750. výročí Kroměříže oslavíme předčasně. O celých 27 let

Město Kroměříž by v příštím roce rádo oslavilo 750.výročí svého trvání. Objevilo se několik hlasů, které začaly oprávněnost výročí zpochybňovat (rovněž hlas můj).
Objevily se též dva hlasy - PhDr. Jitky Zezulové a Dr. Markéty Mercové - které se přiklání k dobovému tvrzení o Kroměříži z roku 1963, které obě dámy citují na oficiálních webových stránkách města Kroměříže: „Přesný den, kdy byla tato důležitá mýtní a tržní osada na zemských stezkách při brodu řeky Moravy povýšena na město, neznáme. Rovněž neznáme ani rok, kdy k tomuto povýšení došlo. Nezůstala zachována ani jediná listina, která by povýšení Kroměříže potvrzovala bezprostředně a určovala přímo…“
Vážené kolegyně dr. Zezulová a dr. Mercová, nechť mi prominou tu smělost, ale tvrdím, že je to celé složitější. Každý, kdo chce, nechť se podívá na stránky viz Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (nazývaný také Moravský diplomatář, ve zkratce CDM). Jde o ediční řadu textů listin a listů z území Moravy. V patnácti svazcích zahrnuje období od nejstarší doby do r. 1411.
Klikněte si, prosím, na Czech medieval sources online . Stránky Centra medievistických studií obsahují naskenovaný Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, klikněte, prosím, na CDM IV, s. 367-369, č. 291, kde je latinský text privilegia olomouckého biskupa Dětřicha pro jeho město Kroměříž z 19. června 1290.
Zkrátka ta listina o povýšení Kroměříže na město existuje!!!
Nebo obdobně:
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (RBM, též prostě českomoravská regesta) viz Regesta Bohemiae et Moraviae . První čtyři díly regest jsou digitalizované na stránkách Filozofického ústavu AV ČR (Czech Medieval Sources online), klikněte, prosím, na RBM II, s. 645-647, je to č. 1502.
Rok vydání – 1882!
Jedním z klíčových fenoménů 13. století v českých zemích byl proces urbanizace – vznik měst. Nikde nebyl tento proces přímočarý, někde se během desetiletí zadrhl a osada zůstala na úrovni pouhé trhové vsi a centra místního trhu, tyto osady se později v pramenech objevují pod termínem oppidum či městečko. (Měřínský, Z.: Středověká města na Moravě. In: Morava ve středověku. Moravské zemské muzeum, Brno 1999, s. 117) Měřínského tvrzení je trochu diskutabilní, ale naznačuje nám významný rozdíl mezi oppidem (sídlištěm s nějakým typem městského zřízení) a civitas – institucionálním městem.
Jako takovéto oppidum je Kroměříž prvně nazvána 1. ledna 1266 v listině olomouckého biskupa Bruna pro zakladatele kroměřížských vinic – to je ono: oppidum nostrum Cremsyr - Kroměříž v té době získávala městské výsady, v našem případě je tím zvýrazněn moment opevňovací, stavba hradeb (se stavbou kroměřížských hradeb již v této době asi nebude souhlasit Jan Štětina z NPÚ J). Tento sídelní útvar ale ještě neměl nárok na termín civitas, nebyl plnoprávným městem s městským zřízením a vyšším významem. Zároveň tvrdím, že u Kroměříže probíhal vývoj k institucionálnímu městu od oppida dále až k 19. červnu 1290, kdy bylo Kroměříži (již civitas) uděleno pánem města biskupem Dětřichem městské právo a velmi rozsáhle mu stanovena i další práva náležející městu.
Až v listině Dětřicha z Hradce (viz výše) je Kroměříž označena jako civitas – plnoprávné město s městským zřízením. Dětřich touto listinou z 19. června roku 1290 dal Kroměříži brněnské městské právo, důležité svobody i hospodářská práva, k nimž patřilo právo výročního trhu – jarmarku – ke dni sv. Mořice, potvrdil dva týdenní trhy a mílové právo pro vaření piva, s výjimkou Hulína, kde se jako v každém středisku oblasti pivo vařilo a kde byly i krčmy.
Tvrdím, že až touto listinou biskupa Dětřicha z 19. června 1290 bylo zjednodušeně řečeno městečko Kroměříž povýšeno právně i fakticky na město, až tehdy získalo status města.
Dětřichovu listinu v přepisu Františka Vácslava Peřinky si každý může přečíst v prvním dílu jeho Dějin města Kroměříže na s. 25-28.
Problematiku měst a městského zřízení s četnými odkazy právě na Kroměříž precizně zmapoval a popsal Jiří Kejř viz Vznik městského zřízení v českých zemích, Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 1998.
Kolegyně dr. Zezulová a dr. Mercová na závěr svého přípisu vybízejí, abychom si připomněli v roce 2013 bohatou historii i současnost našeho města. Já jen dodávám, když už v Kroměříži rádi slavíme, tak vzhůru do oslav! Ale Kroměříž si při svém věku nezaslouží, aby byla pro legraci.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

