Technické služby zvenčí: Pět důvodů pro hloubkový audit

Čtvrteční zastupitelstvo má provést kroky, které mají za cíl mimo jiné fakticky posílit městskou obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. (dále jen KTS).
Proto jsem se zaměřil na zjištění stavu v jakém KTS je. Nejsem právník, ekonom, účetní ani daňový poradce, má tvrzení jsou tedy jen laickým pohledem a tedy pokud se v části či celku mýlím, jsem připraven svou chybu uznat a ve stejném rozsahu jako je tento článek tvrzení zde uvedená opravit a omluvit se. Mým cílem není jakkoli poškodit ani tuto společnost její zaměstnance ani její orgány či jejich členy.
Na základě relevantních listin zde předávám zastupitelům a občanům tato svá zjištění:
1. KTS neplní svou zákonnou povinnost ukládat do sbírky listin rejstříkového soudu své ekonomické výsledky a jiné relevantní listiny. Tzv. jednatelé a tzv. dozorčí rada (dále DR) přesto každý rok předkládají výroční zprávu a rada města (dále RM) v působnosti valné hromady (dále VH) KTS jejich kroky schvaluje, včetně odměn řediteli a tzv. jednatelům a tzv. DR. Že za neukládání listin hrozí citelná sankce a orgány města to netrápí, může být hodnoceno jako zanedbání povinnosti při správě cizího majetku.
2. KTS už třetí rok po sobě nemá řádně vybraného auditora. Jistá auditorka si sice spolu s tzv. jednateli a tzv. DR a radou města myslí, že je auditorkou společnosti KTS, ale zřejmě není a nebyla. Neschválila ji totiž v souladu se zákonem VH tedy RM. Ponechme právníkům, zda z nezákonně uzavřené smlouvy může vzniknout platný audit. Ale to, že jednatel KTS smlouvu podepsal, může být hodnoceno jako poskytnutí neoprávněného plnění a zanedbání povinnosti při správě cizího majetku.
3. KTS nevypracovává už po řadu let povinnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Při tom právě absence této zprávy umožňuje neprůhledné a nesystémové toky financí mezi městem Kroměříž a KTS. S touto zprávou mělo být seznámeno podle obchodního zákoníku i zastupitelstvo města. To, že se tak neděje, může být hodnoceno jako zanedbání povinnosti při správě cizího majetku.
4. Nejasným se mi jeví vypořádání se KTS s rizikem daňového deliktu. Riziko spočívá v tom, že na straně daně z příjmu jsou každoročně KTS povinny z pohledu obchodního zákoníku po městu chtít do 31.12. úhradu újmy za městem vyvolanými opatřeními. O této újmě však výroční zprávy a účetní závěrky mlčí. Pokud by vznikla, měly by KTS tuto újmu vyčíslit a zanést jako pohledávku za městem do svého účetnictví. Opatření, jež koná KTS z popudu jediného společníka a jež vedou k újmě, jsou především provoz MHD a správa hřbitovů. Každoroční ztráta obou činností obvykle překračuje 7 mil Kč. Neexistenci jasného vyjádření účetní jednotky může správce daně vyložit i jako absenci úhrady újmy, pak neúčtovanou položku vyčíslit, tím zvýšit základ daně a doměřit daň včetně penále a úroků. To by mělo dopad do rozpočtu KTS a následně i do rozpočtu města. Pokud správce daně neuzná případný výklad města, že město ukládá KTS i kompenzační opatření, tj. bude trvat na smluvním pojetí dle obchodního zákoníku, může být výsledkem hodnocení jako rozsáhlé a opakované zanedbání povinnosti při správě cizího majetku. Dá Bůh, že se mýlím.
5. KTS nemá jednatele a nemá ani dozorčí radu. K jejich zvolení/odvolání totiž RM vykonávající funkci VH potřebuje souhlas zastupitelstva. Ten nebyl nikdy dán. Usnesení, která přijala RM bez souhlasu zastupitelstva jsou ex-lege neplatná od samého počátku. To, že orgány města řádně neustavily orgány městem vlastněné společnosti, může být hodnoceno jako zanedbání povinnosti při správě cizího majetku.
Tento stav by měl vést RM k odstoupení a zastupitelstvo by mělo zvolit novou RM, v níž by po mém soudu neměli být přinejmenším stávající uvolnění členové. Zároveň by zastupitelstvo mělo preventivně odvolat člena DR KTS z jednatelství BIOPASu a osoby (ne)konající takto vůči KTS pro jistotu i z orgánů VaKu KM. Personální obměně by měl být podroben i kontrolní výbor zastupitelstva.
Dále by zastupitelstvo mělo RM navrhnout osoby ke jmenování jednatelem/jednateli a členy DR KTS. A konečně by měli zastupitelé postupovat podle paragrafu 88 zákona o obcích: §88 zákona o obcích:“Zastupitelstvo obce zruší usnesení rady obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce.”
Nový jednatel by následně měl po osobách, jež se domnívaly, že jsou jednateli či členy DR vyžadovat vrácení neoprávněně poskytnutého plnění. Řádově jde o částku přes 500.000 Kč. Dále by měl jednatel zadat hloubkový audit zaměřený na jistotu právních vztahů dovnitř i navenek společnosti KTS a nový audit zaměřený na správnost ročních uzávěrek společnosti, oprávněnosti (ne)zanesení vyčíslených každoročních výší újmy a popř. vystavit fakturaci činností poskytnutých na základě opatření (rozhodnutí) jediného společníka a vyžadovat úhradu po tomto společníkovi tj. městu Kroměříž a konečně podat dodatečná či opravná daňová přiznání.
Jednatel, nově konstituovaná DR, RM a zastupitelstvo by měly prověřit pracovněprávní, majetkoprávní a trestněprávní odpovědnost zúčastněných osob.
Do doby projasnění této situace a jejích právních ekonomických následků by se měly KTS i orgány samosprávy zdržet jakýchkoli zásadních právních, personálních a ekonomických kroků vyjma naznačených. Jakýmkoli jiným postupem se po mém soudu všechny zainteresované osoby dostávají pod drobnohled státního zastupitelství s optikou paragrafů 220 a 221 porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.
Přílohami tohoto článku jsou krátké rozbory jednotlivých bodů s odkazy na jednotlivá ustanovení příslušných zákonů.

