | Alex

No já bych počkal až to bude hotové. Hodnocení rozpracovaného díla je na nic. Dle mého názoru to nebude vypadat zase tak špatně. Budovy rozhodně nejsou vyšší než ty okolní, třeba v Lázeňské ulici. To nové zázemí zahradníků bude kompaktnější než to staré a ten prostor vedle Rybářského pavilonu se otevře návštěvníkům. Jak si tak pročítám zdejší příspěvky, tak někteří by biskupům určitě zatrhli i stavbu zámku.
09. 06. 2012 22:33 | Kamča

to Katz: člověče, vy jste fakt zlatíčko. Vedení NPÚ samozřejmě mělo povinnost projekt zpracovat. Byl totiž na tzv. "indikativním seznamu" pro projekty v příslušné prioritní ose. Projekty byly definovány ve spolupráci s Ministerstvem kultury, které je současně zřizovatelem NPÚ.
Tedy v rámci přípravy priority příslušného programu byly už projekty nastíněny a definovány.

Ale v rámci diskuse - i kdyby ne...znáte ono "s péčí řádného hospodáře???". Ten je, pokud je řádný, v zásadě povinen využít nabízející se zdroje financování. Ono Vámi zmíněné krčení rameny je znakem "neřádnosti" hospodáře :-).

To all: Mimochodem, obecně by bylo fajn, kdyby se občas objevila věcná argumentace, nejen kritika všeho a všech... koukám, že v těchto diskusích je kromě obvyklých "všeobecných profesích" (všichni jsou odborníci na cestovní ruch, kulturu a IT) každý architekt a projektový manažer znalý všeho co se týče fondů EU :-)). To jsme v tom případě město "odborníků v zákopech". Nějak tomu nevěřím :-).
08. 06. 2012 17:26 | Šárka

Neberte diskutující tolik za slovo. Mám na mysli s tou ostrahou. Asi to mysleli včetně kamer a pod., prostě zabezpečení pořádku proti vandalům (se vstupným souhlasím, to už mělo být dávno!). Kdyby tu člověk měl vše do detilu rozpisovat, asi by to nebylo možné. Každý nesedí na netu třeba tak jako vy a nemá tolik času. To za prvé.
Dále je pravda, že finanční rozvaha a čerpání k Podzámce, teda konkrétně k tomu zahradnictví na stránkách zahradního centra skutečně nebyla dostupná. A není, alespoň v hlavních ukazatelech, zmíněna ani v tomto článku jen s odkazem že příště? Opravdu ten článek (ani stránky ZC) neobsahuje podrobnější údaje, které naopak vy požadujete po diskutujících (včetně odborných posudků o technologiích a pod). Že se styl a architektura nového zahradnictví v Podzámce, pro které se opravdu vžilo ono označení (a proč se za to hned urážet?) boudy nebo šopy nezamlouvají, je fakt. Podobný názor je slyšet i od těch, kteří alespoň nějaký ánung o tomto prostředí mají. Bylo to neštastné řešení, ale co už? Bohužel i ta zmíněná prezentace záměrů obnovy zahrad ze strany NPÚ Kroměříž. Jedné takové jsem se kdysi účastnila v okresní knihovně a odešla jsem popravdě znechucena. Ze strany zástupců odborníků NPÚ Kroměříž nebyla příliš ochota k "diskuzi" a už vůbec k polemice s jinými názory na věc. Byla tam docela "dusná" atmosféra.. Jednalo se myslím o Květnou a právě ony dotace. Víte tady v Kroměříži jsou, i když se to vám asi tak nejeví (neustále napadáte nečinností a pod...) silní patrioti.
A nemyslím si také, co tu vehementně naznačujete, že dříve by se pro zahrady a zámek nic nedělalo. Ono to totiž vypadá, a to asi lidem zde také vadí, a právem (mě též), jakoby "odborníci" NPÚ ze zámku byli jediní, kteří to tu zachrání a jsou jedničky, přičem o názory "lidu kroměřížského" absolutně nestojí a přehlíží je. Ovšem až se začně o nějakém problému mluvit, teda co je v jejich kompetenci (Velehradská), tak se teprve ozvou - a to ještě ve stylu obrana je útok (můžou za to jiní, ne MY, ale hlavně ta kroměřížská veřejnost, o kterou jinak ani moc nestojíme).
Píšete, pokud správně rozumím, že vedení NPÚ nemělo povinnost se do projektu pouštět. Ale to je přece omyl, jako správce takové památky, anobrž ještě zapsané na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO, je to přímo svatá povinnost. Pro co jiného, než jak píšete "výkladní skříň města" nevyužít evropské a další dotační programy? Vždyť to byl byl prohřešek jak hrom!No, to mne teda překvapuje tvrzení, že ....vedení nemělo povinnost....hm
Jo, a ještě k tomu "utíkajícímu" podloží v zahardnictví - skoro polovina Sladoven stojí na zysypaném mlýnském rameni - a dosud nespadla.
Nevím, možná jsem ještě na něco zapomněla, ale končím, nemám tolik času. Už tak je to sáhodlouhé... ale nemám ráda jednostrannost
a Korzár ať si dá pozor, aby do těch palců nedostal křeč! Nebo už ho chytla?
08. 06. 2012 07:57 | Korzár