25. 02. 2013 08:16 | Alex

O té vodárně určitě víme, přehadovali jsme se o nápisu který byl kdysi nad Maxlem.
24. 02. 2013 20:10 | student

občane města: předně nevím, proč bych si měl brát kastelána kroměřížského zámku za vzor. Opravdu nevím, co takového dokázal, ač jsem se věru snažil získat o tom nějaké povědomí. Jediné, co jsem stihl zjistit je to, že ve funkci není až tak dlouho a jeho dosazení nebylo zrovna fér play. Mimochodem, vysokoškolské vzdělání měla i předchůdkyně pana Krčmy, který, podle mne, je tím posledním, který by se k datu oslav měl vyjadřovat.
Jestli někomu je (odbornicemi historičkami a dalšími takto proklamovaný) způsob data oslav lhostejný, jen aby se nějak někdy slavilo, pak je to krajně nezodpověné deformovaní vlastní minulosti. U neodborné veřejnosti bych to ještě spokl, ale naše odborná (???) veřejnost ? ... !!!! Ta se proti měla ohradit jako první. Udělal to, zřejmě jako jediný P. Pálka. Nežijeme v zajetí politických nátlaků padesátých a šedesátých let minulého století, tak z čeho proboha - mít strach? Skutečně, v tomto ohledu se v Kroměříži (navzdor levé či pravé orientaci) tak nějak zastavil čas někdy před sto lety.
A pro Alexe : nejsem si jist, zda by se při doporučovaném studiu biskupa Bruna neobjevil nějaký ňouma "odborník" a vyčet mi třeba proněmeckou orientaci. Ve zdejší atmosféře "minulých časů" bych se ani nedivil.
A ještě maličkost pro P. Pálku a Alexe: ten vodovod před Mlýnskou branou není až tak zcela dílem arcibiskupa Maxmiliána Josefa. Vznikl ze zbytku starší spálené vodárenské věže, byl jen arcibiskupem zmodernizován. (to nemám ze "své hlavy", ale dočet jsem se to).
24. 02. 2013 18:35 | snílek

Už vidím jak 19.6.2040 osvícení radní města Kroměříže ( pokud ještě bude )
vyhlásí slavné 700 leté výročí udělení městských privilegií a omluví se světu za pochybení svých předchůdců. Škoda, že se toho asi nedožiji. Jen bych si přál, aby do té doby byly každoročně slaveny dny města Kroměříže, které by propagovaly naše město a přispěly k jeho rozvoji.
24. 02. 2013 08:44 | Korzár

občan města: Oslavy si rozvracet nedáme, zvlášť v době příprav. Běda jak má někdo jiný názor než oficiální linie. Takový postoj je pokrm, kterým se živí každá totalita (nebo neonormalizace). O takových spořádaných občanech města psala Hannah Arendtová ve své Zprávě o banalitě zla.
24. 02. 2013 00:39 | občan města

topkám: Myslím, že odbornou argumentaci jste si již mohl přečíst. Doporučuji texty jmenovaných odbornic na historii uveřejněné v městském zpravodaji. Asi jste v zajetí jednostranných tezí ("argumentů") pana Pálky.
24. 02. 2013 00:20 | Petr Pálka

