Kroměřížan s peticí nepochodil, zámek se bourat nebude. Zatím

Přiznejme si, je to celkem fiasko.
Nejenže se Kroměřížanovi nepodařilo přimět k podpisu své Petice za demolici zámku všechny občany města, jak si v prvotním zápalu předsevzal (viz zde).
Jeden arch tohoto pamfletu byl ideovými odpůrci zcizen, a druhý si Kroměřížan zapomněl na Avioně vyzvednout, takže tam možná pořád leží. Celkem tak petice nasbírala jen něco přes stovku podpisů.
Zámek tak prozatím zůstane stát.
Přesto nejde o prohru. Šílený a věřme, že nesplnitelný požadavek naší petice, totiž pochopili v jeho skutečném významu i někteří významní signatáři jako dirigent Tomáš Netopil nebo ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský.
O to napjatěji jsme očekávali, jak se s požadavkem petice popasuje úřední šiml odsouzený cválat v ohradách z paragrafů.
Ale popořadě.
„Nakonec i on je jen starou budovou, která polyká veřejné peníze,“ tvrdí o zámku petice žádající jeho zbourání. Ztotožnila se tak plně s atmosférou, která v Kroměříži ať už mlčením nebo přitkáním asistuje demolicím staveb jako dnes už bývalá sýpka nebo zatím ještě stále stojící kasárna na Hanáckém náměstí.
Kroměřížan místní osobnosti s žádostí o podpis nekontaktoval. Přesto některé z nich petice svým poselstvím oslovila.
„Uvědomil jsem si, že rozjímání, obdiv a chlouba nad tím, že mohu žít v tak krásném městě, jsou sice hezké, ale dost málo,“ zdůvodňuje svůj podpis pod peticí šéfdirigent orchestru Národního divadla v Praze a kroměřížský patriot Tomáš Netopil.
„Myslím si tedy, že odpovědnost a zaujatost každého z nás k smysluplnému směrování a udržení hodnot města je nezbytná v jakékoliv dostupné podobě a formě,“ dodává umělec řídící ty nejvýznamnější orchestry po celém světě.
„Zdálo se mi to jako vtipné upozornění na některé problémy v památkové péči,“ podtrhuje ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský tón celé petice. Arch Stránský podepsal u svého kamaráda knihkupce Jiřího Dočkálka. Připomíná tak všechny drobné kroměřížské podnikatele, kteří petici vyjádřili podporu už jen tím, že ji ve svých živnostech nabídli k podpisu. Jejich seznam najdete na konci textu.
A jak že si tedy s peticí poradila kroměřížská radnice? Chladnokrevně: zámek nám nepatří, o jeho demolici rozhodnout nemůžeme. Ale ponechala i naději:
„Vaši petici postupujeme Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Kroměříži,“ napsala v dopise z 21. května vedoucí odboru občansko-správních agend Ivana Bukovská.
NPÚ ale vrátil míč, nebo spíš horkou bramboru, městu zpět.
Vzhledem k tomu, že leží na katastru města, „máme za to, že petičním výborem vznesený požadavek na zbourání kroměřížského zámku přísluší posoudit a řešit Městu Kroměříž, konkrétně pak stavebnímu úřadu,“ sdělil dopisem z 1. června Kroměřížanovi ředitel kroměřížského pracoviště NPÚ Jan Slezák.
O demolici zámku tak bude rozhodovat úřad, který povolil strhnout sýpku, kvůli níž petice vznikla. I ten úřední šiml má nakonec smysl pro humor.
Živnostníci, kterým patří náš dík:
Trafika Petr Boček, Masarykovo náměstí 492 (naproti gymplu), Avion, Velké náměstí 111 (naproti radnici), Knihkupectví Jiří Dočkálek, Riegrovo náměstí 133/65 (naproti všem), Trafika Kristýna Pečková, Vodní 91, 5. Lékárna U Madony, Vodní 56, 6. Potraviny Ambrož, Vodní 82/27, Veterinární klinika Primavet, Obvodová 3607 (U fotbalového stadionu), Kaufland, prodejna Zvěrokruh, Obvodová 3310, Tesco, prodejna Textil – ponožky, Velehradská 3254/105

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

20. 07. 2012 16:15 | Jarka

Jaroušek. Souhlas. To je přesně ono. A ještě si budou vymejšlet jaké okno máte dát do dvora a jaký nátěr a barvu omítky. Mám s tím zatracenou zkušenost.
19. 07. 2012 22:53 | jaroušek

Kroměříž je v posledních letech jako začarované město. Zdejší památky jsou jediné, čím se může Kroměříž chlubit a jediné, z čeho může těžit pro svůj rozvoj v mnoha směrech. V poslední době se tu ale setkáváme s jednou krpou za druhou. Přitom tu má sídlo orgán odborně zajišťující péči a ochranu kulturních hodnot minulosti. Jak je to možné? A co s tím? Obyčejný člověk zezdola nemá šanci nějak zasáhnout. Vždy se to zabalí do učené omáčky, ale laik ne a ne žasnout. Je to smutné. I s tou objevenou oranžérií ve Květné. Proč řekne jeden odborník A a vzápětí druhý B? To je příklad pro veřejnost? Pak se nedivme, že se stavebníkům nelíbí restriktivní požadavky ze strany úředníků památkové péče. V takovém případě je kritika oprávněná.
19. 07. 2012 15:11 | Jiří

To Taras: Vážený, svým příspěvkem jste se nestrefil do správné diskuze, což ale nevadí. S Vašim názorem, že záhonky a křovinové špalíry o zaniklé oranžérii návštěvníkovi nic neřeknou, nelze než souhlasit. Zatím nikdo nevysvětlil, proč stanovisko tzv. odborníků se téměř vždy musí odlišovat od normálního uvažování. Přece úplně jinak vnímám popisovanou skutečnost bezprostředně, než zportředkovaně třeba nějakými nudnými cedulkami s plánky, texty a obrázky. Kdy si už tuto tak triviální věc konečně někdo kdo rozhoduje o projketu a koncepci obnovení zahrady uvědomí? A přitom stačí tak málo. Nic nebořit, neodstraňovat, ale ukázat. Pěkným příkladem budiž zde vzpomenutý dům u Zeleného stromu s restaurací a pizerií nebo jiný příklad,starobylé zdivo v pivovárku Černý orel na Velkém náměstí. Je to detail, ale s mocným účinkem. Majitelům těchto objektů bych dal za takový citlivý přístup jedničku s hvězdičkou. A přitom to asi sotva budou profesí památkáři.
18. 07. 2012 18:26 | Lukáš

jiří k. Vaši informaci o vykopávkách v Holandské zahradě bych ještě rád doplnil. Během diskuze o demolici vykopávek jsem byl upozorněn na knihu Kroměříž zmizelá a znovu objevená. Shání se těžko, ale je k máni v Knihovně Kroměřížska a v kroměřížském muzeu. V knize je i obsáhlá pasáž věnovaná právě diskutovaným vykopávkám ve Květné (holandské) zahradě i s fotografiemi. Včetně Vámi zmiňované sochy z kašny, která kdysi zdobila zahradu a s níž se, krom jiného, počítalo do celkové obnovy. Doporučuji k přečtení! Doufejme, že v kauze záchrany vykopávek snad rozum zvítězí a není ještě pozdě.
18. 07. 2012 08:48 | jiří k.

k holandské zahradě u Květné bych ještě dodal, že skutečně tu byly před časem prováděny vykopávky. Krátce ještě jako student brigádník jsem tu pracoval. Odkrývaly se základy skleníku a také velká studna a hledalo se, kde stávala stará kašna s fontánou, která se prý zachovala už jen na starých rytinách. To místo se nakonec našlo. Socha z té kašny se zachovala a archeoložka, která vedla vykopávky nám ji ukazovala. Socha tenkrát ležela
u skleníků v zahradnictví. Nevím, jestli tam ještě je. Byl jsem se v holandské ještě několikrát podívat. V místech vykopávek byly vidět základy a studna byla částečně obnovená a zakrytá. Pokud si pamatuji, měly se ty vykopávky zachovat a celá zahrada rekonstruovat. Nevím, kromě peněz, v čem by mohl být problém. Nejsem žádný odborník, ale Květná by si to už konečně zasloužila.
17. 07. 2012 16:12 | Zdeněk

Když se něco zajímavého objeví a vykope a má to bezprostřední vazbu na dané místo, v tomto případě na Holandskou zahradu, tak proč toho nevyužít? Pěkný příklad je třeba odkryté středověké základové zdivo (uchované pod sklem) v zadní části pizerie U zelného stromu na Velkém náměstí v Kroměříži. Copak by něco takového narušilo kompozici historické zahrady? Přece zeleně (křoviny, výsadba) je tu dost a dost, tak jaké výhrady? Také to nechápu. A ještě k tomu od památkářů, kteří by měli památky opečovávat. Tam, kde by měli být důslední nejsou, ale jindy dělají obštrukce k neuvěření. Doporučuju přečíst dnešní Týdeník.
17. 07. 2012 13:01 | J.Trezner

Redakce a Alex: iniciativu redakce, příp. dalších médií k dotazům na NPÚ vítám. Nechci být ale za rozumbradu nebo "špatného proroka", to v žádném případě. Avšak jedno si přece jen neodpustím : co asi tak očekáváte(me) od autorů projektu NCZK a NPÚ ? Že si budopu sypat popel na hlavu? Že připustí nějaké kritické připomínky a protiargumentaci? Vždyť jak nám bylo řečeno, projekt přece tvořili a tímpádem i posuzovali jen samí renomovaní zahradní architekti a odborníci a ti rozhodli, že namísto odkrytých pozůstatků barokní oranžérie a skleníku budou nakonec cvičné záhonky a křoviny, a proto odkryté a pečlivě zakonzervované základy musí pryč. Odkážou nás (laiky neznalých věci) na projektovou vizualizci, kde skutečně jsou křovinové stěny a záhonky zaznačeny, prý jako připomínka, že něco (to něco přitom bylo docela výrazným, ne-li nejvýraznějším prvkem holandské zahrady) zde kdysi dávno existovalo, a to že přeci stačí. Řeknou nám, že cokoli z archeologicky odkrytých dochovaných pozůstatků výše zmíněných staveb by rušilo, včetně stavební nápodoby či pokus o rekonstrukci zaniklé barokní oranžérie (což bylo prvotně zamýšleno). Když si však dáme trochu práci zjistíme, že v sousední části Květné, kde je dnes zahradnictví, které přijde také zbourat (v minulosti zde bývala bažatnice) má podle projektu vyrůst fungl nová stavba, zdůrazňuji novostavba, obřího "skleníku", (který má navíc zakrýt nynější pěkný pohled od studeného skleníku na ostrůvek s ptáčnicí). To podle autorů projektu bude možné a nebude "rušivé"? Už v tomto je zcela patrný rozpor. Dalším očekávaným argumentem bude omezený rozpočet, neboť původně nárokovaná částka na celý projekt byla vyšší. Ale na stavbu fungl nového skleníku od renomovaného architekta se finance najdou? Na uchování (alespoň části) odkryté původní oranžérie nikoli.Ty raději za další peníze odstraníme, i když byly za náležité prostředky speciálně zakonzervovány.
A co především si pčeteme? Jak jsem se osobně přesvědčil, obhajoba demolice se nese ve stylu: Jinak to nejde, nejdříve vybudujeme školicí metodické centrum (jen s interiérovým vybavením za víc jak 16. mil.!!!), vybudujeme nové zahradnictví, odstraníme stopy odkrytých barokních zahradních staveb v holandské aby tu mohly být cvičné záhonky pro frekventanty metodicko-školícího centra ... až pak opravíme chátrající ptačinec, možná i kolonádu, obvodní zdi, spravíme jahodový kopeček a vyčistíme rybníček. Jinak to nešlo, buďme za takovýto projekt vůbec vděčni,... co se lidem, kteří věci nerozumí furt nezdá,... a proč se o to vůbec zajímáme... přece My jsme odborníci!
Skutečně bude zajímavé, pokud se NPÚ k dotazu vyjádří, jak se postaví k aktu rozhodnutí o demolici odkryté památky a původnímu památkářskému rozhodnutí o uchování a zakonzervování odkrytých základů oranžérie a skleníku (doporučuji též příspěvek od Báry).
Bylo by také dobré, kdybychom se od odborníků NCZK dozvěděli něco i o jiných projektech na obnovu Květné zahrady, které údajně již byly zpracovány, ale zřejmě se "ztratily" nebo byly "zameteny pod stůl", anebo "nebyly odpovídající kvality a představ".
pro Alex: s Vašimi názory (o přehánění ....) to bychom tu měli co se památek týká asi jen poušť. K Vašim výrokům o "pravdivých, jak jinak, zprávách z první ruky ...ze zahrad", tak zde bych byl raději ve výrazivu opatrnější... Připomínám, že blog je otevřen všem i těmto odborníkům "ze zahrad". Když se tu z NPÚ dokázali vyjadřovat k jiným kauzám, proč ne teď ? Koneckonců mohl jste se dotázat i Vy sám a sdělit nám pohled odborníků.
Nesouhlasím, že zde "plká" nějaká zanedbatelná menšina. Sám jsem byl překvapen reakcemi a zájmem o dění v zahradách. Na zdejší poměry jsem to opravdu nečekal. V podobných otázkách (pokud se nejedná o "žvanec"), přece nemůžete očekávat nějakou masovou reakci.
17. 07. 2012 08:49 | Redakce

