Tucet kauz, které otřásly Kroměříží. Díl 3.: Víno, dluhy, PMS

Nepřipomíná vám vstup do kroměřížských arcibiskupských sklepů tunel? Po přečtení dnešního dílu našeho seriálu, vám tak nejspíš připadat bude. Poté, co město pod vládou privatizačního tandemu Dvořáček-Sedláček prodalo majetek města za stovky milionů, a zůstala po něm řádově stejně veliká sekera, vám tak ostatně možná bude připadat celé město. I o tom se dočtete v třetím díle Tuctu kauz, které otřásly Kroměříží.

Spor o mešní víno
V roce 1993 obnovil vinař Jaroslav Grmolec z Hovoran na Hodonínsku tradici výroby mešního vína v kroměřížských zámeckých sklepích. Založil eseróčko, do něhož přizval i olomoucké arcibiskupství. Vše úspěšně fungovalo až do roku 2001. Tehdy se arcibiskupství rozhodlo, že se Grmolce zbaví. Založilo vlastní společnost a ruku v ruce s tehdejším vedením kroměřížského zámku Grmolce ze sklepů vyštípalo pod záminkou, že pozdě platí nájem za sklepní prostory. Zahájilo proti němu i kampaň v kostelích. To už Grmolec vyráběl víno jinde.
Grmolec (sám praktikující katolík) se však začal bránit soudně a vyhrával jeden soud za druhým. Soudy postupně odsoudily jednatele arcibiskupské konkurenční společnosti za nekalou soutěž (to bylo v roce 2003 v Kroměříži), soudy v Ostravě a v Olomouci připravily arcibiskupství o podíl v původní společnosti a nařídily nové společnosti ovládané arcibiskupstvím, aby svou firmu přejmenovalo a změnilo název vína i etikety, protože se nápadně podobaly těm původním Grmolcovým. Trestní oznámení mířilo původně i na samotného arcibiskupa Jana Graubnera, který vyzýval farnosti, aby od Grmolce jeho víno nenakupovaly, to však policie nakonec odložila.
Zdálo se, že vinař a obnovitel tradice vítězí na všech frontách. Konečné vítězství však nakonec přece jen připadlo Arcibiskupství olomouckému. V roce 2008 totiž rozhodl Nejvyšší správní soud, že církve v Česku mají výhradní právo rozhodovat o tom, která firma v zemi může mešní víno vyrábět.

Dluh Kroměříže
Masivní zadlužení Kroměříže je do značné míry spjato s osobou bývalého starosty města Petra Dvořáčka. Dluh začal bobtnat za jeho starostování v devadesátých letech. Jeho symbolem se stalo masivní dláždění chodníků všude ve městě a další podobné investice. Starosta opakovaně argumentoval tím, že všechno je třeba udělat právě nyní, protože ceny stavebních prací rok od roku rostou.
Pak Dvořáček odešel do Prahy a ve starostenském křesle jej nahradil Petr Sedláček. Za jeho vedení se dluh města podařilo prakticky smazat, i když on sám si za to nechtěl přičítat nějaké zvláštní zásluhy, neboť prý v té době byly umazání dluhu nakloněny vnější okolnosti.
V roce 2002 se však Dvořáček do starostenského křesla vrátil a křivka zadlužení začala stoupat znovu, s podporou stále stejných argumentů obohacených například o tvrzení, že zadluženi jsou všichni, a nejvíc USA. Samozřejmě to bylo v době, kdy dluhy nebyly takovým strašákem jako nyní. Nicméně i tehdy se ozývala proti zadlužování Kroměříže hlasitá kritika. Na radnici však tehdy vládla skrytá koalice ODS a KSČM a ta si nastoupenou cestu zadlužování prohlasovala. Výsledkem bylo, že na konci volebního období v roce 2006 dosahovalo zadlužení Kroměříže astronomické částky čtvrt miliardy, a to přesto, že v tomto volebním období získalo město značné příjmy z prodeje vojenského majetku, který dostalo od státu.
Po Dvořáčkovi se stal starostou Miloš Malý a vyhlásil úsporný kurs. Za čtyři roky se podařilo srazit zadlužení na zhruba 200 milionů, aspoň to vedení města tvrdilo. Kritici upozorňovali, že to bude asi trochu jinak, protože mimo rozpočet se splácel ještě úvěr za rekonstrukci nové úřednické budovy v ulici 1. máje.
V roce 2010 se stala starostkou Daniela Hebnarová, která úsporný kurs ještě zostřila. Tvrdí, že jen za rok 2011 se podařilo dluh srazit o dalších 40 milionů korun, přičemž si město (kromě překlenovacího) nebralo žádný úvěr. Cenou za to však jsou poměrně drastické škrty ve všech oblastech a propouštění zaměstnanců.