Občane města, patrně si myslíte, že není třeba přemýšlet ani argumentovat, ale hlavní je klid na práci, držet pověst a slepá podpora vůdců (či vůdce): "Vždyť jsme všichni Kroměříž" a "Nekálejme si do vlastního hnízda". Jste jen pro hanbu.
23. 02. 2013 23:55 | topkám

reakce na "občana města": Bohužel jsem narozdíl od pana Pálky nezaznamenal jediný argument, ba ani jeho náznak. Jen urážíte. Pokud jste přesvědčen, že nemá pravdu, dokažte to a nepište o komplexech. V opačném případě z nich usvědčujete sebe.
23. 02. 2013 23:11 | občan města

Petr Pálka: jak jste se popasoval s odlišným názorem Vy sám? Okamžitě mudrujete nesmysly, poukazujete na prkotiny a vůbec jste nepochopil oč tu vlastně běží. Trapné. Rádobyintelektuálské šarvátky si lze vyřizovat mezi svými třeba u sklenky něčeho. Nevím proč tyto prkotiny vytrubovat do rozhlasového éteru a médií, na pořadu dne jsou nepochybně důležitější věci. Proč otravovat přípravy oslav.
23. 02. 2013 21:35 | Petr Pálka

Občane města, jak znám M. Kčmu, tak anonymní advokáty vašeho ražení nepotřebuje. Jste z těch, kteří se nedovedou popasovat s názorem, s myšlenkou, vlastní tezi k v věci schopni vytvořit nejsou a radějí plkají něco o komplexech. Jděte si rychle utřít bradu (nebo něco), ať si nepobryndáte klávesnici.
23. 02. 2013 18:41 | Alex

Vážený občane města, já aspoň za sebe. Raději než pana Krčmu bych viděl na zámku vysokoškolsky vzdělanou Ing. Zdenku Dokoupilovou. Ale to je jiný případ. To že si tu s panem Pálkou vyměňujeme různé názory na věc to se netýká lidí na různých místech. Ale některé věci ventilované panem Krčmou také nemusím.
23. 02. 2013 17:54 | občan města

Petr Pálka, student: Nevím, co některým tolik vadí na zvoleném datu oslav. Asi si tak hojí svoje komplexy: někdo se za každou cenu totiž prostě potřebuje zviditelňovat. Pana Krčmu byste si pane Pálko a "studente" měli vzít za vzor a ne se do něj zcela zbytečně navážet a nepoučovat. Myslím, že ve své funkci už ing. Krčma dokázal co nikdo jiný před ním!!! Je konečně vysokoškolsky vzdělaný odborník a do funkce byl vybrán skutečně jako pravý odborník, který má právo vyjadřovat se k těmto oslavám. Proč takto znehodnocujete chvályhodné usilí těch, kdo se na přípravách oslav podílí ??? Těší Vás to snad? To už je zřejmě nějaké postižení. Jinak se to nedá pochopit.
22. 02. 2013 22:51 | Petr Pálka

Alexi, tehdy jste si pořídil Kejře, chválím Vám to. Nyní radím základní učebnici k této problematice, kterou jsme fakt museli mít jako studenti pročtenou, Dějiny správy v českých zemích od prof. Janáka a prof. Hledíkové, Janák nás učil, bylo to nutné. Ti dva prostě píší jako o podstatném vztahu mezi udělením městského práva a založením města. Já zkrátka kvůli vašemu spokojenému Já poznatky z učebnic nezahodím! Říkám, že když olomoucký biskup Dětřich dal Kroměříži 19.června 1290 brněnské městské právo, tak ji tím fakticky i právně povýšil na město. Obsahem toho privilegia, listiny biskupa Dětřicha pro Kroměříž z 19.6. 1290, kterou se Kroměříž řadí mezi právní a faktická města jsou práva a svobody týkající se:
A) soudnictví – tedy městský soud s hrdelní kompetencí; b) právo na vlastní výkon správy ve městě, základ samosprávy; c) hospodářská výsada výročního jarmarku a dvou trhů v týdnu a další svobody pro měšťany a taky mílové právo na vaření piva kromě Hulína, stěhování z diecéze do města a získání svobod měšťana při pořízení usedlosti apod. o čem jsem mluvil v tom rádiu. Obyvatel města s usedlostí byl konečně měšťanem, členem obce, města zastupovaný konšely a souzený městským soudem s rychtářem v čele!!! Ale co bych se pořád opakoval.
Jestli jste příznivec netu, tak si aspoň, když si tu knihu nepořídíte, zadejte na wiki heslo městské právo, jestli si dobře pamatuji, je to tam korektně vyloženo, já jsem to nepsal.
A promiňte, die Schutzstadt – prostě znamená ochranné město – jde o municipální město, zase se mrkněte někam do učebnic, do rádia jsem to řekl dobře a vy se pletete. Prostě ten vodovod dal arcibiskup Maxmilián Josef postavit před Mlýnskou branou vedle arcibiskupského pivovaru roku 1838 a je to Maxl a ten nápis znamenal: Maxmilián Josef svému dobrému ochrannému městu Kroměříž 1838.
Tím jsem vám řekl, co jsem říci chtěl a už vám odpovídat v této věci nebudu.
22. 02. 2013 19:27 | Alex