Alex a ostatní čtenářstvo: Vaše diskuse nad Holandskou zahradou a základy oranžérie nás zaujala. Především děkujeme J. Treznerovi za to, že ji svým pátráním na vlastní pěst rozpoutal. Takových čtenářů si ceníme nejvíc. Včera večer jsme poslali dotazy na NPÚ. Tak snad se ozvou. Budete to vědět jako první :-)
17. 07. 2012 08:20 | Alex

Víte co je zajímavé? Tady většinou plkají ti stejní. Kde je ten zbytek? Když odmyslím děti a důchodce neovládající internet, dojíždějící školáky, co mě v Kroměříži zůstane? Že by takový těžký nezájem? Co dělá naše místní novinářská velmoc. Nevěřím, že někdo od novin ty naše výplody nečte. Proč nezajde někdo třeba z Týdeníku kroměřížska nebo Nového kroměřížského zpravodaje do NPÚ a nezeptá se za občany svého města na problém zahrad?
Ať občané nežijí v bludu a my všichni budeme mít zprávy z první ruky. A pravdivé, jak jinak. Přečte si to rozhodně více lidí než tady na blogu. Co vy na to?
16. 07. 2012 22:00 | K.Polišeňský

Nevidím žádné rozumné důvody proč archeologické vykopávky v holandské zahradě neuchovat. Co vedlo NCZK k rozhodnutí je zlikvidovat je proto naprosto nepochopitelné. Jakým právem se takto rozhoduje a hospodaří? Je to jak už bylo řečeno diletantismus, neprofesionalita nebo zájem na nějakém profitu? Je to jeden kopanec za druhým, kterým se tito "odborníci" na kroměřížských památkách podepisují. Myslím, že by to chtělo zase petici. A všimněme si jedné maličkosti na Kroměřížanovi. Naši jinak odbojně naladění skalní mluvčí NCZK NPÚ se nějak podezřele odmlčeli. Třeba si užívají dovolené. Budiž jim přáno.
16. 07. 2012 16:22 | Bára

to Alex. K uvedenému dovětku: pokud dovolíte, jako absolventka několika semestrů archeologie a terénní praxe něco málo o archeologických výzkumech také vím. V případě tzv. předstihových a záchranných výzkumů se v naprosté většině odkryté objekty a situace pouze zdokumentují a samotné nálezy pak vyzvednou. Případy, kdy je památkářsky rozhodnuto, že tyto se mají uchovat a zakonzervovat v místě samém, odborně archeologové tomu říkají "in situ", nastávají pouze tehdy, když dojde k odkrytí mimořádně významných, archeologicky a historicky cenných objektů a situací. Nevím, co ještě více na vysvětlenou ke kauze demolice archeologických památek v holandské zahradě dodat. Snad jen to, že
s vaší teorií o bezvýznamnosti odkrytých oranžérií jste poněkud "vedle jak ta jedle". V opačném případě jsou pak památkáři vydávající takováto stanoviska naprosto neprofesionální, neschopní a především nezodpovědní a na svých postech nemají co dělat.
16. 07. 2012 15:20 | Lukáš

Alex: pokud se nemýlím v rozhodnutí o demolici archeologické památky v holandské zahradě se jedná o vykopávky, které byly odkryty v letech 2001 a 2002 (které jsem měl tu čest osobně zhlédnout), nikoli o výsledky z r. 2009. Rozhodně by stálo zato alespoň část těchto podle vás "ruin" uchovat a vhodným způsobem začlenit do obnovené podoby zahrady tak jak to asi bylo původně zamýšleno. Vždyť za tímto účelem byly z rozhodnutí památkářů ponechány a zakonzervovány. Nebo tomu tak nebylo? Že by si to nějaká neznámá síla sama na svůj vrub a nemalé náklady zabezpečila, aniž by památkáři o tom nevěděli? Tož co vy na to, když jste tak věci znalý?
16. 07. 2012 10:26 | Alex

Pro Báru: dporučuji najít si na netu příspěvěk - Předběžné výsledky archeologického výzkumu Květné zahrady v roce 2009. Ještě můj dovětek, archeologický půrzkum se dělá také pro zdokumentování místa před další výstavbou.
15. 07. 2012 22:27 | Bára

to Alex. Jak vidno, jste zcela mimo mísu. Totiž pokud jde o archeologické nálezy ("vykopávky") povětšinou zpravidla zanikly nějakou cestou, tedy i zbořením, proto se přirozeně neuchovaly ve své úplnosti. Nejsem odborník archeolog (o historii však něco málo vím), ale myslím si, že záleží na významu a vztahu k místu ve kterém byly objeveny. Jelikož se odkryté pozůstatky vztahovaly k počátkům zahrady, asi nějaký význam měly, ostatně proto byly konzervovány k čemuž se určitě vyjadřovali zase jen a jen památkáři. Vážený Aleši a v tom je také jádro pudla. Tady nejde jen o to vaše "přehánění". Ale o to, jak zodpovědně a profesionálně se k tak závažným rozhodnutím přistupuje. Tady přece nejde o nějaký plezír, ale o finanční prostředky a nepochybně nemalé, které už jednou byly do záchrany odkryté památky investovány. Na co si (nevím konkrétně kdo), kdo vydal rozhodnutí o demolici hraje a co si o sobě myslí? Vdyť mrhá našimi společnými prostředky kterých je v oblasti památkové péče čím dál méně nehledě k tomu, že nevratně zničí kus našeho kulturního dědictví. Vám to připadá normální nebo že "zase tak o nic nejde"?? Jestliže takovým způsobem jakým jste se vyjádřil o odkrytých archeologických nálezech holandské zahrady uvažuje vedení NCZK potažmo NPÚ, tak tedy potěš pánbůh! A ještě prosím se informujte o významu slova oranžérie. Ne vždy je to jedno a totéž.
15. 07. 2012 17:59 | Alex

Já bych to s těmi vykopávkami tak nepřeháněl, není to Údolí králů. Vsadím se, že doma máte v okně sklo a ne rybí blány. Uchovávat zbytky pecí a základy skleníku který už jednou naši předkové zbořili, no já nevím. Pokud vím má tam být opět oranžerie, ta snad bude živá a ne mrtvé ruiny.
15. 07. 2012 01:32 | J.Trezner

p. Novák: Vašim otazníkům v souvislosti s demolicí v Holandské zahradě (projekt NCZK, Květná) se nedivím. Už jen sám fakt, proč se zakonzervovaly odkryté pozůstatky, když se dnes mají likvidovat, to nejen že postrádá logiku, ale i zdravý rozum (pokud tu nejde o něčí zájem-prospěch). V každém případě z hlediska památkářského i neodborník chápe, že je to špatně. Ale jak vidíme, vedení NCZK docela šikovně nenápadně rozhodlo o likvidaci památek z doby počátků barokní Květné zahrady (dokonce ani v Kroměřížském muzeu, které zde vykopávky provádělo, o tomto rozhodnutí k demolici nevěděli a byli jím překvapeni). Totiž nikde na stránkách NCZK, včetně zadávací dokumentace nenajdete specifikaci, co vlastně demolice "stávajících objektů" nebo "odstranění stavby" v Holandské zahradě ve skutečnosti obnáší. Tím zároveň reaguji na příspěvek diskutující pí. Jany, která připomíná, že podobná rozhodnutí a důvody změn projektů by měly být zveřejňovány. Nepochybně. Již dříve to zde v obecném smyslu doporučoval tuším diskutující Katz. Nepředpokládám, že v případě NCZK se toho dočkáme.
14. 07. 2012 17:39 | Lukáš

J.Trezner má pravdu. Skutečně, možná je to už deset let byly ve Květné-holandské prováděny vykopávky. Psaly o tom noviny a bylo to i v televizi. Byl jsem se tam osobně podívat, pracovali zde na brigádě studenti. Bylo neuvěřitelné, co všechno se tu pod zemí zachovalo. Tehdy nám bylo řečeno, že část těch nejzajímavějších vykopávek bude zabezpečena a uchována. Všude i po světě se vykopávky konzervují a uchovávají, třeba i v centrech měst, obchodních centrech (třeba Praha, nám. Republiky a jinde). Vždy je to zajímavé zpestření a oživení, proč ne třeba i v zahradách? Navíc, když tam ty stavby účelově kdysi dávno fungovaly? Myslím, že právě památkové instituce by měly mít na tom zájem a ne je odsoudit k demolici. Tomu skutečně nerozumím. Ale co s tím? Na koho se obrátit aby se i tyto objevené památky ve Květné uchránily? Víme jak to skončilo s barokním skladištěm na Velehradské ulici a jaký osud čekají kasárna. Tehdy se památkáři odvolávali na město a nezájem kroměřížské veřejnosti. Teď to mají ve své kompetenci. A zřejmě již rozhodli. Demolice.
14. 07. 2012 13:34 | Jana

pro J. Trezner. To snad s tím vykopáváním a zakopáváním v holandské zahradě ani nemyslíte vážně. Nebo je to vtip? Tak to se nedivím, že na opravy památek nejsou prachy a většina je v dezolátním stavu. Ten kdo vydá takové rozhodnutí by se měl veřejně zpovídat proč se projekty mění (aby si další autoři přišli na své, přihrávání zakázek a pod....). Mám dojem, že kroměřížští památkáři a všichni kolem toho NCZK jsou taky pěkní výlupci (a budeme se asi ještě moc divit). To kauza Malý a spol. aneb jedna paní povídala jsou myslím jen slabým odvarem. Tím se Malého nikterak nezastávám.
13. 07. 2012 23:05 | radek

to J. Trezner. Tak památkáři nakonec dávají povel k bourání čili demolici památky, kterou nejdříve nechají za těžké peníze odkrývat a zakonzervovávat. To je fakt "dobré". No samo že to není dobré. Vážení to není už Kocourkov ale těžká debilita!!!! Jinak se to nedá nazvat.
Pane jste kabrňák, že jste to vyšťoural.
13. 07. 2012 15:38 | Novák