Katz: Stejně jako u Hanáka, souhlas, souhlas.
08. 06. 2012 07:55 | Korzár

Hanák: Opět palce nahoru ! Vidím to nemlich stejně..
08. 06. 2012 07:51 | Katz

„…ve věci pořádku, údržby a zanedbanosti Podzámecké zahrady, který jde na vrub NPÚ Kroměříž.“ Přispívá např. nějak město na údržbu Podzámecké zahrady, které primárně navštěvují jeho občané a návštěvníci města? Nevím, proto se ptám. Čistě hypoteticky: kdybych byl vlastníkem podobného areálu a neměl na běžnou údržbu peníze, protože je třeba sanovat důležitější věci, snažil bych se nejprve domluvit s městem na určité formě participace a pokud by to nebylo možné, zavedl bych vstupné (abych měl alespoň nějaký příspěvek od těch, kteří nepořádek způsobují). Pokud by ani to nepomohlo, zahradu bych zavřel a vpustil do ní tak maximálně své zaměstnance. A občas udělal prohlídku pro VIP klienty. Vedení kroměřížského NPÚ nemělo žádnou povinnost se do sepsání podobného projektu pouštět. Mohli sedět, čekat na ztenčující se příjem finančních prostředků ze státního rozpočtu a krčit rameny a remcat, že oni by rádi, jen kdyby dostali více… Z mnoha vyjádření tady je zřejmé, že kdyby neudělali vůbec nic, udělali by asi lépe. Inciativa a snaživost se jaksi nevyplácí. A je poměrně příznačné, že nejvíce prázdné slámy kolem projektů namlátí ti, kteří o možnostech jejich čerpání neví zhola nic. Odkazy na výběrová řízení apod. jsem zde dával cca před měsícem. Opět jen preventivně dodávám, že nejsem a nebyl jsem zaměstnancem ani NPÚ, ani samosprávy.
08. 06. 2012 00:26 | Hanák