Jen se chlapci pochvalte. Jen mě tady řekněte co byla Kroměříž před 19. červnem 1290. A hlavně nezačínejte s městečkem nebo městysem. V tom rozhlasovém vysílání je pane Pálko slyšet jak těžce vám leze z úst to pojmenování město. Myslím v té pasáži kde hovoříte o tom co to ten Bruno vlastně udělal na místě dnešního Velkého náměstí. A ne tak že dal pokyn k budování hrazení kolem toho, jak to jen říct a nepoužít slovo město.
A na okraj, nápis na Maxlu zněl:
MAXMILIAN IOSEPH
SEINER GUTEN SCHUTZSTADT CREMSIER MDCCCXXXVIII
Maxmilián Josef (Sommerau-Beckh)
Jeho dobrota zabezpečila město Kroměříž (vodou) 1838
Pro studenta - ano není zatím jednoznačný důkaz v podobě listiny. Ale z korespondence před rokem 1290 lze vyčíst pojmenování město, v kriminalistice se tomu říká nepřímé důkazy. A jestli jste mladý student můžete svůj život zasvětit studiu života biskupa Bruna. Třeba nás ještě všechny překvapíte.
22. 02. 2013 17:12 | Petr Pálka

Studente, díky za podporu, ale vedle těch řečí k výročí je v rozhovoru s kastelánem Krčmou v Týdeníku podle mého další mýlka: "Nemovitý majetek arcibiskupství smluvně předalo státu, o movitý se stará samo. Neznám žádného svého kolegu kastelána, který by měl na správu mobiliárního fondu 5 odborníků, 5 kurátorů přímo v objektu." To vypadá tak, jakoby arcibiskupství mělo na zámku pracoviště s 5 svými lidmi pro správu mobiliárního fondu. Tak to přece není, ti odborníci kurátoři nejsou zaměstnanci arcibiskupství. Myslím, že je to tak, že správcem státního zámku v Kroměříži je státní organizace Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, a zámecký mobiliář a sbírky jsou ve vlastnictví Olomouckého arcibiskupství. O tyto sbírky a mobiliář se starají na základě nějakých smluv zaměstnanci státu, těmi 5 odborníky na sbírky jsou pracovníci Arcidiecézního muzea Kroměříž, které je součástí státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR - Muzea umění Olomouc. Mate to slovo Arcidiecézní v názvu, asi odkazuje na skutečnost, že se zde státní zaměstnanci chvályhodně starají o majetek arcidiecéze ku prospěchu sbírek. Asi v roce 2007 ten název byl vysvětlován někdejší existencí diecézního muzea na zámku (rok 1931).
22. 02. 2013 09:02 | student

P. Pálka: přesně tak. Souhlasím. Po přečtení výroků pana Krčmy v TK cituji "ve chvíli, kdy neznáme přesné datum založení města, musí se nějaký rok stanovit...." (?????!!!!!!!) jsem málem upad do mdlob! Kde to žijeme? Bohužel, většině veřejnosti jsou podobné "problémy" prostě "šumafuk". Když se ale nad věcí alespoň trochu zamyslíme, jde tu o skutečný absurdistán. O něčem podobném by totiž měla rozhodovat jedině komise erudovaných odborníků (snad ještě není pozdě). A máte pravdu, četl jsem Vámi vzpomenutou publikaci H. Chybové o Kroměříži, která v ní pokud vím poprvé upozornila na tradované mýty (a že si v nich libujeme), třeba o situování (existenci) onoho románského dvorce a gotického (hradu) apod.