Vážený pane Trezner zaujal mne váš příspěvek o holandské zahradě a objevených vykopávkách určených k demolici v souvislosti s projektem NCZK. Něco podobného, tedy ty vykopávky jsem viděl v historických zhradách u Postupimi. Bylo to velmi zajímavé a působivé, zejména při večerních prohlídkách, kdy archeologické vykopávky byly nasvětleny (škoda, že večerní prohlídky se v Kroměříži nekonají, asi to ještě nikoho ze správců či kastelána nenapadlo?). Nevím, proč by to nešlo obdobně prezentovat i v Kroměříži? Stále voláme po něčem originálním, jedinečném, a když už to máme, tak to raději necháme zdemolovat a zasypeme. Alespoň tak jsem vámi zjišťované skutečnosti pochopil. Jen opravdu nechápu, že objevené archeologické památky nechají demolovat právě památkáři! Před časem proběhla diskuze kolem barokní sýpky na Velehradské, kterou dal zbořit její vlastník, soukromník. V tomto případě však zcela nezakrytě boří památkáři. Skutečně na to není slov.
12. 07. 2012 23:43 | J.Trezner

Že utichla debata o kasárnách se nedivím. Tak je to tu se vším. To bylo silných řečí a výsledek...?
Jak jsem slíbil, dal jsem si práci a zjišťoval, o co jde v záležitosti výstavby NCZK a především nejasných demolic ve Květné zahradě, resp. v holandské zahradě (to je ta část od Koperníkovy ulice). A doslova jen zírám a nenecházím slov nad zdejším Kocourkovem, ale především nad nezodpovědným rozhazováním obrovských finančních částek. Jen připomínám, že částky na demolice jsou a mají být čerpány z evropských fondů!!! Jedna část demolic se podle informace týká zbourání stávajícího zahradnictví ve Květné. Pokud jde o demolice v holandské zahradě (žádná stavba zde totiž nestojí), dotazy na příslušných místech (archeologické od. Kroměřížského muzea, NPÚ, MK) bylo sděleno následující:
v r. 2001-2002 zde probíhaly archeologické vykopávky, které tu odkryly základy skleníků a oranžerií včetně technických zařízení z dob založení zahrady. Odkryté základy těchto staveb byly specielně ošetřeny a v půdorysné stopě vyzdívkou částečně vyzdviženy nad terén a konzervovány pro jejich následné začlenění do projektu památkové obnovy této zaniklé a zdevastované části Květné zahrady. To bylo ale v r. 2001-2002. Mezitím uběhlo deset let a situace je úplně jiná. Podle projektu NCZK archeologicky odkryté základy nebudou zachovány. Budou odstraněny, demolovány a zasypány. Na jejich místě mají být cvičné záhonky a travnatá zahradní plocha s křovinami. Opravdu k nevíře. Tak se vážení u nás hospodaří. Vždyť ty vykopávky také něco stály? Nebo ne? Jejich konzervování rovněž! prý zde byly použity nějaké speciální sananční prostředky (určitě za nemalé částky). A k čemu? vlastně k ničemu. Však co. Unie peníze má, ještě natáhneme ruku, aby nám na ty naše Kocourkovy vysolila. Jak je možné, že takové turecké hospodaření prochází...? To chce už NKU nebo televizi.
Nedivte se proto pane Péťo. V Kroměříži památky rádi ničí a demolují a dokonce i památkáři si přiloží ruku k dílu. Demoluje se vše i to co by mohlo ještě sloužit. Vždyť přece platí: "Za vším hledej prachy".
05. 07. 2012 19:46 | Péťa

Nějak utichla debata o bourání kasáren, všude si památky opravují jenom v Kroměžíži ve městě UNESCO si je budeme bourat. A jsme pořád přesvědčováni o nutnosti demolice. Teď jsem jel kolem a ten objekt je opravdu zralý pro opravu a ne pro bourání. Jedinečnost tohoto prostoru náměstí je jednoznačná.
26. 06. 2012 08:59 | J.Trezner

Lukáš, K. Polišeňský: vážení pánové, ono demolice jsou obecně v rámci stavebních činností docela lukrativní záležitost. Pro tento záměr v případě zahradnictví v Podzámce a ve Květné se důvody našly. Jsou to zastaralé, nevzhledné krabice s komíny z normalizačních let, které se do záměrů architektů nehodí. Že byly do těchto zařízení vloženy v době až ne tak dávné nějaké prostředky, to je přece jedno. Na tom nezáleží. Prostě je zboříme, aniž bychom se pokusili o jejich rekonstrukci a začlenění do nové podoby areálů (proč bychom se netěšili, když nám pánbůh dotace dá).
Co se týká demolicí v holandské zahradě, to je pro mne rovněž záhada. Pokud jsem byť přes mříže viděl, žádné stavby zde nejsou, s vyjímkou teplého skleníku a ohradní zdi, které snad k demolici nepřijdou (ačkoliv kdoví?). Pokusím se ale dopátrat (bez záruky výsledku) o co tam ve skutečnosti běží.
25. 06. 2012 23:04 | K. Polišeňský

to Lukáš: k podrobnému popisu projektu na stavební a demoliční práce ve Květné za desítky milionů se jen tak nedostanete. Patrně se jedná o demolici stávajícího zahradnictví (s tím má NCZK praxi z Podzámky, nějak se jim v těch demolicích funkčních zahradnictví zalíbilo). Co se bude bourat v holandské, ve které nic není, to opravdu nevím a i pro mne je skutečně záhadou.
A souhlasím s Vámi, že celý ten projekt NCZK je postaven na hlavu. Jenže tady jde o velké peníze a jejich rozumné proinvestování. Bohužel jako vždy jsme jen tichými svědky snad nikdy nekončící kroměřížské paranoi. Necháme si ve velkém .... na hlavu, ale křičíme kvůli nějakému kousku chodníku nebo hromadě železa na náměstí.
25. 06. 2012 10:09 | Lukáš

Docela by mne zajímalo, kdy má být ten projekt NCZK dokončen? Díval jsem se na stránky tohoto centra, na stránky MK a další. Údaje o dokončení se rozcházejí. Tak např. na stránkách MK ČR z tohoto roku je uveden termín realizace r.2009 - 2013, na stránkách NCZK z června t.r. je: "měl by být ukončen v r. 2014". Co si má o tom člověk myslet? Docela mne zaráží i fakt, že obnovení části Květné a Podzámecké zahrady je kladeno až na poslední místo (za expozice, výstavy, centrum celoživotního učení, odbornou knihovnu a badatelské zázemí...). Šel jsem do zadavatelských prací, kde např. na vybavení kanceláří je počítáno v hodnotě bezmála 16.mil. !!! Tak nevím, asi se bude ve Květné stavit nějaká vysoká škola nebo co. Také je tam řeč o stavbách a demolicích ve Květné. Nevím co tam chtějí kromě zahradnictví (které dosud slouží) demolovat, třeba Rotundu? A v té holandské přece žádné stavby nestojí??? Je to přece jenom nějak záhadné. A na přímý dotaz vám nikdo nic určitého neřekne. Myslím, že v době, kdy by se mělo šetřit a zbytečně neutrácet je upozorňování na podivnosti s tímto "Centrem" opodstatněné. Stačí se podívat na zmíněné stránky, tady se hraje o velké peníze ve stovkách milionů. At´ jde o dotace takové či onaké, pořád jsou to prostředky pro nás všechny, tak proč se nejdříve neinvestují do oprav a rekonstrukcí - když "chceme vráti památky do života"? A teprve až co zbude a nakonec do nějakých knihoven a celoživotního školení. Ano, jak věci obcházet na to jsme majstři.
23. 06. 2012 22:34 | Anonym

K Alex: máte svoji pravdu jenom Marek Š. nemá akademické vzdělání.
23. 06. 2012 21:47 | Jenda P.

To máte pravdu, že skladiště v Podzámce za tolik milionů je skutečně síla. Ať si někde něco postaví, třeba nějaké skladovací haly, ale proč neopraví především zchátralé památkové stavby v Podzámce a ve Květné? Byl jsem na výstavě v Rotundě a při té příležitosti nahlédl i jinam. S ničím se tam absolutně nepohlo. Stav skleníků a ostatní je tristní na to, že je to památka unesco. Dříve se chodilo do Květné zadarmo a zdá se mi, že to nebylo tak zoufalé. Teď se všude platí a ne málo a stav je stejný nebo dokonce ještě horší. Ale na nějakou novostavbu se peníze najdou. To musí každého Kroměřížáka vytočit. Co je proti tomu nějaký kousek chodníku, i když je ho škoda. Až si někdo vzpomene na nějakou sbírku na kroměřížské památky, tak bych je poslal někam. Doufám, že nikoho taková šílenost nenapadne.
23. 06. 2012 09:03 | Alex

Petice za chodník by byla zbytečná. Chodník je pryč. Chtěl jsem jen poukázat na přístup volených funkcionářů rady města k problému. A to prosím osm z nich má akademické vzdělání. Jestli řeší stejným přístupem i jiné problémy tak už se není čemu divit. Ale to zírání na pracující úředníky, to mě dostalo. Třeba by nás rozehnala policie.
22. 06. 2012 13:38 | K+K

to radek: myslím že petice za obnovení zrušeného chodníku mezi FÚ a Bezručovým parkem by měla naději na úspěch. To by snad podepsali všichni normální Kroměřížáci. To ostatní (Podzámka) nevím. Co se totiž lidí bezprostředně nedotýká, většinou jsou k tomu lhostejní. Že se tak proflákají peníze, které by mohly být mnohem účelněji vynaložené, to jim přitom vůbec nedochází. Pak ale brblají po hospodách jak se nešetří a rozhazuje.
22. 06. 2012 08:22 | radek

to Korzár: (a proč zrovna pivem?) Já bych byl rozhodně za petici pro obnovení chodníku, s tím ostatním se už asi nic nedá dělat. Hlavně to dřevěné skladiště v Podzámce za 20 mega. To je nehoráznost donebevolající.To by se ale museli dostat do vedení skuteční hospodáři. Možná ty dosavadní ještě skřípne ekonomická situace, ale oni už mezitím stačili přihrát pro sebe co mohli.
21. 06. 2012 23:31 | Korzár

Možná by to chtělo nějaký desetiminutový hepening ve smyslu "Hromadné zírání úředníkovi do huby" a následný přípitek pivem :-)
21. 06. 2012 22:13 | jirka

rozhodnutí zrušit chodník je projev výsostného pohrdání obecným lidem. FU přece moc dobře věděl do kterých částí budovy budou příslušná oddělení situována. Skutečnost, aby do kanceláří nebylo vidět šlo ošetřit několika způsoby, včetně již zmíněných žaluzií, záclon, zvýšením parapetů nebo umístěním do jiných částí budovy. Rozhodně by se to nemělo nechat jen tak.
21. 06. 2012 19:36 | Alex

Ano topkám přesně pochopil o co mě šlo. Ale Anonym stále chytá za slovo. Volený či nevolený je tam aby sloužil občanům a ne sobě.
21. 06. 2012 19:26 | topkám