Prodej památek do PMS
Kromě těch, které už nechal strhnout (sýpka), nebo o to usiluje (kasárna), patří Karlu Kuropatovi ve městě další velmi cenné památky. Jsou to zejména Regentský dům na Velkém náměstí a někdejší domov důchodců Na Kopečku. A způsob, jakým k nim přišel, je pro tehdejší vládu ODS charakteristický.
Když radnice v létě roku 2005 oznámila prodej Regentského domu, přispěchala s nabídkou i Kuropatova PMS, tehdy už úspěšný kupce kasáren a rozsáhlých pozemků. Obyvatelé Regentského domu ale založili bytové družstvo, a nabídli městu svou cenu a doplnili ji o žádost, ať dům prodá jim, protože na něj mají často celoživotní vazby. Tehdejší místostarosta Petr Sedláček z ODS ale prohlásil, že soutěž se vyhlásila jako licitace o nejvyšší nabídku a pravidla se za hry nemění. Nakonec se ale nelicitovalo a PMS získala nejen Regentský dům, ale i dům sousední.
„Místo obvyklé licitace zájemci napsali nabídnutou cenu do uzavřené obálky a představili zastupitelům své plány,” psal Zpravodaj v říjnu 2005. Ba co víc, PMS na témže zastupitelstvu získala navrch i činžák na Sýpkách. I ten chtěli koupit stávající obyvatelé, i je však vedení radnice odmítlo. „Bylo by to zdlouhavé a komplikované, preferujeme jednorázový převod celého domu,“ vzkázal Sedláček svým voličům v obou domech.
O rok později se kroměřížský privatizační sukces PMS završil koupí další památky. Poté, co ve městě skoupila skoro vše, co bylo na prodej, to ostatní vzdali. Do soutěže o poslední velký kus majetku se tak krátce před koncem volebního období v dubnu 2006 přihlásila PMS jako jediná. Po obligátních stížnostech vedení města na zanedbanost objektu, získala domov Na Kopečku hned vedle zámku a zahrady zapsané v UNESCO za 20 milionů.
Zajímavé je, že když velké nemovitosti neprodává město, PMS její zázračné štěstí opouští. Když se dražila velkoryse opravená Octárna v červnu roku 2007 (necelý rok poté, co ODS v Kroměříži prohrála volby), seděl Karel Kuropata mezi zájemci. Nakonec ale odešel poražen, Spolek pěstitelů Václava Brabce nabídl víc. Celkem 85,5 milionů, tedy o 30 milionů víc, než byla odhadní cena. PMS mezitím na svůj majetek aplikuje známý rukopis. Ve svých domech na Velkém náměstí slíbila udělat luxusní byty a dole galerii a hudební kavárnu. Ani sedm let poté nic z toho v obou domech není.

Chcete-li vložit komentář, musíte být přihlášen.
Případně se můžete zaregistrovat.

Komentáře

27. 11. 2012 14:36 | Kromčan

Stačí, když si proberete minulost pana Karla Kuropaty (a jejich kšefty) a jeho otce a bude vám všechno jasné.
Udělejte to !!
06. 11. 2012 22:16 | Katz

To Pepa1: jen pro upřesnění - podle cenové mapy za 3 kvartál t. r. byla v Kroměříži cena pozemku pro výstavbu rodinného domu cca 1300,-Kč/m2.
06. 11. 2012 19:03 | Pepa1