Šárko,na úvod mne omluvte, že na rozdíl od Vás zůstanu u vykání. Tedy Šárko,střílíte vedle. Já jsem neodmítl žádný zabezpečovací systém,já jsem odmítl, že existuje možnost financování OSTRAHY z fondů EU. A OSTRAHU jako provozní výdaj EU skutečně nefinacuje v žádném programu. OSTRAHA je fyzické tj. personální strážení majetku nebo osob. OSTRAHU zmiňuje jirka a proto jsem s ním polemizoval v této věci. Vy stejně jako např. Jirka či Mirek popisujete nevhodnost zvolené technologie a nešetříte pohrdáním na adresu NPÚ a fakticky především renomovaných projektantů. Proto prosím Vás i zmiňované pány, ať nám zde dají odkaz na to, kde je popsána tato technologie tj. typ dřeva, jeho opracování a jeho materiálová ochrana, nároky na údržbu a obnovu a z toho vyplývající životnost popsána. Já ji neznám, a proto jsem dalek se k tomu vyjadřovat. Vy, jirka/Jirka a Mirek ji evidentně znáte, protože jistě nejste hlupáci, kteří by se s takovým despektem vyjadřovali k něčemu, o čem nic neví. Proto prosím popište nám zvolenou technologii nejlépe s odkazem.
Mirek píše, že se nikde nedověděl. Nedozvěděl, protože nechtěl, kdyby chtěl mohl se dozvědět. Já toto téma sleduji jen okrajově, nicméně mi trvalo asi 15 minut zjistit kolik zakázka vč. projektu stála.
Podobně jako Mirek je na tom asi i Jarda1, který píše, že "informace jsou zveřejněny až se veřejnost začne zajímat". Jardo1, informace Vám jsou k dispozici průběžně na stránkách www.nczk.cz, a to už více než 2 roky !!!, stejně tak jste měl opakovaně možnost se účastnit veřejných besed, kde tyto informace prezentovány byly, ale Vy jste se Jardo1 nezajímal.
No a konečně k ceně projektu: 10% z investičních nákladů jako cena projektu je úzus u kvalitní netypizované architektury. V tomto směru byl zdá se projekt zpracován přiměřeně.
Poslední poznámka: Je mi JIrkou vytknuta má poznámka srovnávající pochvalně informační přístup NPÚ (tedy "pouhé" státní organizace) oproti mnou kritizovanému přístupu naší samosprávy k akci Nadsklepí-pódium. Srovnejte si prosím celý robustní web http://www.nczk.cz/ s NIČÍM na stránkách města. Srovnejte si počet veřejných prezentací a diskuzí NCZK a akce Nadsklepí-pódium. Web NCZK sice jistě neposkytuje úplný a vyčerpávající obraz akce, ale přesto je v mých očích rozhodně informačně nabitý, aktualizovaný a přehledný. Pevně věřím, že bude doplněn i o vizualizaci zahradnictví a podrobnější popis projektu, vč. uvedení používaných konstrukčních technologií.
Na závěr: Plně chápu rozhořčenost či uraženost těch, kteří preferovali jinou variantu či jiný projekt nebo, kteří vytýkají NPÚ nedostatek pořádku, údržby či zanedbanosti. Nicméně je třeba být ve své kritice více věcný, faktický a informovaný. V tom směru bych apeloval na redakci webu Kroměřížan.cz zvážit rozšíření webu o rubriku-fotogalerii, kde by byly dokumentovány kritizované či chválené jevy a počiny. Vzhledem k rozšíření fototechnologie v mobilech by jistě byla průběžně zaplňována. Třeba tím již neexistujícím chodníkem v Bezručáku nebo zdravými kmeny údajně nemocných a proto poražených stromů, barvitými espézetkami našich VIPů a jinými krásami našeho města.
Hezký den a veselou mysl.
07. 06. 2012 23:19 | Korzár

Uznávám, ten problém je nabíledni: vrazit do zahrad třetinu miliardy a pak je nechat bez dodatečných bezpečnostních opatření znovu napospas vandalům - tedy hlavně Podzámku, která se narozdíl od Květné nedá tak docela zamknout - to by slovy právního zástupce pana Bohumila Stejskala "nebylo třikrát rozumné"... Aspoň ty kamery by to chtělo.
07. 06. 2012 22:29 | Šárka

Tak pozor. To se musím Jirky a Mirka zastat. Už dříve jsem se ozvala na Kroměřížanovi ve věci pořádku, údržby a zanedbanosti Podzámecké zahrady, který jde na vrub NPÚKroměříž. Ta osobně mi vadí víc než ty boudy (i tak z vaší rozvahy tipuji na dřevo jako předražené, a počkejte si raději na ty vícenáklady) které, jak je už teď zřejmé na kráse zahradě nepřidávají. Pohledově opravdu hrůza, předimenzované, ale s tím se už asi nic nenadělá. Slovy páně Jirky :odborníci rozhodli, lide kroměřížský, drž hubu a krok, o to se nazajímej (nebo NÁS tu naštveš a my začneme s invektivami a urážkami). Nemyslím si Hanáku, že máš pravdu, součástí projektů hrazených z evropských fondů klidně může být bezpečnostní systém, zajišťující památku zároveň jako součást její obnovené prezentace. Tak tu neval šrouby...Ha.No ta cena za projekt ...no, pěkná. Za dřevěné boudy s životností????? opravdu pěkná.
Tak nazdááár!
07. 06. 2012 17:29 | Korzár