K chodníku u FÚ: Městská rada jeho zrušení samozřejmě schválila, ale navíc, udělala to přes nesouhlas kroměřížské dopravní komise. A radní to ani rozumně nezdůvodnili. Prý je do kanceláří vidět a to odporuje jakýmsi předpisům. To jue možné, ale řešení tohoto problému měl hledat a najít finanční úřad. Ten to vyřešil tím, že požádal radnici. Ta mu šla na ruku, ovšem na úkor vlastní veřejnosti, jejíž zájmy má hájit. Podle mne to je prostě zpupnost.
21. 06. 2012 19:04 | Anonym

K Alex:rada města nejsou úředníci, ale volení funkcionáři, jednotlivých politických stran.
21. 06. 2012 18:58 | Alex

Žádná formalita, prostě to odkývli. To je fakt. A kdo to platil je mě fuk. Z mých daní se staví státní dálnice, FÚ v Kroměříži i ten chodník. Tak mě vadí že malicherný důvod úředníků (nevím kolika, ale hloupé nápady se líhnou vždy v jedné hlavě), posvětila další skupina úředníků. A že inkriminovaný chodník sloužil občanům? No to je toho. Budou chodit jinudy. A držet hubu a krok.
21. 06. 2012 17:59 | Anonym

K Alex: to je pouze "formalita" kdo projektoval a kdo "stavěl" okres(FÚ) kdo to financoval ? Kdo vydal stavební povolení na rekonstrukci? rada, nebo stavební úřad?Řada věcí se odehrává v současnosti mimo KM(viz zahrady).
21. 06. 2012 16:21 | Alex

Milý Anonyme a jak mě vysvětlíte tohle.
U S N E S E N Í
z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 16. února 2012

Rada města Kroměříže po projednání

c)
s c h v a l u j e
zrušení chodníku podél Bezručova parku na pozemku parc.č.116/12 ve směru od ulice Nábělkova po Kotojedskou ulici
Tak kdo je teda mimo?
21. 06. 2012 16:10 | radek

To Čeněk :Jak je vidět, všechno jde. Vypláznout dvacet mil. za dřevěné skladiště v Podzámce, podium za tři mil. a zrušit tolik potřebný chodník v Bezručáku bez mrknutí oka. Řadový občan, plátce daní jen žasne...a může si stěžovat na lampárně ...nebo aspoň tu. To je si tak všechno, máte pravdu je to nadraka
21. 06. 2012 12:08 | Anonym

K Alex a k chodníku. Jste více méně nimo.Radní nic neschválili. Bývalý "okres" dnes finanční úřad byl rekonstruován za státní peníze a jsou v něm státní úředníci vybírající daně. A co je "doma" na zádech to již nikdo neodnese jak mě před lety řekl jeden člověk, tak o co jde?.
20. 06. 2012 19:59 | Alex

Ano ten zrušený chodník za bývalým "okresem" bych nechal zaplatit členy městské rady kteří to schválili. Protože jak zhotovení, tak zrušení určitě něco stálo. A důvod? Úředníkům vadilo če je lidé sledují při jejich pracovním výkonu. Nenašel se žádný radní který by je poslal do háje a řekl jim ať si do oken dají záclony nebo světlo propustné neprůhledné folie. Ale zřejmě to zrušení bylo levnější. A vždyť to byl jen chodník pro občany města.
20. 06. 2012 11:11 | čeněk

Tak nám vzali chodník v Bezručáku, odepsali historická kasárna na Hanáckém náměstí a na Velkém náměstí straší škaredé pódium a rezavějící oprýskané židle. A k tomu se v Podzámce stlouká neméně "půvabné" dřevěné skladiště za neuvěřitelných 20 miliónů (!!!). Bezútěšnost sama. |Nevěřím už nikomu a ničemu, protože není na výběr. Je to k po...
19. 06. 2012 10:44 | J.Trezner

600. Nemějte obavy. Na rozdíl od jiných jsem naštěstí povahy klidné a rozvážné.
Přeji také krásný den
19. 06. 2012 10:35 | 600

To J.Trezner: Toz ted ste nam to natrel vsem. Jen doufam, ze ste si pri psani te tecky, nerozbil klavesnici. :-) Krasny den
19. 06. 2012 10:04 | J.Trezner

Korzár. Nevím co máte na mysli pokornější náhradou patriaršího kříže na Velehradě. Absolutně jste nepochopil... Tu totiž vůbec nejde o náhradu něčeho něčím podle Vás "pokornějším" (gigantická je už sama myšlenka, kterou tento symbol nese). Ten kříž s papežským znakem je totiž autentickou připomínkou, a tudíž má i dokumentární hodnotu ve vztahu k události návštěvy Jana Pavla II. Nevím, jestli Vám něco říká pojem misijní kříže, ale je to něco obdobného.
Co se týká velehradské ohradní zdi, tedy té původní. Podle mého, její zboření byl nešťastný čin, i když v dobrém úmyslu. Z hlediska památkové péče by se troufám říct dnes něco podobného nestalo nebo nemělo stát.
Katz. Já bych od tématu NCZK neutíkal, to zaprvé. A do tématu církevních restitucí bych se raději nepouštěl. Zejména ne s tou bohužel větší, vesměs ateistickou částí naší veřejnosti, z níž čiší s prominutím přihlouplá proticírkevní (protikatolická) ideologie zejména zatuchlých 50. i pozdějších let minulého století. Diskutovat o právu a soukromém majetku s takovými křiklouny (termín, který tu někteří s oblibou používají), to je prosím pod moji úroveň. Tečka.
600. Vážený nebo vážená ano, Adamité byli husitským Táboritům trnem v oku, proto je upalovali. Milí naší spolubratří se tak upalovali navzájem

19. 06. 2012 08:19 | 600

To Bara: Rad se poucim, ale mel jsem zato, ze Adamite, kteri povecinu behali po lese nazi a v kolektivu moc oblibeni nebyli, moc lidi neupalili. Ale, tak mozny to jeee.
19. 06. 2012 06:28 | Katz

To Bára: čím to je, že Váš slovník mi nápadně připomíná právě dobu, ke které se vracíte. Díky poznámce o středověkém právu civilním ale vidím, že dáma je skutečný znalec, akorát by to ještě chtělo specifikovat, jaké období středověku máte na mysli a hlavně si uvědomit rozdíl mezi řízením akuzačním (civilním) a inkvizičním (trestním). Jinak si myslím, že poměrně žhavá by mohla být i diskuse na téma restituce církevního majetku na Kroměřížsku.
19. 06. 2012 00:34 | Korzár

J. Trezner: Tím meditativním prostorem nově upravené zahrady u velehradské baziliky a barokními sochami v nové ohradní zdi (tak se to vžilo v novinách, podle mě jde o krásnou kolonádu) jsem skládal kompliment symbióze nové kvalitní architektury a starého duchovního místa. To ale v případě toho bílého kříže nemůžu, i kdyby to byla vzpomínka na samotného Ježíše Krista, což je vlastně je především. Navzdory papežskému znaku, který je fakt především kusem ne zrovna umně vyztuženého plechu. Je to arogantně až fundamentalisticky veliké. Držet to tam jen z piety, je neuctivé k samotnému místu, a po rekonstrukci zahrady to ještě víc bije do očí. Emcionálnímu významu toho symbolu, jak ho vysvětlujete, naprosto rozumím. Podle mě je ale přesto načase ho odstranit a dát místo něj nějakou pokornější náhradu. A pletete se. Mezi Velehradem a Podzámkou není ten rozdíl, jaký tvrdíte, že je. Byl to přece Velehrad, který zboural původní a taky funkční ohradní zeď, protože by se na prostranství před bazilikou nevešli věřící při návštěvě Jana Pavla II. Teď tam postavili podle mě velmi pěknou náhradu. Já si myslím, že v Kroměříži se děje něco podobného. Ale opět zdůrazňuju, že si počkám na výsledek. A že čísla Velehradu ani kroměřížských zahrad nehodnotím, nevidím do nich.
18. 06. 2012 21:27 | Bára

Myslíte? Ale s plameny měly větší měrou zkušenost kalvinisté, utrakvisté a husitské sekty jako Adamité a v míře největší středověké právo civilní, které trest upálením zaživa "běžně" užívalo.
Podle vaší ironické poznámky jste v obecném historickém přehledu ustrnul někde v 50. letech minulého století v časech dědka Zdeňka Nejedlého řádícího pod vlivem nekritického masarykovsko-jiráskovského pojetí čs. dějin. Dnes jsme už přece jen o krok dál pane. To jen pro vaši informaci.
18. 06. 2012 18:51 | Katz

To J. Trezner: Omlouvám se za to přirovnání, zapomněl jsem, že zejména katolická církev má s plameny zkušenost jako málokdo.
18. 06. 2012 15:54 | 600

To J.Trezner:To vite pane Trezner,ze vam promijim. Vas nejaky 600. Snad to bylo pro me i kdyz tady s otaznikem nekomentuju.
18. 06. 2012 15:39 | J.Trezner

Pane Katz myslím, že tou záměnou se až tolik nestalo... konečně moje reakce směřovala i Vám. Ostatně Korzár a Katz v diskuzi vystupují unisono jako mluvčí ... Tak snad pánové, včetně nějakého 600(?) prominou.
A "plamenná adorace křesťanství" ? ta vypadá docela jinak.
Těch 300 mil. je ovšem na to metodicko-školící centrum až moc.
18. 06. 2012 14:27 | 600

To J.Trezner: Nechcu rypapat,ale hrusky s jabkama ste popletl vy. A nebo to byl Korzar s Katz ????
18. 06. 2012 14:25 | Katz

Pane Treznere, ve své plamenné adoraci křesťanství jste jaksi nezaznamenal, že autorem textu o Velehradu a projektu, kvůli kterému byl rozpočet kroměřížských zahrad snížen o více než 300 mil., nejsem já.
18. 06. 2012 13:52 | J. Trezner

Pane Katz, na rozdíl od projketu NCZK v Kroměříži, má označení velehradského projektu "kulturním dialogem" svou opodstatněnost. Zcela logicky totiž vystihuje a navazuje na myšlenku unionistických sjezdů a slovanského unionismu pravoslavných a katolíků (Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje), pokračující snahami arcibiskupa Stojana o dialog křesťanských církví Západu a Východu "Evropa věřících křesťanů", po současný ekumenismus a výzvu papeže Jana Pavla II. při jeho návštěvě Velehradu v dubnu r. 1990 aby právě zde, na Velehradě, pokračovala velká myšlenka spolupráce a setkávání cíkrví i všech lidí dobré vůle.
A ten, jak píšete "odporný gigantický kříž s tou plechovou ozdobou", tak to je památka právě na tuto papažskou návštěvu a ta plechová ozdoba je papažeský znak s osobním znakem Jana Pavla II. Pro mne osobně a pro další desetitisíce katolíků je to drahý symbol, m.j. také časů nově nabyté svobody a svobody vyznání. Na tento symbol si asi sotva necháme sahat, i když Vám se nelíbí.
Nevím, proč zde odkazujete na spojení moderní duchovní architektury s barokními sochami a meditativní zahradou. Myslím, že to samo se ještě nemusí vylučovat. Pokud však máte na mysli srovnání s dřevostavbami v Podzámce, pak tu pletete pálky s ošatkama a navíc: zde šlo přece o skutečnost, proč bylo zbouráno funkční zahradnictví a proč se staví fungl nové stavby, když skutečně cenné zahradní stavební památky chátrají... Ale to jsme zase u projektu a jeho priorit.
Pokud jde o údajné obvinění spoluautorů projektu NCZK, znovu tuto otázku opakuji a budu opakovat. A spolu se mnou i další. Pokud jde o morálku (moralizování) obraťte se prosím na vedení NPÚ, kde mají s odepsáním nepohodlných zkušenosti.
18. 06. 2012 10:46 | Korzár