Pokud se k určování podobných oslav budou vyjadřovat takoví jako je zámecký kastelán pan Krčma a další osoby odborně nezpůsobilé, budeme pak právem tu v Kroměříži jen pro smích.
19. 02. 2013 19:17 | Petr Pálka

Myslel jsem, že už toho bylo dost, ale četl jsem rozhovor K.Tomana s
kastelánem M.Krčmou v Týdeníku, tak naposledy k výročí.
http://prehravac.rozhlas.cz/au...
10. 10. 2012 08:32 | Petr Pálka

Pro úsudek každého:

Pro dobu, kdy už existovala právní města, nastává potřeba řešit vztah oppidum a civitas, kdy oběma výrazy bylo možno vystihnout tutéž institucionální situaci, tedy právní město... Civitas má vyšší, důstojnější význam, zatímco oppidum se často vztahuje k místům menším... Výrazem oppidum se v ustálené terminologii vystihuje sídliště s městským zřízením... V roce 1266 je Kroměříž prvně označena jako oppidum, je možné pokládat za pravděpodobné, že Kroměříž v té době získávala městské výsady... Městským právem se ruzumí především soukromé právo, trestní právo, procesní právo a výkonná pravomoc, tedy ty okruhy práva, které tvoří vlastní kompetenci městských orgánů... Právě v tom tvoří městké právo svébytnou soustavu... tím se vyznačuje už skutečné město na rozdíl od předcházejících sídelních útvarů, u nichž se ještě nedá mluvit o vlastním právu a zřízení... brněnské právo bylo uděleno roku 1290 jeho městu Kroměříži...
Souhlas se založením trhu u nás je prvořadým právním aktem měnícím hospodářský stav dané lokality - o privilegiu výročního trhu ve stanovení práv městu Kroměříži, tak jako mají jiná města, biskupem Dětřichem r. 1290 jsme mluvili a píše o něm Alex... a jarmarkem jsou obdařena skutečná města.
Reprezentantem městské správy a soudnictví je rychtář - až biskup Dětřich slibuje v privilegiu 1290, že bude rychtáře obnovovat s radou kmetů a rychtář bude respektovat při soudech rady přísežných - dodejme kmeti i přísežní jsou zastupci měšťanů - městské obce. Pro Kroměříž vznik městského soudnictví, kodifikovaná městská správa a samospráva - 1290. Městský soud - viz institut městského míru - městského trestního práva: násilný čin spáchaný v tomto obvodu je porušením městského míru, na to byly tvrdší tresty - pro Kroměříž až 1290 - město v prostoru mezi hradbami se těší zvláštní ochraně klidu a pořádku.
Řádně organizovaný městský soud s hrdelní kompetencí v Kroměříži - 1290 - v tom roce bylo kroměřížskému městskému soudu podřízeno 14 vesnic biskupského panství - Kroměříž podléhala vrchnímu právu v Brně, ale v hrdelních záležitostech se zcela osamostatnila. Hlavní osoba v městském soudnictví - rychtář - první představitel městské správy i samosprávy - opakuji - v Kroměříži uveden až 1290 - rychtář musí být v Kroměříži přítomen soudům ve věcech na trest smrti.
Jedním ze základních rysů institucionalizovaného města byla městská svoboda - svoboda městské obce jako společenství měšťanů, měšťan se těší výhod městského právního řádu, statutu - pro Kroměříž rovněž stejně jako soud a rychtář - až privilegiem 1290. Prostě městské svobody dané až statutem 1290 jsou projevem právního statutu města Kroměříže a jeho měšťanů.
A jen tak pro radost kniha Znaky a pečeti jihomarovských měst a městeček, 1979, sestavená našimi skutečně předními archiváři Dřímal, Grůzová, Štarha, Zemek, Zřídkaveselý, při hesle Kroměříž, s. 247: Roku 1207 se připomíná trhová ves Kroměříž, z níž se před rokem 1266 vyvinulo městečko. Olomoucký biskup Dětřich dal Kroměříži 19.června 1290 brněnské městské právo a povýšil ji tím de facto na město.
10. 10. 2012 08:08 | Korzár

Alexovi a Petru Pálkovi díky za vzrušující argumentační přestřelku. Jak říkám, je třeba sepsat nějaké zdařilé falsum, ať je jednou pro vždy jasno :-)
09. 10. 2012 17:25 | Alex

Tak ještě jednou a úsudek nechť si vyvodí každý sám.