Jirka:...
Hanák: Všechny palce nahoru!
07. 06. 2012 16:21 | Hanák

to, že jirkovi/Jirkovi a Mirkovi evidentně leží v žaludku to, co se děje v mj.v areálu zahradnictví je zřejméa oni zdá se hůl vždy najdou a psa bít budou. To, že jejich kritika je ač sebehalasnější a útočnější bez argumentů je také evidentní. Oč např. opírá jirka své tvrzení, že podloží nebylo problematické a tedy statika původní stavby nenarušená ? Pošle redakci statické posouzení ? Zveřejní zde odkaz ? Dále tito argumetující nerozumí rozdílu mezi investičními výdaji (krytými dotací z EU) a provozními výdaji, mají-li za to, že lze EU dotaci na tento program ve stavbách ušetřti a přesunout z investic do hlídání zahrad. Na provozní výdaje tohoto typu nedává EU ani cent. Tedy i kdyby se ušetřilo celých 20mil. tak se z nich na ostrahu nedá použít ani koruna. O nehospodárnosti sice píšete, ale bez argumentů. Zadání zakázky naleznou zájemci zde http://www.npu.cz/download/130.... Zadavatel odhadl cenu zakázky na 20.400.000 Kč bez DPH. A stručné údaje k zadání zde , zadáno za 16096876,00 tj. o 4,3 mil méně než očekával zadavatel. Viz zde http://www.isvzus.cz/cs/Form/D... Srovnání s Buštěhradem více než kulhá.
A konečně laický pohled: Pokud si odečtu něco za demolici, za zaskrývkování suti a pravděpodobně i nějakého (méně) nebezpečného odpadu z technologie kotelny, něco za terénní úpravy tak v mé úvaze mi vyjde, že na tři specifické dřevostavby (nesrovnatelné technologicky a tedy i nákladově s jakýmkoli sendvičovým typizovaným systémem užívaným ve výstavbě typizovaných rodinných domů ) to není rozpočet nijak závratný. Očekával bych, že budou profakturovány spíše nějaké vícepráce, nicméně, že pravidla pro subvenci EU tím porušeny nebudou. A projekt zahradnictví udělal ateliér D.R.N.H., s.r.o. za 1.500.000 Kč. viz zde http://zakazky.verejnespravy.c....
Hezký den a dobrou mysl.
07. 06. 2012 15:10 | jirka

Korzár: no já jsem si tu šopu nevymyslel. Ale svým způsobem docela trefné, to se upřít nedá. S tou Bajdou máte pravdu, není šopa jako šopa.
A nikdo tady prosím špínu na nikoho nehází. Spíš by mohli zámečtí odházet tu špínu z Podzámky a konečně dělat něco pro to, aby to skutečně byla ta výkladní skříň města. Bohužel na mnoha místech to tak nevypadá.
Podle vás jsou "odborníci" asi ti nejmoudřejší a tímpádem snad nedotknutelní ? Že se šopy, boudy, dřevostavby nebo jak kdo chce prostě nelíbí je věc jistá. Pro vás bylo ohavné původní zahradnictví, pro jiné to dřevěné, které navíc z hlediska životnosti (i přes tvrzení o použití supeer technologií) je přinejmenším problematické. Dřevo je dřevo, možná by se muselo opravovat ještě dřív než za vašich 20 let. A nevěřte všem těm řečem o podloží atd..... taky se necháte nachytat na všechno. Nejen já, ale i diskutující přede mnou ten důkaz o nehospodárnosti předložili: totiž že fuknkční zahradnictví bylo zbytečně zlikvidováno. To je pro vás málo? A to máte těm lidem za zlé? Proč se rozčilujete? Možná směr Litomyšl vám spraví náladu.
07. 06. 2012 14:09 | Korzár