Byl jsem o víkendu na kole na Velehradě. Za skoro 350 mega tam taky neopravují baziliku, ale kvůli tehdejším dotačním podmínkám tam dělají taky "centrum", v jejich případě "kulturního dialogu" ( http://www.velehrad-iop.cz/ ). A mimochodem tam taky mají čerstvě dokončenou, spornou a přitom velmi pozoruhodnou stavbu ( http://www.ceskatelevize.cz/ct... nebo druhá polovina textu zde http://slovacky.denik.cz/zprav... ). Za tu čtvrthodinu pokusů se mi nepodařilo zjistit autora návrhu (hamba oběma médiím) ale výsledek podle mě působí velmi dobře, moderní dochovní architektura se tam spojila s barokními sochami a ze zahrady vznikl opravdu meditativní prostor. Zaráží mě naopak, že lidem tam nevadí ten odporný gigantický kříž s tou plechovou ozdobou.
18. 06. 2012 10:11 | Katz

To Trezner: Moralizování od člověka, který tady zcela bez důkazů obviní konkrétní osoby ("po svém a pro své") je docela kouzelné.
18. 06. 2012 09:08 | J.Trezner

dana: těší mne, že jste o téma NCZK projevila zájem a na věc sdílíte stejný názor jako já. Z diskuze na Kroměřížanovi vyplynulo, že mezi veřejností je o téma až překvapivě velký zájem. S tou veřejností je to ale tak. Většina, pokud se zavede řač na stav zahrad a NCZK (značná část vůbec neví o co jde), zpravidla neprojeví zájem a je jim to zcela jedno. Bohužel to je ale obecný stav v naší společnosti, jakási apatie. Pouze minoritní část se nějak projevuje, např. hlubším zájmem a snahou získat informace nebo třeba diskuzí zde. A m.j. právě proto je o tomto projektu NCZK již bohužel rozhodnuto. Ono ale vše ještě ukáže čas, jak už to zde uvedl p. Kreml. Z historie víme, kolik takových, jak říkáte megalomanských projektů bylo - a co z nich nakonec zbylo? Je ovšem smutné, že v důsledku na to doplácí zahrady.
Katz: paní dikutující měla zřejmě na mysli vaše dehonestující ohodnocení diskutujících na prezentaci (které zajímal osud opičáka...). Už zde je vidět z jakého úhlu k lidem opačného náhledu přistupujete a co si o nich myslíte.
Pokud jsem pochopil, metodické centrum je v projektu situováno do historických interiérů vstupního dvora Květné zahrady. Využití budovy na Hanáckém náměstí pro tyto účely by odpovídalo skutečně megalomanskému pojetí. Ta budova je tak na celou zahradnickou fakultu! Koneckonců proč ne, už máme jednu fakultu nebo dvě?, proč ne třeba tři, čtyři, však stát si na to daně od nás vybere - a zahrady .... ty až co zbude.
17. 06. 2012 22:31 | Katz

Víte, paní Dano, já si myslím, že velký problém naší společnosti je v tom, že nejsme schopni kontrolovat zvolené politiky, ani veřejnoprávní instituce, i když tu možnost kontroly máme. Tak např. tím, že nad přímým dotazem raději mávneme rukou s konstatováním, že se stejně nic nezmění, že Vám neodpoví, a pokud ano, tak jen polovičatě, se sami této kontroly vzdáváme. Pak se ale opravdu nic nezmění. Já mám naštěstí jinou zkušenost. A jsem přesvědčený, že pokud by danému úřadu došlo, že jejich informace, stanovisko, rozhodnutí apod. by mohlo být zveřejněno, včetně jména dotyčného úředníka, že by si na jeho vypracování jo dali záležet. I proto jsem příznivcem toho, aby většina veřejnoprávních rozhodnutí byla (po příslušné anonymizaci osobních údajů) zveřejněna.
To, co citujete, je popis obecného zaměření IOP. Konkrétní projekt ale můžete podat pouze na vypsané aktivity, které jsem zde zmiňoval, na nic jiného.
Nenavrhuji žádnou zahradní školu, ani učiliště, zmiňuji jen to metodické centrum. Jen tak mimochodem, zdá se mi, že z mých slov tvoříte více než v nich doopravdy je: např. „zvířátkáře“, které vůbec nezmiňuji nebo to, aby se snad ostatní stáhli do ústraní: naopak, ať ti, které daný problém trápí, diskutují, nikomu podobné právo neupírám, i když je bohužel fakt, že názorová výměna nyní probíhá pouze mezi námi dvěma.
17. 06. 2012 20:45 | dana

pro KATZ: na diskuzi o NCZK již odeznělo, že někteří dotazující se na NPÚ setkali s nepořízenou, stejně patově skončila i zmíněná prezentace projektu NCZK, kde, jak jsem již uvedla, se přímo na zástupce obrátili nejen "zvířátkáři" (proč hned to bagatelizování?), ale i ODBORNÍCI. To, že Vy sám nemáte potřebu diskutovat na téma NCZK přece ještě neznamená, že ostatní veřejnost se stáhne do ústraní. Asi tu potřebu cítí, protože osudy obou kroměřížských zahrad jim nejsou lhostejné. Skutečně i já mám stejný pocit jako pan Trezner a další diskutující, že zhruba v posledních deseti letech se se zanedbaným stavem zahrad a obnovou zahradních staveb ve Květné i Podzámce nic zásadního nestalo.
Co myslíte, že by mi asi tak vedení NPÚ, resp. NCZK asi odpovědělo? V lepším případě, že udělali to a to a co bylo v jejich možnostech, že staví na místě zbořeného zahradnictví nové dřevostabvy nebo dokonce, jak jsem u jedoho z diskutujících četla, ..." co je (mu) vůbec do toho?" (odpověď na otázku proč vlastně budovat školící centrum). Myslím, že tady není třeba dalšího komentáře.
Co se týká IOP, dovolím si zacitovat:" IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veř. správě, dále zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb ...podporu cestovního ruchu, KULTURNÍHO DĚDICTVÍ atd...atd... " Nemohu jinak, ale jsem přesvědčena, že p. Trezner má pravdu v tom, že šlo o to, jak projekt a jeho priority formulovat. Autoři a obhájci takto pojatého projektu obnovy se budou muset smířit s tím, že určitá část aktivně se zajímající veřejnosti (jak odborné tak laické) se s jejich koncepcí projektu prostě nesmířila (navzdory vynucenému odchodu kastelánky ing. Zdeny Dokoupilové).
Pokud navrhujete využít budovy na Hanáckém náměstí k vybudování nějaké zahradnické školy nebo učiliště (myslím že v republice jich ale máme vcelku dost), proč ne, byla by budova alespoň zachráněna a nějak využita. Jinak si ale skromně myslím, že péči o historické zahrady a vůbec v problematice historických zahrad bychom se měli ještě hodně a hodně učit v zahradnických velmocích zejména anglosaského světa. Tam by měli na rozumy jezdit i naši odborníci, zejména ti někteří "odborníci". Tam by se možná také přiučili hospodárnosti, pragmatickému přístupu a normálnímu zdravému myšlení a nikoli nějaké megalomanii. Tam si totiž nedovolí jen tak budovat něco, co již existuje a prakticky funguje, ač jsou ekonomicky na tom mnohem lépe. Mimo jiné právě proto to tyto země dotáhly tam, kde jsou.
17. 06. 2012 08:46 | Katz

Paní Dano, naše přístupy k získání informací jsou zřejmě značně rozdílné: pokud chci nějakou informaci já, pak se dříve než někoho veřejně obviním nebo začnu z neznalosti spekulovat, snažím opatřit jak maximum údajů z volně dostupných a rozdílných zdrojů, tak si o ně oficiálně požádat ty, kteří za danou věc odpovídají. Dotazujete se, proč nebyla zvolena varianta c). Pokud byste hledání na webu věnovala doslova pár minut, pak ze stránek http://www.kultura-evropa.eu/i... zjistíte následující:
„c) zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou
Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou je zaměřeno na doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl na národní úrovni. V rámci aktivity budou realizovány dva typy projektů:
c1) projekty vybudování či modernizace celostátně působících center poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a pomoc při zajišťování distribuce a propagace produktů a služeb v oblastech soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla a tance.
c2) projekty vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného umění a knihovnictví, zajišťované celostátně působícími neziskovými organizacemi.
Příliš nechápu, jak lze v této aktivitě vidět prostor pro revitalizaci zahrad, ale třeba se mýlím. Já sám potřebu diskutovat na téma projektu NCZK nemám, Reagoval jsem zde pouze proto, že se o mé uživatelské jméno otřel p. Trezner.
2. Nemyslím si, že je povinností úřadů jakkoli reagovat na příspěvky na webu, jejich povinností naopak je reagovat na zaslanou žádost o info, třeba i prostřednictvím mailu. A nezlobte se, opravdu mi uniká, proč podobné žádosti těch, jak píšete, chtějí mít ve věci jasno, jsou adresovány primárně sem, ale nikoli na NPÚ nebo na NCZK. Naopak-pokud by podobných oficiálních dotazů bylo více, třeba by je to donutilo konečně se rozhoupat a zavěsit všechny relevantní informace na web.
3. Na rozdíl od jiných přispěvatelů se domnívám, že zřízení metodického centra by mohlo být pro Kroměříž výrazným benefitem. Psal jsem o tom v souvislosti s využitím chátrající budovy města na Hanáckém nám., ale stálo by to za větší a samostatnou úvahu. Rozhodně ale nesouhlasím s tím, že pokud už někde je něco vybudováno, pak je zbytečné se tím zabývat jinde.
16. 06. 2012 21:07 | dana

pro KATZ: děkuji za informace. Pokud by se zástupci NCZK k dotazům a nejasnostem vyjadřovali i zde na Kroměřížanovi, nejspíš by se těm podle Vás nesmyslným konstrukcím předešlo. I těch několik diskutujících na toto téma je ale přece známkou, že veřejnosti není osud největší kroměřížské hodnoty lhostejný. Já osobně alespoń tak uvažuji, a proto á priori neodsuzuji i "kritické" hlasy diskutujících (podle vás nesmyslné konstrukce a nařčení). Pokud je postoj týmu NCZK takový jaký je, nedivme se. Říká si o to. Obecně situace ve společnosti je přece plná nedůvěry a právem (chytráků a vyčuránků tam, kde jde o peníze a zajištění si dobrých míst je víc než dost). Patrně jste těmto diskutujícím neporozumněl. Nemyslím si, že by jim bylo trnem v oku oněch 300 mil. Ani propjekt jako takový. To určitě ne. Jen by,
a plným právem, chtěli "mít jasno" v nakládání s touto a dalšími finančními částkami. Stejně jako já, která kupříkladu nemám jasno, proč nebyla zvolena aktivita C (nebudu zde rozepisovat, ostatně podrobněji to uvedl již pan Trezner). Myslím, že největším nedostatkem zvolené varianty je prioritní budování metodického a školicího centra. Podle mého skromného úsudku uvedené aktivitě C nic takového není podmiňující. Myslím, že tento fakt byl i jádrem pudla na oné prezentaci v knihovně v r. 2008. Oponujícími tehdy nebyli jen obhájci zvířátek, ale osobnosti, které mají co k problematice historických kroměřížských zahrad co říci. To snad nemůže nikdo zpochybnit.
16. 06. 2012 00:33 | Katz