1245 - Bruno ze Schauenburku se stává olomouckým biskupem
1256 - listina v níž je psáno: Villam nomine Cromesir - ves jménem Kroměříž,
k dohledání v CDM III str 215
1266, 1. leden, biskup Bruno píše: "v našem městě Kroměříž vinice
umístěné". K nalezení v CDM III, str. 380, listina č. CCCLXXVII

K témuž další vyjádření: Teprve roku 1266 sluje "oppidum". V době Brunově mění tento útvar své postavení, ze vsi trhové stává se městem.
Matice moravská, sborník svazky 37-38, str. 486, r. 1913

No, protože na některé věci jsem měl dle některých zkreslený pohled, neznaje knihu Jiřího Kejře - Vznik městského zřízení v českých zemích, byl jsem nucen ji sehnat a přečíst. A co jsem našel?
Cituji text na str. 41-42: Objevuje se sice v mnoha případech užití slova oppidum pro méně významné městské aglomerace při srovnání s vyšším označením civitas, ale v zásadě v době ustálené terminologie má výraz oppidum smysl plného institucionálního města a je zcela způsobilý nahradit a také nahrazuje skutečně i označení civitas. Konec citace

Mám dojem že ve svých dřívějších příspěvcích jsem vlastně tvrdil totéž.

A co Jiří Kejř a jeho kniha - Vznik městského zřízení v českých zemích, praví na listinu biskupa Dětřicha z roku 1290? Str. 94 - ...nejde totiž o udělení městského statutu, nýbrž jen o formu v jediné záležitosti jakou je pořádání trhů.

Město tehdy dostalo potvrzena práva předešlá a tomu nová - konat výroční trh v délce 12 dní. Z toho 8 dní před a 4 dny po svátku sv. Mořice. Navíc pořádat dva trhy týdenní. Bylo povoleno založení živností a zisky z výčepu piva a vína. Po právní stránce příslušelo soudu dalších 14 vesnických osad. Město smělo vybírat mýto na silnici k Přerovu a mělo várečné právo na l míli kolem města.

Pro Hanák - k výkladu latinských synonym jsem si dovolil použít slovník z roku 1855 vydaný v Londýně, tedy pokud to nevadí. Takže žádné 21. století.

Z toho všeho vyplývá, že Kroměříž byla městem již před rokem 1290. Bohužel pokud se někde nenajde jiná listina která bude počátek města upřesňovat, bude jmenování "plavat" někde mezi roky 1261 - 1265.

Dál už se k problému nebudu vyjadřovat.
05. 10. 2012 16:31 | Petr Pálka

Alexi, nemáte sice podle mého mínění pravdu ve věci výkladu termínů oppidum-civitas a v mnoha dalších věcech, které jsem tam či onde k věci výročí napsal, ale máte naprostou svobodu slavit si kdy chcete, co chcete, jak chcete, když máte chuť, peníze a třeba i nějaké ty společníky či přátele k oslavám. U dobrého truňku dáte vydělat hospodským a vaše myšlenkové pochody budou pro posluchače průzračnější - třeba pro Korzára. Korzáre, Alex to má snad z kvalitní avšak už 50 roků staré publikace Jůza-Krsek-Petrů-Richter: Kroměříž. Taky vyšla v roce 1963. V ní na s. 12 uvedené argumenty ohledně Dětřicha a Bruna a kdo že byl tím zakladatem města mají nejspíš pomoci zdůvodnit, proč je slaveno v roce 1963 - v roce vydání publikace. Jinak, Kroměříž jistě získala charakter města za Bruna, to bezesporu, ale prostě to lejstro je podstatné - to vydal až Dětřich - až tehdy je to institucionalizované právní město, když to nebudeme respektovat, ocitáme se ve volné sféře dohadů, hypotéz, domýšlení. Jinak s tím rozmístěním starší sídliště na dnešním Riegráku trh - mladší Brunovo náměstí atd. je to tam uvedeno na s. 13-14, a je to relevantní. S Brunovým gotickým hradem, tamtéž na s. 11, už má problém J. Štětina i H. Chybová. Viz Štětinův článek Gotický hrad v knize Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži s.17-23. A u H. Chybové k oněm otázkám najdete odpovědi v kapitolkách knihy Kroměříž zmizelá a znovu objevená: Od tržní osady k městu, Obehnal město hradbami a opevnil věžemi a Klíč od hradní brány. Na nějaký čas končím, děti, nákupy atd. volají.
05. 10. 2012 16:27 | Vizionář