Nejen p. Dvořáček a p. Sedláček prodávali majetek města, také p. Malý vehementně prosazoval a také v roce 2010 prodal cca 45 ha pozemků za Bagrákem mezi letištěm a Trávnickými zahrádkami a opět p. Kuropatovi. Zdá se, že každý starosta tou funkcí nějak zblbne a koná proti logice, p. Malý také prodal za pár milionů Veřejnou zeleň, která vydělávala, sliboval za to autobusy MHD na plyn a peníze se "projedli" a rozfrcali a není nic a město platí draze údržbu veřejné zeleně a teď se budou muset kupovat nové autobusy. Nejen pánové z ODS ale i z ČSSD mají máslo na hlavě. Pozemky M. Malý prodal za cca 25,- Kč/m2 a také PMS p. Kuropaty, co nevidět se bude zpracovávat nový územní plán, jsem jen zvědav, zda se tam také objeví návrh na změnu využití těch pozemků z pole na výstavbu, kdy cena bude již cca 500,- Kč/m2, to bude potom vývar, jen doufám, že se tak nestane, ale hlasů pro by se jistě v dnešním zkorumpovaném zastupitelstvu našlo dostatek.
06. 11. 2012 10:19 | milovník památek

rozumbrada: mělo se ..., mělo by se ..., měly by ... tak to je vůbec to "nejlepší" co tu slýcháme. Každý jsme tu generálem po bitvě pane rozumbrado. Pozdě bycha honit. Jenže "prodělané kalhoty" v případě kroměřížských památek, tak to je opravdu těžký kalibr. Vždyť právě ty jsou největší devízou města. To je nenahraditelná ztráta. Jestliže ani naši památkáři nemají zájem se jedenkrát rázně postavit a stanovit sankce za porušování, což je v jejich kompetenci, pak nevím, to tu asi zbytečně diskutujeme.
Kromě památkářů by se přeci měli ozvat také urbanisté! Zejména na ta sídliště RD, to je opravdu zrůdnost sama. (S tím výstavištěm nevím co rozumbrada až tak hodnotí, ale prosím, je to až "pátá" kolona na samém obvodu města, budiž). A co na to vše "urbanista" pan M.Malý? Byl zveřejněn někde onen projekt nové budovy na místě kasárenské budovy na Hanáckém náměstí?
05. 11. 2012 18:03 | rozumbrada

Několik poznámek. Domy na náměstí především neměly být vůbec prodány, poněvadž jsou ( povětšině ) původně církevním majetkem a tudíž do vyřešení restitucí měly zůstat na LV města. To je jeden z velkých podrazů dědictví p. Dvořáčka. Pokud se provádí nějaké stavební zásahy, potom je tu plná kompetence památkářů stanovit podmínky ( jmenované domy jsou
na sezanmu nemovitých kulturních památek ).
K p.Kuropatovi také něco. Předně, kdyby výše jmenovaný starosta něchtěl, tak samozřejmě nic dotyčnému pánovi neprodal a to vše se dělo v režii ODS především s pomocí komunistů. Pozoruhodné je to, že mnoho z tehdejších zastupitelů doteď úspěšně řídí město. Pozoruhodné je také to, že po mnohé generace město majetek střádalo, po roce 1990 od státu další získalo a vše v hodnotě cca 1,- miliardy za cca 10 let rozprodalo. Opravdu vynikající výkon. Kromě finančních ztrát jsou tu i těžké ztráty na možnostech kvalitního rozvoje. V území Žižkových kasáren tak místo vzorově urbanisticky a architektonicky řešeného sídliště RD vzniká "odporná změť" domků a demolicí vojenského objektu k ztátě neopakovatelného charakteru původního "apelplacu", dnes Hanáckého náměstí. A ještě jeden poznatek. Víme, že řada projektů města se dá spolufinancovat z fondů EU. Tam se dá získat přibližně za vložených vlastních 20,-Kč dotace dalších 80,-Kč. Co by se asi dalo pořídit, kdyby na účtu města místo mínus 250,-mil. Kč byla tato částka plusová. To jsou obrovské a nenahraditelné částky, které v rozvoji Kroměříže chybí již navždy a jsou neblahým dědictvím minulých ( a některých i dnešních zastupitelků ) "hospodářů"".
K panu podnikateli také několik poznatků. Projekt novostavby bytového domu, náhradou za plánovanou demolici na Hanáckém náměstí, neslibuje žádnou převratnou architekturu, naopak ale "FLORIA" v Rybalkovách kasárnách je celkem zdařilou účelovou a elegantní stavbou a určitě nejlepším podnikatelským záměrem v Kroměříži po roce 90, který přispívá k rozvoji města. Mnohé slibuje také plánované dokončení areálu. To, že bývalý domov důchodců Na Kopečku je pronajímán Charitě za velmi "charitativní" nájem je pravda a doufám jen, že se tak bude dít velmi dlouho. Věřím, že konečně dojde i na rekonstrukci restaurace na sidlišti Slovan a že se tam "zablýskne" atraktivním řešení. A nakonec k zbouranému Augumentačnímu skladu na Velehradské ul.. Při větší snaze Města tak tomu nemuselo být. Pokud by kroměřížští divadelníci ze svého původního záměru necouvli, mohla tam být krásná malá scéna. Byl tu však ještě jeden záměr, který skončil zcela na počátku. Farmářská tržnice byl podnět, který ihned ztroskotal, když představitel okresní a krajské Agrární komory myšlenku odmítl. Jistě by se dalo psát o mnoha dalších skutečnostech i záměrech a promarněných šancích Kroměříže, ale jak se říká, POZDĚ BYCHA HONIT". Toho je třeba chytat a to vždy před komunálními volbam.
Přeji všem pěkný a spokojený podzim a kroměřížanům krásnější a úspěšnější město.
05. 11. 2012 15:47 | Katz