Vážená paní Dano: psal jsem zde, že nemám rád černobílé vidění. Také ale nemám rád konspirační tlachání a zcela nepodložené obviňování z nejrůznějších, jak uvádíte, kulišáren, zlodějen apod. Myslím si, že o projektové činnosti něco málo vím a pokud snad působím jako něčí mluvčí, pak možná jen proto, že se nebojím zastat práce těch, kteří vynaložili značné úsilí na sepsání a obhájení propracovaného projektu, který přinese více než 300 mil Kč a který je tady pro řadu přispěvatelů jen trnem v oku. Milejší by mi samozřejmě bylo, pokud by se odpovědní zaměstnanci ozvali sami. Nicméně se teď opakuji: chcete-li oficiální odpověď na konkrétní otázky, pak se musíte obrátit na vedení NPÚ a ne tady anonymně někoho osočovat z pohrdání. Když si ale čtu celou řadu těch nesmyslných konstrukcí, pak i docela chápu, proč nikdo z NCZK tady nemá chuť na podobné příspěvky reagovat.
To, proč musí být projekt upraven, vysvětlovalo vedení NPÚ, a to spolu s těmi předními zahradními odborníky (jak je vzpomíná p. Trezner) na prezentaci v Knihovně Kroměřížska na jaře r. 2008. Původní zaměření a obsah Integrovaného operačního programu (IOP) byl po volbách r. 2006 v mnoha ohledech citelně pozměněn, což postihlo i rozpracované záměry MK (a tedy i „čistý“ projekt zahrad). Většinu přítomných však spíše než toto zajímal budoucí osud dnes již zesnulého opičáka Bohouše… A jak si můžete na webu vyhledat sama, tak výzva IOP byla v r. 2009 nakonec vyhlášena v následující podobě:
„Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Aktivita a) Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví
Aktivita b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky
Aktivita c) Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou“
Podle vypsaných propozic bylo možné projekt buď zpracovat pouze v aktivitě ad a) nebo jej nezpracovat vůbec a vyčekat, zda bude vypsána jiná, příhodnější výzva či aktivita, samozřejmě ale s tím rizikem, že žádná výzva již taky vypsána být nemusí.
15. 06. 2012 21:25 | dana

pro KATZ: můžete prosím objasnit proč musel vzniknout nový projekt, když už jeden byl zpracován? A jak se podmínky pro udělení dotace změnily? To totiž opravdu postrádá logiku. Jeden projekt, kupříkladu v nákladech za sto tisíc se hodí do koše a jiný, za víc jak milion, se přijme a zapaltí. Já vím, že ladaco dnes postrádá logiku, ale to s tím projektem zahradního centra je buď kocourkov anebo velmi sofistikovaná kulišárna neboli zlodějna. Obyčejný smrtelník (nenalézám jiný odpovídající výraz), nemá absloutně šanci do toho nahlédnout a věc rozkrýt. Nevím, proč teda tu z diskutujících děláte nechápavce a diskutující svým způsobem urážíte... Ta triviální přirovnání a vysvětlování si v komentářích (odpovědích) snad můžete odpustit. Diskuzi o kroměřížských zahradách sleduji krátce, ale je tu přece nějaká zmínka o kodexu a slušnosti, neníliž pravda?
A ještě něco: nezlobte se, ale skutečně zde působíte jako mluvčí jak to napsal J.Trezner. Je to docela smutné, že nositelé projektu zde (ale ani v tisku) se nevyslovují k řadě nejasných a sporných věcí v souvislosti s tímto zahradním národním centrem. Je to pohrdání .?... zdá se že ano.
15. 06. 2012 19:20 | Zvídavý

K případnému zamyšlení:
Sedláčkova sfinga - více info - http://www.archiweb.cz/buildin...

Autor článku - více info - http://www.udu.cas.cz/cs/rosti...

15. 06. 2012 19:11 | Alex

Vážený Korzáre konečně mám jasno. To co je ve Vaší odpovědi by do Podzámky pasovalo vše. Doufám, že by s tím souhlasili i ostatní.
Co se týká evropských dotací. Mám kamaráda který učí na vysoké škole. Jednou si posteskl že by potřebovali nové vybavení do laboratoří. To ale z fondů EU nejde. Ale uspořádat konferenci na téma nové vybavení laboratoře, jo to by šlo. Na to by penízky byly. A tak je to se vším.
15. 06. 2012 14:05 | Katz

Pane Treznere, pokud se chcete vrátit do minulosti, pak si opravdu opatřete všechny relevantní informace z té doby, případně, jak jsem, zde již uvedl, požádejte o oficiální vyjádření NPÚ. Z mně dostupných informací: projekt byl připravován výhradně na zahrady, protože se ale podmínky pro poskytnutí dotace změnily, byl přepracován, jinak by se nečerpalo vůbec nic. Váš přístup mi nápadně připomíná argumentaci typu: „Mám nemocné dítě, které potřebuje pravidelnou dopravu k lékaři. S MHD je problém a na auto nemám peníze. Na koupi auta ale mám možnost získat dotaci, ovšem pouze pod podmínkou, že si k tomu vezmu i dotaci na garáž. Tu já ale přeci nepotřebuji, takže pomoc odmítnu a přestanu dítě k lékaři dopravovat. Případně si v TV Nova budu stěžovat na to, jak je ten svět nespravedlivý.“ Je to přístup taky logický, ale v tom případě je mi spíše líto Vás.
15. 06. 2012 13:50 | J.Trezner

Pane Katz přiznám se, že odezvu některého z "mluvčích" jsem očekával (je mi Vás někdy až líto).
Tak tedy, pokud vím, např. památková obnova Květné zahrady probíhala již mnohem dřív před zpracováním projektu NCZK, t.j. před r.2008/9.
A nemyslím si, že by se v té době udělalo málo, naopak mi přijde, že mnohem víc než za poslední roky. Bydlím totiž na Barbořině, takže jsem situaci vcelku sledoval a sleduji. Konečně se tu například pohlo se zdevastovanou holandskou zahradou, probíhaly opravy rotundy, pak se ale jakoby vše zastavilo. Podle informací již před r. 2008 byly vypracovány předními zahradními odborníky projekty revitalizace celé Květné zahrady, včetně rekonstrukce a zpřístupnění holandské zahrady kde, jak si dobře vzpomínám probíhaly rozsáhlé vykopávky. O tom všem, včetně zveřejnění projektu se psalo v místním tisku, pokud máte zájem, lze si vyhledat. Je otázka, proč se v tom dobrém rozjezdu nemohlo pokračovat dál? Proč tyto projekty (a ty nestojí málo, že ano), byly smeteny pryč? Protože sem přišel pan Zatloukal z Olomouce a chtěl to prostě po svém a pro své? Proto? To byl tedy drahý špás, nemyslíte?
Tím chci také řici, že absence projektu NCZK by sotva znamenala v toku finančních zdrojů pro nejvýznamnější památku v kraji radikální zlom (samozřejmě přiměřeně celkové ekonomické situaci).
A dále, zadání pro projekty financované IOP zahrnuje mj. : ..... zlepšování infrastruktury pro oblast ....kulturního dědictví, včetně obnov a rekonstrukcí budov...atd. Tudíž: šlo o to, jak takový projekt postavit. JAK a CO prioritně formulovat. Jenže v tomto projektu NCZK je prioritou "vybudování odborného a vzdělávacího centra a následně teprve péče o Květnou a Podzámeckou zahradu". A o to prosím jde. Pak se ani nedivte, že takto nastavený projekt vzbuzuje přinejmenším pochybnosti a dává záminku k ..... tedy nemaťte lid o nějaké návaznosti.
A ještě maličkost. Vznik projektu není až taková velezásluha toho či ono, jak tu bylo v diskuzi zdůrazňováno. Je to prosím přinejmenším morální povinnost pro toho, kdo spravuje svěřené statky a zdárně se o ně stará.
15. 06. 2012 10:57 | Korzár

Alex: 1. univěrzitët Lomonosova, 2. skoro každý hotel, 3. úplně každý barák na Barbořině vyjma Bílé sfingy :-)
15. 06. 2012 10:39 | Katz

Pane Treznere, pokud mne ve svém příspěvku vzpomínáte, pak z mé strany dotaz: je skutečně tak těžké pochopit, že pokud by nebyl projekt NCZK, nebylo by možné připravit a realizovat navazující projekty samotné revitalizace zahrad? Kdyby projekt NCZK nebyl podán a za situace, že ze státního rozpočtu by do zahrad šla zcela zanedbatelná dotace, nepokrývající ani jejich údržbu, byste pak navrhoval co – celokroměřížskou „zahradní“ sbírku? Pokud ano, jakou částkou byste byl ochoten přispět např. Vy sám?
15. 06. 2012 10:02 | J.Trezner

Ještě k zahradám a NCZK. Možná, že už mnozí pochopili, že různé zdroje financí, včetně evropských, půjdou hlavně a především do vybudování onoho NCZK, jakéhosi metodického(?) centra. Nikoli do stavebních obnov zahrad (zejména pak Podzámky), jak by si veřejnost představovala a po čem volá - a zdálo by se tolik logické, potřebné a hlavně prioritní!!!
Skutečně nechápu, proč by z těchto zdrojů a právě zde, mělo být budováno něco, co léta funguje v Lednici, kde jsou již dávno k tomu vytvořeny podmínky (vysoká škola, odborníci, lednicko-valitcký areál jako památka UNESCO.....)??? Kromě toho, že Kroměříž má historické zahrady - a to Lednice také, navíc v návaznosti na vysokoškolské pracoviště s týmem odborníků, nevidím zde ani za mák důvod investovat obrovské částky do něčeho co už d.f. funguje, a co, když si pročítám projekt NCZK, jsou s prominutím skutečně jen fráze bez reálného základu: např. "výrazné nastartování vzorové metodické obnovy obou zahrad ....zhmotněním projektu bude metodická obnova vybraných částí zahrad...projekt NCZK bude orientován hlavně k vybudování metodického centra... atd...atd. Co to probůh je ? A to jsou prosím jen úržky (stojí zato přečíst na stránkách NCZK které, teprve nedávno byly "doplněny").
Bylo by žádoucí, aby se někdo z povolaných, nejlépe samotných tvůrců projektu ozval jasnou řečí, nikoli frázemi. Toho se ale nedočkáme (vyjma sekundantů jako Katz, Korzár, Hanák a pod.). Skuteční aktéři se zabarikádovali do zámeckých a jiných zdí a bylo by to proně jaksi pod úroveň.
15. 06. 2012 09:46 | Alex

Já už to nevydržím, mohl by zde někdo z kritiků konečně napsat jak vypadá vzhledná a neobludná stavba?
14. 06. 2012 10:06 | Sandokan

T. Velímská : Dobrá, tak tedy podle Vás nejsem ani trochu soudný. Zato Vy jste soudnost sama.
14. 06. 2012 10:00 | T. Velímská