A ještě bych dodal, že se tak jednou určitě do toho pravého DNE bezpochyby trefíme.
05. 10. 2012 16:24 | Vizionář

Nerad bych diskutoval o něčem, o čem nemám ani ponětí. Sám jsem výročí 750 let založení města připomínal na schůzi UNESCA. Vycházel jsem z oslav roku 1963. Snad tehdy nebyli všichni "přitroublí". Aby však nebyla historická pravda pokroucena, můžeme oslavy napřesrok pokládat za založení nové každoroční tradice "SVÁTKU MĚSTA KROMĚŘÍŽE". Může to být nový podnět k rozvoji a posílení turistické atraktivity.
05. 10. 2012 14:20 | Korzár

Hanák: v té odvaze s aplikací výkladu latiny máte asi pravdu, na to pravděpodobně nebude možné jít takhle po selsku. Jako historická lata ale velmi oceňuju ten Alexův výklad s vesnicí na Riegráku a přílepkem Velkého náměstí. Možná je to pro většinu diskutujících známá věc, pro mě je ale tohle nový, ilistrativní a dosud neznámý pohled na moje rodné město. Alexi, ještě mi prosím stručně řekněte, kdy zhruba tak vznikla ta vesnice na Riegráku a kdy Bruno založil to náměstí. A bylo osídlení od pravěku, které bylo na Barbořině, nepřerušené? Těm, co je to známo a narozdíl ode mě čtou historické knihy, se za banální opáčko omlouvám.
05. 10. 2012 13:08 | Hanák

Alex: Jako naprostý laik obdivuji Vaši odvahu provést aplikaci výkladu tedy užívání latinských slov ve 13.století pomocí českého slova město užívaného ve století 21. Tím neříkám, že nemůžete mít pravdu, ale nevsadil bych na tento výklad ani korunu.
05. 10. 2012 12:42 | Alex

Podle latinského slovníku synonym, je výraz oppidum použit pro označení malého MĚSTA!
Ano sice malého, ale dále mohlo růst společensky, např. pořádáním trhů a jinými výhodami. Co je to za výraz že Kroměříž byla jako oppidum neplnoprávním MĚSTEM? Město je jednou město a mohu mu potom jen přidávat výhody v různých podobách. Řekl bych, že Kroměříž je městem od doby kdy Bruno ze Schauenburku postavil vedle vesnice která se dnes jmenuje Riegrovo náměstí to čtvercové náměstí ze kterého vybíhají v každém rohu kolmo ulice. Myslím že dnes se mu říká Velké náměstí. Celé to strčil za zeď, teda hradby a město bylo hotovo. No ty hradby dodělávali ještě dlouho potom. A pak už se jen povyšovalo (teda městské výhody).
Já osobně bych slavil příští rok. Ale možem slavit aj roky další.
04. 10. 2012 16:51 | Petr Pálka

Korzáre a Alexi, jestli je Zlatá bula sicilská dokladem dědičné královské hodnosti českých králů, tak listina biskupa Dětřicha z léta 1290, kterou Kroměříž získává městský statut, vyzvedává pro další staletí Kroměříž na vyšší stupeň, jí je Kroměříž řazena mezi města. Dokladem budiž věta, jíž biskup Dětřich uděluje městu Kroměříž právo pořádat výroční trhy tak, jako mají jiná města - alie civitates. Prostě Kroměříž se dostala do společnosti měst, stejně jako se bulou dědičný český král dostal dejme tomu do společnosti kurfiřtů. To srovnání snad trochu kulhá, ale když už jste s tou bulou začal...
04. 10. 2012 08:41 | Petr Pálka