To milovník památek: Nevím zda a co v tom památkáři dělali, pokud něco, pak to zjevně příliš účinné nebylo.
05. 11. 2012 15:28 | milovník památek

Katz: a kdo ten postih navrhne? Pokud rozumím dobře, tak konkrétně ony dva domy na V. náměstí jsou kulturními památkami. Tak proč to barbarské chování nesformulovali do návrhu na postih památkáři? Nebo kdo jiný ještě kromě nich? Ale řek bych, že je to přímo jejich povinnosti, ne? Pokud ovšem mlčí nebo zavírají oči, pak to asi bude težké.
05. 11. 2012 15:17 | Katz

To milovník památek: Každá kulturní památka je památka, ale ne každá památka je kulturní památkou. Postih hrozí za zničení kulturní památky a trest (tzn. pokuta) může být „závratný“ - celých 2 mil. korun. Za zničení památky Vám kromě křiku několika desítek lidí nehrozí prakticky nic, takže nechat něco zchátrat a pak např. zbořit se zejména v Kroměříži určitě vyplatí. P. Kuropata a PSM s tím mají bohaté zkušenosti.
05. 11. 2012 14:47 | milovník památek

tak už se konečně domluvte, jestli ty domy na náměstí jsou památkami nebo ne. Pokud se v nich někdo barbarsky chová, stavebně zasahuje jakokoliv nepřiměřeně, je to trestuhodné. Pokud je koupí a dá je v souladu se zákony na ochranu památek do pořádku, tak ať je to třeba marťan.
05. 11. 2012 12:06 | Katz

To Kopáček: Autor o voze, vy o koze. L. Nikl nepíše o kulturních památkách, ale o památkách. Z věcného hlediska to je podstatný rozdíl.
05. 11. 2012 12:05 | památkář

Kopáček: Jste na omylu. Dům Regentský č. 39 i sousední č. 40 na Velkém náměstí jsou zapsanou kulturní památkou.
05. 11. 2012 12:02 | topkám

To Kopáček: Kritizujete zdatně, ale jednostranný jste spíš Vy. A navíc nabubřelý. Jak jste dospěl k závěru, že to n i k d o nebude číst? Kromě toho se stalo jakousi módou, že když se někomu nelíbí podivné kšefty s mocnými, bývá promptně označen za závistivce. To ale spíš naznačuje, odkud vítr vane.
05. 11. 2012 10:46 | Kopáček

Jo, ten byt v Regentském domě, to byl mazec. Tomeček dodnes nerozdýchal, že ten barák nezvládl koupit (ačkoliv on měl vlastně už jiný barák na náměstí). Ale jinak by autorovi dnešních pukavců neuškodila trocha objektivity. Pokud vím, tak nic z toho, co PMS koupily není ani nebylo kulturní památkou. Nikde nepíšete o tom, v jakém stavu jim to město prodalo, ani to, že řada těch objektů se prodávala na několikrát. Kdyby PMS nekoupilo, dodnes by město nevědělo co s tím, nebo by to prodalo za tak směšné ceny, že byste hudrali taky. No a kopeček? Vždyť ten za minimální nájem pronajímají charitě. Není to jen jeden z dalších pokusů, jak za každou cenu nasadit někomu psí hlavu? Ne že bych byl z rozmachgu Kuropaty a PMS nějak urvaný, ale aspoň podávejte objektivní, věcně správné (ověřené) a nijak nepřibarvené informace. Jinak si tenhle blog můžete strčit za klobouk a nikdo to tu nebude číst. Zatím z toho spíš na sto honů kouká závist.
05. 11. 2012 10:36 | Michal