Jirka: Co mě tady kádrujete a stěhujete, chlape? Když se tu oháníte nehospodárností, předložte důkaz. Projekt rekonstrukce zahrad byl vybrán do asi tuctu největších projektů obnovy památek v celém Česku z peněz EU. Třeba barokní areál v Kuksu projde za 450 milionů největší obnovou za 300 let, Terezín dostane půl miliardy atd.. Je to jakási analogie zásobníku obřích národních projektů pro vědu a výzkum jako CEITEC, ICRC, ELI, BIOCEV dohromady za nějakých 20 miliard - prostě to nejlepší a nejpotřebnější, do čeho se Česká republika rozhodla poslat peníze, na které má z EU fondů nárok. Využít tuto historicky neopakovatelnou šanci obnovit tyto památky na dalších sto let dopředu vámi navrhovanou "úspornou" rekonstrukcí ohavné stavby na nestabilním podloží a v zátopové oblasti by bylo jednoznačně její promarnění. Takové "rozumné nakládání" s dotacemi by se nejspíš za 20 let muselo zase opravovat. Na výsledek si musím jako všichni počkat, ale mám pocit, že NPÚ se tu snaží udělat hodně, aby projekt dopadl co nejlíp. Ano, můžeme se dozvědět, že tu někdo krade (zvlášť v tom Terezíně, který spadá do nechvalně známého Ústeckého kraje), ale vy o zahradnictví v Podzámce zatím žádný důkaz nemáte, jen hážete špínu, protože podle vás beztak kradou všichni, a protože se vám nelíbí dřevostavba, kterou zatvrzele označujete za šopu. Patrně vám uniklo, že za zdí na Bajdě stojí skoro sto let další šopa, která je myslím památkově chráněná.
07. 06. 2012 12:59 | Jirka

Korzár: tak on se nenašel jenom Jirka, podívejte se prosím pořádně
a především nezaměňujte zlořád proti památce s nehospodárností. Ten areál původního zahradnictví jednoduše šlo využít (pochopitelně s úpravami). O tom mne, ale i jiné diskutující asi nepřesvědčíte. A jsem si jist, že těch 20 mega za dřevostavby, nebo jakou cenu se tu vlastně snad někdy dovíme, by to určitě nestálo. Za ty ušetřené prostředky, jak už to tu někdo uvedl, se dala zafinancovat třeba ostraha Podzámky proti vandalům, což by pro tuto"výkladní skříň města" byla daleko lepší investice než ty dřevěné kolny a šopy.
Co jste udělal Vy pro to, aby se, jak píšete, 20 let neprožíralo hospodaření města? A když jste takový milovník Litomyšle, nic proti tomu městu (taky tam mají památkářské problémy, ale o nich už tu nemluvíte), proč se tam třeba neodstěhujete? Při vší úctě, co jiného vám na tu vaši zahořklost říct?
Že na obnovu zahrad získala Kroměříž od Unie prostředky je skutečně výhra, to tu přece nikdo nezpochybňuje? : ale musí se s tou výhrou také rozumně a zodpovědně nakládat! Však to také úředníci z Bruselu konečně pochopili. Jenže pozdě. Kolik se už z těch evropských peněz ulilo ... to už žádné komise nedošetří.
07. 06. 2012 12:34 | topkám

Jarda: Já jsem přece nenapsal, že má být někdo zticha. Napsal jsem naopak, že každý může říci, zda se mu nějaká stavba nelíbí.
07. 06. 2012 12:08 | 600

To Korzar: Vcil s Vama souhlasim!
07. 06. 2012 11:59 | Korzár

Jirka: nejsem odborník, jen fanda. Ale oni odborníci obě studia ověnčili cenami. Ano, bohužel Kroměříž není Litomyšl, ačkoliv obě města jsou v UNESCO a jsou si i jinak velmi podobná. Litomyšl dostala moderní architektira do mezinárodních učebnic a jezdí se tam na ni dívat z celého světa, památky si tam proměňili v konferenční centra, která městu vydělávají, zatímco Kroměříž si je bourá a staví ošklivé segmenty. Když projednou i s nepůvodní hradbou v Podzámce zbourá hnusnou normalizační barabiznu s komínem jak z krematoria, protože stojí na nestabilním a zátopovém podloží, a získala na stavbu nového areálu z národního zásobníku tuctu projektů obrovské peníze na obnovu výkladní skříně města, tak se najde nějakej Jirka, který v tom vidí zlořád proti památce. Podle toho, co jsem viděl a četl si myslím, že to je právě naopak - ten zlořád je tu z architektonického hlediska spíš napravován. A že má Kroměříž od EU třetinu miliardy na obnovu toho, proč sem turisti už jedině jezdí, je za 20 let prožraného hospodaření města doslova výhra v bingu.
07. 06. 2012 11:12 | Jirka