Alexu, je trapné citovat sebe sama, ale pro nedostatek času musím. Tedy znova: Jako takovéto oppidum je Kroměříž prvně nazvána 1. ledna 1266 v listině olomouckého biskupa Bruna pro zakladatele kroměřížských vinic – to je ono: oppidum nostrum Cremsyr - Kroměříž v té době získávala městské výsady, v našem případě je tím zvýrazněn moment opevňovací, stavba hradeb. Tento sídelní útvar ale ještě neměl nárok na termín civitas, nebyl plnoprávným městem s městským zřízením a vyšším významem. Zároveň tvrdím, že u Kroměříže probíhal vývoj k institucionálnímu městu od oppida dále až k 19. červnu 1290, kdy bylo Kroměříži (již civitas) uděleno pánem města biskupem Dětřichem městské právo a velmi rozsáhle mu stanovena i další práva náležející městu.
Prostě civitas je již město hotové, které si prošlo nějakou dobou městského vývoje, institucionalizované právní město, oppidum je stupeň k této instituci. V listině z 1290 jde už o práva a svobody měšťanů, instituci městského soudu, postavení rychtáře a zástupců městské obce - slib Dětřicha, že bude rychtáře obnovovat s radou kmetů a a rychtář bude soudit s respektem k mínění přísežných - tedy bude dbát rady zástupců městské obce a mnoho dalšího - prostě hotové město.
04. 10. 2012 08:15 | Alex

No a je problém odcitovat alespoň ty zásadní věci. V čem je ten propastný rozdíl mezi oppidum a civitas. To není jen pro mne, ale pro všechny co to tu čtou. Posun věcí je jasný, neustále se objevuje něco nového.
04. 10. 2012 07:15 | Petr Pálka

Alexi, pročtěte si, prosím, knihu Jiřího Kejře Vznik městského zřízení v českých zemích, kde je problematika oppidum-civitas výborně osvětlena s mnoha odkazy na Kroměříž. Od časů výborného archiváře Peřinky (I. díl Dějin vyšel 1913) se historická věda posunula. Jinak platí, držme se toho, co máme. Máme-li tedy listinu z roku 1290, pak to jako letopočet pro výročí jaksi postačuje. Pokud se dalšími rozbory pokročí někam jinam, pak je třeba revidovat.
03. 10. 2012 22:50 | Korzár

Já se jako úplná historická lata obávám, že souhlasím s Alexem. Při absenci "zlaté buly" která jasně říká, že titul město vznikl tím a tím datem, a za stavu, kda máme jen dvě listiny, v níž jedna nazývá Kroměříž ještě oppidem a druhá už civitas, nám asi fakt nezbude, než dát na konvenci a jakési zvykové právo. Pokud se jím oslavy ustanovily na rok 1263, už bych u toho zůstal. Aspoň do té doby, než se "bula" objeví v archivu, nebo než ji tam vloží nějaká místní děvčata Hanka s Lindou ve formě nějaké zdařilé hanácké verze Rukopisu zelenohorského. Za sebe navrhuji cimrmanovsky zapamatovatelné binárně ježíšovské datum 1.1. 0.
03. 10. 2012 16:22 | Alex

Milý Petře Pálko, text z roku 1290 který zmiňujete dává kroměřížským měšťanům nová práva, ale zároveň také potvrzuje práva dřívější. Tedy ne nové, ale něco co bylo již dříve. Kdy? Ano město je vzpomínáno jako "civitas". Dříve to bylo psáno jako "oppidum. Latinský slovník praví oppidum - město, civitas - město.
Jak však píše již v prvním dílu Dějin města Kroměříže J.V. Peřinka na str. 28: "Rozdíl mezi oppidum a civitas spočívá vlastně jen ve jméně, práva obou jsou stejná. Pojmenování civitas dostávalo se ovšem jen osadám větším, lidnatějším".
Potom se ale můžeme vrátit o nějaký ten rok zpět, do roku 1266, kdy je Kroměříž vzpomínána jako opidum. CDM III. č. 377.
Takže zmínky jsou různé, ale kde je pravé povýšení na město (a teď je to na nás, hříčka se slovy, malé nebo velké město? Které je to správné?)?
Bude tedy oslava správně? Nebo dříve? Kdo to rozsekne?
Ano v roce 1963 došli k roku 1263, který byl určen nějakým odhadem, nic přesného. Ale proč by to tak nemohlo zůstat?
03. 10. 2012 14:09 | Korzár

No konečně se autor rozhoupal.. Jen houšť :-)

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...