Kroměřížan 1946: Vydýchejte válku v Květné a Podzámce, vzkazuje arcibiskup

Dnešní čtvrtý díl putování po historii tiskovin nesoucích název Kroměřížan se podruhé zastaví v roce 1946.
Kroměříž se tehdy stejně jako celá země vzpamatovávala z hrůz jedné totality, aby na dveře netrpělivě klepala totalita druhá.
Přečtěte si poslední necenzurovaný přepis tehdejšího Kroměřížana.

Kroměřížan 1946:


Neuvěřitelné ale pravdivé. V naší vesnici jest u velkého rolníka zaměstnána německá rodina. Je to nyní v době nedostatku pracovních sil běžný zjev na venkově. Důvěrné chování dotyčného rolníka k příslušníkům německé rodiny došlo tak daleko, že Němci měli na příkaz rolníka-hospodáře dávati pozor na ostatní zaměstnance-Čechy, aby prý nic neukradli. Kde je, prosím, naše národní hrdost?
Dr. Čepička se nemůže na nás ve své pověstné skromnosti hněvat, když užijeme jako občané svého práva a oznámíme veřejnosti několik vět z toho, co o něm napsal jeho spolutrpitel v osvěnčimském táboře smrti, nár. socialista Dr. Jiří Beneš ve své dokumentární knize "V německé zajetí". Na str. 122: "Byl to s Grimmem jeden z nejlepších lidí, jaké jsem kdy v lágru našel, a který dovedl zcela nenápadně zachraňovat sta a sta českých lidí. Na str. 131: " ... málokdy jsem se v politice setkal s mužem, v němž se tak ideálně spojovala veliká vzdělanost s neohraničeným idealismem." (Knihu vydal Melantrich v Praze r. 1946)
O Kroměřížanech v Praze a jinde ve světě. Obětí nacistické hrůzovlády v Jugoslávii stal se i krajan Ryška, který delší dobu působil v Lublani, kde se velmi dobře uplatňoval ve veřejném životě. V Buenos Aires v Argentině má dobře prosperující závod lakýrnický Kroměřížan p. Klega, který v něm zaměstnává hodně Čechoslováků. Do velitelského kurzu v Praze byl povolán krajan Gustav Vojtek, oblastní četnický velitel v Olomouci, který za války byl s krajanem dr. Boučkem v koncentráku v Německu. "Jméno Ečer zná celé Polsko," prohlásil prokurátor Lawickiza své nedávné návštěvy v Praze. V orchestru Nár. divadla v Praze se dobře uplatňuje krajan Jos. Podjukl, který hraje violu i ve známém pražském "Heroldově kvartetu." - Jednatelem "Spolku pro postavení pomníku Ant. Dvořákovi v Praze" jest Kroměřížan dr. Fr. Sixta, který vlastní cenný hudební materiál. "O Čechoslovácích v Argentině" vysílal nedávno rozhlas z M. Ostravy přednášku krajana J. Koutňáka, který byl před válkou u nás zástupcem "Čs. matice školské v Argentině. Za svoji činnost pro české děti v Argentině získal I. čestné členství spolku "Komenský" v B. Aires - Villa Devota. Týž jest členem "Akčního výboru Čs. zahraničního ústavu" v Praze, v jehož relaci byla také tato přednáška vysílána. Oskolanka Růž. Vojtková provdala se v Praze za Němce, a nyní žádá za čs. příslušnost, čehož mohla zůstat ušetřena, kdyby si nevzala Němce, ač ani německy moc neumí ...!
Kdo je vinen? Je to jistě zlá věc pro mládež, nejsou-li v některém městě střední a odborné školy. Beze sporu je však ještě horší, jestliže tyto školy v místě jsou a místní žáci se do nich nedostanou. Tak na př. ze 36 přijatých žáků na obch. akademii v Kroměříži je celkem 9 Kroměřížáků, ze 36 přijatých na obch. školu 8, a z 33 přij. na učit. ústav 4 Kroměřížáci. Váháme věřit tomu, že by kroměřížské děti byly tak neschopné, že by se pro studium na těchto školách nehodily. Marně však hledáme přijatelné vysvětlení pro přijetí tak malého počtu kroměřížských dětí na ony ústavy.
Kroměřížským dětem. Ve snaze pozvednouti válkou vážně otřesený zdravotní stav našich dětí, povoluje arcibiskupské ústřední ředitelství všem maminkám s dětmi v kočárcích volný vstup do Podzámecké a Květné zahrady. Protože udržování parků je příliš nákladné a pracovních sil je nedostatek, obrací se arcibiskupské ústřední ředitelství na všechny maminky, aby pomohly udržovati čistotu a pořádek v parcích. Prosíme zároveň, aby děti neplašily ptactvo a netrhaly květiny. Přejeme dětem i maminkám plného zotavení! Za arcibiskupské ústřední ředitelství O. Grégr
Víte, že v Kroměříži bylo 37 mužů SA? Jejich Oberscharfführer Josef Schöber žádá o československé občanství a prohlašuje, že podporoval partyzány a zůstal věren Československé republice. Rovněž Obersturmmann Franz Kasper píše ilegálně z Německa, že trpí nevinně, pravděpodobně za to, co dobrého učinil českému národu.
Vyhláška MNV v Kroměříži. Poněvadž jsou stálé stížnosti na volně pobíhající psy, kteří ničí parčíky a sady, ohlašuje MNV, že budou zjištěni majitelé těchto psů o pohnání k zodpovědnosti. Bude od nich vybírán poplatek na opravu poškozených okrasných ploch v obnose od 20 Kčs výše. Každé znečišťování ploch bude rovněž stíháno pokutou od 20 Kčs výše.
Ze Soběsuk. Došel nás rozhořčený přípis, v kterém se poukazuje, že šmelinářství, které se v Soběsukách rozmohlo za války, kvete ještě dnes a že se v místě dosud najdou lidé, kteří jsou na štíru s poctivou prací. Je povinností MNV v Soběsukách, aby učinil nápravu.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...