Korzár: Z jakého titulu usuzujete na špičkovou kvalitu? (snad ne pouze z web.stránek?). Jste odborník? Nepochybně by se našly i jiné, možná kvalitnější studie. Idea je jedna věc, konkrétní realita druhá. Litomyšl není Kroměříž. Každé je o vlastním přístupu.
A proč muselo ustoupit původní zahradnictví? To bylo podmínkou projektu obnovy zahrady? Mám dojem že nikoli. Ačkoli se jedná o významnou památku, na hospodárné uvažování by se v kritériích při výběru a realizaci projektů nemělo zapomínat. Nejsme zase tak bohatí. O předražování projektů a vícenákladech jsme už toho slyšeli víc než dost. Bohužel,dnes nic neobvyklého.
07. 06. 2012 10:44 | 600

Myslim, ze je porad lepsi firma s nejakou historii a uspechy, nez firma , kterou nekdo zalozil mesic pred vypsanim souteze. To je pak divne. V otazce transparentnosti se neda nic jineho delat, nez tlacit na zastupitele a uredniky a cekat na vysledek. Je to urcite deh na dlouhou trat, ale trba se to zlepsi.
07. 06. 2012 10:31 | Korzár

Jirka: souhasím, že pokud jde o náklady, chtělo by to ze strany NPÚ položit na stůl rozpočet stavby a projektů a dovysvětlit taky způsob výběru obou studií. Ať je to transparetní a zabrání se možná zbytečným spekulacím. Třeba to udělají v těch podrobnějších informacích, jak je na konci textu slibují zveřejnit. Ale nesouhlasím, že kvalita obou studií je věcí náhledu. Podle mě je nesporná a u nás jde v oboru skutečně o absolutní špičku http://www.drnh.cz/ , http://www.transat.cz/
07. 06. 2012 09:01 | Jirka

Hanák: nemohu souhlasit, že článek "věc" projasnil. Skutečně kromě ódy na architekty co už vše mají za sebou (a opět, je to věc náhledu, vy jste architekt?) nic zásadního nepřináší. Je pravda, že autor článku hned v úvodu předesílá, že odbornice se snažily částečně zodpovědět otázky ohledně .... tedy jen částečně. Já bych řekl, že skoro nic, protože to co je v článku si lze, kromě detailního výčtu úspěšných akcí projektové kanceláře, skutečně přečíst i na stránkách ZC. A s tím financováním má Mirek Konenčný pravdu. To snad už přece odborníci ví? Nebo ne? Nebo je to třeba honem nějak upravit a "zdůvodnit"? Někde jsem slyšel (bez záruky), že ty dřevěné boudy koštují dvacet mega. A k tomu co stál ještě projekt těch renomovaných...? Tak uvidíme.
A ten diamterální rozdíl s Nadsklepím ? Kde? V čem? Vy máte k dispozici nějaké podrobné podklady? Byly zveřejněny?
A ještě jeden postřeh. Do doby, než se začalo do "věci" (Podzámky) šťourat, obnášely stránky ZC k obnově Podzámky jen to "povídání" a spoustu fotek z demolice původního zahradnictví, nic jiného. Pak šmahem tu dobře dokumentovanou demolici stáhli.
Jarda: plný souhlas
07. 06. 2012 08:16 | Katz

Jarda: Aristoteles ovšem také uváděl, že demokracie je jednou ze tří nejhorších forem vládnutí.
07. 06. 2012 00:20 | Jarda