Přiložené soubory:
Příloha k bodům 1 a 2
Příloha k bodům 3 a 4
Příloha k bodu 5

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

01. 09. 2012 22:37 | Marek Matoušek

Klobouk dolů před prací tohoto webu. mnoho lidí se bojí, a mnoho lidí se teprve bude bát ,z toho co konaji ale i z toho co již provedli a jejich skutky nejdou vrátit. Bohužel pro ně - je dněšní doba charakterizována tokem neuvěřitelně zrychlených informací a především doba neuvěřitelně dostupných informací. "hledání pravdy" je tak nyní čas poměrně velmi nakloněný.
Situace, které se mnohdy zdají naprosto beznadějné, se díky novým technoligiím a díky rychlému sdílení informací stavají pro "lumpy" velmi nepřiznivou dobou.Jejich mnohdy velmi sofistikované uhoří manipulace a hrátky s interpretací, nemaji a nebudou mít šanci na život.
Pointou na druhou do budoucnosti je jakasi prevence, kdy nejenže se nečestní obávaji, zda se přijde na "tamto či tuto" ale Buh snad dá, již rozhodně takto dál v budoucnosti konat nebudou...že se preventivne budou třast o minulost tak moc, že je ani nenapadne dál podvádět v budoucnosti.
snad se už brzy nebudeme stydět že pochazime z totalně prožrané zkorumpovane klientelisticke České republiky...
30. 08. 2012 23:34 | David Dvořáček

Petře, děkuji za odezvu i za názor. Díky tomu co jsi napsal, si dále tříbím právní názor a mohu Tě ubezpečit, že celou záležitost považuji dnešním (ne)konáním členů zastupitelstva za gradující a nikoli ukončenou.
30. 08. 2012 20:45 | Petr Komínek

Davide, že v KTS to smrdí, víme všichni již dlouho, že nikdo ze zodpovědných s tím nic nedělá a jen se postupně snaží rozplynout KTS do jiných společností, případně pod cenou prodat (viz, prodej Veřejné zeleně Biopasu za cenu smlouvy na pět let údržby za městskou zeleň) je evidentní. Že kontrolní výbor nekoná a je k ničemu, o tom jsem se již osobně přesvědčil. Informace, které jsi zde podal, pokud jsou jen z poloviny pravdivé, zavdávají jasný důvod k podání trestního oznámení, ale je nutné dobře zvážit na koho. Je ale také jasné, že když se potom zjistí škoda a bude se snad vyvozovat i trestní odpovědnost, padne vše, jak to již v ČR bývá, na hlavu toho, kdo chtěl, aby byl udělán pořádek a ne na hlavu toho, kdo to vše způsobil. Pokud se rozhodneš konat, jednoznačně za tebou stojím. Nečekej od zodpovědných, že ti odpoví a nebo že snad začnou sami sjednávat nápravu, ani omylem. Prvními kroky bude, jak ti znepšíjemnit život.
30. 08. 2012 08:30 | Korzár

David Dvořáček: Zjevně máte téma naštudováno. Nešlo by obsah těch příloh nějak brífinkově - stručně a pro blbce (mě) - shrnout? V čem je příkladný postup Vyškova a Svitav? A v čem vám úředníci města lžou? Díky.
30. 08. 2012 00:03 | David Dvořáček

V příloze k bodu 5 nelze rozkliknout 2. odkaz na postup města Vyškov a ukázkový postup města Svitavy. Oba dokumenty jsem nahrál do uschovna.cz a zde jsou přístupové kódy:
http://www.uschovna.cz/zasilka... kód zásilky: J73JHM5JBENYIC2R-4R7

Do úschovny jsem vložil také dotazy z mé žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. a odpovědi města uvádím pod nimi, u některých pak s mými komentáři, v nichž konstatuji lživost či neznalost problematiky ze strany osob jednajících za město Kroměříž nebo KTS.
Odkaz zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka... kód zásilky: J18BMZ5HUN2YNNI8-CLI

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...