Sandokan. Nevím co jste zač a kde berete odvahu tak hloupě nálepkovat. Pokud jste jen trochu soudný, musíte brát v potaz i kritické poznámky na opravdu nevzhledné a obludné stavby v Podzámecké zahradě. Vězte, že nejsem v tomot názoru osamocená. Když si tak pročítám komentáře, myslím, že se ještě dočkáme překvapivých situací. Příspěvek pana Kremla jsem si přečetla a plně s ním souhlasím, lépe to nemohlo být řečeno. Je to velká smůla a neštěstí, že osudy zahrady jsou vázané na zmíněné projekty za kterými jsou lidé pochybných kvalit. Hlavně morálních.
14. 06. 2012 08:22 | 600

To S: Dekuji za odporuceni na prispevek pana Kremla, ale od doby co byl napsan jsem tam zadnou zmenu nenasel.
Obcane Ceske republiky si v referendu zvolili "ano" pro vztup do EU. Samotne cerpani dotaci neni v Ceske republice nezakone, jestlize ovsem nekdo vi o jejich zneuzivani, mel by kontaktovat policii. Takze doufam, ze Vy a Anonym 1, jste uz trestni oznameni podali a PCR uz vysetruje. Pak ale nevim proc to tady pisete, kdyz tim muzete cele vysetrovani ohrozit. Hodne stesti.
Jeste mimochodem, muj velmi dobry pritel, kteremu verim bezmezne, me rikal, ze mu soused uz deset let krade kraliky. Tak sme sepsali petici a ........
13. 06. 2012 22:23 | S

Ano. Vyžírkové se najdou vždycky. S tváří "akademiků", ale povahou kapsářů zlodějíčků a korupčníků.
To Anonym 1 : jen jste potvrdil co prosáklo už dřív: totiž, že s těmi vznosnými myšlenkami NCZK to není zase tak čisté jak je předkládáno. To by si někteří diskutující měli konečně uvědomit.
To 600: Znovu bych odporučil příspěvek R.Kremla.
13. 06. 2012 17:46 | 600

To Anonym 1: Jo tak je to? Ze me to hned netrklo! Ale ja jsem myslel, ze kdyz ta manzelka syna, sestry muza jejiho prijela do Kromerize, tak oni ju utopili. Tak ted uz v tom mam poradek. Dekuju za objasneni. Pa
13. 06. 2012 17:21 | Anonym

K Katz: děkuji za poklonu.
13. 06. 2012 16:59 | Katz

to Anonym. Má reakce nebyla na Vás. Že to tak může být, nijak nezpochybňuji. Vždy je spousta vyžírků, kteří se rádi přisají k něčemu, co vymyslel někdo jiný. A v systému veřejné správy obzvlášť.
13. 06. 2012 16:44 | Anonym

K Katz: někteří lidé a na velmi slušných postech v KM i NPÚ, kteří by do toho teoreticky mohli mluvit, nebo něco udělat jsou " páté kolo u vozu" co se týče zahrad a financí z EÚ.
13. 06. 2012 16:13 | Katz

Anonym 1: Ano, máte pravdu, bude hůř: přiletí Marťani. Zahradnictví v Podzámce je pouze kamufláž. Pod stavbou je již nyní rozsáhlý podzemní komplex. Proč myslíte, že se rekonstruuje nedaleká Bajda? Kvůli koupališti? Nenechte se vysmát!
13. 06. 2012 15:18 | Anonym 1

S tou Prahou máte Anonyme do značné míry pravdu. Ono je to s tím NCZK šalamounsky, ale promyšleně propeltené a provázané: Praha, včetně Zemědělské univerzity a Jihočeské univerzity v Č.B., (a nezapomeňme také na jistou firmu v Olomouci!), zlínští krajští úředníci pozbyvší po volbách své židle, jejich známí a další jejich známí, prostě každý si přšel na svou prebendičku. A po podzimních krajských volbách - to ještě uvidíme tanečky! Vždyť na "Kroměříži" se dá pěkně vydělat. Nejdříve NCZK, ve kterém se čert vyzná (ale "my" ano), a až teprve " jaksi zprostředkovaně" obnova zahrad. Pěkně si to pánové zařídili. Ale donekonečna to asi nepůjde.
Totiž ne každý je hlupák, aby takovému tlachání naletěl.
Doba je napjatá - a bude hůř.
13. 06. 2012 13:40 | Anonym

Kroměřížské zahrady nedude řešit nikdo v KM a hlavně finance a realizátora. To se "odehrává" v Praze.
13. 06. 2012 12:36 | Hanák

A.L.: Tak jsem Vás přecenil, omlouvám se, ale nemohu slíbit, že to třeba příště napíši tak, abyste to pochopil. Neumíte evidentně porozumět napsanému textu, protože nic z toho, co jste uvedl, že jsem napsal z mého textu nevyplývá. Návod jak porozumět je přesně obsažen v reakci pana Kroutila. Pochopit větu "v průměru každý týden v uplynulých třech letech, jsem navštívil Podzámku, alespoň na 2 hodiny" jako "A do zahrad chodím více než tři roky" vyžaduje značný deficit logického myšlení. Děkuji Vám za reakce, ale na Vás je toto moje poslední reakce. S pozdravem Josef Hanák, v polovině 80. let krátce i brigádník-průvodce po Rotundě Květné zahrady.
13. 06. 2012 12:10 | Redakce

Nenechte se rušit, jen technická poznámka: Petici na Avioně jsme skutečně zapomněli. Připravili jsme se tím o zhruba tři procenta hlasů (= tři podpisy). Tímto se signatářům z Avionu omlouváme.
13. 06. 2012 11:19 | Vít Kroutil

A.L.: A vy jste si přečetl co píše Hanák? Opravdu?
1. Píše že píše za sebe a ne za veřejnost.
2. Dále na vaši radu ať jde místo za odborníky za Kroměřížany odpovídá, že s odborníky nic nekonzultuje, zato s Kroměřížany ano (což se nevylučuje s tím, že sem píše za sebe a ne za veřejnost).
3. Píše že v uplynulých třech letech je v podzámce v průměru každý týden. Jak jste z toho odvodil že předtím v podzámce nikdy nebyl je mi záhadou...

Skoro to vypadá, že se snažíte o konfrontaci za každou cenu. Někomu se stavby v podzámce líbí, někomu nevadí a někomu jsou trnem v oku. Co se dá dělat - co člověk to názor. Za sebe říkám, že mi ty nové budovy nijak nevadí a vzhled místa nijak tragicky nekazí - například od dlouhého rybníka s nádherným výhledem na zámek nejsou nikterak vidět - jsou schovány za stromy.
13. 06. 2012 09:04 | A. L.

Hanák: Kdyby jste si alespoň přečetl co píšete. Začínáte tím, že nevíte, co zajímá veřejnost, že nepíšete za veřejnost a veřejností se ohánět nemíníte neboť to považujete za pokleslé... Prosím... Vzápětí, cituji vaše slova, :
" téma historických zahrad probírám především s Kroměřížany .... tak i náhodnými návštěvníky zahrad". Tož nevím... Pokud skutečně hovoříte s Kroměřížany a jste si jist, že to nejsou přízraky nějakých vašich iluzorních představ (a v romantickém prostředí zahrad by nebylo divu), pak jste asi hluchý... nemohu si pomoci.
S tou zapšklostí to sedí opravdu na příslušnou instituci a její vedení.
A do zahrad chodím více než tři roky. Pak se nedivím, že se Vám vše líbí. Chce to přece jen větší časový odstup. Tuším právě před třemi lety došlo k nucenému odchodu kastelánky ing. Dokoupilové. To jen pro vaši informaci nebo chcete-li připomenutí toho, co by se snad ani za totality, kterou se tu tolik oháníte, nestalo.
12. 06. 2012 23:49 | Hanák

A.I.: Nevím,co zajímá veřejnost. Já nepíši za veřejnost, jen a jen za sebe a veřejností se ohánět nemíním, považuji to za pokleslé a za výraz neschopnosti zformulovat si svůj názor a hájit jej věcnými argumenty. Rozlišit od sebe, ale projekt určený pouze na revitalizaci zeleně a jeho výsledky a projekt (NCZK) cílený jinak považuji za důležité mj. i pro zhodnocení výsledků obou projektů. Řečeno jinak: Práce dvou profesí metaře a dlaždiče tkví v údržbě chodníku, ale od každého očekávám a hodnotím jiný výsledek.
To zda stav stromů, keřů a luk a jejich zahradně architektonické kompozice bude i nadále bezútěšný tkví právě i v tom, zda se onen malý projekt a část toho velkého zrealizuje. Já mám za to, že se něco děje a to správným směrem, Vy evidentně odmítáte brát na vědomí, že došlo ke stovkám zásahů do korun stromů, ke kácení a k nové výsadbě.
Vaši poznámku o tom, že bych měl naředit styky s odborníky stykem s Kroměřížany považuji za úsměvnou. Nevzpomínám si, že bych kdy diskutoval byť s jediným odborníkem, z kteréhokoli tábora (Dokoupilová x Slezák) za to si vzpomínám, že v průměru každý týden v uplynulých třech letech, jsem navštívil Podzámku, alespoň na 2 hodiny křížem krážem a ob měsíc i Květnou. Téma historických zahrad tak probírám především s Kroměřížany různého věku a profesí, a to jak s těmi, které řadím mezi své známé a kamarády, tak i s náhodnými navštěvníky zahrad. A vzhledem k tomu, že nemám osobní ani profesní (finanční) vazby na přívržence či odpůrce dění v zámku a zahradách, dopřávám si ten luxus, nebýt předpojatý natož zapšklý. Budiž Vám takový luxus přán také.
Korzár: To přirovnání k myšlení á la akce Asanace je - bohužel - velmi trefné a to myšlení - také bohužel - velmi rozšířené.
A zítra hezký den a veselou mysl.
12. 06. 2012 20:53 | Korzár

Honza: Až teď mi došla ta závorka. Jakože jsem z NPÚ? Dobrej fór...
12. 06. 2012 20:50 | Korzár

Honza: O tom "avantgardním" plánu na bourání kapitulních domů jsem nevěděl, a pokud je skutečně z hlavy páně Zavřela, pak si sypu popel na hlavu, a skládám chválu přiměřené zaprděnosti (zdravému konzervatizmu). Na tu vaši chuť mě kádrovat a stěhovat pryč vám odpovím stejně jako tuším Jirkovi: jděte s tím k šípku, máte myšlení komunisty v akci Asanace. Ale zpátky k věci: Od 30.let vývoj postoupil a zásah moderní architektury do památkových oblastí se dnes tak brutálně jako tehdy neřeší. To je podle všech dostupných podkladů i případ Podzámky a zahradního centra. Tam se přece žádné památky neboří, naopak normalizační kostky a plechové boudy tam ustoupí podle dosavadních referencí kvalitnímu modernímu projekt dřevostaveb od špičkového studia a celý areál se údajně otevře lidem. Demolice kapitulních domů zní sice děsivě, ale k ničemu byť jen vzdáleně podobnému v Podzámce nedochází. Naopak, staré hříchy, na které jsme si časem zvykli, se tu napravují kvalitní novou architekturou, které jsme časem odvykli. Dnes jsem se byl nadrzo podívat přímo doprostřed staveniště (brána byla otevřená) a stále si myslím, že to tak je. Uvidíme, až bude hotovo komplet.
12. 06. 2012 19:23 | Sandokan

T.Velímská: Váš názor Vám neberu, ale ta dikce se mi vůbec nelíbí. Je taková více než jakobínská. Je z ní cítit, že když se Vám něco nelíbí, inklinujete k přesvědčení, že je to nezpochybnitelná pravda a vyvozujete z toho, že podobně se na to dívá i většina. V každém případě, označovat ty stavby za obludné, je neadekvátní či přinejmenším nepřesné. Obludy vypadají jinak.
12. 06. 2012 19:22 | Katz

to topkám: Ano.
12. 06. 2012 19:11 | topkám

Nevím, budu-li úplně přesný, ale zhruba jsem to pochopil tak, že získat třistamilionovou dotaci do Kroměříže by nešlo jen na obnovu zahrad. Na to Národní centrum zahradní kultury (NCZK) se to podařilo, přičemž NCZK bude usilovat o obnovu zahrad jaksi zprostředkovaně.
12. 06. 2012 16:18 | A. L.