Já pravda taky architektuře nerozumím, ale pokud se mi něco nelíbí, tak mám být zticha? Neříkal už Aristoteles, že kvalitu (demokracie) mají posoudit její běžní uživatelé?
06. 06. 2012 23:17 | Hanák

Díky autorovi za projasnění věci. Tak jak je věc v článku popsána, mám za to, že se jde se správnými lidmi (zmiňovaní architekti) správným směrem. Jak diametrální rozdíl oproti akci Nadsklepí-pódium. V té souvislosti je zarážející, že starostka, která má plná ústa otevřenosti dosud neprosadila, aby pod odkaz "Veřejné zakázky", kde jsou umístěny většinou drobné věci, byly umístěny dokumenty z celého zadávacího řízení k akci Nadsklepí-pódium tj. podmínky výběrového řízení, jeho průběh, vyhodnocení a nabídky všech (i vyřazených a nevítězných) uchazečů, vítezná nabídka vč. subdodavatelů. Při tom neexistuje zákonný důvod, proč tak neučinit a ani technická omezení (datový formát) a objem nejsou nepřekonatelné. Starostka ví, že toto téma rezonuje ve veřejném prostoru už poměrně dlouho a přesto jí proklamovaná otevřenost zůstává (opět) jen proklamací. Existuje jediný důvod: Je co tajit, je čeho se bát. Nebo není ? Kdy se dočkáme, paní Hebnarová ?
06. 06. 2012 22:55 | Mirek Konečný

topkám: Ale vždyť tady nejen jen o architekturu dřevostaveb v Podzámce - a přiznejme, že většině veřejnosti se jednoduše a prostě - nelíbí. Ano, té veřejnosti, která nestojí za to,aby byla seznámena například s alternativním řešením, třeba takovým, které by využilo původního zahradnictví - a tímpádem možná i vyšetřilo prostředky potřebné na jiné opravy, rekonstrukce nebo zabezpečení Podzámky proti vandalství!!! Proč ti pánové ze zámku neuvažují i hospodárně??? Z článku jsem se nedozvěděl kolik na ty dřevostavby již bylo proinvestováno a ještě bude. To by přece měli vsypat
"z rukávu" jako první informaci. Proč by se ti lidé ze zámku informačně přetrhli? No jistěže se nepřetrhnou, protože jim to tak vyhovuje. Tak jako těm radním. A navíc, není na ně tolik vidět jako na ty na radnici. V tom má Jarda 1 pravdu.
06. 06. 2012 21:17 | Korzár

Topkám: moje slova od A do Z. A to Z podtrhuji.
06. 06. 2012 19:14 | topkám

Jarda 1: Já bych byl poněkud opatrnější v odsudcích, kdybych nebyl architektem, jako že nejsem. Nevím, zda jste Vy, ale spíš ne, že. Proč to píšu: některé pasáže z Vašeho textu inklinují až k navození dojmu, že o tom, zda je něco architektonicky hodnotné, bude rozhodovat lid. To je obludná představa. Což ovšem rozhodně neznamená, že každý nemůže říci, zda se mu nějaká stavba líbí nebo ne. A souhlasím, že ti lidé na zámku se z vlastní vůle informačně nepřetrhnou.
06. 06. 2012 14:27 | 600

To Jarda 1: Reagoval jsem spis k tomu, ze me se zda clanek uceleny a informativni a to je to co nekteri diskutujici chteli.
06. 06. 2012 13:47 | Jarda 1

600: pokud jsem si čet starší komentáře, "šoupali" to tu už jiní, můžete se sám přesvědčit. Ono to bude nejen se zahradnictvím v Podzámce, ale vůbec s tím zahradním centrem asi zapeklitá věc. Navenek jakoby veřejnosti prezentované, ve skutečnosti do toho absolutně nemáte šanci vidět. Asi jako na radnici. Ba ještě hůř. Oni jsou odbornice, pardon "odborníci", my jsme laici kteří tomu nerozumíme (také na to téma někdo tu už psal, nechci opakovat totéž). A ve hře jsou velké evropské dotace a - příležitosti. Ostatně viz případ zámek Buštěhrad v Ráthově kauze.
06. 06. 2012 12:48 | Korzár