Paradxní je, že pan Dvořáček, který Kroměříž astronomicky zadlužil dlouhá léta vedl správu majetku města. Jak může majetek spravovat někdo, kdo to neumí? Vysvětlení je jednoduché, prostě potřeboval dostat nějakou tu "trafiku", než mu nastane důchodový věk. Pan Dvořáček sám sebe ale zarytě obhajuje a na tom, že město tak zadlužil nevidí vůbec nic špatného. Teď na radnici konečně pochopili, že Dvořáček majetek opravdu spravovat neumí, a proto se ho snaží zbavit akcí "restrukturalizace městského majetku."
05. 11. 2012 10:08 | J. Tílko

Prodej památek do PMS. O jednom luxusním bytu v domech na V. náměstí, totiž ve zpomínaném Regentském domě vím. Je to jeden z bytů obývaných podnikatelem Tomečkem, majitelem pizzerie na V.n. a vlastníkem dalších nemovitostí. Ještě před prodejem byl tento byt na náklady města opraven. Už to bylo podivné. Ty opravy probíhaly i přes protesty kroměřížské veřejnosti naprosto barbarsky ve vztahu k tomuto památkově cennému domu. Bylo tam tenkrát mnoho poničeno. Odborníci pmátkáři, tehdy už to byli i památkáři ze zámku, k tomu mlčeli.
04. 11. 2012 23:03 | Petr

Více o rozpočtu Kroměříže naleznete zde: http://www.rozpocetobce.cz/sez...
po kliknutí na "podrobnosti" se zobrazí graf, kde je pěkně všechno vidět.

Přihlášení do diskuze

nebo se můžete
Zaregistrovat »

Poslední komentáře

29. 01. 2016 - 17:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stávající senátor za Kroměříž M. Malý v rozhovoru poněkud militaristickém zmiňuje Kroměříž: „…Zažil jsem jeden ...
01. 12. 2015 - 16:18 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
Stalo se viz http://www.ado.cz/ Arcibiskupství převezme první domy z areálu kroměřížského zámku ...
30. 11. 2015 - 18:30 | Petr Pálka
O vánocích v Kroměříži v době I. republiky
kk, jsem si toho vědom, ale nechtěl jsem směšovat nebo zaměňovat původní Vánoce starých křesťanů ...
Jen malá poznámka: podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993 se Vánoce píšou s velkým ...
17. 11. 2015 - 17:21 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
A dodatek. Z kroniky města Kroměříže za rok 2012, kapitolka politické strany atd:: "KDU-ČSL ...
17. 11. 2015 - 17:10 | Petr Pálka
Report ze zastupitelstva 5. 11. 2015
Ze stránek facebookových Hnutí Zvuk 2012 https://www.youtube.com/watch?... ...
08. 10. 2015 - 17:47 | Petr Gremlica
V Kroměříži se diskutovalo o uprchlické krizi
Ano jste tu správně - co se vám nezdá, že na uprchlíky nenadáváme? Účastníci diskutovali - ...
Je fajn vidět, že o uprchlících se dá bavit i kultivovaně. Jak uvedl někdo v ...
Neskutečný článek, jsem vůbec na Kroměřížanovi? Ale tak hlavně že si účastníci rozumněli, lidé s ...
Na jednání společnosti Magic Bus a občanského sdružení Hortus Moraviae lze vidět podobnosti: V případě ...
22. 09. 2015 - 17:07 | Petr Pálka
Report z VI. zastupitelstva z 16.4.
V roce 2005 vydalo město Kroměříž nákladem 2000 kusů životopis Ludvíka Svobody z pera jeho ...
TPLK: Tak s tím Solarisem jsem se seknul, zaměnil jsem trolejbus s autobusy. Zase tak ...