Hanák: A vy si myslíte, že veřejnost sonduje co z jakého projektu nebo programu se řeší? Že počítá stromy? Zásadní je výsledný stav - a ten za ta LÉTA je stále nějak bezútěšný. Zajděte někdy kromě odborníků také mezi Kroměřížany, otevřete oči a poslouchejte.
12. 06. 2012 16:03 | Hanák

A.L.: Je možné, že jsem nepochopil oč tu (?) běží, ale jsem si jist, že jsem správně pochopil, že projekt NCZK se věnuje obnově zahrad do jisté historické podoby a JEN ZČÁSTI i obnově zeleně, a to především části vysokých zelených plotů v Květné zahradě. OBNOVA stávajících stromů a nová výsadba především v Podzámecké zahradě NEMÁ přímou SOUVISLOST s NCZK a PROBÍHÁ Z JINÉHO PROJEKTU A JINÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, a to životní prostředí.
Budu rád, když někdo potvrdí či vyvrátí, že došlo a dochází k realizaci obnově zeleně, jak si jej NPÚ předsevzal, konkrétně v Podzámce, kde podle http://www.nczk.cz/cs/reporte-... a podle projektu „Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě - NKP zámek a zahrady Kroměříž“ mělo po loňské rekultivaci stromů dojít na podzim 2011 a jaře 2012 k výsadbě cca 320 nových stromů. To automaticky neznamená, že zahrady nechřadnou, ale také to neznamená, že NPÚ buduje a na ostatní kašle.
Budu rád, když budete konkrétní v tom, když upozorníte, že ve stávajícím plánu revitalizace a jeho realizaci je opomenuta některá část některé z obou zahrad.
12. 06. 2012 15:12 | A. L.

pane Hanáku NCZK se sice "cílevědomně bududje", ale zahrady chřadnou ...vůbec jste nepochopil oč tu běží...
12. 06. 2012 15:10 | Katz

To Karel: Vaše invektiva byla zřejmě namířena proti mým příspěvkům. Možná se budete divit: není toho příliš, za co bych NPÚ až tak chválil. Nicméně nemám rád černobílé vidění, a proto snaha těch, kteří na místo tlachání jsou schopni napsat projekt, který pro zahrady, a tedy primárně i pro město, přinese několik set miliónu, je mi mnohem sympatičtější než zatrpklost několika křiklounů, kteří svůj subjektivní vkus hned vydávají za „objektivní“ názor většiny. Skutečnost, že se mi něco nelíbí, není přeci důvodem hrát si na tribuna lidu a samozvaně mluvit jménem „velké části veřejnosti“. Pokud se tedy nechceme vrátit do doby nedávno minulé. Já raději mluvím za sebe a svůj pohled nikomu nevnucuji.
12. 06. 2012 11:56 | Honza

to Korzár (NPÚ Kroměříž): před časem tu někdo naznačil, že pokud (cituji vaše slova: "v zaprděném městě") se tu někdo necítí, tak může .... Nic v tom přece nebrání ... Krom těch vašich všehanicích příspěvků, co jste pro dobrou věc udělal vy osobně? A že váš J. Zavřel měl v úmyslu nechat zbořit kapitulní domy na nynějším Velkém náměstí pro stavbu úřednické budovy, to víte taky? Díky bohu a té ne-avandgardní (vašimi slovy nejspíš zaprděné) části městského zastupitelstva se tak nestalo! "to by si teda město pěkně pomohlo" (stačil obchodní dům Baťa).
Takže vážený, ono je to s tou ambiciózností zapeklité.
Karel má pravdu.
12. 06. 2012 11:05 | Korzár

Karle, byl to NPÚ, kdo vyběhal tu třetinu miliardy, která do našich zahrad přiteče. Říct, že se jeho činnost tady nijak neprojevila, je ubohé.. A souhlasím s Hanákem, konečně je v tomhle maloměstě nějaká ambicioózní moderní architektura uprostřed památek. Jenom připomínám, že ne vždy bylo naše město v tomto ohledu tak zaprděné, jako za komunistů a po revoluci. V 30. letech tu řádil jistý avangardní hejsek s dýmkou, městský architekt a funkcionalista jménem Jan Zavřel. Kde ty časy jsou. Vsadím pravou ledvinu, že jemu by se zahradní centrum líbilo taky. http://theses.cz/id/m7pjqh/478...
12. 06. 2012 08:47 | Karel

to Hanák: tvrdíte, že některým diskutujícím "osobní nastavení" brání vnímat fakta. Dobře si přečtětě příspěvky jiných "některých" diskutujících, hlavně těch, kteří se tu zadušují, že nejsou pracovníky nebo že nemají nic společného s NpÚ. Z jejich komentářů propojení s touto institucí potažmo s NCZK přímo čiší. Buďme ve svých soudech o těch druhých objektivní prosím. A ještě něco: co je ambiciózní, topřece nemusí být ještě přínosné nebo hodnotné. Zatím se několikaleté hospodaření NpÚ Kroměříž konkrétně na stavu obou zahrad nijak pozitivně neprojevilo. Pokud to sám nevidíte a zároveň neslyšíte (nebo nechcete slyšet) od velké části veřejnosti, pak je to těžké ....
12. 06. 2012 01:15 | Hanák

Nemůžu si pomoci, mám dojem, že osobní nastavení některých účastníků této diskuze jim brání vnímat fakta. 28.11.2011 tedy byl na http://www.npu.cz/nczk/vizuali... zveřejněn pohled na budoucí podobu nového zahradnického (hospodářského) zázemí. Vnámá-li je někdo jako megalomaské či nevkusné je to věc zcela individuální . Za sebe říkám, že na prezentované vizualizaci i v rozpracované stavbě vidím spíše přiměřené měřtko k uspokojení potřeb tak velkého areálu, náročného na materiálové a technické vybavení a zabezpečení, k zajištění funkčnosti provozní soběstačnosti, efektivity a ekologie. Toto vidím já a nikomu nenutím ,aby to viděl stejně, nicméně obhajoba původního stavu mi přijde neudržitelná. A podobně mi přijde neudržitelné, že by rozsáhlá obnova a rekultivace zahrady měla předcházet vybudování zázemí pro osoby a techniku, kterou bude prováděna.
A konečně k řečnickému dotazu "o udržitelnosti a smyslu jakéhosi centra pro výchovu zahradníků - neboli co chcete učit lidi, kteří se už leta zahradničením živí ?" Použitý rétorický obrat s despektem zaměňující metodiku pěstebních a kultivačních technologií za "výchovu zahradníků" je jako z učebnice demagogie. Mám za to, že každá profese zahradnická i třeba lékařská vyžaduje potřebu trvalého soustavného celoživotního vzdělávání, a to přestože se tím (zahradničením či léčením) již léta živí.
Na mnohé otázky, které zde odpůrci či přívrženci centra vznášejí byly dány odpovědi a jsou k dispozici. Myslím, že především odpůrci zvoleného projektu jim nevěří, mají na to jistě právo, zvláště, když tu vzniká něco ambicózního a na ambice není naše konzervativní maloměsto zvyklé. Doufám, že snad i radnice bude mít někdy nějakou ambici, např. udělat město maximálně přívětivé k cyklistům nebo transparentní k občanům a půjde za nimi stejně cílevědomě jako tým budující NCZK.
11. 06. 2012 23:02 | X

Tohle je fakt trapnej web a trapný diskuze..se tady schazej lidi co nemaj asi svých starostí dost!!!!
11. 06. 2012 22:11 | Mirek Konečný

Richard Kreml. Souhlasím. Já bych ještě dodal, že smysl NCZK je skutečně záhadný. Fráze provázející jeho prezentaci budí právem dojem, že tu půjde hlavně zase jen a jen o teplá místa... Nebalhý stav Květné i Podzámky, prakticky žádné kroky vedoucí ke zlepšení (např. zabezpečení proti vandalismu), tomu jen nasvědčují. Odvolání paní kastelánky ing. Dokoupilové byla tvrdá podpásovka hodna bolševických manýrů. Tím se vedení NPÚ Kroměříž neblaze zapsalo a bohužel v těchto krocích ignorance pokračuje dál.
11. 06. 2012 19:17 | Richard Kreml

Jen tak z povzdálí sleduji diskuzi o zahradnictví v Podzámce. Nemám radost, že se naplňují slova Zdeny Dokoupilové, bývalé kastelánky, která byla před časem právě kvůli projektu NCZK odvolána z funkce, protože odmítla slepě plnit příkazy lidí z NCZK ("Národní centrum zahradní kultury"), pro které bylo hlavní jediné - vytáhnout peníze z fondů EU. Třeba slova o tom, že pochybuje o udržitelnosti a smyslu jakéhosi centra pro výchovu zahradníků - neboli co chcete učit lidi, kteří se už leta zahradničením živí? Kdo je bude učit v Kroměříži, když zahradnická fakulta je v Lednici? O tom, že je podivné, že památkáři souhlasí s vymlácení empírového interiéru vstupu do Květné. S megalomanskými budovami v místě zahradnictví. Povolili by něco takového běžnému občanovi? O tom, že když z podmínek projektu NCZK vyplývá, že čerpat se může jen na "novou výstavbu", nikoli rekonstrukce. Takže třeba na padající Čínský pavilónek peníze nejsou, trpce sledujeme výstavbu budov v zahradnictví. A tak dál. Zdaleka neznám všechny výhrady, ale Zdeně věřím do posledního písmena, protože zámkem a zahradami žila. Nelituji, že jsme tehdy s ing. Fenclem, ak. restaurátorem panem Syslem, a dalšími uspořádali petici na její podporu. Bohužel, Zdena musela odejít. Problémy s NCZK teprve přicházejí. A bude ještě veselo. Až projekt začnou víc sledovat orgány EU, které už teď zastavily v ČR proplácení několika projektů.
11. 06. 2012 14:47 | T.Velímská

Vážení, nejen že se boří památky, ale také znehodnocují! Jak je možné, že takové obludné a nevzhledné stavby do Podzámecké zahrady někdo vůbec povolil? Co je to zase za výmysl? Něco takového sem absolutně nepatří! Byla bych pro, aby se sepsala petice proti odstranění této stavby.
Nevím co stála výstava Actis efector v rotundě Květné zahrady - ale celkový dojem rozpaky rozpaky a zase jen rozpaky!
Myslím, že to je většinový názor.
Kdyby se ty peníze raději daly na opravy zanedbané kolonády a pod., bylo by lépe.
11. 06. 2012 12:30 | Korzár

Jura: Jo, boří se tu památky, bože, bože, to sou starosti..
11. 06. 2012 11:38 | topkám

Jura: Pokud Vám tyto starosti připadají malicherné či zcestné, proč sem proboha lezete?
11. 06. 2012 11:19 | Jura

Tož jsme se zasmáli a jedem dál. Bože, bože, tyto starosti ....

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...