Ohledně soutěže mi připadá, že tu nějaké byla, a ne že ne: "Obě zdůraznily, že návrh budov pochází z dílny renomované architektonické kanceláře DRNH (www.drnh.cz), zvolené ve výběrovém řízení." Chtělo by to ale podrobněji znát metodu, počet zúčastněných a tak. Tam totiž obvykle bývá zakopán pes. Na druhou stranu je pravda, že i zmiňovaná Litomyšl si u architektonických zakázek sama dopředu omezuje kritéria tak, aby do soutěže mohla jen taková studia, "že už je nám pak jedno, kdo vyhraje," prohlásila tu kdysi v jednom článku M. Severová z tamní radnice, šéfka sdružení UNESCO ČR.
06. 06. 2012 11:43 | 600

Omluva: myslel jsem "neco napise".
06. 06. 2012 11:41 | 600

To Jarda 1: A toz tak, kdys se nic nenapise, tak je zle. Kdyz se nic napise, tak je taky zle. Toz vcil uz nevim! Me se to zda jako dobre informativni clanek. Mate tam jmena, historii a taky cenu. S tim ze tady nebyla zadna soutez, asi pan autor clanku nic nenadela. Kdyz uz jste to vsechno vedel, mohl jste to sem pred nedavnem supnout.
06. 06. 2012 11:40 | Jarda 1

přesně tak, v tom šfunku se stane, omlouvám se za záměnu, Jiřincová je z jiné umělecké várky
06. 06. 2012 10:26 | anonymous

myslíte Jiřičná:-D
06. 06. 2012 09:55 | Jarda 1

Tak říkáte naděje na kvalitní architekturu? Ještě nedávno, v souvislosti s kauzami kasárna a tribuna na náměstí se tu s politováním konstatovalo, a plným právem, že v Kroměříži léta neproběhla žádná architektonická soutěž. Zahradnictví v Podzámce je prostě zadanou stavbou. Projekt je hotová věc nějaké renomované architektonické kanceláře. Bez soutěže. Žádná soutěž, žádná oponentura, nic takového. A názory kroměřížské veřejnosti? no tak to už vůbec ne! Á propó : renomované architektonické kanceláře známe. Například paní Jiřincová. Její realizce budí rozpaky, jsou názory za i proti. Pokud jde o stavbu Kongresového centra ve Zlíně z větší části proti, bohužel ale pozdě. S ostravským mostem to ostraváci vyřešili moudře. Jednoduše předražený projekt Jiřincové nepřijali. Jenže oni měli na výběr, měli alternativu, a o nic horší kvality.
Vážený autore článku, ony dámy odbornice Vám, ani nám, nesdělily nic jiného, než to frázovité povídání, co bylo uveřejněno v kroměřížském Týdeníku, co je neskutečně frázovitě naplácáno na stránkách zahradního centra a kde ještě, jak to tu už někdo ve starších příspěvcích konstatoval. Osobně se ale domnívám, že kroměřížská veřejnost si kromě vzhledu dřevostveb, (kterým se už dostalo příměru boudy nebo šopy), všimla i nepochopitelné likvidace původního zahradnictví, kterou se projekt snaží zdůvodnit povídáním o spodní vodě, zastaralostí apod... Veřejnost už není lhostejná hospodárnost a nakládání prostředky zejména v době ekonomické krize, ať jde o dotace či nikoli. Prostě si všímá. A to je dobře.
A na závěr: opravdu povedený, žel tragikomicky vyznívající je v článku výrok obou zahradních odbornic:
"dopodsud ještě nemáme možnost posoudit architektonické dílo, na každý nový prvek a jeho vyznění si lidé musí zvyknout .... i my si budeme zvykat .... "
Tak to je opravdu síla.
A já bych ještě dodal: co je ti lide kroměřížský do toho co my si tu postavíme a za kolik, neotravujte a držte huby.
p.s.
(informace o čerpání dotací už měly být zveřejněny dávno, ne až se začne veřejnost více zajímat)
05. 06. 2012 22:44 | Kamča

Jsem příjemně překvapena a potěšena autorem. A článkem, který se zkouší na problém zahradnictví podívat ze strany "těch druhých". Pochvala, díky za to.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...